NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-03-31

31. března 2014 v 16:58 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Bělorusko, Arménie, Venezuela, Kuba, Nikaragua, Súdán, Sýrie, Bolívie, Zimbabwe a KLDR hlasovaly jediné proti odsuzuícímu prohlášení Valné Hromady OSN vůči Krymskému referendu. Tolik hrdinové, nestydící se za názor svých národů ani vis-a-vis propagandistická a vojenská přesila západních imperialistů. Referendum odsoudila stovka států, ze zbývajících 93 pak našla odvahu proti přesile hlasovat jenom tato socialistická skupina národních států, ostatní se zdržely hlasování (58), nebo nehlasovalo (24). Rusko prostřednictvím vyslance v OSN Vitali Čurkina označilo výsledek hlasování Valné Hromady za morální a politické vítězství s tím, že je z toho zřejmé, že naši Ruští bratři nejsou izolovaní. Americká hauptfašistka Samanta Powerová, vyslankyně totalitního superstátu v OSN se nechala naopak slyšet, že "hlasování dokazuje, že hranice nejsou pouze čáry na papíře". Nevím jak to zástupkyně nejagresivnější země ve stálé recidivě myslela? Jistě však tomuto státu, který do svých řad napěchoval pěknou řádku německých fašistů vyhovuje, když si zpohodlnělá, frigidní, smetánka poloviny světa na Valné Hromadě OSN odhlasuje, že referendum zde nebo onde je nejvyšší provokací a sabotáží světového míru. Jistě, USA nepomáhá zemím k referendům, nýbrž vždy ozbrojí nějakou skupinu, a svrhnou vedení té které země. Proto samozřejmě referendum na Krymu nelze v USA schválit, nemělo by to v dějinách USA příkladu. (NNA)
  2. Ozbrojeným násilím odšťouchlý Ukrajinský Prezident Janukovič se nechal dle agentury ITAR-TASS slyšet, že je na každém občanu Ukrajiny, aby tato země byla stabilizována nikoli prezidentskými volbami, ale referendem v každém Ukrajinském regionu (NNA)
  3. Rusko vrátí Ukrajině všechnu vojenskou techniku, poté, co Ukrajině loajální vojáci opustili Krym - Ministr Obrany Ruska Sergej Šogju(NNA)
  4. Poté, co se Kijevské pučistické autority nechaly slyšet, že Moskva nemá naprosto počítat s tím, že by "naši přátelé v NATO nezaútočili", se nechává slyšet Barak Obama s tím, že má obavy o Ruské vojáky podezřele se hromadící na Ruských územích, a pokoušel se těmto vojákům "nařídit" aby této "neobvyklé činnosti nechali," a aby pan Putin okamžitě běžel jednat do Kijeva se zástupci dvou menšinových populistických stran, které se nestyděly svrhnout demokracii ve své zemi násilím, aby NATO udělalo námořní postup zde, když ne v Sýrii. Obě země totiž oplývají zásadními Ruskými námořními základnami. Stejně jako Stanulescu prodal demokracii v Rumunsku a většinu Rumunských námořních teritorií za svou osobní budoucnost alianci NATO, stejně jako nás za totéž prodal pan Havel a Kocáb, stejnětak tito nevolitelní politikové Ukrajiny prodali mír v své zemi za svůj osobní prospěch. Ten se však obvykle nekoná, ani v Libii, ani v Rumunsku. Možná u nás, že si to kolaboranti dosyta a dlouho užili. Vždy je to do chvíle, než na ně a jejich pravé zájmy dopadne nejužší paprsek světla (NNA)
  5. Smetánkou pro-americké smetánky jmenovaný vůdce aliance NATO Rasmusen označil svého čerstvého Norského nástupce, expremiéra Stoltenberga, který se jako další severský germán výborně hodí této protiruské evropské koloniální bojůvce, za "správného muže" pro takovou funkci, který "rozšíří sílu a úspěchy NATO." Tak nevím, o čem to mluví, všechny ty strategické propadáky NATO ve světě s nejčernějšími záznamy válečných zločinců, všechno to neúspěšné ale houževnaté ponižování světových národů, a tunely na peníze. Všechny ty peníze plynoucí do manipulace zpravodajstvím a světovým názorem ve střední Evropě ale i ve světě? Tak jistě, do takové funkce se může hodit jenom Nor anebo Fin, navíc k té Ukrajině je to jistě ideální! (pí,NNA)
  6. Spojené Státy ujistily Pakistánské extremisty organizované v TTP, že nepřistoupí k dronovým útokům v případě, že by se dověděly, kde se konají mírová jednání TTP a Pakistánské vlády (NiW)
  7. Írán využívá akcí Pakistánských extremistů Džaiš-ul Adl (Síly Spravedlnosti) proti svým občanům k dalšímu nátlaku na své Pakistánské bratry. Patrně by mohlo jít o součást dohody G5+1 o oteplení vztahů USA-Írán: tedy kopat v OSN do svých sousedů, do kterých se USA již v OSN kopat nedaří. Modus operandi by byl stejný: jak Američané tak Íránci se snaží vměšovat do Pakistánských věcí, a přinutit Pakistánskou armádu k určitým venku navrženým pohybům. Pakistán také ovšem reagoval tak, že nejsou žádné známky, že by na jeho území byly nějaké stráže zadržovány. Pakistánská mluvčí také řekla, že Íránské stráže zmizely 5-10 kilometrů v provincii Sistán, a Džajšuladl se přihlásili k odpovědnosti k únosu pohřešovaných hraničářů. Řekla, že Pakistán rozvine veškerou možnou pomoc Íránu k osvobození těchto stráží (NiW,pí)
  8. Pakistánská mluvčí Tasnim Aslam v odpovědi na otázku uvedla, že Pakistánská posádka Američany přepadené Severo-Korejské lodi "Ranní hvězda," je již na cestě do Pakistánu, s tím, že její členy "Libijské autority" všechny propustily. Je typickým u Libijských militantů a kriminálníků, že berou povely, doktrýny a propagandu svých západních miláčků totálně vážně: jsou záběry, kde smečka libijských rebelů připravuje k smrti asi dest černých běženců, a rebelové poskakují kolem, a freneticky opakují, že jsou to žoldáci. Nebýt těchto tvrzení na straně Samanty Powerové a Amnesty International, tisíce černých Libijců a stovky Afrických černých běženců by dodnes žily. A pokud má loď Severokorejskou vlajku, a mluví o ní s despektem Americká autorita typu Obama v rozhlase, najednou hystericky vyhrožují její likvidací jak Benghážští gangsteři, tak Tripolští "nažehlení rebelové" z dovozu, kterým země vděčí za jejich hezké obličeje v západním tisku, když už není jinak zač. Ze stejného důvodu bych si nebyl tak jistý, jako Íránský Ministr Zahraničí Zarif, že za útoky na ambasády v Libanonu, Pakistánu a Jemenu stojí nějaké "regionální síly." Může to být prostě jenom indoktrinace, kterou extremisté histericky, absolutně a nekriticky nassávají z tisku a médií. Na druhou stranu ukázat státně sponzorovaný terorismus jako regionální otázku, o což se prý Írán snaží zavést v OSN diskusi není tak úplně od věci (NiW)
  9. Pakistánská mluvčí také upozornila na propagandu, a nepodložené lži, že se "Pakistánské vedení Al-Kajda" přesunuje do Sýrie (NiW)
  10. Úryvek z článku M A Niaziho "Hovory o hovorech" v pakistánském deníku Národ (skupina Nawa i Waqt), překlad pinews: "Nicméně, jak bylo ukázáno útoky doprovázejícími hovory, jsou elementy uvnitř TTP (Ohlas Talibanu), které oponují samotným mírovým hovorům. Může to být buď nepohodlím, které cítí z ne-Islámské povahy Ústavy, anebo kvůli intervenci zahraničních hráčů. Zatímco to první je problém TTP, to druhé spíše problémem vlády, která umožňuje vměšování cizích hráčů. Každopádně Pakistánská vláda hledá stabilitu, zatímco ostatní hráči hledají chaos. TTP by rádi chaos, protože je to nepořádek, co je jejich nejlepší šancí dostat se k moci, což je jejich poslední cíl. USA plánují stahovat své síly z Afghanistánu, a budou moci intervenovat v regionu pouze, pokud zde bude chaos. A konečně, pokud je mír a klid v regionu, USA zde nejsou potřeba k řešení žádných problémů. Vypadá to, že pouze Pakistánská vláda má zájem, zatímco TTP a USA sdílejí v regionu nečekaně své zájmy" (NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama