NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Píseň Přátelství Nebes a Země

17. února 2014 v 16:43 | Satan Hnusny |  Scriptor
Kéž, ač mezi bohatými nechci být nejchudší z chudých,
to Království je Nebeské, kde jako každý z nejchudších chci být chudým, v Tvé milosti jen!

Tvá milost, žeť nejen na věčnosti, ale i na zemi člověku prosby vyplníš
tvá síla pak v tom, že i oslu se nejapnost hříšná u Tebe vyplní.
Duše že sotva kdy trpěla kdys, jen Zákon v nich trpí a z bolesti zpívá Život věčný do krátkosti uší
Žes Zákon, Žes Duch otec všech duší, Žes duchů i zákonů Panovník

Kéž Pane, teď anebo potom, kéž Pane ve Věčnostech svých poddaných mou prosbu
v úzskostech jejich jednou, přec jednou vyslyšíš! Kéž k Radosti stvoření cesty rovné uspíšíš,
i kéž cesty jsou si v cíli prosté. Chudým v Království Tvém nechť pak ony stejnak dálkou zpívají!
Žeť ta dálka největší a jedna jejich všech, dálkou Naší nejmilejší!

Ač Pane snad i nedej Bože trochu vzývám či vzýval jsem a tedy jistě vlastně vzývávám co mám, co mám,
- co Pane mimo Tebe však od Tebe k záhubě Toho mám ve Své Svovsti
Ač Pane náš snad i vzývávám čeho máme zde a i nemám
- ó Svátosti z iluzí v jediné, Pevné, Možné, v Tebe Zákon Můj Tvůj - kéž jen velebení, jsa chybným proti Tobě,
Ač od Tebe v své svovsti Své Chybné co Tebe Velké snad mívávám
- ó Pane mladosti Pravdy, moudrých jediný Rádce Ty jak ucho, ústa, bohatství i oči slepých, chudých a hluchoněmých
Ač Pane můj nad Tebou jen Své peklo snad jednou - chraň nás v tom všechny co dosavaď, příteli Pekel, Nebes
- ó Pane můj, nad Tebou kéž nemám nikdy nic a i umění mi klidně nelidské a cizí chladně nad kolébkou vnuť.
Ač Pane můj, nad Tebou že žádný není Dobře, ó Bože,
Dobře vím, a víš jak zbytečně samo v sobě co iluze milovaná Pravda, vědění to i nevědění velmi bolí
- ó Pane nad kterým snad věčně to mé nahé Jenom, nad Tebou snad jen to Dobře, Dobře, a Lásku Tvoji mám,
Ač Pane můj chudým jsem však ne chudým mezi chudými, a to ač ještě nikdy nějak vždycky
- ó Pane před kterým mám mít jenom Tebe, já jistě mnohé vzývám co mizí nad mým hrobem,
A nevzývám-li proti chudým jistě více o to nyní nad svým hrobem mám,
- ó Pane chudých i v maně nejistých, ač mám zde, a nyní všelijaké množství různé,
Kéž nejchudším byl bych tam kde Ráj mocný a rozlehlý třese se jenom dechem, řečí nejchudších
- kéž Pane mám co mít je třeba těm či Oněm, kéž Pane ti i oni jsou si stejní nebo jiní v Pravdě, Dobru, Řeči, Zlech i Tancích,
však pak Pane či smím si věčně přát nechť v tisící Peklech hladovím tou žádostí, zlaty a voji předně aneb potom jasně bohat,
- ó Pane náš, kéž tímto trestem věčně bohatneme, že Peklem Chudoby nedosažné zíráme čím dál žalostněji na stohy spálené a chlívy vykradené,
však Pane ať v každém tisíci těch Pekel bohatého dej nám milionův věčnost Chudých z nejchudších bohatství
- kéž Pane figurky zlaté a křišťálové nechť slastně na naší ruce v Smrtech v hudbu Chudých i nejchudších roztají
kéž Pane ižť klidně se rouháme řvami lvími, když tím více po Tvém slovu krutém Zákonu milostivého, Jediného Pána (TBIBTB, Drozdík),
- mezi tichými v tichostech zatvrdneme
kéž Pane náš každý to zlato s hladem po chudobě dychtí,
Ač Pane můj chudé znám a bohat jsem již z nich a mezi nimi,
nechť Pane náš každému říše chudob po ulicích chudých
domovem je kýženým, jistým a milým,
kéž Pane můj to slovo a víra snad líp než Tvá křídla muří mezi lidem stvořeným vždy letí,
že v Tobě všechna bída zanedbána, a bohatství není trestem jen cestou k chudobnosti z Lásek vesmíru vyzdvižené,
Ač Pane můj skrz prsty tučné na bídu slitovností podivnou hledím, že nevzals mi čeho nejchudší z chudých prostě se stydí,
kéž z Lásky Tvé je království chudých, království nejlepší z nejlepších bez vesmírů i s vesmíry,
že uvítá Mě v něm opět moje celá Radost, pýcha Ptáka božského, hrdost Vlka skrytého, sytost Špačků v ohňostroji nepřítele,
Ač Pane můj Tvé od Tebe přivítal jsem nad svůj hrob přivítávávajíc jistě,
kéž přivítám Zákonem celým Tvým ze srdce Tvého v mém,
v té kruté dálavě milosti chudých,
každého z těch i horších všech kdyby - ó kéž by - snad přijít chtěl
Kéž Pane náš Radost budoucí smrtelně zraní Bolest naši spravedlivou,
Ač nad Tebou Pane Slunce zlaté Tvé, kéž slova ta laskavého žalu z mrzoucnosti Boží
rychleji než létáš Ty, kéž k Tobě od všech na věčnostech Soudu tvého doletí!
Kéž Pane to více co mám od Tebe je mi vzato, kéž Pane náš co brát mi máš,
kéž Pane poradíš mi hlupákovi, když zlato oči v chvíli oslní,
že k Tobě šel jsem, jdu, a budu jísť,
Ač, že nesu mnohé jak osel z toho k Tobě hledím,
a nohám jako Slovo Tvé má rychlost nadvesmírskou přeji,
kéž Pane i přeražením těch nohou mezi chudé z chudých mou neslavnou Slavnost Boží spustíš,
že jedno jen je Království Lásky hodné, já nevěřím Pane můj, já ruhačsky, ó Ruhačsky vím!
Ač vědět vím žesť zapomínat, žesť hrdě rovný z rovných rovně chodit jistá křivost jednou,
kéž vědět mé v jeho usetmění Jasností neskromnou vždy k Láskám zchladíš nebeským!
Jen jedno vždy já věřím chtít že budu, z bohatství různých umět hledět v Tobě k chudých večeři
Jen jedno vždy já věřím, ctít, že budu v Zákonu tvém Jasnou, Slavnou chudobu
Jen jedno vždy já prosit chci a musím, že svoboden dost je i filosof věděním uvězněný, aby prosit Tebe chtít i musit směl,
ať Pane Totiž bohatstvím je jeho, že vždy totiž já prosit chci a musím, bys dnes, včera anebo ve věčnosti,
v tu chudobu mne konečně plně Cestou Jasnou Radostného ze světa nevíry oné propustil.
Totiž Pane (TTIBTT), kéž věřil jen bych a věděl nun, že Království to pro všechny ty i ony v Láskách Božích milé,
kéž tam již víry jedné nepozbudem, že Království toť chudoba všech a závist navěčnost jesžť škodná
Kéž stvoření vše v zemi spasitele chudé, a pekla konec, jednota Tvá,
od Vesmíru Zchudlá, jeho pastí, slov znekalených,
kde všechno stvoření je očištěno, aj minulost jsoucí,
v ryzosti původu Jediného společným hlasem vítězným navěky nazpět i bez nazpět zkutá.
Že pochyb není kde cos stvořil a kdo že si cos od černého odtrhnul a k bílému černým přikrášlil,
kéž pochyb není, že cos nestvořil je prázdné, mělké, tuhé,
bez pohybu v Oslavách oděné co kámen v Dobru stvořený.
Kéž Pekla ztuhnou v Nebích, a stvoření - Andělé-lidé, ne-lidé i ne-andělé - kéž na ně v svobodách bez poskvrny hledí,
protože není chudých bez majetku, a přece chudý více cos,
že víra chudých z Království je, že nejsou chudí penězi chudými z Království hlasu, však jen teprv Královstvím.
Kéž víra chudých v Království je, v chudobu jeho nejmilejší bez rozdílu,
že nejsou chudí penězi chudými z Království Božího, jako nejsou chudí z Království Pravého chudí penězi,
leč bohati Láskou věčnou, příšeřím myšlení nezkalenou!
Kéž Pane cesty jsou Světla těch k víře pouhé trychtejřem, ne řešetem ochuzených,
že z peněz nikdy nic nebylo, jen jako prach je dobří k prachu k Dobrému nahrnuli.
Že z peněz nikdy nic není, jen Království prázdné od nich uvnitř je z nich!
Že kov ten je nevinný tak jako hříšný člověk, co zkut byl k trestu a tak i k odpouštění,
ač mnohé proti jiným zvíce mám, kéž v chudobě všech Království tvého sám sebe i stvořené své chyby jako Bratry přivítám!

Kéž Pane, teď anebo potom, kéž Pane ve Věčnostech svých poddaných mou prosbu
v úzskostech jejich jednou, přec jednou vyslyšíš! Kéž k Radosti stvoření cesty rovné uspíšíš,
i kéž cesty jsou si v cíli prosté. Chudým v Království Tvém nechť pak ony stejnak dálkou zpívají!
Žeť ta dálka největší a jedna jejich všech, dálkou Naší nejmilejší!

[Eleně Ceaucescové, jejíž mrtvolu po smrti okusuje více nepřátel, než jich bylo třeba k jejímu stupidnímu zadávení]
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama