NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-03-05

5. března 2014 v 11:49 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2
  1. V rámci Ukrajinské kampaně NATO všechny prohlížeče, vč. Firefoxu a Chrome spolupracují, aktualizované verze neobsahují anonymní režim, naopak, zapamatovaná hesla jsou ukládána na 90 dní, maže se pouze historie. Dále nereagují adresbary obou jmenovaných prohlížečů na Enter, a chrome dokonce selektivně nespouští žádné stránky. Konečně obě blogové služby BLOG.CZ a BLOGSPOT.COM obsahují "chyby" které ztěžují práci, na př. rozdrobení kuličkových seznamů na dvojnásobek. Také Google zrušil tlačítko Archiv, takže jsme zbavení možnosti prohlédnout stránky, které byly před hodinou na př. vypnuty, nebo před dvěmi roky zrušeny. Přitom Google stále tato data uchovává a vytváří. O Youtube snad ani netřeba mluvit, jaké všechny služby zrušil, takže na př. není poznat, zda se jedná o běžného uživatele anebo zaměstnance Youtube, protože nevidíme jeho odběratele a pod. (pí)
  2. "Je posilující zjištění, že během národních i provinčních voleb do místních těl v r 2013 se ukázalo ohromné množství voličů v zónách zasažených terorismem. Přes provokace a incidenty to vypadá, že Taliban i vláda chtějí pokračovat v jednáních" - novinář deníku Národ Chalid Ikbal (NiW)

  3. Ohňostroje a pouliční oslavy vypukly v Pakistánu, neboť ten ve fotbale porazil Indii. Lidé, bez ohledu na věk vyšli do ulic a rozdávali si sladkosti, obchodníci zavírali obchody a rozdávali sladkosti a s oslavami spojené věci. "Byl jsem docela dlouho fanouškem Afridiho, ale po shlédnutí jeho slabých výkonů jsem se vůbec přestal dívat na zápasy. Po dlouhé době jsem však měl důvod zapnou televizi, a zjistil jsem, že Pakistán prohrává již šest branek.. Doufal jsem v Afridiho senzační vítězství, zůstal jsem u televize a tentokrát mě nezklamal. Jsem šťastný, že jsem svědek takového jeho úspěchu," řekl Pervejíz (NiW)
    Ban urgoval Rusko k okamžitému dialogu s Kijevskou autoritou, Ukrajinskou pavládou, aneb, chcete-li, legitimní centrální Ukrajinskou vládou, která bez soudu zprostila kriminálníky a korupčníky jejich viny a poslala je do prezidentských a pod křesel. OSN také upozornilo na napětí rostoucí na Krymu, což je balšoj otazník, protože spíše kvůli Krymu roste napětí mezi Západem a Východem, páč nikdo nemá náladu na Američany rozlezlé ještě i sem, s jejich stupidníma základnama. Pokud navíc Ban urgoval nezávislost, suverenitu a územní celistvost, pak si nemyslím, že by to bylo zrovinka v rámci dobrého standartu. Protože jedna věc je, když dvě strany občanské války jednají o budoucí vládě, pak je územní celistvost vyrovnaným požadavkem. Ale zde, kde se dle mého názoru přepisuje pouze na "Putine dej pokoj," pochybuji, že je tahle standartní sada požadavků úplně na místě. A abych podložil tuto úvahu, byť ne úplně přímo, povšimněme si, že OSN nijak neadresuje legitimitu Kievské vlády, a už vůbec exitenci Janukoviče, a jeho legitimitu u zásadní části obyvatel. Čili existující občanský konflikt, který bude nabývat na zřetelnosti. Žádat pro spornou stranu občanského konfliktu územní celistvost v reakci na bezpečnostní opatření pro část světa svržené strany konfliktu, takže je požadavek pro spornou stranu nezávazný, zatímco pro druhou a její smluvní partnery má bezprostřední důsledky - to je prostě vměšování. Vraždit se jistě dá i kricifixem (UNPR)

  4. U atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki není ani tak rozhodující jejich atomovost, jako to, že jich zde bylo užito k likvidaci ohromného množství civilistů. Čili pokud jsou Americké zločiny v Hirošimě, Nagasaki a Tokiu stejně ohavné, pak ty v Hirošimě a Nagasaki jsou navíc zvláště odporné, protože atomová zbraň nemůže být nikdy použita proporcionelně, a její smysl je pouze úspora času a peněz - s přebujelým zabíjením v širokém okolí cíle gratis. Atomové zbraně tedy nejsou samy o sobě větší hrozbou, a pokud nějak zvláštně hodnotíme jejich ekologický dopad, pak bychom měli stíhat všechny jejich vlastníky, bez ohledu na jejich pustá žvanění o zodpovědnosti a humanitárnosti jejich zájmů. Samo vlastnictví indikuje, že je majitel ochoten kdykoli během války navíc totálně nezodpovědně znečišťovat planetu a životní prostředí různých regionů. Zásadní věcí pak také je, že tím jejich nebezpečí jakožto "zbraní hromadného ničení" padá, jakožto plesnivý zkonstruovaný pojem, a mnohem větším problémem pro svět je jejich výroba, údržba a vlastnictví, a jistě i testy, které se vlastně svým zlem vyrovnaly již několika termonukleárním světovým válkám budoucnosti. Čili v souladu s realitou je prvním problémem jaderných zbraní nikoli jejich vlastník, ale jejich množství, bez ohledu na vlastníka, a zvláště potom pokračující výroba, transport a údržba. Jinými slovy nějaké extremistické hnutí, které by nedej Bože získalo nějaké množství na př. pěchotních jaderných zbraní, nemusí svět rozhodně tolik zajímat, jako Spojené Státy anebo Rusko, protože onen extremista svět nevyděsí více, než jiní extremisté, kteří stejného rozsahu teroru a zvrhlosti dosahují pomocí nožů, anebo kulometů. Lidem může být jedno, zda jich zmasakruje nějaká sekta 500 na místě a za vteřinu, anebo jiné politické hnutí 10 000 za dva dny. Co se však počítá je trvalá a nevratná likvidace prostředí pro život na planetě, a té dosahují průběžně a největší hrozbou do budoucnosti jsou ty velmoci, které schraňují desítky, stovky anebo bohužel tisíce jaderných hlavic. Navíc problém vysokoprůrazných a zápalných projektilů s ochuzeným Uranem se konvenčním jaderným zbraním zřetelně vyrovná, a je tedy absolutní pokrytectví a hanba, když se doktrýna ne-šíření jaderných zbraní, založená na mýtu jejich strašlivosti, zneužívá proti některým zemím, u kterých se za doklad vydává podezření, zatímco stejné země, které vytvářejí tato podezření, a startují tyto ekonomicko-teroristické světové procesy izolace a šikany, jsou právě trvale nejaktivnějšími uživateli zbraní s ochuzeným uranem. Mluvíme zvláště o Británii, Izraeli a Kanadě, které nepromeškají nejmenší příležitost, aby nějakou zemi postiženou "krizí" anebo "konfliktem" nezasypaly navěky svými jadernými odpady ve formě vysoce efektivního vražedného nástroje. Mluvíme o Iráku, Kuvejtu, Líbii, Emirátech, Afghanistánu, Mali, Srbsku a Kosovu, Libanonu a Palestině, ale jistě to nejsou jediné války, které ve jménu humanity vedly proti světovým národům Britské a Francouzské elity. Tato zamořování probíhají neustále a v dostatečné míře, aby nás to znepokojovalo, bezpochyby v takové míře, že to převyšuje jednu Hirošimu denně. Jak nás potom může vyděsit nějaký stát, u kterého jsou i miliony jiných neméně ničivých zbraní, a u kterého kdosi utvrzuje publikum, že hrozí napadení nás nebo jich, jednou nebo dvěma jadernými hlavicemi? Snad ne tím, že si na dva týdny vyslouží takový agresivní stát své místo v titulcích tisku, zatímco k destrukci zeměkoule provozované permanentními ničiteli typu USA, Indie a Izraele přidá jen takovou špetku, že to můžeme srovnat s pocukrováním horské laviny lžičkou moučkového cukru z helikoptéry? A jak nás mohou zajímat oběti takových děsivých teroristických útoků, na př. Íránu, ke kterým po třicet let osočování a napadání Izraelem a Spojenými Státy nedošlo, když i "pouhé" diplomatické prostředky USA, shrnující pod pojem sankce lecjaké praktiky vč. vydírání, vyhrožování a nájemných vražd v "spřátelených" zemích, dokážou zahubit statisíce lidí za rok: na př. "zmražení bankovních kont" Sadáma Husajna, které za osm let vyhubilo 500 tisíc Iráckých dětí na triviální nemoci a zranění? Koho potom zajímá přihlouplá představa Íránu, v poslední štaci zabíjejícího dvěma hlavicemi 300 tisíc lidí - když by potom zákonitě následovalo - byť ohavné a nepřijatelné, ale v dnešním světě docela představitelné - jaderné vyhlazení Íránu doslova komplet? 300 tisíc lidí zabijí následky angloamerických jaderných, chemických a uranových zbraní snad i denně v celém světě, 300 tisíc lidí zahubila Americko-Britsko-Francouzsko-Rusko-Německá politika od r. 2011 v Libii, Mali, Pakistánu, Jemenu a Sýrii, za blazeovaného humanitárního žvanění zmíněných zemí, anebo dokonce za vrcholně pokryteckého žvástání některých z nich! Nejméně 150 tisíc zabilo NATO civilistů v Libii, nejméně 70 tisíc životů vzaly v Sýrii zbraně dodávané sem jak Amerikou tak za Americké peníze někým dalším. Tak koho v tomto světě může vyděsit Američany a podobnými předstíraná představa zuby cenícího Íránu, když je každému zřejmé, že země Arabského a Perského regionu chtějí již dlouho nic víc než klid (pí)

  5. Centrum Křesťanských Církví v Jižní Korey ve svém komentáři 18. Února vyjádřilo znepokojení rozsudkem viny nad opozičním zákonodárcem Ri Sok Džijem (ang. přepis Ri Sok Gi) z Spojené Pokrokové Strany. Obžalobu "z rebelie" i důkazy komentář označuje za neopodstatnitelné a zfalšované. Centrum odsoudilo soud pro takovýto výnos, který je jistě "čistě politický." Označilo výnos za pokračování ostudné historie (KCNA)

 


Komentáře

1 sah sah | 5. března 2014 v 15:07 | Reagovat

Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může
ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh
k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely
provedení Smluv.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama