NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-02-07

7. února 2014 v 16:25 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2

 1. Protesty narušily volby v Tajsku, pondělí 3. února 2014 (NNA) - Protesty narušily Tajské všeobecné volby, přičemž došlo k blokádě voleb v některých částech Bangkoku a na jihu, nicméně oficiálové tvrdí, že 89% volebních stanic bylo normálně v provozu, uvedla BBC. Asi 6 milionů registrovaných voličů bylo ovlivněno uzavírkami, uvedla Volební Komise, Premiérka Jinlak Šajnevetrová svolala hlasování, aby zatočila s týdny se táhnoucími nemalými protesty. Obecně se očekává vítězství její strany. Západ obecně nepovažuje protesty v Tajsku za něco významného, ale jistě ani porušování lidských práv protestujících protestujícími (když byl zastřelen šéf pro-vládních manifestací, známý moderátor z rozhlasu a DJ. Jeho smrt si cucám z prstu, protože západní media, pro která jsou Asiaté horko těžko lidmi, zatímco tito horko těžko lidé jsou si přímo nad-lidmi skončila zprávu o útoku na tohoto aktivistu tím, že na něj byla "otevřena palba"). To kdyby porušovala lidská práva protestujících vláda, to by západ přestal mlčet! Ale to se bohužel neděje, a naopak, vláda vyhlašuje volby, co si počít, že? (NNA)
 2. Protesty na Ukrajině propukly poté, co Janukovič odmítl podepsat klíčové dokumenty zaměřené proti Rusku. Parlamentní strany uvažují o protiústavním svržení Prezidenta, Francouzská a tedy Americká AFP to hází za vinu na Brusel, boxer, milionář a politik Kličko, nic víc, má plná ústa diktatury, proč asi. A neofašistická strana Olega Tjagniboka zvolala po "deputinizaci Ukrajiny." Alepoň že Eštunová jede na Ukrajinu osobně, a Janukovič vzal Američanům vítr z plachet tím, že zrušil některé protidemonstrační zákony. Měl by zavést ty Putinovské, aby se organizace manipulující lidi musely přiznat odkud jim plynou peníze! Ale patrně došlo mezi EU a USA k dohodě, že EU zahrne do svých smluv proti-Ruské požadavky, a tak ponechají Státy v budoucí Ukrajině, kde se Janukovič s manželkou zastřelí po patnáctiminutovém obligátním "procesu," majoritní ekonomický vliv. Anebo něco jiného ponechají EU v Ukrajině. Na př. ISIL (pí,NNA)
 3. Lavrov ocenil účast al-Džarby (SNK) na jednáních v Ženevě. Je to pravda, dost nečekaný obrat. Ale objektivně je to dost pozdě, a i bez toho je to spíše ke cti panu Džerbovi, než ku prospěchu Sýrie. Ta by takových obratů potřebovala kvalitu i kvantitu. A za vzor ostatním nezúčastněným velitelům syrské opozice příliš být dáván nemůže: oni přece vůbec nemůžou za to, že se jednání v Ženevském Montróš nemohli účastnit! Řešení by tedy přinesly spíše konstruktivní jednání USA a Ruska s výsledkem inkluzivních jednání o Sýrii, pane Lavrov, že? A nikoli tisíc Džarbů, kteří přišli z vlastní vůle, anebo proto, že manipulace s nimi je pro USA bezvýznamná, a tak si to mohly Státy dovolit, protože to samo o sobě nemohlo v jednání Syrských militantů nic změnit. Každopádně i bez toho má myslím Brahimi otevřené prospekty k brzkému příměří, nebo ne?(NNA)
 4. Přes 1000 obětí si vyžádal se Sýrií pevně spojený rozmach Al-Kajdy a ISILu v Iráku jen za poslední měsíc. Nicméně zátah na Syrsko-Iráckou Al-Kajdu v politicky nespolehlivé provincii Enber - zátah na němž spolupracovala policie a kmenové milice - znamenal na oplátku smrt 57 islamistů. O Enberských členech Al-Kajdy AFP napsala, že "jsou veselí, zpívají na korbách náklaďáků a patrolují na ulicích." Tak jak vidíme, jistě si je proto všichni Iráčané brzy velmi oblíbí. Dále usměvaví týpci s plány pro "sjednocenou Sýrio-Libio-Iráckou zemi" rozjeli v Bahdádu mučení a vraždění na sto způsobů ve velkém, takže budeme častěji pociťovat mezi kriminálními zprávami z Bahdádu značnou podobnost s těmi z Pakistánského Karáče. No, a tím je jasné, že řešení i příčiny budou i v Iráku politické. Na př. zpolitizovanost policie, absence bezpečnostních operací proti organizované kriminalitě řízených pluralistickou komisí vč. osobností spol. života. Zatím "každý" policajt nadržuje někomu jinému, a podle toho vypadají "hromadné zátahy" (pí,NNA)
 5. Distancování Al-Kajdy od "Irácko Syrského Islámského Státu" (ISIL) je pouze psychologickou operací v rámci Anglo-Americké mediální kampaně, přidružené k nové dodávce zbraní z USA. Al-Kajda, která je známá svými veřejnými popravami a ohavením těl, a tisíci způsoby fyzického mučení jak z Pakistánu, tak z Afghanistánu, tak, a to zejména, pro pokrok v digitální technice - z Libie může se sotva distancovat od ISILu, když ten je známý právě tím, a nadto vlastně vznikl jako verbovací pomůcka Al-Kajdy právě pro nečekaně dlouhé Syrské operace, které budou brzy převážně psychologické, což Američanům všechna čest. Jednoho dne nás překvapí, že nám budou namlouvat, jak zabili Asáda, zatímco se v naší televizi bude odehrávat rezignace Amerického Prezidenta a podobné věci. Jen to chce ještě zapracovat na odstranění toho násilí ze Sýrie a z Iráku, třeba je přestat sponzorovat, a pak už musí být pro Anglo-Americké germány hračka bojovat proti Sýrii čistě psychologickými prostředky. Ó jak napínavé! Každopádně, pokud Al-Kajda šlape po ještě teplých ledvinách na provizorním pódiu a mává uťatýma nohama z děcka, pak ISIL nemá ve zvyku šlapat po ledvinách, ale hned to po sobě pálí ve vysokých kontejnerech a rozbytých tankových věžích. Nadto jsou obě organizace vůči Sýrii absolutně zahraniční, a jejich reálné nebo fiktivní dohady "kdo má právo bojovat v Sýrii" jsou velesměšné. Druhak i proto, že obě organizace si představují něco mezi "zpět na stromy" a "hrdinským sjednocením světa řezáním lidí." V reálu se za to však nechodí do nebe, kde je připraveno tucet děvčat, v reálu se to provozuje v pekle, a na věčné časy. Takže to Al-Kajda a ISIL mají k něčemu hodně blízko. No, k muslimským srdcím celého světa hodně daleko, kdo umí rozumět nechť rozumí. A vůbec, obě organizace "bojují v Sýrii" proti USA? Hm, zamyslím se nad tím, a pak si vyberu, která z nich má na to větší právo. Je to asi stejné prohlášení, že Al-Kajda se stáhne do Iráku ale v Sýrii zůstane její pobočka Al-Nusra. Jistě: v Iráku přituhne, ale jinak je to prohlášení blábolivé. A do Iráku se stahují nejen proto, že je tu mají všichni hrozně rádi, asi jako Češi milují anglické kontraktory, kteří zaútočili zcela nesmyslně na Hajdricha a pouze tak vyvolali další teror, ale zejména proto, že jim v Sýrii přituhuje jak silově, tak vnitro-politicky, tak mezinárodně, a proto, že je Irák Američany dostatečně oslabený, aby v něm mohli přespávat a řezat lidem ruce a nohy. Než se zase vydají spasovat nějakou zemi, která se taková jako onaká nelíbí Americe. Irácká Agentura navíc uvedla, že ohnivé dětičky po návratu ze Syrských hnízdišť již v teple Iráku přezimují, a daly dvěmi Katjušemi do velitelství Armády v Bahdádské Zelené Zóně jasně vědět, že si přišly v míru odpočinout od těžké práce s noži a bombami, a nechtějí být při oddychovém nafukování černé kroniky do gigantických rozměrů rušeny. Premiér Maliki na rozdíl od nich prošel Evropská hlavní města, mimo jiné hledajíc materiál na Arabskou diskusi k politickému řešení v Sýrii. Na Irácké řešení v Sýrii se zaměřují v současnosti Irácká média, prospívá to zvláště rozhádaným politikům. Vraždění novinářů pak prospívá zvláště .. a tak dále (NNA,NINA,pí)
 6. Syrské opoziční skupiny souhlasily, že když budou lépe reprezentovány v Ženevě, mohlo by udržitelné politické řešení být mnohem blíže. Označily současnou reprezentaci, kterou vlastně neuznává nikdo, snad krom Američanů a Britů, protože přes někoho rozpočet musejí podojit, za zásadní problém. Mohly by se tak do jednacího a rozhodovacího procesu dostat i ty ozbrojené opoziční směry, které jsou ochotny a schopny vyhlásit příměří alespoň pro potřeby OSN a nemocných, jak tomu bylo v Jarmúku. Reprezentace dosazená a financovaná Spojenými Státy a známou partou výtržníků z Korei a Líbie nebyla dosud schopna žádná místní příměří vyjednat, a celkové příměří oficiálně ani nepodporuje. Protože pak nemá ani moc nad bojovníky a politickými stranami v Sýrii, a protože nad nimi není respektována, pokouší se přebíráním Amerických požadavků a rétoriky zalíbit všem. To se ovšem nedaří, a přístupu dosavadní opoziční reprezentace lze přičítat celé tříleté natahování konfliktu, který by zcela snadno byl vyřešen v třech, čtyřech měsících. Dalším pozitivem, které by praktická změna a především rozšíření opoziční reprezentace přinesly je možnost, že by Americké, Britské a další peníze končily v těch rukou, ve kterých jsou eventuálně potřeba. Současná loutková a falešná reprezentace podporovaná USA a dalšími určitě nemá za úkol pouze udržovat spor ale jistě i poskytovat záminky k převodům Západních peněz, takže většina z nich se dostane těmtýž lidem, kteří jejich vydání odhlasovali a podepsali, resp. prodejcům zbraní, zbytek al-Kajdě a pod. Lepší reprezentace by pak jistě znamenala krach konfliktu zájmů na Západní polokouli, a naopak smutné zjištění korupčníků, že to co se snadno tunelovalo pod tisíci záminkami prostřednictvím Al-Kajdy - nyní pod ani ne několika desítkami odůvodnění poputuje spíše na humanitární a politické účely, které eventuelně zdravé jádro opozice bude s vůbec nějakými penězi jistě brzy následovat; nově pak i z velících pozic! Nyní je vlastně velmi dobře vidět, že USA od začátku vůbec nezáleželo na reprezentativnosti opozice. Naopak, USA pouze dosadily několik figurek, naladěných a vhodných k budoucí spolupráci do nějaké nablýskané budovy v Nujorku, a s prakticky bezmocnými loutkami se snažily dosáhnout vojenského řešení. Další věcí je korupce, která končí jednak jako tunelování, druhak jako terorismus. USA se nikdy nezajímaly o reprezentaci, vyjednavače a delegáty, tj. lidi, kteří mají jak nahoře tak dole co říci, USA pouze předložily Velení Opozice, a financovaly jeho líbivý veřejný obraz. Jeho součástí byla vlastně právě i ta tříletá fikce, že jde o jakýkoli druh velení a řízení, zatímco se ukazuje, že v Sýrii nikdo z militantů nechová k Nujorským "zástupcům" ani drobet respektu. Velitelé opozice, vč. těch z Jarmúku, o kterých mluvila Valerie Amosová jsou vhodným srovnáním oproti Americkým senátorům, Prezidentovi, Ministrům a mluvčím - jedni totiž ukázali, že jim na Syřanech vůbec záleží, a ti druzí neukázali v tomto ohledu nic, nanejvýš schopnost nerespektovat v Sýrii nikoho a nic, a svou neschopnost a destruktivnost maskovat financováním humanitárních dodávek z cizích peněz - z peněz daňových poplatníků. Syřané si mohou sami srovnat, co učinili hloupí opoziční vojáci v Jarmúku a co naopak zvládli chytří Američtí politikové za tři roky konfliktu provést s "opozičním vedením" (NNN)
 7. Zemědělství na Lednicku poškozuje přírodu, hrozí úhyn tisíců kusů několika již prakticky vzácných, kdysi běžných živočichů (pí)
 8. Mráz a sníh zabíjel lidi i zvířata v Afghanistánu (NNA)
 9. Austrálie hodlá Malajzii obdarovat námořním šrotem. Patrně pokračování Britsko-Izraelského protimalajského kvačení poté, co Malajčané pokřtili základní kámen Palestinské Vysoké školy. Připomeňme, že Malajský Premiér Nadžíb Tun Rezek na své "jednodenní humanitární návštěvě" Palestiny řekl, že posílat finanční dary Palestině je hezké, ale doporučoval by všem Muslimským vůdcům světa, aby se tam zastavili osobně, a tak vskutku vyjádřili trvalé přesvědčení svých národů. Premiér také řekl, že závidí "Palestincům jejich vytrvalost a morální nepokřivenost" v této otázce již historické nespravedlnosti. Také reflektoval na všudypřítomnou Izraelskou destrukci, a zvláště vypíchnul bezdůvodné raketové útoky Izraele na školy a mešity. Premiér Nadžíb byl v Palestině v Lednu minulého roku se svou ženou Datyn Seri Razme Mansurovou, ale i Ministr Zahraničí Datuk Seri Anýfa Emen a Ministr Vlády Datuk Seri Džamil Chir Baharum. Premiér dále označil takové akty agrese za "totálně nepřijatelné a v rozporu se všemi principy Spojených Národů," a dodal, že čím více svět ví, tím více bude Palestince podporovat. Podpořil také Politické sjednocení v Palestině, zvláště v zájmu Západního Břehu. Palestinský Premiér upozornil, že Malajská návštěva byla vůbec první návštěvou ne-arabského Premiéra v Palestině. Občané Západních zemí si připraví papírové pytlíky, a zamyslí se nad svou volenou reprezentací. Skromně také "ve jménu Malajských lidí, kteří mají stále Palestince v mysli, a kteří jim kdykoli je třeba rozvíjejí nabídky pomoci, a kteří drží nevinné Palestince v mysli, kdykoli zde dojde k násilí, rozhodně nikoli jen ve jménu svém" přijal čestný doktorát z Aksa Univerzity. Jeho žena též jeden obdržela, za svou charitativní činnost. Nadžíb také oznámil nabídky umístění kvalifikovaným studentům z Palestiny, kteří si přejí studovat v Malajsii, především pak v rámci vědeckého studia, ale i v rámci základních titulů. No, a hned po této neobvyklé návštěvě, která na Západě docela upoutala pozornost, zjevili se "bojovníci Sultána Zulu," a začali si prostřednictvím Filipínských médií nárokovat Malajskou oblast Lehet Deta. Přičemž se opírali o pofidérní dokumenty, a proti jejich teroru se postavili vlastně jak Filipínci, tak Malajčané, tak samotní obyvatelé nárokované oblasti. Celý pokus pošpinit Malajzii tak stál několik životů, ale politicky spíše Malajzii a Filipíny dále stmelil. Samozřejmě nemusí Malajzie lodě odmítat, ale nejdříve bych se podíval, zda nejsou v podpalubí nějací vojáci Sultána Zulu, chlupaté královny, severokorejské děti, jihokorejští politikové anebo japonské filmy. Pokud bude v nákladním prostoru globální termonukleární válka proti komunismu pod záštitou OSN, pak bych hlídkové lodě Austrálii s pragmaticky mírným protestem vrátil (NNN)
 10. Devět lidí zabily bombové a raketové útoky v Bahdádu. Zpráva by měla potěšit všechny Irácké teroristy, protože je opravdu nikdo nemá rád. A co překvapí, dokonce prý ani Američané. Tak třeba se na ně usměje štěstí ve Francii, Británii a Kanadě, a kdo to všechno masakroval Korejce, Libijce, a vlastně jistě i Iráčany a Vjetnamce. Dalších 14 obětí si vyžádaly útoky na Jemenské vojáky v sousedství hl. m. Sanaa. Jemen se nyní snaží přeměnit po složitém vnitřním vývoji na federaci, je vyhlášený tím, že si v něm Al-Kajdá pořádně neškrtne, a každý drobeček se tedy musí vylepovat palcovými titulky. Daleko nebezpečnější jsou zde ovšem Američané. Jemenci by se měli inspirovat Iráckým vzorem, a k něčemu ty kmenové milice občas povolat. A také je vyhlášený tím, že je jednou z 7 zemí, mezi nimi Libie a Jugoslávie, na které USA plánují zaútočit, a byla v něm snaha vytvořit bezdůvodnou revoluci a výsledné násilí, a konečně že mají Jemenci na krku různé rasové problémy s Americkou politikou, na př. doživotní věznění nevinných Jemenců v USA, jejich stravování jídlem smíšeným s vlastní stolicí, jejich diskriminace na letištích, podobně jako u Indů, anebo masakry Jemenců s dětmi, a vlastně se vším všudy, v domech, vozech, při pěší chůzi, díky skvělým bezpilotním letounům, na které mimo jiné čekal celý svět - vedle, na př., moderní jaderné války OSN proti komunistům na Korejském poloostrově, která je teprve začátkem úžasné globální války proti komunistům, jejíž bojovníci z několika málo západních zemí dle některých Amerických mluvčí "zaslouží nejvyšší úctu" za životy položené během zbytečné války, která stála tři miliony životů, zejména díky nekonečnému bombardování, které bylo nejen po celou dobu od jaderné invaze USA do Soulu do ústupu od Ruských hranic, ale i po celé ploše Korejského poloostrova, pod plachetkou "bombardování elektráren," a dokola legitimizované novopečeným jiho-Korejským "Prezidentem" Synghmanem Ree, který byl ovšem prakticky hned po svém jmenování "šéfem policie OSN generálem McArthurem" do funkce pro svou zkorumpovanost a cizáctví svržen celo-jiho-korejskými manifestacemi. Škoda, že to nedotáhli dále - jenže měli za krkem Americkou okupační policii. A USA vůbec zůstaly v Soulu jen proto, že na jeho jižní okraj dotáhli "jaderné zbraně proti ustupujícím komunistům." Nebýt jaderných zbraní USA, Korea by patrně sice přišla o 3 miliony obyvatel, díky práci Americko-Kanadských "jednotek OSN," ale jistě by se hravě brzy Američanů s Čínskou pomocí zbavila, a byla by dodnes jednotná. A nic by nebránilo realizaci jiho-Korejských představ o státní suverenitě. Nikdo ovšem v té době netušil, proč Američané tak spěchají obsadit poražené Japonsko. V opačném případě by Korejská poválečná Socialistická Republika nebyla založena na idealizovaných představách spojenectví SSSR a USA, a naopak namísto bahna a řečiček setkali by se Američané v Korey s tuhým odporem nejlepších Ruských a Čínských jednotek. Bohužel byli pováleční komunisté k Izraelské a Jaderné otázce slepí, a Hirošima nečinila "vítězství nad fašismem" byť jen estetický problém. Pro příště slovo "společné vítězství" nesnese malé problémy typu Hirošima a Nagasaki. Stačilo by problém potvrdit co problém a důvody jaderného útoku zjistit. Ale nic z toho se nestalo, a tak USA pokračovaly v snaze prosadit svou vizi OSN, jaderných zbraní a ideologických vyhlazování v Korey. A Jemenci na tom nejsou mnoho lépe, USA jim chtějí za pomocí médií změnit režim, a optimálně nepokládají Jemenské občany za lidi, resp. vůbec za něco zasluhujícího pozornost. A Irák je zase příkladem toho, jak může historicky první země, která dvakráte zneužila jaderných zbraní v krvavých válkách aby si zajistila permanentní okupaci využívat OSN a "hrozby jaderných zbraní" k terorizování a rozvratu (pí,NNA)
 11. Absolutně nedůvěryhodná Egyptská justice se pokouší Mursímu navléknout "navádění k vraždě 10 demonstrantů 10.12.2012," je zřejmé, že z těchto důvodů byli demonstranti před Prezidentským palácem neznámými muži zabiti. Navíc si dobře pamatuji, jak po sobě 50 na 50 procent běžných lidí házelo v Egyptě kameny, a když do toho přihodíme zahraniční zájmy, zejména ty Americké zájmy vojenských manévrů u Íránských hranic, a al-Kajdu, jejíž zájmy "neznají hranic ani států," nelze si ani představit, že by někdo musel k zabíjení někoho "navádět." Ti, co v Egyptě zabíjeli, v tom vesele pokračují, ti, co milují násilí se radují, protože si vyskandovali na Armádní spáse i prokletí "prodlouženou." (pí,NNA)
 12. Provokační vyslanec USA v Rusku mcFaul končí a zmizí dokonce i z Obamovy vlády. Je známý zejména jako hlasatel lidských práv a homosexuality, zatímco v rámci Americké politiky pro býv. Sovětská území podporuje teroristy, rasové delikventy a pravicové extremisty (NNA)
 13. U vraždy Rumunského Prezidenta Čaučeska a vraždy jeho manželky Eleny se nabízí otázka, zda soud a rozsudek proběhly u mzn. soudu v Hágu? Bylo by to stylové, jistě by se to mezi dalšími Haagskými trofejemi neztratilo, a možná by i zazářilo. Haag by ovšem musel též zavést trest smrti podřezáním, aby platila rovnost před zákonem a z ní vyplývající obecnost všech způsobů a variant trestu. Na druhou stranu OSN, které může vést globální jaderné války proti komunistům by se s takovou mezinárodní justicí jistě skvěle doplňovalo. Jen by musel Ban Kimun přestat povídat ty řeči, že "nikdo nechce v Severní Korey bojovat proti komunismu,"a podívat se na jeden, dva dobové Americké dokumenty o válce v Korey? Také na prvních invazních lodích dovezené pěchotní jaderné zbraně byly "proti rudým" v rámci "globální války na komunismus" v Soulu nainstalovány pod velením "šéfa policie OSN," tak nevím, co to ten Ban Kimun tím chlácholením chtěl dokázat? Že neviděl ani jeden dokument o "invazi a okupaci" a "invazních a okupačních jednotkách," které osvobodily ve jménu OSN Soul, a tak se mohl stát hlavním městem jižní Korey, protože "již historicky Soul hlavním městem Jižní Korey byl, než začali komunisté na jiho-Korejce útočit?" Dokonce ani současné dokumenty nevynechají pochvalnou řeč na skvělou palbu křižníků OSN do Korejských vesnic a měst poblíž Soulu s tím, že se tak dlouho bude bušit "do komunistů, než sednou k jednacímu stolu," zatímco ale všechna současná jendání s těmito komunisty byla neúspěšná. Ono to tak obvykle funguje, že se na někoho útočí tak dlouho, léta, ze vzduchu, než si uvědomí, že jeho vlast není jenom jeho vlast, ale měl by útočníkovi umožnit takové jednání, takový mír, jaký si zhruba představuje. Např. vzdát se.. Ban Kimun by ani tak nemusel sledovat poučné Americké zpravodajství, pokud chce tlumočit kdo co po KLDR vlastně chce, a kdo co nechce, ačkoli by takové soudy inteligentní člověk neměl dělat vůbec. Prostě by stačilo, kdyby začal brát jen jeden plat, a přestal nám valit klíny do hlavy. Válku proti komunismu Američané vedou dosud, a všemi prostředky, a dokonce i do našich zákonů Američtí vojáci dostali pár iracionálních paragrafů, které pro začátek operují v trestním právu s vágními a nejasnými termíny jako je komunismus, fašismus anebo dokonce jejich "intencionální a neintencionální propagace." To musí být peněz, aby Ban Kimun zaspal dobu, a okřikoval Korejské řečníky, že socialismus "je poslední věcí, která někoho zajímá." S ohledem na Koreu, Izrael a Hirošimu je stále jasnější, že OSN musí ze Spojených Států zmizet. Přinejmenším symbolicky. Ve všem, v čem se prohlašovali za policisty byli právě zločinci, a nebylo toho málo. Tak kde žijí politikové NAM, Ruska, Číny a další, že nám to neudělají k dobru, a nebojkotují budovy OSN v jakékoli zemi G8? Plácání hubou není vždy politickým řešením(pí)
 14. OSN údajně (dle Reuters) požádalo Vatikán o okamžité odstranění pedofilních kněží. Patrně v zoufalé snaze odklonit diskusi o církevních "restitucích" v ČR, v nichž si Český klér přijde na bezprecedentní množství majetku, vč. takového, který církev nikdy nevlastnila, anebo se jej zmocnila za doby své spolupráce s německými nacisty (NNA,pí)
 15. USA investuje 16,000,000,000,000 KČ během příštích 30 let do modernizace jaderného arzenálu, proto jsou její hovory o "Světu bez Jaderných Zbraní" pokrytecké - Mindžu Džóson, a nejen proto.. (pí,KCNA)
 16. Hon zvláštních jednotek národní policie na podezřelé militanty v Tuniském Ravídu stál život jednoho z těch, kteří jsou podezřelí z loňských politických vražd. V operaci bylo zabito 7 dalších težce ozbrojených mužů. Ministr Vnitra označil jejich likvidaci za "nejlepší dárek, rok po vraždě opoziční postavy Čokriho Belajda" (NNN)
 17. Nepál se připravuje na sestavování vlády: v Pondělí by měl být znám nový Premiér (NNN)
 18. Tanzanie údajně zadržela 201 kg heroinu spolu s Pakistánskými a Íránskými pašeráky. Údajně říkám proto, že zdroj, který uvádí NNN není příliš věrohodný. A vůbec není věrohodné, že by Íránci pustili takovou zásilku letadlem. Íránci berou drogy velmi vážně, takže to prozatím pokládám za mediální pošpiňování, nebo, i bez toho, korupci za tím účelem (NNN)
 19. Karibsko-Latinský Pacifický Svazek v Pondělí dokončí zavádění bezcelní zóny pro 92% produktů a služeb (NNN)
 20. Saudská Arábie konečně varovala své občany, že pokud budou načapáni, že bojují na př. v Sýrii, nebo v Afghanistánu, na jakékoli straně, čekají je desítky let za mřížemi. Tak nedá se jistě říci, že vedle dodávek zbraní je to dobrý artikl. Jistě to znamená, že si Rijád došlápne i na ilegální dodávky zbraní, a udělá si jasno v tom, komu, od koho a co vlastně dodává, tak jako si nyní budou dělat ve Vošinktonu. Ještě by to mohla podtrhnout lákavou penzí za vojenskou i nevojenskou práci v OSN / nikoli v Americké armádě anebo NATO / v OSN. Stejně často nevědí co s penězi, a ideologicky by to mohl být posun (pí,NNA)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama