NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-03-14

14. března 2014 v 16:55 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Palestinský vládní Mluvčí varoval, že návrat Izraele k politice atentátů a osadnická buzerace věřících v mešitách a kostelích povede k vymknutí se situace. Abu Rudineh řekl, že poslední tři vraždy Palestinců jsou vážnou provokací, která zrujnuje již upadající mírový proces. Zvolal na mzn. čtyřku v čele s USA aby okamžitě zasáhla a zachránila hovory. Chyba je nicméně na straně Kerryho a Merkelové, kteří nijak neadresovali Izraelskou neústupnost v těch bodech, které se dotýkají mezinárodně prohlášených zločinů proti lidskosti, a vydávali své úsilí za mírotvorné, zatímco vlastně jako vyjednavači s Izraelem neměli po Izraeli požadavky žádné, snad jen, aby se občas jeho mluvčí nechali vyfotografovat s mluvčími Palestiny. V Českých médiích nicméně pokračuje propagandistická kampaň zlehčování Izraelských zločinů, vedená přibližně pod mottem "zločiny obou etnik jsou stejné, a není nám občanům dáno soudit" (NNN)
 2. Dlouholetý Íránský mluvčí Parlamentu Ladyždány zopakoval že vojenské užití nikdy neproporcionálních a vždy (eko/)teroristických jaderných zbraní je zakázáno nejvyšším revolučním vůdcem Imáme Chameneím. Tahák: Vošinkton a jeho západní spojenci obviňují Írán, že se snaží vyvinout jaderné zbraně pod záštitou svého civilního jaderného programu, zatímco však nikdy nepředložily věrohodné důkazy, které by podkládaly jejich obvinění. Írán popírá tato obvinění a trvá na mírumilovném jaderném programu. Tehrán naléhá, že země se vždy snažila o civilní jadernou cestu poskytování energie rostoucí populaci, jejíž fosilní energetické zdroje mohou eventuelně být vyčerpány. Navzdory právům zahrnutým v Dohodě o Nešíření Jaderných Zbraní (NPT) zaručující každému členskému státu, včetně Íránu, právo jaderného obohacování je Tehrán pod čtyřmi koly sankcí OSN, jenom proto, že neposlouchá západní volání po zastavení obohacování uranu vůbec. (Našlo by se pak zase něco jiného, Írán se zbavil Amerikou dosazené autoritářské vlády kuplířského Pahlavího, a USA se snaží udržet alespoň takto Írán mezi démony a v nelegitimitě. pí). Tehrán označil Západní požadavky za zpolitizované a nelogické, naléhaje, že sankce a nátlak pouze upevní Íránský národní potenciál aby bylo pokračováno v cestě. Islámská Republika říká, že pokládá jaderný případ za uzavřený, jelikož mzn. Jaderná Agentura IAEA/MAAE, která je nezávislá na rezolucích OSN a zakládá se pouze na mnohostranných mezistátních smlouvách očistila Írán ve všech otázkách ohledně minulých jaderných aktivit. 24. Listopadu Írán a pět permanentních členů Bezpečnostního Koncilu OSN vytvořily šestibodový plán Společné Akce, který by měl být schopný podpořit postupné vyřešení dekádu starého sporu Západu o jaderný program Íránu. Výměnou za konkrétní kroky Íránu se světové síly zavázaly snížit některé sankce proti Tehránu a pokračovat v hovorech se zemí, aby byly oboustranné spory usazeny. (NNN)
 3. Britský Premiér Benjamin Netanjahu řekl, že nebude žádná mírová smlouva s Palestinci, dokud se nevzdají práva na návrat do své vlasti, tedy pokud se týče uprchlíků, jejichž násilné a systematické vyhánění mnohokrát odsuzovalo OSN. Což je v podstatě potvrzení toho, co říkal Abás - že pod požadavkem "uznání židovského státu" se skrývá zejména odstoupení od uprchlické otázky (NNA)
 4. Vůdce nábožensko-etnické komunity Syrských Drůzů urgoval svět, aby propustil unešené Syřany a ponechal Sýrii v míru (NNA)
 5. Libijský Premiér byl sesazen a nahradí jej dočasně Ministr Obrany. Vedle toho Tripolis varoval Severokorejskou loď, že ji vybombarduje, pokud ihned neopustí přístav v Benghází, nicméně Tripoliské autority, neuznávané Begházkými tyrany doznaly, že jsou si vědomy, že loď je v Benghází násilím zadržována ozbrojenými okupanty. Rumunsko stále nedoporučuje návštěvy Libie, vedle dalších zemí.. (NNA,NNN)
 6. Syrský Prezident označil Rusko za zásadní a potřebnou sílu, které se dnes podařilo narušit léta světovládného monopolu. Navštívil také běženecké centrum v Damašském příměstí Adra. Íránský mluvčí Parlamentu upozornil, že namísto aktivních vztahů mezi muslimskými zeměmi jsou již muslimské země ekonomicky rozdělené, a udržují monopolní a tedy podřízené vztahy se světovými velmocemi (NNA,NNN)
 7. Mluvčí Íránského Parlamentu Alí Lardžány varoval Islámské země před konspirací novokoloniálních, šikanózních a dominýristických světových sil, která se pokouší narušit ekonomické a obchodní vztahy mezi Islámskými zeměmi. Přidejme Asii, kde je stejným středobodem stejného plánu Korea (NNN)
 8. Zprávy některých médií o údajné záchraně Íránského obchodního plavidla Americkými loděmi, které nyní okupují středomoří a indooceánskou oblast, jsou dle námořního generála Sajáriho klep a lež. Na druhou stranu mají angloameričané na př. vzhledem ke Kubě a Malvínám/Falklandám ve zvyku civilní plavidla terorizovat i potápět, což je zadokumentováno, byť formou dopisů, v databázi OSN (NNN)
 9. Irák pracuje na totálním zlepšení vztahů s Kuvejtem - prohlášení Iráckého Ministerstva po jednání s Kuvejtským vyslancem Al-Zavávím (NNN)
 10. Arabské Emiráty povolaly na kobereček Iráckého vyslance ve Středu, protože údajně Irácký Premiér označil Emiráty za sponzory mezinárodního terorismu. O obou tvrzeních pochybuji, a podobná prohlášení jsou daleko častěji slyšet od pouhých členů Iráckého Pralamentu což je oproti Premiérovi poměrně rozdíl. I v Saudii bych očekával spíše osobní podporu terorismu na př. v Sýrii a Libii, včetně dovozu zbraní, ačkoli u této věci je to již otazník, zda se na tom nepodílí přímo Saudští monarchové. Ale to by ovšem nebyla jednoznačná, nýbrž diskutabilní indicie podpory terorismu. Nicméně zbrojení stran v Sýrii je v rozporu s mezinárodním zákonem, vyjma Ruského zbrojení protileteckými zbraněmi v případě výhrůžek USA. Připomeňme, že NATO nepodporuje vojenskou intervenci v Sýrii, a Rasmussen, ať už jakkoli prohnilý ochránce válečných kriminálníků zvolal k jediné cestě ze Syrské krize a to konstruktivní a diplomatické. Vedle toho situace v Libii dále destabilizuje okolní země, jako je Mali a Alžírii, a jistě i Sýrie a Irák, a zkázu, která spolu s všeobecným násilím a přezbrojenou svévolnou extremistickou tyranií doléhá na Libijské životy Západní politikové odmítají vidět, natož hlasitěji adresovat. Zato Spojené Státy mají v Libii koloniální podmínky, takže kdykoli a v jakékoli situaci se používají Američtí vojáci na jejím území, zatímco křiklavý a neúnosný stav zkrachovalého státu tito vojáci naprosto ignorují, a ještě svými operacemi zhoršují a extremizují. Vzpomeňme typické, ponížující, náboženské incidenty, kterých v Libii v souvislosti s okupanty od r. 2012 již několik bylo (NNA,pí)
 11. Jordánský Parlament odsoudil vraždu Jordánského vojáka Izraelskou armádou a požádal Izrael o vydání válečných vězňů (NNA)
 12. List Rodong Sinmun označil američany na Korejském poloostrově za arcikriminálníky a jejich politiku za eskalaci napětí, v rámci nepřátelské politiky USA vůči KLDR. Korejská asociace v Japonsku zaslala dopis podpory Nejvyššímu Sněmu Komunistické Strany KLDR. Korea označila volání Jižní Korey po zlepšení vztahů za pokrytecké, protože při jednáních nezbylo v ústech Jižní Korey nic, z toho, co ventiluje do éteru. Dále KLDR upozornila na negativní roli jihokorejských médií, které podpírají kampaň vrhání bláta svými častými dezinformacemi, a podporují atmosféru strachu a nedůvěry. Korejští diplomaté jednali paralelně s Kambodžskou delegací a se Syrskou. Korejský lídr navštívil umělecké soutěže vojenských uskupení, zejména jednotek 567, 324, 233. Slyšel také ženský kvartet "Náš milý nejvyšší velitel" s jeho recitálem "Promluv za nás horo Taedok." KLDR také vedle CNC strojů vyrábí již i autentické tabletové počítače, ve smyslu patrně mobilní technologie (KCNA)
 13. Počet podezřelých pasažerů ztraceného Malajského Bójingu vzrostl na čtyři, a záznamy z radarů naznačují, že se letoun nad Vjetnamem obrátil zpět. Vjetnam zatím pátrání přerušil, což také naznačuje, že urgence Číny vůči Malazii byla smyšlenka AFP, maskující další smyšlenky západních médií o "křížení drah Severokorejských raket krátkého doletu se Sino-Japonskou aerolinkou" (NNA)
 14. Íránský Prezident Rúheny navštívil Ománský Sultanát, aby probrali oboustrannou spolupráci a regionální napětí, reprezentované na př. posledním usnesením Arabské Ligy o navážení se do tří Íránem okupovaných ostrůvků, které nemají na rozdíl od Falkland jiný než vojenský význam pro obě strany - Írán a Katarskou linii Britského koloniálního svazu, dle našeho názoru. Vedle toho se však Arabská Liga není schopna usnést na ničem konkrétním pro Egypt, Palestinu a Sýrii. Výkon Ligy v Libii snad ani nezaslouží nějaké delší rozebírání: zde se nechaly Arabské země naprosto vědomně zneužít pan-germánskou aliancí NATO coby gumové razítko ke všem následujícím zločinům, počínaje terorem a rozmanitou okupací, konče pokračujícím stavem této zdevastované země. Rúheny také odsoudil praxi zavírání nepohodlných médií, a podpořil "svobodu tisku s odpovědností." Což je něco, co na západě neplatí, takže na př. u nás nejčtenější bulvární plátky již několik let cíleně a očividně šíří etnické rozepři a extremistickým živlům dělá prokazatelnou propagandu (NNA,pí)
 15. Laviny v rozporu s rezolucemi OSN Indií okupovaném Kašmíru nejméně 11 obětí, 30 zraněných (KUNA)
 16. Trh mezi Etiopií a Keňou roste, dle Kuvejtské agentury ovšem i cena ropy v OPEC. U nás asi i v rámci korun (NNN)
 17. Pilajová z Komise Lidských Práv OSN navštívila Nigérii, aby bylo možné znovupotvrdit podporu OSN Nigeriské vládní kampani za lidská práva a v boji proti terorismu, setkala se zde s množstvím postav z politiky a občanského života (NNN)
 18. March 11. 2014 Juche 103 U.S. Sends Flotilla of Warships to Three Ports of South Korea Pyongyang, March 11 (KCNA) -- The U.S. imperialists introduced warships of the U.S. Navy into the Foal Eagle joint military drills targeting the DPRK, according to the south Korean Yonhap News. They simultaneously entered into the three ports of the East, West and South Seas of Korea on March 8. Aegis guided missile destroyer Curtis Wilbur and an Aegis destroyer entered into Phyongtheak Port of Kyonggi Province. Meanwhile, missile cruiser Lake Erie anchored in Mokpho Port of South Jolla Province and an Aegis destroyer in Thonghae Port of south Korean Kangwon Province. The warships are loaded with striking means such as Tomahawk missiles, SM-3, SM-2 surface-to-air missiles and antisubmarine rockets. The flotilla of warships is going to take part in the Foal Eagle joint military drills, large-scale field maneuvers aimed to invade the DPRK, and stage naval combined drills like as anti-submarine drill and naval drill. It is the first time that the striking flotilla of the U.S. Navy simultaneously entered into various ports. These huge naval striking forces' entry into ports of south Korea in the wake of the portcall of a nuclear submarine into Pusan Port on March 3 fully reveals the aggressive nature of the joint military drills. Copyright (C) KOREA NEWS SERVICE(KNS) 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama