NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

securitate - ceaucescu - pracovni verze

10. února 2014 v 16:46 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Faktografické novinky v Českém jazyce


Dle západních odborníků a svědků vč. katů byli Čaučeskovi popraveni dvakrát. Jednou doopravdy a podruhé pro kameru.

Dle dalších "svědků" byla těla "při pitvě zohavena." Také byla pohřbena na neznámém místě.

Exhumace na žádost Valentina Čaučeska r. 2010, prokázala shodu DNA, a též Mircea Oprean při exhumaci poznal Nikolajův zimník.

CIA velmi řeší příběhy a zvláště foto a video materiály, a novinové články prokazující střelbu do vojáků i demonstrujících kulkami DUM-DUM.

Voják z popředí "soudních" záběrů (panorama vlevo) figuruje hned 24. 12. 1989 (tři dny po Čaučeskově posledním projevu v hl. m) na novinářském videu, a tvrdí, že DUM-DUM západo-evropské výroby byly nalezeny v budovách ministerstva vnitra.

Zájmy CIA na světovém názoru o konci Čaučeskových, potažmo násilných událostech v Rumunsku roku 1989


CIA se pokouší význam důvěryhodných dobových multimediálních a textových materiálů prokazujících terorismus pozměnit výrobou anonymních zpovědí "bývalých Čaučeskových komand," která tvrdí - v době Americké beztak i jaderné přítomnosti v Rumunsku - že se obávají o život sebe a svých rodin. Tato "komanda" (Rumunsko proti vrahům dum-dum nasadilo proti-teroristická komanda) pak tvrdí, že prošli zvláštním výcvikem, přičemž z něj jedni vyšli jako teroristé, a druzí jako jejich protivníci, a tyto dvě složky dle dvou dofabrikovaných anonymních výpovědí "zdrojů" zaměstnance CIA Richarda Andrewa Halla proti sobě vyrážely do boje "v metrech a na demonstracích" a pod., přičemž jedni měli dum-dum a druzí ostrou munici. Dále Hólovi rádobysvědci tvrdí, že byli pod vlivem drog a pod přímým velením Nikolaje Čaučeska.

CIA tuto ex post kontextuální manipulaci s existujícími materiály produkuje jako "osobní zpověď dr. Hóla," aby bylo zřejmé, že Rumunsko 1989 CIA nijak nezajímá. Jeho materiál je nadepsaný "Lži a podivná videa," aby přilákal pozornost právě těch, které běžná Americká rétorika vydávaná v post-sovětské Evropě za historii neuspokojuje, a kterým přijdou dostupná videa a fotografie nepřijatelné morálně (počínaje faktem zaokrouhlení manželky Prezidenta do politické "popravy"), a následně nepřijatelné ani co do integrity.

Video patologie ex-post


Američany okatě komentované a předvařené -jediné a autentické- video "Nemesis '89" s většinou procesu, s vázáním rukou a 15-vteřinovou střelbou do ležících skvrn samo o sobě při pozornějším studiu vede k poznání, že katové vybraní z řádně vycvičených Rumunských parašutistů (jedné pučistické jednotky v Targovišti pod velením Andreje Kameničiho) musejí mít velmi jasný důvod, aby pálili 15 vteřin do ležících těl - a kameraman, který nikdy neměl problém obejít si Elenu nebo Nikolaje, aby zabral jak jim přes jejich protesty na téma důstojnost a ponižování svazují ruce najednou stojí zcela jinde, než leží Čaučeskovi, na jeho záběrech chybí vojáci, a převažuje spousta pofiderního dýmu, a už vůbec nestihl zaznamenat stojící oběti palby a jejich pád. A to už ani nemluvím o onom atelierovém snímku, a o kráterech od kulek v písku kolem Eleny, které vzhledem k rozložení scény nemohou znamenat nic jiného, než, že byla zeď pokryta střelbou spolu s mrtvými těly a zemí střelcem, který měl k dispozici 360 x 360 stupňů a řádně je využil.

Mezi další problémy plynoucí stále jen z videa, ale náležející už ke druhému stupni poznání patří absence smrtelných střelných ran na mrtvých tělech, zatímco výtoky krve jsou vůči délce střelby a následných vteřinách příchodu kamery přímo na scénu s "lékařem" a vojákem atypicky rozměrné, a vycházejí u Eleny od krku, zatímco záběry Nikolajovy tváře nepostrádající detailní dynamiku jsou též velmi dobře srovnatelné se záběry Al-Kajdou podřezávaných lidí. Dochází zde zaprvé k pozdějšímu ústupu vědomí, různému chrčení a naříkání, a vše je to rozhodně odlišné od trhání těla které můžeme pozorovat na při agonii. To zde i v takto nekvalitním snímku sledovat na Nikolajových očích a ústech. Navíc dva muži zdvihající Nikolajovu hlavu jsou příčinou toho, že velmi dobře rozpoznáme právě široké proříznutí krčního svalstva a šlach, takže zatímco tělo odpovídá na manipulaci fyzikálně souvislými a těžkopádnými pohyby, hlava na snímku "oplývá" fyzikou a dynamikou nezávislou na ostatní struktuře těla.

Elenina hlava je samostatnou otázkou, neboť na poměrně stále ještě solidně prokresleném videosnímku netvoří hlava barevně, formálně ani topologicky běžnou součást lidského těla. Naopak, hlava vůbec postrádá běžné orientační body, a přináší barevné a tvarové prvky, které nás uvádějí v pochybnost, zda tělo leží nohami k nám, od nás, anebo jinak. V tom smyslu nás o tom, co je a není hlava ubezpečují pouze holé nohy trčící v nepřirozené poloze směrem k též zvláštně položenému Nikolajovi. Hlava Eleny tedy mate běžné vnímání těla, a v tomto ohledu budí stejný dojem jako jiné záběry zvláště na těla vysoce ohořelá, a jen místy postižená střepinami z raket.

Motivy a obecná rekonstrukce


V podstatě tedy nejen, že z dostupných materiálů vyplývá, proč se střílelo doopravdy naoko, proč se tvrdilo, že proběhla pitva, ačkoli se původně "pachatel" chtěl obejít pouze s iluzí "doktora" na videosnímku (který ignoruje Elenu?), a na údajné pitvě se těla zohavovala. A proč nakonec vše vyřešil pohřeb na neznámém místě, mimo jiné zamezující konfrontaci cizáckých schemat s hlasem lidu: protože měla od počátku být nastolena iluze soudu a popravy, zatímco další hráči popravu provedli nepřijatelným způsobem, takže se nejprve měla ta jediná a opravdová dokázat záběry, poté se mělo kamuflovat ještě rozstřílením těl na řešeta, a nakonec nezbylo než připsat v rámci hodin či dnů nezakrytelné zohavenosti pitvě, a přitom si ještě získat čas na ověření, zda by nakonec těla nemohla úplně zmizet. A snímek tedy dokládá nejen toto, ale že to, co počínalo psychickým týráním a ponižováním Čaučesků v "soudní místnosti," to skončilo mučením, zohavením ELENINY tváře řeznými nástroji před jejím manželem, a následně podřezáním obou obětí.

Další opatření Americko-Anglicko-Francouzské fronty proti správnému uzavření názoru


Je velmi pravděpodobné, že popravčí měli předem přislíbený scénář s "chaotickou palbou," aby si mohli s oběťmi trochu užít, nicméně tento slib se brzy ukázal jako dar Danajský, a paskvilní záplata vyspravovala k ošklivosti paskvilní záplatu, až hledíme na kaskádu trapných tvrzení a jasných faktů počínaje dokumentem CIA, který vše uvádí pohádkovým klišé "žil byl," až po ten trapný soud, rovné a skromné vystupování Eleny po vyslechnutí ortele, a konče na př. záznamem z posledního veřejného vystoupení Rumunského Prezidenta, ke kterému se kdoví proč sešly anglické transkripce nekorespondující dokonce ani v momentě, kdy Nikolaj Čaučesku křičí mnohokrát a mnohokrát opakovaně a velmi velmi hlasitě "Haló" - s realitou, a ke kterému nechybí ani záhadný incident a výpadek videa, takže je video přerušené v první desetině dodnes úspěšně vydáváno Youtubem za video celé, zatímco video celé není opatřeno než italskými nápisy, takže polovině světa nepřijde nikdy v odpověď na první pátrání pod ruku, a pokud ano, není Anglicky titulkováno. Prostě co šlo trochu modifikovat, to je modifikováno, výsledky vyhledávání jsou v rozporu s algoritmem vyhledavače spojeny s fotografiemi Muamarra Kaddafího, a konečně Google reaguje na klíče obsahující Ceaucescu tak, že závadná výsledek omezující slova nerespektuje, a vypisuje na horní pozice přednastavené položky s příznakem, že "klíčové slovo to a to položka postrádá." Znamená to, že vám Google na všechna zužující vyhledávání vrací pořád stejný, předpřipravený, výsledek, a nepohodlná slova, která chcete přidat a různě obměňujete prostě připíše za nevyžádané položky vyhledávání, jako by snad šlo o novou službu Google.

Představte si, jak byste uvítali na otázku "Elena Ceaucescu Pitva" výsledek stejný jako po hledání "Elena Ceaucescu" jen s tím, že desítky prvních položek vás informují červeným štítkem "vyjma hesla Pitva." Jinými slovy řečeno, že je kombinace zakázaná, že vám v takovém využití dostupných informací zabráníme, a že je zapsání slova pitva mezi hledané klíče stejné pouze mařením času. Proč Google nenapíše "zakázaná kombinace Pitva + Elena Ceaucescu," anebo "nenalzeny žádné výsledky?" Každý by to určitě sežral! Člověk aby si zvykl, že nejen, že minusem před dané slovo se vyfiltrují všechny dokumenty, které je obsahují, ale že je třeba napsat plus, aby vyhledavač věděl, že jsme tam nějaké slovo nenapsali jen tak! Hlavně že nám povedený vyhledavač předhazuje Kadáfího zkrvavenou tvář spolu se Stalinem v sarkofágu skoro v každém vyhledávání obrázků s politickou tematikou. Nevšiml jsem si, že by se bylo čím chlubit.

Shrnutí


No, a všeho všudy jsou všechna tato opatření k ničemu. Již samo video, o kterém jsou dokonce důkazy, že existuje ve vysokém rozlišení s logem TF1 vlevo nahoře, říká vlastně celý příběh. A ten zbytek zvládnul prokecnout agent Hall ve své riskantní akci, kdy si CIA dovolila přinést pod nos čtenářům množství nepohodlných materiálů, a spolehla se na to, že příběh, kterým celý materiál uzavře bude mít pozitivní efekt. Bohužel však je materiál CIA v opačném případě hned jasným dokladem toho, jak to v Rumunsku bylo: resp. když nezaúčinkuje úmyslná složka dokumentu, čtenář si naopak snadno domyslí ty údaje, které mu dosud chyběly.

Rumunsko mezi ostatními socialistickými státy vojensky klíčovým územím, kde se síť Amerikou připravených protistátních akcí r. 1989 zužovala natolik, že si Američané odpustili umírněnost, kterou nastavili pod maskou revoluce ostatním zemím zejména Východní Evropy. Americké zájmy zde tedy provázela vojenská opatření: počítalo se s pučem, země zaznamenávala již delší dobu zvláštní teroristické útoky, které západní média s vysílacím přesahem a pomocí tzv. disidentů pohotově vykládalala jako Čaučeskovy represivní operace.

Nejsilnější kartou, kterou Západní země proti Rumunsku mohly vytáhnout však byla pouze ekonomika. Nicméně síť socialistických zemí, vč. Československa byla již od r. 1964 zkorumpovaná, takže se zde pokládalo za nezávadné a dokonce potřebné vydávat západní tisk, a jistě především tato tendence socialistických zemí se projevovala vůči zpravodajskému pokrytí Rumunska již jako neschopnost a zdegenerovanost ostatních socialistických zemí, objektivně informovat své občany o vývojích v Rumunsku, eo ipso jistě byla i spolupráce Rumunských a na př. Slovenských, Českých, Polskýc atd. žurnalistů na Slovenské, České a Polské straně problematická.

V této atmosféře k nám dorazily kusé a neobjektivní, totálně generalizující informace z Rumunska - že prý se v něm nesmí vystupovat z vlaku, a všichni musí pěstovat tuříny, protože je hladomor. A to lidé pokládali zhruba za "postačující informace," a za právě tuto schopnost pokládati vděčili obyvatelé socialistických zemí právě "reformním hnutím 1964," lživé doktrýně o "kultu osobnosti," která neměla nic jiného za smysl, než revizionismus druhé světové války a legitimizaci destruktivních literárních a uměleckých děl. Ba, všechny tyto tendence utvrdily mladé generace teprv 15ti letého socialismu o všeobecné chudobě a stupidnosti "chytrých řečí," vnutily jim názor o "existenci pokrokové ekonomiky na Západě," a nakonec většina revolučního tisku, knih a další, co se sem díky těmto názorům dostala byla precizně vybrána, připravena a doplněna hudebními kapelami a rčeními - někde v jedné, dvou kancelářích CIA. Z nemálo podpultovek je bílý plášť velmi dobře cítit, byť si dnešní šedesátníci myslí, že jde o kdovíjaká díla, pokroky - prostě jen proto, že jim to bylo podáváno z ruky do ruky s ohromným pocitem nezávislosti, s řečmi proti rodičům, právě když procházeli sexuálním vývojem. Jenom proto pokládají dodnes mnozí kdejaký myšlenkový šmejd a názorovou ubohost za nedotknutelnou. A na děti se destruktivní ideologická kampaň napříč socialistickými zeměmi Evropy roku 1964 zaměřovala.

Za těchto okolností socialistická Evropa zaspala logicky ze sebe vyplývající vývoje v Rumunsku vč. mezinárodní rétoriky západní kliky vůči této zemi. Dalším klíčem byli zrádní Italští komunisté, u nichž je Rumunsko již druhou zemí, kterou sprostě obalamutili a prodali Západu. Z Itálie se totiž obecně do socialistických zemí dostalo kde-co, takže zmíněná pseudo-fakta o Rumunsku, tuřínech a pod jistě pochází právě odtud, a s oldšetrhendovskou důvěrou byla našimi lidmi hltána jako 360-ti stupňový a 100-procentní, a sytě-barevný obraz o této poměrně specifické zemi, kde docházelo mimo jiné i k valorizacím důchodů anebo k optimalizacím chemického průmyslu.

S drobným pučem, zamlženým únosem a rychlou, tajnou popravou Prezidenta Američané počítali - museli estetické změny v listopadu 1989 v ČSSR a dalších socialistických zemích završit změnou výraznou, která by vyslala zbývajícím centrům proti-americké politiky jasný signál, že mají Američané Evropu pod palcem již i vojensky. Rumunsko s ním naopak na Vánoce počítalo nejméně, natož s vraždou Prezidentského páru, který měl stále masovou podporu, a i pokud se lidi nedohadovali v hospodě o zastaralé ekonomice, soud a poprava Prezidenta by jim přišly extremistické, a mnohým přímo cizácké řešení.

Rumunský scénář v překvapivém rozsahu (dobře doložitelných prvků) odpovídá postupu šikanózních sil v Libii

Teroristické útoky spojené s Americkými a Západními útoky mediálními však zanesly do společnosti atmosféru strachu a nedůvěry, leckdo Americká tvrzení při pohledu na střelbu na manifestacích přijal za fakt, a ačkoli lidé Čaučeska objektivně podporovali proti Americkým frázím, reálný souběh událostí po 21.12.1989 byl těmito okolnostmi skryt, a tak i odpor lidí vůči lidem, kteří převzali moc - prostředkem zastrašování, neboť menšinoví pučisté prostě předložili vraždu obou manželů jako hrozbu ostatnímu loajálnímu aparátu. A ten zareagoval nejednotně, zmateně i zbaběle, takže Rumunská média s pohotově připravenou ódou na nové vládce Rumunska, strašně moc si cenící mladých mrtvých demonstrantů, bez ohledu na motiv demonstrace, uspěla, a lidé si čas, který mohli věnovat hněvu a vlastenectví promlčeli ve spárech zkorumpovaného pučistického režimu, který brali jako samozřejmost už jen proto, že "také nebyli se vším vždy a úplně spokojení, a ačkoli většina zahraničních řečí o Čaučeskovi byla snůškou lží, nějaká změna byla určitě potřeba."

Pro příště tento způsob uvažování není na místě, když o nastupujících změnách víme jen to, že je podporují letití mrchožrouti, globální vandalové, a nepřátelé všeho živého v celém vesmíru. Na př. Americká generalita, anebo Londýnský kýčovitý baráček s číslem 10. Změny kterým nerozumíme bychom měli vždy předem odmítnout, pokud jsme alespoň trochu spokojeni se svým dosavadním životem a možnostmi nejbližších. Toto vždy je oprávněné hned, jakmile se ony nečekané změny hlásí k našemu lepšímu životu, aniž bychom v této věci někoho o něco prosili, nebo i jen svěřili - k našemu lepšímu životu se hlásí jen proto, že náš nesouhlas je to, co takovou užvaněnou přicházející změnu v pytli nejvíce ohrožuje. Příběhy ze stránek novin by neměly ovlivňovat náš názor na naše sousedy, naše děti, na náš plat, ani na kvalitu potravin, které jíme, ani na dostupnost lékařské péče a slušnost lékařů, ani na nápomocnost a čest naší policie a armády. Pokud je to ve vašem případě naopak, a tímto způsobem jste přemýšleli během r. 1989, pak je pozdě chytat se za hlavu, ale nikdy není pozdě své pochybení odčinit.
 


Komentáře

1 Va rog frumos Va rog frumos | 18. února 2014 v 2:55 | Reagovat

http://romanianrevolutionofdecember1989.com/2013/12/17/dosarele-revolutiei-de-la-timisoara-si-procesul-de-la-timisoara-cateva-documente/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama