NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-02-05

5. února 2014 v 15:40 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2

 1. Írán využije Mnichovské konference, aby seznámil zástupce dalších zemí se svými stanovisky ohl. jaderného rozvoje země, bezpečnosti a o Sýrii, ze jednání o které byl za protestů šéfa OSN a zmocněnce OSN pro Sýrii, a za protestů dalších postav vyšplouchnut (pí,IRNA)
 2. Pokud USA sabotují šestiměsíční dohodu o ústupcích USA-Írán, je Íránská věda ochotna znovuzapojit obohacování, a navýšit proces o centrifugy obohacování na 60 procent. Uvedl šéf Íránského Energetického Výboru Salehi s tím, že ačkoli je Uran o 60 procentech nesmyslným produktem, jeho produkce možná je, a po schválení parlamentem je taková demonstrace možná ihned. Jednání USA je vzhledem k 6-měsíčnímu závazku dosti nejednoznačné, a Kerry si v Polsku otvíral na Írán ústa s tím, že "násilná alternativa vůči Íránu může udělat pro USA vše co je třeba." (IRNA)
 3. Šéf Pakistánské náboženské strany Hlas Islámu (JI)hlavní tajemník Ljakat Baluk řekl, že Islámská Revoluce překonala všechny intriky šikanózních západních sil, které se zoufale snažily ukázat, že Islám je na závadu nejen v politice, ale vůbec. Mluvíc k agentuře IRNA šéf JI řekl, že Islámská Revoluce je výsledkem boje Imáma Chomejnýho proti imperialistickým a koloniálním silám. Rozvinul nejsrdečnější blahopřání vládě a lidu Íránu k 35. výročí Islámské Revoluce a řekl, že Revoluce je zdrojem inspirace pro všechny utlačované národy světa. Imám Chomejný byl velký vůdce, který přivedl Islámskou Revoluci s podporou Íránského lidu k vítězství, řekl šéf JI. Vyjadřujíce své náhledy, Baluk řekl, že Íránské vedení a lidé se přidržují cílů a hodnot Islámské Revoluce, a to je proč tato země dosáhla takové respektované pozice mezi národy. Politický vůdce pokračoval tím, že Imám Chomejný založil Islámskou Rep. na základech Islámu, a dokázal světu, že politika a náboženství spolu úzce souvisí. Řekl, že Islámská Revoluce rozprášila mnoho předsudků proti Islámu a vykreslila jeho pravou tvář. "Imám Chomejný poskytl pravé pojetí Islámu a vystavěl příklad pro další Muslimské země," dodal. Řekl, že od úspěchu Islámské Revoluce se západní země snaží oslabit Islámskou Republiku, ale jejich ďábelské plány zatím všechny krachly. Politik dodal, že Islámská Revoluce učinila Írán soběstačnějším a silnějším. "Nejsou závislí na dalších zemích, pokud jde o potřeby," poznamenal. Šéf JI řekl, že Írán se dnes pod vedením Nejvyššího Lídra Ajatoláha Chameneího rozvíjí v mnoha ohledech. Řekl, že Írán postupuje vpřed s velkým zápalem, a úzce pracuje s mezinárodní komunitou. Íránské vedení je si plně vědomo vývojů na mezinárodní úrovni, a podstupuje kroky, které jsou v zájmu Islámské Republiky. Baluk řekl, že Islámská Revoluce prosperuje a dále posílí v nadcházejících časech. Pogratuloval lidem Íránu a jejich vládě k podržení Chomeínýho ideje (IRNA)
 4. Íránský Prezident Rúheny gratuloval k potvrzení nové Tuniské ústavy v referendu (IRNA)
 5. Náměstek Ministra Zahraničí Íránu pro Afro-arabské věci uvedl, že USA na konferenci k Sýrii v Ženevě nedosáhly svých kýžených cílů proto, že zvolily tradiční Americký přístup nátlaku na oponenty. Husejn Amirabdulahján komentoval pro noční TV vysílání k Mírové konferenci v Ženevě, že analytikové pokládali konferenci za beznadějnou, protože kombinace disidentských skupin do opoziční delegace nebyla ideální, další skupiny odmítly účast. "Američané se pak snažili vstoupit do Syrských opozičních kruhů v pokusu vnést mezi ně své myšlenky, ale poměrně obecně bez úspěchu," řekl Amír. Návrh USA na další zbrojní dodávky opozici vyvolaly další ostré hádky mezi protikladnými Syrskými delegacemi. Brahimi nakonec jednání musel přerušit. Sysrká vláda označila kroky USA za snahu zablokovat konferenci, a provokační porušení rezoluce 1371, protože zbraně skončí v rukou Nusry a dalších. USA se trapně odvolaly, že teroristy přitahuje Asád, ačkoli víme, že nejen, že oficielně tvoří Al-Kajda většinový podíl "rebelů," ale také, že teroristé jsou v podobné hustotě infiltrováni v dalších oslabených státech, jako je Irák a Egypt. A navíc, že ohromným zdrojem jejich sebevědomí a zbraní je Libie a její dosud nefunkční hranice. (pí,IRNA)
 6. nMZ IRI Amir Abdulahjan označil "mírová jednání" Izraele a Palestiny zaštítěná pokrytcem Kerrym za "kamufláž Izraelské expanze na úkor Palestinských území," a navíc za "záminku k dalším agresím proti Palestině. Tehrán se snaží využít svých kapacit k udržení solidarity a jednoty mezi Palestinskými politickými frakcemi, neboť Palestina stále více bude čelit rostoucí agresi a snahám rozdělit Palestinský národ na základě různých záminek (pí,IRNA)
 7. Afghánský Prezident a Britský Premiér se neshodli na tom, zda byla Americká invaze a následná okupace NATO úspěšná a tak přínosem pro Afghánský národ. Otázka pro Afghánce směšná ale budiž. Nicméně Karzaí uvedl, že ačkoli by bylo lépe, kdyby cizáci nikdy do Afghanistánu nevstoupili, přeci jen jsou poražení Britové lepší než poražení Američané. Dále navíc označil provincii Helmand za ukázku Americké neschopnosti, a to přesto, že Amerikou zmanipulované "lidové sněmy starších" napříč zemí oznámily rozhodnutí podržet 10 tisíc Amerických vojáků v zemi po r. 2014. Označil navíc jako těžiště své 10-leté spolupráce s USA snahu přesvědčit Americké honorace, že Afghánci jsou taky lidi. Britský Dernier byl z toho na nervy, a Američané na protest hodlají stáhnout všechna vojska do posledního. Jaká škoda! (pí,NiW)
 8. PakistánskýPremiér jmenoval panel, který povede jednání vlády a s Al-Kajdou spojených ohavných teroristů "TTP" aneb "Volání Talibánu." Jednání tedy zatím nebyly Američany nijak sabotovány, ale osobně to očekávám od proradných TTP, kteří si evidentně na část Talibánu jen hrají, ale přitom stejně jako Al-Kajda v Afghanistánu využívají situace k prosazování svých představ o nutné cenzuře v Písmu svatém (NiW)
 9. Kuvejt zvolal po mzn. komunitě, aby vyřešila Jemenské problémy. Odvolal se na odpovědnost EU, Ruska především a dalších asistovat ve věci chudoby a potravin v této Muslimsko-Křesťanské zemi mezi Afrikou a Asií (SABA)
 10. Ugandský Prezident zvolal po Afrických zemích, že by rád do r. 2015 viděl jednotnou Africkou armádu. Pokud hodlá EU odstoupit z Amerického paktu, a přiklonit se k Asii, nesmíme zapomenout na klíčovou podporu Africké nezávislosti, jednoty a pokroku, do posledního písmene, aby se postupně těžiště mohlo posunout nejen od USA ale i od Ruska (pí,NNN)
Volá se po zastavení všech nepřátelských vojenských aktů - Rodong Sinmun


Peťing, Leden 29 (KCNA) -- Vojenské nepřátelské akty nepřinesou nic než škody jiho-severním vztahům a Korejskému národu, a mělo by jim být ihned zabráněno, a trvalý mír by měl být dosažen na Korejském poloostrově, napsal Středeční R/S v článku. Zásadní návrh a otevřený dopis publikovaný KNO KLDR jsou podporovány všemi Korejčany doma i v cizině a mezinárodní komunitou, protože jde o vlastenecká opatření k ukončení tragické historie národního rozdělení jak jen možno a jsou sto přinést novou éru vzájemné důvěry a ukončit vzájemné ohrožování. USA, které vtrhly na Korejský poloostrov r. 1950 pod těžkou palbou námořních jednotek pojmenovaných pro země regionu klamně "Spojené národy," bombardovaly desítku pobřeních měst, aby mohli vylodit množství techniky, včetně jaderných zbraní, a pak pospíchaly zabrat Soul, tvrdíce, že historicky je "hlavním městem Jižní Korey," zatímco se tak odvolávali na koloniální a okupační, Japonskou nekalou historii jihu, jsou na poloostrově dodnes, a mají velení nad jiho-Korejskou armádou, podobně jako pokračuje okupace USA v Japonsku, pod různými "demokratickými pláštíky." Viz. Afghanistán, ze kterého prchají, ale kam se usadily bombardováním, změnou režimu, terorizováním lidí, a následně tvrdily něco o spolupráci, když fingovaly jakési volby z menšinových vrstev Afghanistánu, dodnes sepisují fiktivní smlouvy s Kábulem, který má velmi značně svázané ruce, a zatímco prchají, vyhlašují vítězství. Ostatně komu z nás chtějí politikové, nebo co to je, Spojených Států namluvit, že jejich přítomnost a jejich kroky na Korejském poloostrově vedou k míru? Po celém světě nikdo, krom některých politiků, nevěří tomu, že Armáda Spojených Států (aka "UN Forces") je to, co Korea zásadně potřebuje, anebo dokonce, že to jsou USA, kdo brzy "vyjedná" dohodu obou zemí, které USA vytvořily de fakto jaderným útokem na Soul ze země jedné! Nechť se nad sebou Američané, a vůbec nejspíše jenom Američtí politikové zamyslí: jsou opravdu posledními lidmi planety, kteří očekávají konstruktivní přínos USA míru v Korey. Pozn.: USA byly oficiálně připraveny krýt své pozice na jih od Soulu jadernými zbraněmi, včetně palby po ustupujících Korejcích. A tento bod mezi dvěma velkými městy, vybavený hned během invaze 15 různými pěchotními typy (často prý až výstředními a podivnými, dle odborníků) jaderných zbraní sloužil jako "odříznutí Soulu od komunistických dodávek." Viz videoarchiv US-A 7883 (KCNA,pí)

Odmítnutí Zahraničních sil je zásadní pro znovusjednocení: Analytik


Peťing, Leden 29 (KCNA) -- KLDR nyní předložila praktické návrhy, aby byla odstraněna nedůvěra a konfrontace mezi severem a jihem, a aby se zlepšily jejich vztahy. Nejvyšší vůdce Kim Čong Un v jeho Novoročním Projevu objasnil realistické cesty k dosažení národního znovusjednocení. Následuje jeho vůli, Národní Obranná Komise předložila zásadní návrh, a otevřený dopis jižní Korey. A Ústřední Výbor spolu s Červeným Křížem KLDR navrhly Červenému Kříži jižní Korey setkání rozdělených rodin a jejich příbuzných ze severu a jihu.

Tyto kroky KLDR reflektují nadšenou touhu a vůli všech Korejčanů otevřít novou fázi rekonsiliace a jednoty mezi severem a jihem a jejich zlepšené vztahy tento rok. Korejský národ nyní čelí historickému úkolu realizovat znovusjednocení vlasti skrze tyto návrhy. Nezávislé znovusjednocení, mír a prosperita země mohou být dosaženy pouze, pokud všichni Korejci rezolutně odmítnou cizí síly a podrží se pevně sloganu Národ Sobě.

Cizí síly jsou nástraha stojící v cestě znovusjednocení a jednoty Korejského národa. Ostudná historie Korejského rozdělení se rozhodně nedá připsat různým ideologiím, sociálním systémům na jihu a severu. Korejci jsou jednolitý národ, který žil v harmonii 5000 let. Ale dlouho zůstali v protivenstvích a konfrontacích díky zlému cizáctví a válečným tahům cizích sil. Cizí síly nechtějí jednotnou a prosperující Koreu, a snaží se získat rozdělením a konfrontací v Korejském národě.

Proto tak pekelně lpí na válečných manévrech, povykujíc o "hrozbě ze severu" kdykoli se naskytne příležitost. Bude velkou tragédií pro Korejský národ, který je si dobře vědomý, že znovusjednocení je jedinou cestou jeho existence, pokud zůstane donekonečna předmětem rozdělujících manévrů zahraničních sil.

Rozhodujícím způsobem odmítnout zahraniční síly je předpokladem zlepšení severo-jižních vztahů a znovusjednocení vlasti. Všichni Korejci by měli posílit svou obezřetnost vůči aktům agrese zahraničních sil, hledajících národní rozdělení a konfrontaci a ověřovat takové pokusy, aby bylo dosaženo nezávislého znovusjednocení, míru a prosperity země bez chyby. (KCNA)


KNO KLDR Předkládá Zásadní Návrhy J/Korejským Autoritám


Pjongjang, Leden 16 (KCNA) -- Komise Národní Obrany (KNO) KLDR učinila následující principielní návrhy jiho-Korejským autoritám po schválení vládou, politickými stranami a organizacemi 16.1.

1. Navrhujeme přijetí praktických opatření v srdečné odpovědi na vřelé volání po zlepšených severo-jižních vztahů.

Oficiálně navrhujeme jiho-Korejským autoritám přijmout praktická opatření k zastavení všech aktů provokace a pomluvy druhé strany počínaje 30. Lednem, den před Novým Lunárním Rokem.

2. Navrhujeme učinění praktického kroku zastavení všech nepřátelských vojenských aktů proti druhé straně v odpovědi historickému zvolání pro obranu bezpečnosti a míru národa.

Též, opět, navrhujeme okamžitě a bezpodmínečně zadržet všechny vojenské a nepřátelské akty zaměřené proti mírumilovným sousedům ve spolupráci s cizinci.

To nyní znamená pro jiho-Korejské autority přijetí politického rozhodnutí zrušit společná cvičení s USA pod kódy "Key Resolve" a "Foal Eagle," které jsou naplánovány od konce Února pod plachetkou "každoročních a obranných" cvičení.

Pokud "koordinace" a "spolupráce" se Spojenými Státy jsou natolik drahocenné a hodnotné, bylo by o tolik lépe tato cvičení konat v odloučených oblastech, daleko od územních oblastí, moře a vzduchu KLDR.

To je postoj KLDR.

Zvláště navrhujeme zastavit všechny akty provokace druhé strany na moři a ve vzduchu, včetně pěti ostrovů v Západním Moři, horké body, kde jsou obě strany v akutním zúčtování, vršíce své zbraně jednu na druhou.

KLDR ukáže svou praktickou akci první, abychom byli blíže realizaci tohoto návrhu.

3. Navrhujeme vykonat vzájemná praktická opatření, abychom zabránili jadernému holokaustu, aby potkal naši otčinu.

Naše jaderná síla slouží jako prostředek k zastrašení USA od nastolování jaderných hrozeb. Nikdy to nebude prostředek k vydírání mírumilovných sousedů, a nikdy jim tím neublížíme.

Zdvořile navrhujeme jiho-Korejským autoritám aby se neutíkaly k bezohledným aktům přinášeje nebezpečné prostředky jaderného útoku z USA do jižní Korey, a do oblastí kolem ní, a přijaly tuto příležitost jako šanci.

Je postojem KLDR, že jižní část se rezolutně rozejde se schizofrenním postojem tolerování jaderných zbraní cizinců, které jsou nebezpečné pro celý poloostrov, zatímco okřikováním mírumilovných sousedů pro jejich jaderné zbraně, které chrání národ.

Když budou tyto návrhy uvedeny v praxi, bude to možné usazení všech problémů, velkých nebo malých, povstávajících ve vztazích jihu a severu, včetně znovuspojení rozdělených rodin a příbuzných.

(z toho plyne, že zásadní překážkou na straně KLDR co se týče lepších vztahů s jižní Koreí jsou právě jaderné zbraně cizinců a zvláštním způsobem provozovaná cvičení USA, zvláště na př. v kombinaci s Americkou vnucovaných námořních hranic, jejichž provokativní a nebezpečnou platnost Americko-jiho-Korejská cvičení určitě důsledně prosazují svou proslulou agresivitou a cynismem, poznámka píNews)

Vyjadřujeme očekávání, že jiho-Korejské autority kladně odpoví na naše principielní zásadní návrhy. (KCNA)

Starší pí:

 • Severní Korea navrhuje mírovou smlouvu s Jižní Koreou, jejíž součástí je aby "jiho-Korejské autority přijaly praktická opatření, k zastavení všech aktů provokace a pomluvy." Toho součástí je zastavení plánovaných cvičení Key Resolve a Foal Eagle v Severokorejských hraničních vodách, anebo tato cvičení někde jinde. "Pokud jsou koordinace a spolupráce s USA tak dobré a hodnotné, pak by měla jižní Korea tato cvičení dělat někde v odloučených oblastech, pryč od teritoriální země, vody a vzduchu KLDR." Především KLDR navrhuje ukončení všech provokací včetně pěti ostrovů v Západním Moři, "kde jsou obě strany v akutní roztržce, a vrší své zbraně jednu na druhou." * "Naše jaderná síla slouží jako prostředek k zastrašení USA, nikdy bychom ji nepoužili jako prostředku k vydírání našich sousedů a bratrů, natož k ubližování jim!"Je to postoj KLDR, že Jižní Korea by se měla rezolutně rozloučit s pokryteckým jednáním tolerování jaderných zbraní vnějších hráčů, které ubližují bratrům na poloostrově, zatímco zakazují jaderné zbraně bratrům na poloostrově, které mají chránit národ. (KCNA)
 • Lidová Korea je připravena vyvinout veškeré úsilí, aby na poloostrově bylo dosaženo pevnějšího míru, než nabízejí dosavadní vratké závazky. Vojenská cvičení Key Resolve a Foal Eagle které plánují Američané a jejich Jihokorejské Koloniální Jednotky jsou velkou hrozbou, a nikdo, dle Rondong Sinmun, neumí odhadnout, zda se nezvrtnou v opravdovou válku, taková je jejich agresivní nátura. Proto KLDR prosí jejich odsunutí do určité vzdálenosti od vzájemných hranic a od teritorií KLDR,pokud jsou tvrzení o míru Demokratické Korey upřímná.. (KCNA,pí)
 • Švýcarští příznivci Korejského poloostrova a nezávislosti označili mírový návrh KLDR za praktický a principielní: "Návrh KLDR je historickou iniciativou pro snížení napětí, odstranění nebezpěčí války a zlepšení severo-jižních vztahů na K. Poloostrově. Návrh reflektuje myšlenku novoročního projevu Kim Čong Una o ukončení nezřízených eskalací a konfrontací.." Politička z Ghany podpořila tento návrh také, jako "zásadní, realistický, fér a schopný zajistit jednotu národa, mír a bezpečnost."Zopakujeme, že jde o požadavek přesunout únorová vojenská cvičeníUSA a Jižní Korey mimo sporná teritoria, daleko od hranic KLDR. Nic složitějšího, v podstatě (KCNA)

Nejznámější obrázek nehumánní popravy manželů Čaučeskových, Prezidenta a první dámy Socialistické Republiky Rumunska pochází z hraného filmu?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama