NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-03-12

12. března 2014 v 15:54 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Rusko z Parlamentu naopak deklarovalo, že nebude naprosto žádná válka mezi Ruskem a Ukrajinou, a že je to zcela mimo záměry, city a empatii Ruska. Další manipulací bude zpráva AFP, že Interpol zvažuje zatykač na Janukoviče. Jediné co z té zprávy asi bude fakt, že Interpolu poslala "nová vláda" v Kijevu takovou žádost. AFP dle našeho závěru dezinformuje, když tvrdí, že Ruský parlament podpořil referendum na Krymu o připojení k SSSR. Referendum podle našeho závěru bude o autonomii, a nikoli o připojení k SSSR, jak výslovně tvrdí AFP. (NNA,pí)
  2. Katarská mediace pomohla osvobodit AlKajdou zadržené jeptišky v Sýrii (KUNA)
  3. Zmizení malajského letadla s více než dvěma stovkami cestujících na moři: aerolinky již varovaly příbuzné cestujících, že se mají připravit na nejhorší. Spojitost dvou olejových skvrn ve Vjetnamském moři s teoretickou havárií zatím neprokázána. Navíc oficiální Malajské zdroje rozpoznaly mezi cestujícími dvě podezřelá individua, takže možná půjde o mezinárodní terorismus. Čína urgovala Malajzii k zvýšenému úsilí. Nicméně o "Korejských útocích na Čínské aerolinie" žádné zmínky, takže půjde ze strany nejen čs. médií o čisto-čistou dezinformaci, a dost možná jsou zprávy a události z Malajzie a Libie za tím účelem dotvořené, aby prošly bez zájmu lži o Korejsko-Americkém vojenském cvičení, mírovém návrhu KLDR, a vojenských opatřeních KLDR u defakto narušených demilitarizovaných pásem. Mimochodem největší zájem o zprávy o Malajském letadle jeví obě proslulé západní agentury, které u Korey, Íránu a podobně především načapáme při lži. AFP a Reuters totiž nemají co jiného říci k mnoha světovým zemím, které se nelíbí vládě USA, Británie, Kanady a Francie, a obvykle také podporují krvavé války těchto zemí proti civilistům pomocí manipulace veřejným míněním, mezi něž patří též trvalá propaganda u těch zemí, kde je nutno na záminku k válce a bombardování déle čekat - jako je Korea, které se na další krvavou válku připravují kolem hranic vojska USA již od konce druhé světové války. První fáze Americké expanze na Korejském poloostrově, při kterém jaderné a letecké jednotky obsadily celou Koreu až k Čínským hranicím, přičemž oficiálně USA vyhladily na území přes dva miliony lidí, a nechaly zde samy několik stovek tisíc vojenských mrtvol. V té době dokonce USA nabízely pomocí úplatných médií a agentur veřejnému mínění světa "jadernou válku proti komunismu," zaštítěnou OSN. To se příliš neujalo, a tak se Američané stáhly z většiny Korejského poloostrova k Soulu, který doslova obestavěly policejním státem a trvalou nukleární hrozbou. Od té doby USA čekají na podobný moment, kdy by jim v OSN prošla nějaká další krvavá akce, a mezitím provokují každý rok různými cvičeními na územích, které Spojené Státy deklarovaly jako "jihokorejská území," to již bez podpory OSN. Západní média se často ohánějí tím, že jediný zdroj informací o KLDR je severokorejská agentura KCNA, zatímco realitou je to, že tato média z agentury necitují nikdy nic, a pokud, vyjímečně, z desítek severokorejských zpráv denně citují z. agentury jednu do roka, pak zásadně pokřiveně, vytrháno z kontextu, a navíc takovou zprávu, která ani nemá nějakou důležitost. Obvykle, a to čtenář musí bez vyjímky uznat, jsou zdrojem západních médií o Severní Koreji "jihokorejská rozvědka," jihokorejská tiskovka (Jonhap), západní mluvčí a "nevládní" organizace typu Amnesty. A jistě není vyjímkou zrovna časopis Týden, který svou loňskou pětiarchovou salvu lží odstartoval poznámkou, že právě všechno co "víme anebo se domníváme pochází z agentury KCNA." Což je tak bezpáteřní lež, že se člověku obrací nejen žaludek ale ještě další orgány, které mají takovou schopnost (pí,NNN)
  4. Pakistánský Prezident Husajn přijal Kosovského Ministra Zahraničí Hočhaje. Vyjádřil důvěru, že Srbsko a Kosovo urovnají zbývají spory na bázi dialogu, a nikoli na bázi silové. Obě strany deklarovaly zájem posílit vzájemné vztahy, zejména též nastartovat kulturní a vzdělávací výměny mezi Pakistánem a Kosovem. Čistý vzduch? Možná by mohli Rusové vyměnit základnu na Krymu s Americkou megazákladnou v Kosovu, která je v EU tak jako tak nevítána. Rozhodně není Ukrajinská krize o dialogu té či oné velmoci s Kijevem anebo s Krymem, ale očekává se, že USA, EU a Rusko okmažitě ukončí vzájemné osočování, a související mediální a vojenské dezinformační kampaně, dosáhnou v rámci G5+1 shody o všeobecně přijatelném postupu na Ukrajině, čili shodnou se na něčem, co ve výsledku delegují OSN, aby na Ukrajině podpořilo. Na plánu se tedy shodnou USA a Rusko, a teprve toto, co vzešlo z jejich shody budou na Ukrajinských stranách požadovat. V současnosti jak akce USA tak akce Ruska podporují občanský konflikt na Ukrajině, a nejde rozhodně pouze o Krym (pí,KUNA)
  5. Asi 26 bývalých prezidentů Afrických zemí stále žije v domovských zemích, a zastávají zde společenské a pokrokové funkce, "na rozdíl od minulosti, kdy končili prezidentská období smrtí anebo vězněním," řekl Namibijský Premiér Geingob. V Namibie byla kdysi Anglickou kolonií, resp. državou anglo-francké Jihoafrické Republiky, která se v Namibii pod humanitárními hesly "ochrany před komunisty" dopouštěla masakrů, zastrašování i únosů, přičemž převratové zprávy které vyvracely Jihoafrická aparteidní tvrzení, pocházející z Angoly byly sekundovány stejnými pozorováními další desítky Afrických států, i Pakistán podpořil Angolská tvrzení, která usvědčovala JAR ze zločinů proti Namibii. Premiér Geingob je právě členem strany proti které kdysi bojovala Jihoafrická republika na usurpovaných územích Namibie. Na otázky ohledně Svazijské Republiky, a Zimbabve, kde Prezident Mugabe vládne od Prosince r. 1987, a Král Mswati III od Dubna 1986 Namibízký Premiér řekl, že Alžběta II je Královnou Anglie po 60 let a nikdo o tom nemluví, zatímco Mugabe byl ještě loni znovu zvolen, při relativně fér volbách, zatímco ukřičenou opozici si lidé vždy a znovu raději zvolí v Zimbabve do Parlamentu a do vlády. Premiér Geingob podtrhnul fakt, že díky volbám a Mugabemu nahoře a opozici dole je v Zimbabve mír. A protože se Zimbabvezké volby obešly bez násilí, měla by se světová veřejnost vyvarovat osobní nenávisti, a všímat si skutečností. Jenže to je těžké! Naše média nás zahlcují dvojstranami, na kterých jsou propagandistickou formou vedle sebe vyrovnávány siluety Hitlera, Mugabeho, Mao Cetunga, Chamaneího anebo Kadáfího. Není měsíc, aby jeden tištěný časopis neotiskl "příčku krutovládců," na které se obvykle objevují hlavy států "třetího světa," kteří nejsou Vošinktonu zrovna loajální, zatímco v těchto příčkách jsou zřídka i jen historičtí krutovládci západní. Naopak, Blér je vládním odborníkem, Buš je "názorovou autoritou," a Tečrová "silnou ženou." (NNN)
  6. Arabská Liga v Káhiře označila za prioritu regionu mír, bohužel však konsenzus Arabských států skončil na potahování Íránu ohledně třech sporných ostrovů, s kterými kšeftoval šáh Pahlaví a Britská strana krátce po svržení Íránské demokratické vlády premiéra Mosadeka, která nastoupila po stažení Rudé armády z Íránu. Ta zde byla v rámci Imperialisticko-Sovětské proti-Německé dohody až do r. 1946, kdy se objevila suverénní Íránská vláda, a prostřednictvím OSN se tato dohodla s Moskvou na postupném stažení a suverenitě. Dokumenty o tom, že byl šáhovský režim dosazený pučem namísto této volené demokracie jsou veřejnými dokumenty různých úřadů USA, Británie a Kanady, včetně toho, že USA tento protidemokratický převrat zásadně sponzorovaly vč. plánování. A tento režim docela kšeftoval s Íránskými územími, a na různé tehdejší smlouvy se dnes kdekdo odvolává, asi jako Sultán Zulu v Malajzii (pí,NNA)
  7. Informace AFP o pozastavení inspekcí v Ruských zbrojních skladech jsou nejspíše také dezinformací. Rusko se pohybuje v rámci konstruktivních návrhů, nikoli pouze ve sféře osočování a výhrůžek, jako je zvykem na západě v tzv. diplomacii (pí,NNA)
  8. Vysoce financovaná propaganda v Českých městech zobrazuje Ruského Prezidenta s hákovými kříži, aby se tak utvrdily lživé představy o Ruských výrocích mezi Českými občany. Na př. že Rusko "je přítomno na Krymu," že na "Krymu bude referendum o připojení k Rusku," anebo že "Rusko zvažuje i vojenskou možnost." A tak dále - stejně jako v KLDR si Západní a tedy i česká média nedělají hlavu - když není možné podávat informace, budeme publikum krmit spekulacemi s tím, že to ještě za spekulace otevřeně označíme. Ačkoli je informací dost.. asi jako u dvojčat / 9-11, kde se média a vládní zdroje stále tváří, jako by existovala nějaká "oficielní story lajn." (pí)
  9. Libie pohrozila fyzickou likvidací Severokorejské lodi i s posádkou poté, co USA urgovaly svůj patolízalský režim v tomto zkrachovalém státě aby se Severokorejskou lodí něco udělal. Údajně si loď nesmí doplnit palivo, a nesjpíše dle Severoamerického výkladu mezinárodního zákona nesmí mít Severní Korea ani lodě. Nicméně KCNA nedávno odhalila, že daleko ekologičtější formou baterie typu AA je baterie kyselino-hliníková, která vydrží až OSM hodin při standartní voltáži 1 - 1.5V, a neunikají škodlivé plyny a následná recyklace je také bez alkalických kovů a dalších toxických odpadů (KUNA,NNN,KCA,pí)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama