NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 10.2.: Kerry se mýlí v svých úvahách o Americké politice a to o 120%

10. února 2014 v 16:41 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2


 1. Lokální Syrské strany se dohodly v Homs o evakuaci. "Ženy, děti a staří se již přesouvají," uvedla státní televize. Dohodu o příměří a uvolnění Homs sjednaly lokálně dotyčné strany u místního koordinátora OSN Jakúba Hilla, zatímco v Ženevě jsou jednání spíše akademického rázu, byť již nejsou zcela mimo realitu, jak bývalo zvykem, když se k nim vyráběl scénář v USA a Británii. Tento týden by navíc měly začít nové hovory, nevím však, zda se již nějak reflektuje požadavek inkluzivní opoziční delegace. Přeci jenom USA a podobní tak snadno neustoupí od představy, že jimi jmenované bezmocné organizace jsou "legitimní reprezentací Syrského lidu," ať je to cokoli, na př. lidé dusící se v Homs a Jarmúku bez nejmenšího zájmu Američanů o jejich osud, a díky vkusným a prospěšným válečným embargům umírající na vzteklinu a podobné triviality, jako ve Faludže. V případě Homs lze mluvit o zázraku, protože jeho strategická pozice pro tajný import lidí i zbraní uvěznila zdejší nemocné a slabé na velmi dlouhou dobu, a Západní propaganda tento stav zdůrazňováním "každé obsazené pozice" ještě udržovala - protože žádná zpráva na Západě, ze všech těch zpráv na Západě o městě Homs nebrala vůbec ohled na tamní občany. V první řadě byla bojová vítězství a bojové prohry, v druhé řadě provinění těch či oněch, vždy nafouknuté na jednu stranu dle potřeby, protože ani Západní média si své "rebely" dokola jenom nehýčkají, ale když potřebují nastolit určitý geopoliticky výrazný vývoj, klidně své chráněnce spláchnou do nejhlubšího hajzlu, coby způsob manipulace opozicí, jejím složením, vedením, dodávkami zbraní, a manipulace opozičním zájmem nebo nezájmem stýkat se s velmi různými organizacemi pomoci, národního dialogu atd. Anebo jako trest třeba takové Reuters, že ta či ona místní opozice promluvila pro určité nesouladné médium, které je korporovaným globálním médiím trnem v oku. Musíte přeci uznat, že řeči o "útlaku civilistů" ještě neznamenají, že jimi mluvčí řeší právě ten útlak, a nikoli nějaké své zájmy. Tak je to i ve všech revolucích 1989: ti, kteří mluvili k lidem o jejich potřebách tak činili jen v zájmu svém, a v zásadních bodech v zájmu západního korporovaného světa, kde se vládne filtrací informace a humanitárním vyhlazováním. Tím neříkám, že nám nezanechali do určité míry demokraticky provozuschopné státy, ale přeci jenom nás změnili v nepřátele našich přátel a pod. Homs jsou pro Američany a podobné spíše Inčonem než Misrátou. Jenže rebelové nejsou Americké letadlové lodě, jaderné zbraně a tisíce okupantů, a pouze to, že věří tomu, co si o sobě a svých šancích přečtou na západě je dělí od poznání, že se buď spolehnou na nikým nikdy nevítanou cizáckou intervenci a budou pro ni stlát cestu vytvářením brutálních a ohavných záminek, anebo postupně svou snahou "udržet se v boji" přivedou zemi k trvalé nestabilitě, politickému rozkladu a totální korupci, jakou známe z Karáče. Pokud jsou signály ze Sýrie opravdu autentické, pak je třeba, aby nezávislé země světa tuto snahu opozice podpořily, tj. objevení její vlastní a opravdové politické síly, versus obraz opozice smyšlený, financovaný a vnucovaný jakýmkoli bojovníkům v Sýrii Anglií, Američany a dalšími. Pro začátek méně vysoké politiky, a alespoň nějakou přízemní, Homs, Jarmúk. Po třech letech politického vzduchoprázdna mezi oběma stranami by toho mohlo být určitě více, až bychom dospěli k systematickému příměří. Již teď jistě roste důvěra k podobným akcím na obou stranách? A zkušenosti. Tvrzení, že armáda blokovala Homs od června 2012 je lživé už od oka: teprv teď došlo k dohodě, a té bylo třeba, nikoli aktivity(smu) jedné nebo druhé strany. Řeči aktivisty v Homs "Abu Ziáda" že jsou "rodiny připraveny odejít" nic nezmění na přinejmenším společné vině obou stran. A především jsou vinny USA a Británie, kteřé dělaly všechny události kolem Sýrie, a které neinvestovaly ani halíř, a ani vteřinu do jednání obou stran v lokalitách. Naopak to byly USA, které ignorovaly otázku občanů, a přednášely s urážkami na všechny pozemské státy, že "s Asádovou vládou se jednat nebude." Kerry se mýlí v svých úvahách o Americké politice a to o 120%(pí,NNA)
 2. Japonský Premiér Šinco Abe odcestoval v Pátek do Moskvy v gestu podpory Putinovi jen několik hodin poté, co adresoval manifestaci ohledně požadavku návratu ostrovů zabraných Ruskem. Mohl by totéž provést i Američanům, a až by se v Nujorku objímal se svými protějšky, podepsalo by se, že konečně vypadnou z Japonska, to by pak také učinili, a pak by konečně mohli zvítězit komunisté, obvykle potlačovaní Americkými vojáky za podpory Japonské policie (úředně se to píše naopak: policií za podpory, a navíc se to doplňuje do znění: policií za podpory vojenské policie USA. Není to milé? Kéž by všude USA asistovaly a rozháněly "nebezpečné demonstrace." Na př. na Ukrajině..) (NNA,pí)
 3. Kerry hned na řádku velmi dobrých zpráv ze Sýrie, jak z politiky tak ze země reagoval dvěma obraty. V prvním řešil, zda Asád prohrává anebo vyhrává, a v druhém, zda Americká politika v Sýrii krachuje či nikoli. Myslím, že detaily tohoto jeho vstupu, či "adresy" není třeba rozvádět. Syřané v tom typicky nefigurují, jen válka a ego Amerických elitářů, kteří mají navíc ještě tu obludnou drzost pokládati se za demokratické osoby. Mnohdy byly inkviziční předpisy demokratičtější, ačkoli nebyly zrovna v souladu s Islámem! Vyjmenujeme dobré zprávy: jednání dvou stran v OSN pokračují; Brahimi odsoudil sankce proti Sýrii; v Yarmúku nastoleno evakuační příměří; v Homsech taktéž; mezi současnou opoziční delegací a Damaškem je překážkou hlubšího porozumění jen formalita; současná opozice označila za hlavní příčinu historické neexistence účinných jednání úzkou a bezmocnou, diskriminační reprezentaci Syrské opozice. Komu to nestačí, ať si něco objedná, objednávky jsou vítány, pokud mají hlavu a patu (NNA)
 4. Dva duchovní zavražděni střelci v Hamam al-Alíl v Ninive, jeden civilista (7.2) a jeden policista (6.2) severovýchodně od Bakuby * V Enberu bylo dle lékařských zdrojů při bezpečnostních operacích proti rozlezlé Al-Kajdě a ISILu zabito 88 civilistů * Útoky na policisty a vojáky: Město Sadr 9 obětí, Ramadi - útok na velitelství armády, velitel přežil atentát v Bejdži * Koalice Motehedun žádá ochranu občanů Enberu ale také rozlišování mezi teroristy a demonstranty * OSN ohlásilo pokračování dovozu pomoci pro lidi Enberu * Západně od Bahdádu atentát na člena politického bloku Ahrar * Dva řidiči unešeni a jejich cisterny vyhozeny do vzduchu mezi Salahudýnem a Mozulem * 7-denní amnestie vyhlášena pro sabotéry a militanty z Enberu, pokud se vzdají * Bahdádský obvod Amírie - uzavírky silnic a rozsáhlé inspekce * Prezident Irácké Autonomní Oblasti Kurdistán Barzany zrušil plánovanou cestu do Moskvy (NINA) * Počty teroristických útoků se posledního půl roku pohybují v extrémních tisícových číslech na měsíc,a poslední dva měsíce jsou čísla vůbec ještě dvojnásobná (pí)
 5. Pakistánští teroristé Volání Talibanu (TTP) jmenovali do své vyjednávací komise (na nabídku k jednáním od Premiéra Šarífa) členy politických stran, které uznávají ústavu: strany PTI, JUI(S), JUI(F) a Hlas Islámu (JI). (A dle agentury Libanonské NNA se údajně již i sešli k náčrtům orientačního plánu dalších hovorů.) TTP naopak se snažili poslední volby narušit útoky na kandidáty a dělníky, a lze to spojovati s tím, že TTP již předtím sporadicky a nahodile prohlašovali, že "ústava je v rozporu s Islámem." Imran Chan se z vyjednavací komise vyvlékl, stejně jako byl stažen člen strany JUI(F), nicméně všichni lídři stahující se nebo stažení z Talibanské komise popřáli jednáním úspěch, a Imran navíc přislíbil pomoc své strany, vládnoucí v regionu Chajbr Pachtunkvy, při jednáních. Avšak hovorům zatím brání hloupé chyby vztahující se k domluvě o místě konání jednání mezi vládou, respektive vyjednavači politickými a vyjednavači kteří ke stolu přijdou z jeskyní, lesů či muničních skladů. Hovory s Talibanem v Afghanistánu a s TTP v Pakistánu jsou příznakem, že Taliban v Afghanistánu zvítězil, byť nejde o vítězství typické. Navíc mají USA negativní vliv, na jednání Islamabádu s TTP, svými dronovými útoky, kterými dávají TTP záminky k přerušení jednání, ale i TTP svými útoky na Pakistánskou Armádu dávají najevo nejen, že pokládají Islamabád za spojence USA, ale též to, že namísto jednání vyplatí se Armádě spíše TTP prohnat očistcem vojenských akcí v oblastech Vazírie. USA dosud tradičně dělají, že argument spojitých nádob a odpovědnosti za mír v Pakistánu neslyšejí, takže se polovičatě dušují, že je zajímá stabilní region, přičemž je ve skutečnosti nezajímá ani co jejich pokračující hluchota k Pakistánu natropí. Tedy nejen v Pakistánu. Redaktor Národa M A Niazi označuje tuto dronovou moc USA za právo veta nad hovory s TTP, nám postačí označení dlouhodobá nezodpovědnost a pokrytectví, syčáckost. Z našeho pohledu mají nad TTP plnou moc právě anglo-američané, a proto v dronových útocích s klidem pokračují, protože "bezpečnost v Pakistánu," která ovlivňuje po-invazní a po-okupační vývoj v Afghanistánu je plně v rukou USA. Drony i TTP jsou jejich, tak jakou roli by měli dávat požadavku klidných jednání s TTP Pakistánské vlády? Vláda rozhodně není vítězem, ale obě strany se nemají čím chlubit, protože "lidé očekávají, že právě tato jednání uklidní situaci v Pakistánu. Nicméně klid závisí na síle, která není ani stranou v těchto hovorech: na USA. Dokud USA nestáhnou všechny své vojáky, což bude požadavek TTP, dle Maulana Samiho, což je něco, co Vláda v Islamabádu neumí splnit" (obsah a některé obraty přejaty z článku M A Niaziho, Pakistánská mediální skupina Národ a Čas, pí v textu zanechaly jen značné mezery a "nezodpovědnost")
 6. Nejvyšší vládní představitelé, samozřejmě vyjma Prezidenta Izraele, zaútočili na MZ USA J. Kerryho, a on to označil za ponižování, které si vyprošuje, a podtrhnul Izraelské tendence rozšiřovat genocidní osady dále do Východního Jeruzaléma. Nicméně hned na to zopakoval, že USA zůstanou navždy věrny Izraeli a jeho bezpečnosti, což je přesně to, co první Prezident USA označil za velké nebezpečí pro jakýkoli stát. No.. takové zpestření po nejenom našem odhalení, jak frigidní a teatrální je vlastně Kerryho mise, a že jejím prvním důvodem byla snaha zakrýt plánovanou anexi 2/3 zbývajících Palestinských území. Palestinská Organizace Osvobození označila prostřednictvím svého mluvčího Hanana Ašravího poslední kroky Izraele, a plány 558 nových domů ve V. Jeruzalému za záměrnou provokaci, a rozvedl, že Izrael nejen, že "je schopný sabotovat hovory, ale navíc okatě ničí šance pro mír v celém regionu." Eštunová s Bankimunem také odsoudila nové ilegální a nehumánní zástavby (NiW)
 7. Soul se nechal slyšet, že KLDR vyhrožuje zrušením nabídky obnovení přeshraničních styků rozdělených Korejských rodin, nicméně KLDR toto nabídla pod určitými, dosti rozumnými podmínkami, a vůbec se nebudu mýlit, když odhadnu, že Soul na poslední návrh KLDR nereagoval než dalšími provokacemi, a už vůbec neadresoval komuniké KLDR ve věci vojenských cvičení s USA než s výsměchem a převracením pojmů (pí,NiW)
 8. Šéf OSN přivítal občanské přijetí ústavy v Tunísii. A naše Česká Republika není pozadu jenom v tomto, dokonce nemáme ani zákony v souladu s chartou lidských práv, takovou formou jak vyžaduje OSN, čili nemáme (NNA,pí)
 9. Šéf Egyptské Armády Sisi upozornil, že jeho prezidentská kandidatura bývá médii vytrhávána z kontextu a pokřivována. Dementi se týkalo jmenovitě Kuvejtského deníku Al-Sijasa, který prý "vkládá Sisimu do úst své představy." Sisi mimoto prohlásil, že pokud jde o kandidaturu na Prezidenta, nemá ani na výběr. Tak to je zlé! (NiW) * Naše pokrytí: π4.2. (§3) "..pobláznění voliči tentokráte budou volit Sisiho.." π4.2. (§13) "Myslí si snad generál Sisi, že Mursího ústavní referendum nebude mít odraz ve výrazných destabilizacích" π29.1. (§11) "Egyptská státní média začínají být pěkně nažhavená proti svým vládám" (pí,NiW,SIS)
 10. Bombové útoky v Káhiře 24.1. zabily 6 policistů
 11. USA zařadily Pakistánského zakladatele proti-šjítských genocidních teroristických milic Laškar-e-Džangví mezi "globální teroristy." O Amerických seznamech teroristů si můžeme myslet leccos, a ačkoli jistě Pakistánská Vláda usilovala právě o toto jméno v Americe na papíře, a ačkoli je to hnusný bratrovrah, označení "globální terorista" je v tomto případě paskvil, a nechť tam tedy zařadí i exponenty rasových čistek hledané Barmskou/Mjanmarskou vládou! Na druhou stranu to znamená zmražení jejich peněz v USA a podobně, a to nelze ačkoli velmi pozdě, nesmyslně pozdě, nepřivítat. Šéf LeJ Malik Išak byl zatčen Pakistánskou policií poté, co se LeJ přihlásily k politicky koordinovaným útokům v Kvétě 10. a 16. Února 2013, které si vyžádaly život téměř dvou stovek občanů. Čili nějaká záhada, a možná i drony, v této papírové akci USA být může - když zapsaný element právě sedí v Pakistánských věznicích, zatímco hovory s TTP a v Afghanistánu občas vedou k propouštění i takovýchhle nočních můr (pí,NiW)
 12. Karzaí odmítl podepsat smlouvu o "bezpečnostní spolupráci" s USA, přenechal tak její zvážení Prezidentu, o jehož jménu se rozhodne asi za měsíc. Jinými slovy okupační smlouvu obsahující mnoho pro Afghánce nepřijatelného. Ať už současné "nejvyšší rady starších" v Afghanistánu "vítají setrvání deseti tisíc okupantů." Víme přeci, jak vítali Iráčané "limitované asistenční síly USA," a byli na tom velmi obdobně, a víme přeci, že se bojovníci proti USA v Afghánské společnosti nenosí, zatímco bojovníci proti SSSR jsou i v televizi s respektem titulováni "Mudžáhid." Jistě totiž nejen nejvyšší džirgy a rady starších, ale ani samotná struktura Afghánské společnosti nereprezentuje skutečné představy Afghanistánu a Afghánců o své svrchovanosti, svých potřebách a budoucnosti. Proto lze Karzaího krok přivítat, ačkoli musíme zůstat na vážkách, zda jde spíše o gesto, nebo zda jde více o časovou tíseň. Afghánské volby bude nutno sledovat konfrontačním spektrem zahraničních pozorovatelů, na př. Indie, Pakistán, EU, Kanada, Kuvajt, Rusko, Venezuela, Peru, USA, Kambodža. V případě Prezidentských voleb vyhlášených Janukovičem pod heslem "neuznávám žádné z argumentů a pomluv Klička a západních médií, ale v zájmu stabilizace" (vždyť argumenty takového klička na př. jsou spíše než populistické skoro připomínkou rétoriky Géblsovského Německa!) bychom rozhodně přivítali pozorovatele z Kuby a Kazachstánu, mimo jiných. Což takhle Keňa?! Být Janukovičem, přivítal bych Keňu a vyhlásil volby uvedeným stylem. Mimochodem když občané protestují a něco vytýkají prezidentovi, měli by též rázně okřiknout každého, kdo jejich hlasu zneužívá, aby vynášel jménem lidí vůči Prezidentovi deklarace, a zvláště když demonstracím přizvukuje polarizovaný okruh v zahraničí, měli by si demonstranti uvědomit, že vývoj, kterého tak mohou dosáhnout rozhodně nebude vývojem odvíjejícím se z reality, vývojem přiměřeným, a už vůbec ne spravedlivým k spoluobčanům (kteří rozhodně nejsou, jak tvrdí média, "všichni doma, protože každý nemá odvahu riskovat život." To nemusím být Janukovič, abych neviděl, že je to zcela obecně mrzké lhaní do očí a machinace s názorem). Posledních sto let jsme byli prakticky ve 100% případů svědky právě takových revolucí, kde lidé rozhodně neměli přehled o tom, co se děje, a už vůbec neměli pod kontrolou, co revoluce přinese. Ukrajina by si měla vzít za vzor naši "revoluci" 2012, kdy demonstranti sice neuspěli ihned, ale jejich hesla, velmi dobře probraná a uspořádaná, a solidně vražená nepřátelským médiím zadkem až do úst dopadla do volebních programů všech stran, od těch důvěryhodných po ty historicky falešné a pokrytecké. A vítěz posledních voleb je zrovna kapela, která byla vždy umírněnou nadějí, ale už jí pomalu velmi teklo do bot, takže s našimi systematickými hesly tato silná a průhledná strana nyní zakouší jakousi svoji poslední šanci neopakovat své chyby. Zatímco ostatní strany poměrně napříč spektrem se potopily pod životní minimum, ačkoli se ještě dostaly příležitost drolit v parlamentních lavicích. Čili jde to i bez převratu, který navrhují jakoby za občany rádoby užiteční Kličkové a podobní, a je to spolehlivější, jen hned neslintat, že by zahraniční tlaky mohly něco uspíšit: u těch se totiž nikdy neví co (NiW)
 13. Mušaraf se má dostavit k soudu pro velezradu 18. 2., dle nařízení o odkladu. Hrozí mu i trest smrti, ale obecně po tom Pakistánci nijak nepasou. Spíše je výsledek zajímá. Mušaraf byl vojenský vládce, který dle vlastních slov nastoupil k moci neústavní cestou z přesvědčení a v souladu se svědomím, maje na srdci bezpečnost země. Když se to Francouzský Holande právě na nákupech v Tunísii doslechl, poznamenal k osobnímu mediálnímu tlampačovi, že "Islám je zcela v souladu s demokracií," a že toho "třeba takové lidové referendum může o Islámu i v 20. století ozřejmit mnoho." Z našeho pohledu je to názor povrchní, zvláště pak z naší "francouzské zkušenosti," a spíše se pak zdá, že Hollande pokládá demokracii za nějaké děvče ve svém snovém harému, a zamýšlí se nad ní nejvýše tak, zda je Islám dost blýskavou bižuterií, aby to své děvče s ní oblbnul. A referendum o ústavě je mu právě tak cizí.. Co vlastně o referendech a o Koránu ví? Asi tolik, kolik o skutečných potřebách Tunisanů, o jejich skrytých a mlčících nespokojenostech, a o tom, co na rozdíl od jiných národů pro sebe a pro své děti dávno dosáhli, aniž by si to vlastně uvědomovali. Holande označil Tuniskou ústavu za odkaz na množství států, ale nepojistil se proti našemu automatickému názoru nějakým tím "na př." (NNA,pí)
 14. Vatikán označil zprávu OSN za zpolitizovanou. Osobně bych nazval krok OSN za kontroverzní, a to jak filozoficky, tak vzhledem k vlastní etické a morální plesnivině, kterou si OSN udržuje nad hlavou stříbrnou auru nedůvěry. Dvojími metry počínaje, a tolerováním zvěrstev "dokud to je možné s hlediska procenta informovanosti." OSN tedy historicky ani aktuálně neprošlo ani tolika reformami, kolik jich potřebovali Katolíci, a jeho morální kredit v určité věci určuje nikoli jeho objektivita, ale kombinace různých zájmů. I za vyjímečné - vděčné a vítané chování orgánů a rad OSN vděčíme nikoli nějaké chartě, nějakým schopnostem, ale zdaleka většinou nahodilému nulovému zájmu dravců a mrchožroutů v pozadí, anebo nějaké tahanici, která nikam nevede. Navíc se zdá, že je to rána novému papeži, který má dobře nasměrováno k celosvětové popularitě, svými postoji ke kolonialismu, Palestině a nezávislosti socialistických zemí. Pokud bych s takovou neoprávněnou a na špatném hrobě vyplakanou zprávou OSN chtěl polemizovat, uznal bych do určité míry kritiku Vatikánské politiky potratů, protože ta se eventuelně projevuje na životě populace. Ale tak jako tak politické pozadí je zřejmé, platforma OSN rozhodně není platformou pro vměšování do názorů a pravidel náboženských organizací, a už vůbec subjekt OSN nedosahuje dostatečného kreditu k takovým akcím. Kdyby platil opak poslední námitky, dalo by se s krokem OSN polemizovat. Tomasi může klidně přidat k své depeši důraz o zpolitizovanosti, a myslím, že získá snadno podporu i u dalších náboženství světa, vč. Africké Unie, když věc sám správně nastíní a osvětlí (NNA)
 15. Íránský MZ Džavád Zaríf označil diskusi o "nepotřebných jaderných zařízeních v Íránu" za nešťastnou. Podle nás ji mohl snáze označit za provokaci některých elementů a v tradici Salehiho vyzvat Americké politiky k bdělosti před snahou svůdců.. USA se pravděpodobně pokoušejí navodit dojem, že celá dohoda byla jejich práce, a nyní během šesti měsíců platnosti této dohody, kdy se má přijít s dlouhodobějšími vzájemnými ústupky Američané počítají nějak automaticky s tím, že přesvědčí veřejnost o tom, že dalším krokem bude rušení zařízení v Íránu. Tak to by asi USA musely zrušit sankce kompletně, a omluvit se za svržení Pahlavího loutkového autoritářského režimu. Rozhodně nedostal Írán nějak zadarmo šest měsíců času, aby se "hodil do latě" a zboural pár elektráren, ale těch šest měsíců mají i USA, v naprosto stejném duchu musí dojít k vyrovnaným ústupkům, a k jednání o nich jsou tyto měsíce. Nikoli k řečem paní Šermenové co Írán potřebuje a co nikoli: opět provokace stranou USA (NNA)
 16. 65 železničních cisteren LNG explodovalo v Ruském Kirově (NNA)
 17. Rusko označilo možnou diskusi v OSN o rezoluci proti Sýrii za nepřijatelnou, ani na základě "zlepšení přístupu k humanitární pomoci." Zpráva je to starší, ale o to je odmítnutí srozumitelnější (NNA)
 18. Egyptský Premiér Belbávÿ odsoudil útok na bezpečnostní síly na mostě v Gize, a upozornil, že takové útoky ničí šance Egypťanů na budoucnost. Copak Al-Kajdě jde o demokracii a o "práva Egypťanů?" Al-Kajda je si sama Koránem, a hrdlořeznictví je její plánovanou politikou. Naštěstí chybí strategie. Krom Chaosu (SIS)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama