NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 7.3.: Obama nemá právo vnucovat Rusku, koho nebo co bude pokládat za legitimní vládu, a tak ani nutit do jednání s "kýmsi."

7. března 2014 v 16:48 | sah |  Archív z rubriky skeptik

 1. Tvrzení Obamy na telefonu s Merkelovou, že Rusko musí stáhnout své síly na Krymu nebere v potaz, že tvrzení agentury AFP, označené i samotnou agenturou za tvrzení již bylo poměrně srozumitelně odhaleno jako pouhé tvrzení, a navíc se tak vměšuje do Rusko-Kijevských smluv, které určují míru vojenské spolupráce a režim Ruské základny na Krymu. Dále se Obama vměšuje do Ruských věcí tím, že za "řešení" "krize" označuje donucení Ruska k jednání s Kijevskou nelegitimní vládou. Obama nemá právo vnucovat Rusku, koho nebo co bude pokládat za legitimní vládu, a tak ani nutit do jednání s "kýmsi." (NNA)
 2. Ruský MZ Lavrov navrhl soudružce Merkelové, aby Ukrajinská krize byla vyřešena dohodou obou Ukrajinských stran, kterou zajistila 21. Února v Kijevě právě Evropská Unie. Jednalo by se o proces vedoucí k ústavní reformě, který by vyžadoval návrat Janukoviče na dva tři měsíce na Prezidentskou pozici, anebo nějaké nově vyjednané souvládí, které by obsahovalo pro obě strany zásadní body v existující dohodě z 21/2 (NNA)
 3. Pentagon prý zrušil spolupráci s Ruskem. Snad ne obkružování Ruska radary a raketami a neustálé odmítání spolupráce na raketovém deštníku. Snad ne přestřelky na vodě a ve vzduchu kolem Syrské krize, kde mezi USA a Ruskem již létaly přinejmenším varovné výstřely, snad ne přesuny Amerických a Ruských lodí k Sýrii a v Indickém oceánu? Pokud tím Pentagon myslí "rudý telefon," nebo to, co z spolupráce vlastně "zbývá," pak se nemá pentagon přerušením oné věci vůbec co chlubit! (NNA,pí)
 4. USA a Jižní Korea, které opět ignorovaly rozumný návrh KLDR na oddálení společného zápaďáckého cvičení od korejsko-korejské hranice, urgovaly KLDR aby ukončila pravidelné raketové cvičení, zatímco obě urgující země pokračovaly v společných válečných hrách a provokacích v bezprostřední blízkosti Severokorejských hranic. Severokorejské cvičení, podle USA a Soulu ohrožuje vznikem "regionálních napětí." Jistě že ohrožuje, ale ony dva státy jsou tím posledním, kdo má právo s cigárem v hubě mluvit do vytahování cigarety někomu třetímu - ze zdravotních důvodů "okolních lidí." A pozor, informace, kterou zveřejnily novinky.cz, která tvrdila, že severokorejská raketa "skřížila dráhu" čínského letadla, je dezinformace. Kdyby to byla pravda, netutlala by zpráva z jakých důvodů na to Čína nereagovala, a nebyl by zdroj "jihokorejská armáda," nebo dokonce rozvědka. Myslím, že lze doložit, že zdrojem není ani armáda, a dokonce ani tiskovka Jonhap, nýbrž nějaký lokální Soulský plátek, či dokonce blog! (NNA,pí)
 5. Pokud hodlá Ban Kimun urgovat Rusko a Kiev k deeskalaci, pak asi nepovažuje ultimáta USA k vyklizení smluvních Krymských základen, a nerespekt EU a USA ke Krymským autoritám za eskalaci? Navíc tím chce pan Ban Kimun zajistit ochranu lidských práv Ruské většiny na Krymu? Proč nevyzval k deeskalaci všechny zúčastněné? Naopak, Ban Kimun eskaluje krizi v rámci zájmů USA tam, kde je třeba. Navíc je celá Obamova "Ukrajinská krize" už dlouho krizí čistě Americkou, Evropskou a Ruskou, a odtud proudí všechny eskalace. Dovoluji si pominout "Krymské pohraničáře," jakožto jediný zdroj z Ukrajiny, který nám dodává nějaký jiný obraz, než že se celá Ukrajina děje v Rusku a USA! Stejně jako vy všichni kdo mi odporujete, si dovolujete pominout soudruha Janukoviče a soudruhy oficiály na Krymu, kteří rozhodně nemají nulovou roli jenom proto, že si to někdo z vás snažně přeje. Vidíme, jak se takový přístup "ten ano," a "ten ne," osvědčuje v Sýrii, již tři roky trvá to, co už dávno mohlo skončit. "Tenhle Syřan do toho má co mluvit, a tamhleten ne," říká Ban Kimun, říká Obama, říká Hollande.. A začíná s tím i Merkelová. Naštěstí nereprezentuje Evropskou Unii!!! Ještě jednou opakuji, že požadavek Ban Kimuna na územní celistvost Ukrajiny je právě a jen eskalací na Rusko Americké rovině konfliktu, přičemž konflikt nemá žádnou jinou stránku: na Krymu i v Kyjevu je klid zbraní (NNA)
 6. Ukrajinští Hraničáři jsou gumovým razítkem pro veškerou Americkou proti-Ruskou propagandu v Krymské oblasti. Možná, že ani žádní neexistují? Jejich informace mají asi takovou váhu, jako informace jihokorejské tajné služby, kterými nás naše české deníky a rozhlasy zahlcují, a když přijde na věc tvrdí nám křivě do očí, že "většinu informací si svět dotváří pomocí severokorejské agentury KCNA." Nyní prý Ruské lodě obklíčily Krymský výběžek. Ruské oficiální zdroje řekly, že se ruší cvičení v Ruském pohraničí, a že se na Krymské dohodové základně pouze upravil režim, nikoli že by ruští vojáci opouštěli základnu anebo rozdávali neexistujícím "tajným mužům" obraněné transportéry. Tvrzení, že Rusko oznámilo "použití síly teprve jako krajní varianta" je dle mého názoru dezinformace Reuters. To stejné bude údajně Putinovo prohlášení o "žádné politické budoucnosti," které má na nesouvislé diplomaticko-mediální rovině anulovat výzvu Lavrova k následování dohody Kiev/21/2 (viz dnešní bod 2). Dále agentura AFP tvrdí, že Ruští vojáciobsadili Sevastopolské letiště, a dali ukrajinským vojákům ultimátům. Ačkoli na Krymu nezbylo z Kyjevu loajálních sil nic, než fiktivní buňka "hraničářů." Tak nevím, po jakých neozbrojených Ukrajinských vojácích měli Uniformovaní Rusi na Krymském letišti pálit výstražné střely? Nebo AFP nakonec přijde s tím, že to nebyli rusi, ale neidentifikované uniformy, o nichž desinformace účině transformují již týden český národ na stádo hysterických blbečků? (pí,NNA)
 7. Rusko v Úterý souhlasilo s jednáním s NATO, tvrdil Italský Ministr Zahraničí (NNA)
 8. Turecký MZ Davutoglu probral s Kurdýzkým Prezidentem Barzánim Syrskou krizi a její negativní dopady na region, a také nadcházející parlamentní volby v Iráku (NINA)
 9. Indonésie podpořila Africko-Asijskou spolupráci v jednáních rozvojového spolku CEAPADU o Palestině, jednalo se zde také o plném členství Palestiny v OSN, což se asi nově nelíbí paní Merkelové, poté, co Izrael vyhrožoval EU, že Evropská politika nevstřícná k Tel Avivu se projeví násilím na Palestincích [sic]. Účastnilo se i Japonsko, které podpořilo dvoustátní řešení (NNN)
 10. Vis-a-vis srdcebolné bláboly v magazínu Týden opět střelba v jiho-Súdánské džubě. Západní mocní se pomocí podobných článků o demokracii a naději snaží vyvolat dojem, že každá další střelba je ta poslední, a stačí jen čekat, a především, že v jižním Súdánu nejsou žádní teroristé, a že zde nepokračuje boj o minerálně bohatou bývalou provincii Socialistického Súdánu, v kterém je jiho-Súdánská vláda docela malým pánem, zatímco západním živlům to tak nejspíš vyhovuje, snižuje to exportní a kontraktní ceny (NNA,pí)
 11. Libijská vláda se odmítla připojit ke kritice dokončené genocidy ve městě Taverga, odkud byly systematickým lynčováním, vražděním a mučením vyhnány tisíce černých Libijců, kteří měli v této oblasti tradičně rodný domov, jako zdejší většina. Systematické vyhánění černé populace Libie bylo předmětem soustavného varování západního proti-mediálního dizentu, zatímco tzv. nezávislá média a média hlavního proudu šířila lži tučně placených, nestátních propagandistických organizací typu Amnesty a HRW, jako na př. okaté a nedávno oficiálně přiznané lži o viagře, žoldácích a pod. Média ostatně dodnes nepřiznala, od doby, kdy ukončila intenzivní šíření proti-libijské válečné propagandy, bylo o čem informovat, a že je současný stav věcí v Libii asi stokrát horší, než byl za autoritářského režimu krále Idrise, kterého svrhl pučista a pokrokář Kadáfí. (pí,PressTV)
 12. Egyptský Vyslanec Ahmed Darwiš jednal s náměstkem Iráckého Premiéra Salehem al-Mutlakem o vzájemných vztazích. Irácký politik podtrhnul nutnost posílit Arabskou spolupráci a dosáhnout konsenzu na úrovni Arabské Ligy, aby měla vůbec nějaký účinek. Egyptský politik na svou stranu doufal v dobrá rozhodnutí Iráckých politiků, která povedou k řešení Irácké krize, a vyjádřil bratrskou podporu Egypta Iráku (NINA)
 13. Upozorňuji agenturu NNA, že formulace "Samozvaný Čavézův Syn Maduro" z dílny Reuters je lživá, a na základě výroků Prezidenta Čavéze je označení "Syn" bez problémů možné. Formulace je aktivní součástí démonizace, kterou dvě známé západní tiskové agentury systematicky pokrývají Koreu, Zimbabwe, Írán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuelu, Kubu, Keňu, Ugandu, Pakistán, Sýrii a Bělorusko. Dále Reuters mluví o masivní explozi protivládních demonstrací, a pro-vládních demonstracích, které chystá Maduro, přičemž kupodivu Arabští novináři přebírají takové shrnutí bez ohledu na fakt, že proti-vládní násilnosti byly statisticky podružným přívěškem pro-vládních demonstrací (pí,NNN)
 14. Nelegitimní Ukrajinský Ministr Zahraničí Deščicíja řekl na dýchánku nahoře bez v Paříži, že si dovede představit "nacistickou Ukrajinu, která má dobré vztahy a dobrý dialog s Ruskem." Dodal, že jeho nacisté nechtějí s Ruskem bojovat, a že pokud bude nutno, budou bratry klátit nacističtí přátelé z Aliance. V tom se však plete, protože nacističtí bratři v NATO umějí pouze bombardovat města a zamořovat neochuzeným uranem. Takže v případě intervence NATO by to nejspíše slízl prvně Kiev: je to blízko, je tam dost lidí, aby jejich hromadná smrt způsobila zlomení morálky v širokém regionu, a tak ovlivnění "civilního prostředí" (NNA, pí)
 15. OSN urguje pomoc uprchlíkům z Soafrické republiky a z Súdánu, odsoudilo nekontrolované násilí v Súdánu a islamofašistický terorismus v Nigérii s protizápadní a protiafrickou populistickou tematikou v pozadí. V Soafrické Republice pak OSN podtrhuje sektářské násilí, přičemž bych spíše uvažoval o eskalacích díky nárůstu vojsk JAR, která zde působí určitá zmapovaná napětí (UNPR)
 16. Kerry řekl, že "nikoho nezajímá, zda se virtuální hovory Izrael-Palestina,"které již několik měsíců Kerry vede, "protáhnou o několik měsíců." To bylo prohlášení, na které Palestina tak háklivě reagovala, jak jsme pokryli v minulém vydání (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama