NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-02-17

17. února 2014 v 16:20 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2

 1. Všechny služby jsou mi odpojené, ať dám cokoli, stránka je nedostupná, počínaje blogspot.com youtube.com konče. Začalo to v Pátek tvrzením knihovny, že "nejde router." Nemohu vlastně stahovat ani programy o které bych měl zájem, ani na hudební publikační bod reverbnation.com není přístup, výběr funkčních stránek na internetu a provozuschopných stahování je vysoce omezený, někdo sdílí mou smůlu? To vše kvůli tomuto videu: https://vidd.me/J9H, záloha: http://videobam.com/zXrFU. Po výzvě a uploadu na další místa asi do 10 minut funguje, krom reverbnation.com (pí)
 2. EU podpoří dialog v Ukrajině. MZ EU Eštunová dále popřála Brahimimu úspěch, a uvedla, že zasedání EU se dále bude zaobírat co se vlastně děje v Tunísii, Libii, Egyptě a v Jemenu. K Libii bych přidal Mali, Súdán a Egypt, pokud je potřeba opravdu zajímavý seznam. Britský MZ Hágue mluvil úplně jinak, bez ohledu na nepostačující složení opozice otíral jakýsi její "konstruktivní návrh na přechodnou vládu," konstruktivní asi jen proto, že už jsme jej v estetických obměnách z obou stran v Sýrii a z dalších center světové moci slyšeli od r. 2011 tisíckrát. Dále nás Britský čoklík uchvátil tvrzením, že se režim "snaží vyhladovět tisíce lidí do podřízenosti." To je v Británii patrně nějaká tradice, že když někde Britští vojáci dělají ozbrojený puč, Britští funkcionáři pak investují celý svůj šatník do toho, aby ti svržení v té cizí zemi nebyli pokládáni dalších deset generací ani dost za lidi. Škoda že při tom zapomínají investovat své pozlacené psí boudy do toho, aby zmizely záběry, které tvrzení o systematickém vyhladovování absolutně vyvracejí. Navíc proti Rumunsku měli Britové pedofilního Gorbačeva, který jim všechno odkýval, až se z toho dělaly Rumunům mžitky před očima. A pokud smím upozornit, tak záběry z Rumunska, kde šlo o Britskou vojenskou intervenci, v čele s okupací televizní stanice a nikoli revoluci, neobsahují žádný náznak hladovění, jak mezi vojáky, tak mezi civilisty, a tak mezi ozbrojenými dizidenty, v čele s Britskými a dalšími "vojenskými poradci" Budeme velmi vděčni když Rumuni hodí na internet nějaký průřez oskenovaným socialistickým tiskem. Zatím je Rumunská historie na internetu více než selektivní, zvláště pak většinou v držení právě Británie a USA. A pokud co, bylo by skvělé, kdyby submisivní Rumunsko vystavělo Eleně Čaučeskové pomník. Ještě jsem neviděl postavu, která by na internetu byla natolik zbavena lidskosti jako ona, a přitom její poprava je to první co člověk bez dalšího zkoumání rozezná jako nespravedlivé. Nespravedlivě popravená anebo zavražděná, a ještě k tomu dehumanizovaná: hle, v Rumunsku navíc bez pomníku. Vizitka jaderných sil USA v Rumunsku? (KUNA)
 3. Libie: Ředitelství satelitního kanálu v Tripolisu se stalo terčem útoku ozbrojenců ve Středu 12.2, bez obětí na životech. * Jedna osoba zabita při ostřelování bytů, další množství osob při útoku na areál školy v Bsabha. * Francie obnovila svou "podporu" Líbii (LANA)
 4. OSN potvrdilo, že v Libii byly používány během agrese NATO kazetové bomby v útocích na obytné čtvrti, bez udání viníků anebo období (UNMAS)
 5. V úterý byly z technických důvodů pozastaveny evakuace a dodávky pomoci do Syrského Homs (NNA)
 6. EU a Rusko jednaly ve Středu o Ukrajině (NNA)
 7. Brahimi jednal ve tředu s oficiály USA a Ruska o Sýrii na třístranné schůzi, a potom ještě s delegacemi Damašku a opozice, ve smyslu té opozice, která sama sebe označuje za nedostatečnou reprezentaci, a sama sebe -jakožto bezmocnou skupinu- za jednu ze zásadních příčin prodlužování konfliktu (NNA)
 8. Francie a USA jednaly o selektivní pomoci Libanonu a Jordánska v uprchlické otázce. Naštěstí mají obě země v této věci integrovaný pakt s Tureckem a Irákem, takže pomoc jim se projeví jako citelné ulehčení ostatním. Je ovšem otázkou jakým způsobem posílají tak zkorumpované země jako USA a Francie peníze? (NNA,pí)
 9. Kuvejt a Írán jednaly o dvoustranných vztazích. Ministři označili vztahy za excelentní, Kuvejtský Ministr Zahraničí označil Írán za přátelskou zemi s důležitostí ale i odpovědností v regionu (NNA)
 10. Irácký humanitární ministr Salam Chafaji přežil útok na konvoj (NNA)
 11. Ozbrojenci propustili unešeného šéfa Libijské státní agentury LANA Junese Ali Junese v úterý v Líbii, minulý týden dva útoky na soukromé TV satelitní kanály (NNA)
 12. Čína podpoří výstavbu v Zimbabve půl miliardou KČ (NNN)
 13. Přes 20 tisíc Syřanů uteklo letos do Turecka (NNN)
 14. Obama osočil Rusko z blokování "akce v Sýrii." Tak už to tu máme opět tady a budeme poslouchat propagandu bombardování Syřanů pro jejich dobro. Obětí v Libii: 120-600 tisíc, dle NATO 8 obětí, režim v Libii: chaos, nekontrolované šíření zbraní, nepokrok a násilí všude. Dosud též tisíce ilegálních vězení. Typická nekonstruktivní snaha USA, bránící jen ve výhledu na to, že USA nehodlají pro Syřany nic udělat, krom bombardování, za které 50 let USA nikdo nepoděkoval, a zvláště pokud bylo v kombinaci s politickým vyhlazováním (NNN)
 15. Tvrzení, že EU tajně pere miliardy do výzkumu dronů není úplně pravdivé. V EU se to obecně ví, ačkoli se k tomu EU a její agentury dosud odmítaly vyjádřit (RT)
 16. USA akceptovaly požadavek Karzaího přenechat smlouvu o dvacetileté okupaci bez trestní zodpovědnosti okupantů dalšímu Prezidentovi Afghanistánu, volby do měsíce.. To ještě neznamená, že zde USA neplánují proti-demokratické akce, na př. na odstranění Karzaího, přerušení voleb atd. (RT)
 17. Rusko odsoudilo návrh OSN na další sankce v Sýrii za jednostranný. Na př. Brahimi to též chvíli předtím hlasitě odmítl.. (ALT)
 18. Palestinci ponižováni cestou na Páteční modlitby Izraelskou pohraniční "policií" (ALT)
 19. Izrael zabránil oficiálům EU navštívit Palestinskou školu (ALT)
 20. Další uhelný vlak vykolejil v Rusku. Po plynových cisternách začíná být agenda projevovaná nejnověji Pussy Riot zřejmá, jako jistý motiv sabotáže (RT)
 21. USA zakázaly domácí obchod se slonovinou (RT)
 22. Japonský Premiér Abe, když byl osloven novinářem Diet na posledním zasedání parlamentních výborů, zda existuje tajná smlouva mezi USA a Japonskem ohledně vpravení jaderných zbraní do regionu řekl, že bylo "chybou" postupných režimů, že nikdy nebyly schopné informovat o tom lidi. Rodong Sinmun reflektuje v komentáři v tomto smyslu: Je to jenom střípek z plného odhalení Japonského šéfa vlády, že kroky USA k jaderné válce v Severo-východní Asii v konspiraci s Japonskem začaly již kolem šedesátých let (o konspiraci nelze tak snadno mluvit, když je v Japonsku dodnes bráněno demokracii vždy připravenými vojáky USA v ulicích - jako jižní Korea, tak Japonsko je loutkou USA, a o to více časně po "2 sv.v." pozn. pí). Je to agresivní scénář USA, aby vzplála jaderná válka na Korejském poloostrově, poté, co Japonsko a jižní Koreu USA proměnily v své jaderné pozice, uvádí komentář, a pokračuje: Zde leží důvod, proč imperialisté USA podepsali tajnou dohodu s jejich mladým spojencem v r. 1960. Prostředky velkého jaderného útoku USA byly vyloděny v Japonsku s cílem vypracovat strategii proti KLDR. Není v žádném případě náhodné, že USA provedly nesčetná válečná cvičení pod různými kódovými názvy v jižní Korey a v Japonsku v posledních letech, s účastí jaderných sil. Japonští reakcionáři často opakovali "tři nejaderné principy" vzhledem k hrozbě jaderné války převládající na Korejském poloostrově, ale vedle toho nabídly svým Americkým pánům prostor na svém území pro jadernou základnu, připravujíce USA v zákulisí plány. Zlověstný plán by neměl být přehlížen. Jaderné ozbrojení je neměnná ambice Japonska, a je strategickým plánem proměnit Japonsko ve vojenský gigant. Japonští reakcionáři pokládají jaderné zbrojení za východisko pro své zámořské expanzivní ambice. Je to jejich názor, že vystupňované jaderné zbrojení by jim pomohlo spouštět zámořské agrese a operaci dobývání světa dle jejich libosti. Pokud USA opravdu mají starost o jadernou hrozbu, měly by být vážnější vě věci jedovatého jaderného hřibu rostoucího pod jejich "jaderným deštníkem." Pokud se opravdu zajímají o mír a jaderné odzbrojení, neměly by nadále usilovat o předběžný jaderný útok na KLDR a okamžitě ukončit jaderná válečná cvičení v jižní Korey. (KCNA) * Šéf Polských komunistů a šéf Ruských veteránů podpořili zásadní, konkrétní a konstruktivní mírový návrh KLDR na odložení jaderných cvičení USA a jižní Koree (KCNA)
 23. Jihokorejská komise pro zavádění červen/15 dohody (o posilování důvěry a pohraničních vztazích vč. zóny Kesong, pozn pí) vyzvala, dle agentury Jonhap "vládu" jižní Korey aby zrušila chystaná vojenská cvičení tento měsíc, v zájmu míru a rozvoje na poloostrově, byť opožděně (KCNA)
 24. Nepálské noviny Arpan podpořily myšlenku návrhu Socialistické Korejské Republiky s tím, že "Mír a válečná cvičení nemohou nikdy jít dokupy." Pokud vypukne další válka na Korejském poloostrově, čehož jsou Americká cvičení jediným předpokladem, budou to další hrozné katastrofy pro Korejský národ. (KCNA)
 25. "Není ve světě země, která by neuznávala Kašmír jako sporné území; a není ve světě země krom Indie, která by nechtěla řešení v Kašmíru v souladu s přáním Kašmírského lidu" - Chalid Ikbal (NiW)
 26. "Írán byl první zemí v regionu, která schválila ústavu, a Íránská revoluce počínající před padesáti lety byla nutností vzhledem k dušení despotismem a zahraničními intervencemi, zvláště USA, a vzhledem ke kampaním proti náboženství, tradici a kultuře." Uvedl Íránský Prezident Rúhený s tím, že Írán je připravený zupřímnit své vztahy s celým světem výměnou za upřímnost. Islámské země a země z Mezinárodního hnutí na ochranu národní nezávislosti (NAM) "mají samozřejmě přednost." (IRNA)
 27. Pakistán je připraven trénovat přátelské letectvo Iráckého národa - Premiér Naváz (NiW)

 


Komentáře

1 You are truly a moron! You are truly a moron! | 19. února 2014 v 0:59 | Reagovat

JUDECATORUL: Cu dumneata am terminat. Spune in ce impre- jurari a murit generalul Milea? A fost impuscat, de ce si de cine?

CEAUSESCU: Intrebati medicul.

JUDECATORUL: Nu raspund, este o provocare intrebarea cu privire la cauzele mortii generalului Milea. Sa intrebam medicul care e...

CEAUSESCU: Si eu voi face ancheta, pentru a lamuri de ce s-a sinucis generalul Milea.

PROCURORUL: De ce l-a destituit pe generalul Milea? Si l-ai facut tradator?

JUDECATORUL: De ce dumneata l-ai facut tradator, am auzit comunicatul care l-ai spus, prin care ai instituit starea de asediu, ca generalul Milea, tradator, s-a sinucis pentru a scapa de raspundere, de pedeapsa dreapta pe care o astepta ca tradator.

CEAUSESCU: Pentru lamurirea dumneavoastra, tradatorul Milea...

JUDECATORUL: De ce nu l-ati judecat daci era tradator?

CEAUSESCU: Pentru ca atunci am constatat treaba aceasta, chiar in ziua respectiva. Si a plecat ca sa aplice masuri, va spun asta pentru judecata dumneavoastra, dintr-un grup intreg si au venit ofiterii care erau cu el si ne-au anuntat ca s-a impuscat. Si de abia dupa aceea am constatat ca n-a aplicat ordinele stabilite ca unitatile militare sa-si faci datoria.

http://www.ceausescu.org/ceausescu_texts/revolution/trial-ro.htm

    PROSECUTOR: We are finished with you. You need not say anything else.  The next question is:  How did General Milea [Vasile Milea, Ceausescu's Defense Minister} die?  Was he shot?  And by whom?

    ELENA: Ask the doctors and the people, but not me!

    CEAUSESCU: I will ask you a counter-question.  Why do you not put the question like this:  Why did General Milea commit suicide?

    PROSECUTOR: What induced him to commit suicide?  You called him a traitor.  This was the reason for his suicide.

    CEAUSESCU: The traitor Milea committed suicide.

PROSECUTOR: Why did you not bring him to trial and have him sentenced?

     CEAUSESCU: His criminal acts were only discovered after he had committed
       suicide.

     PROSECUTOR: What were his criminal acts?

     CEAUSESCU: He did not urge his unit to do their patriotic duty.

       Ceausescu explains in detail that he only learned from his officers
      that General Milea had committed suicide.

http://www.securitate.org/trial.htm

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama