NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-03-17

17. března 2014 v 16:53 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

videa a soubory (Havel, NATO, Orwell):
 1. Irácký Premiér Maliki řekl, že pokud válka v Sýrii nepřestane, přesune se terorismus do všech zemí regionu! (NINA)
 2. KLDR se obává, že USA mají tentokráte jiné záměry. Americké námořnictvo vč. jaderných ponorek, a "Tomahavků" totiž vstoupilo současně do několika jihokorejských přístavů, a v Severní Koreji z toho pochopitelně jsou obavy z invaze (KCNA)
 3. Kijev, jelikož nemá rozhodující moc nad policií a armádou, vyhlásil válku východní Ukrajině, s pomocí tzv. Národních Gard. Je zajímavé, že se noviny nějak zvláště nezajímají o to, kolik členů vlády a parlamentu bylo současnou pseudovládou pozatýkáno a formálně odsouzeno, protože je absolutně nesmyslné, aby Parlament v původním složení jednohlasně odsouhlasil takový proti-ruský, a vůbec nebezpečný, fašistický tah, jako je vyslání 60 tisíců ozbrojených civilistů oprávněných pouze svým fanatizmem na východ Ukrajiny, kde nemá zcela samozřejmě nějaký fašista Tjahnibok nebo Tymošenko Tymošenkovič Jatsenjuk naprosto žádné fanoušky. Tj. muselo být pozatýkáno nebo jinak z ústavního procesu odstraněno přes polovinu členů Parlamentu, kolem 80 až 100 lidí, aby mohli být jednohlasně ozbrojení fanatici vysláni terorizovat východní Ukrajince, kteří rozhodně nejsou pouze na Kremlu. Přidejme k tomu, že těchto 60 tisíc lidí je fašizováno právě tvrzeními, že většina obyvatel Východní Ukrajiny jsou produktem "populačního inženýrství" bývalého Sovětského Svazu Republik. A asi tak jak tomu bylo u podobně fašizovaných landsmančaftů u nás v pohraničí, a podobných nacistických kreatur v Evropě, tak tomu má být na východní Ukrajině, kde se má 60 procent Ukrajinské populace podřídit vůli jednoho promile, které není nejspíš ani v Kijevu vítáno, jen by si to Kijevané museli nahlas být schopni přiznat, aby zjistili, že to nejsou oni, kdo je v Kijevu sám. A takové metody podporuje soudruh Obama. Být to o několik lét nazpátky, byl by právě v posteli s generálem Frankem, a podobnými nádherami velkolepé inkvizicí odkojené západní civilizace. (pí,NNA)
 4. Bílý dům odmítl umožnit Ruským novinářům přístup na tiskovou konferenci Ukrajinského korupčního politika Jatsenjuka s Americkým Obamou. Jatsenjuk spolu s neofašistou Tjahnibokem, jehož strana nedávno volala po násilí dokonce v parlamentu, připravili předání stovek automatických zbraní extremistickým povstalcům, kteří účině skryti mediální kampaní pálili na policii a eventuelně i na demonstranty, nejsme v armádě, z policejních skladů. Existuje dostatek fotografií z Ukrajiny, stejně jako z Rumunska 1989, kde jsou "mírumilovní demonstranti" ležící na dekách a zalití krví, sem tam s vojenskou helmou a v maskáčích - a není jistě problém ověřit i fotografie s civilními ozbrojenci. Média samozřejmě mluví o podávání polévky a čaje v demonstrantech obsazených budovách, ale taková budova byla asi jenom jedna a to z Potěmkinovských důvodů. Obsazování budov naprosto jistě znamená desítky ozbrojenců, rukojmí, zastrašování a lynče, a samozřejmě chaotickou a afektovanou střelbu. Média pak mrtvé ze všech táborů přičtou nepohodlnému Prezidentovi, ačkoli ten pouze zklamal západ svou podpisovou pravomocí, zatímco špičkou exekutivy a dohledu nad organizací bezpečnosti měli politikové v Parlamentu, a pokud byli z Janukovičovy strany, přistoupili na jeho pošpinění proto, že jim korupční a fašistické menšiny přislíbili neoprávněnou imunitu. Špičkou exekutivy však je jistě vládnoucí koalice, a nemalý podíl viny jistě padá i na dvě jmenované opoziční strany, které vystupují jménem ozbrojených povstalců. Třešničkou na dortu je pak přihazování zlynčovaných mrtvol na hromadu "obětí z řad demonstrantů." Z Rumunska navíc platí i to, že pučističtí vojáci a policisté nakonec fyzicky zlikvidovali většinu maďarských ozbrojenců, kteří byli užiteční jen tři dny, a tyto mrtvoly, jak jinak, přihodili na hromadu "obětí represí." Tomu asistují (sic) dokonce i současní "dokumentaristé."Škoda, že neexistuje fotografie, kde by mrtví leželi mezi Rumunskými policisty - na všech fotografiích mrtvol totiž jsou pouze "Rumunští vojáci," zatímco fotografie skutečných represálií, kde jsou seřazené antony, a v rojnici či zšikované policejní jednotky, nezahrnují žádné mrtvé, ba, lidé ani nemávají povstaleckou vlajkou.. A je samozřejmě velmi zajímavé, vedle Ukrajinských demonstrantů v maskáčích a s vojenskými helmami (ohlédneme se na internetu po fotu se zbraní?) byly zbraně na ulici dodány z policejních skladů: motiv nemůže být zřetelnější! Mluvčí Ruského Ministra Zahraničí označil Obamův verdikt nad "svobodou tisku" za nepřijatelný, Libanonská agentura přihazuje k zamyšlení "strach z ošemetných otázek," a tedy vlastně "ošemetnou situaci" Obamy a Kijevské chunty (pí,NNA)
 5. Trhy jsou ve věci Ukrajiny proti-Rusky orientované, vyplývá prý z údajů burzovní mořské nemoci. Je to ovšem pouhé tvrzení AFP, takže z velké části půjde o organizovanou akci, typu rozhlašování krize a pod. Protože se počítá jen s těmi obchodníky, kteří jsou snadno ovlivnitelní. Zajímat se o vklady v Ruském prostoru tedy nemusí být vzhledem k "situaci na Ukrajině" reálný risk, pokud tomu nevěříte, a nenecháte si to bezdůvodně výhradně pro sebe. Další dezinformací, už několikátou na stejné téma v řadě, pod značkou Agence Frace Presse /AFP/, je, že poté "co byl zabit pro-ruský domonstrant na východě Ukrajiny, Rusko prohlásilo, že má povinnost chránit všechny Ukrajince." Informační hodnota žádná. Mimochodem kde byl zabit, a jaký je to demonstrant, když byl zabit v čerstvých srážkách na Východě Ukrajiny? Informační hodnota žádná, leda, že se ozbrojené zlo začíná přeskupovat aby terorizovalo další části Ukrajiny, nejen Kijev (pí,NNA)
 6. Šest dětí a dvě ženy zabila silniční bomba v Helmandském okrese Musa Kala, uvedl starší Afghánský vládní úředník (NNA)
 7. Americký Kerry po příjezdu do Londýna na krvavý imperialistický banket označil Krymský požadavek autonomie za pláštík pro Ruskou okupaci. Jsou ovšem se svými pokryteckými a nabobskými přáteli v luxusních sálech a s poskočnými západními médii sami, kdo to tvrdí. A právo na referendum o autonomii je právo garantované chartou OSN, a ba, v Ukrajinské situaci by to mělo být OSN, kdo takový proces podpoří a uspíší, a také nalezne záruky pro obě nepřátelské strany nahoře a dole, že nebude pod žádnými pláštíky nic, a že Ruské neohrozí Americké, a Americké Ruské zájmy tím, že si Krym na pozadí diskutabilních vývojů na Kievu dojde svého práva, zaneseného mezi základními právy národů na sebeurčení. Kerry také pohrozil Moskvě, že je její povinností neuznat výsledky Krymského referenda, které účelově OSN vůbec nesleduje, zatímco to Katalánské OSN sledovalo, a v opačném případě, že Obama jako Prezident zemí NATO zaútočí na Moskvu drasticky, na př. vypovězením bezpečnostních smluv a ekonomickými sankcemi, které třeba v Iráku přinesly smrt půl milionu dětí, v Severní Koreji hladomory, v Libii trvalé svržení veřejného pořádku a v Íránu nedostatek pomůcek pro děti školou povinné (pí,NNA)
 8. Brahimi zaujal nepřátelskou pozici vůči jedné straně v Sýrii. Označil totiž další možnou kandidaturu Bašara al-Asáda za "strategii," a bez ohledu na oběma stranami Sýrie v Ženevě potvrzená fakta o příčinách prodlouženého násilí řekl, že je to pouze vinou Prezidenta Asáda, že ještě nezačala smysluplná jednání mezi oběma stranami.
 9. 30.1.2014, Ženeva * Mluvčí proti-Syrské opoziční delegace v Ženevě řekl, že "režim přijal jako základ hovorů plán Ženeva-I" (což není rozhodně žádná novinka, a tento plán z Června 2012 zahrnoval vznik přechodné vlády) "ale režim chce jednat o vzniku přechodné vlády na konci hovorů, a my na začátku." Tak myslím, že jednat nejdříve o příměří by byla nejmenší myslitelná slušnost k Syřanům. Každopádně nic nového, a vypadá to spíše, že chce opozice tímto proslovem ukončit velkou přetvářku, takže s dalšími jednáními dle mého názoru nelze příliš počítat. Zdůrazňujeme nutnost vyvolat z řad povstalců ty, kteří byli schopni sjednat lokální příměří, a ty zvlášť udržovat v popředí, na př. alespoň v kontaktu přímo s Brahimim (RT)
 10. 1.2.2014 * Zmocněnec OSN pro mír v Sýrii oznámil, že právě skončivší Pátek byl posledním dnem jednání mezi Syrskými delegacemi v Ženevě. Obě strany se shodly na problému terorismu, který je přítomný v Sýrii a je neřešený. Turecké záběry z Jarmúku přeci jenom mluvily samy za sebe! Též oznámil, že vyzval Evropskou Unii k ukončení všech trestů (sic!) nastolených proti Sýrii, které zasahují Syrský lid. [...] Brahimi hodlá mezi Syrskými stranami opět oživit problém deklarace Ženeva I. Protože je "hlavním bodem sporu mezi Damaškem a opozicí." Tak pak bych spíše položil deklaraci Ženeva-I opět na stůl Rusům a Američanům, protože je to jejich neschopnost, když deklaraci obě Syrské strany přijmou, a zároveň si každá z nich jeden její bod vykládá po svém. (pí,NNA)
 11. 5.2.2014 * Náměstek Ministra Zahraničí Íránu pro Afro-arabské věci uvedl, že USA na konferenci k Sýrii v Ženevě nedosáhly svých kýžených cílů proto, že zvolily tradiční Americký přístup nátlaku na oponenty. Husejn Amirabdulahján komentoval pro noční TV vysílání k Mírové konferenci v Ženevě, že analytikové pokládali konferenci za beznadějnou, protože kombinace disidentských skupin do opoziční delegace nebyla ideální, další skupiny odmítly účast. "Američané se pak snažili vstoupit do Syrských opozičních kruhů v pokusu vnést mezi ně své myšlenky, ale poměrně obecně bez úspěchu," řekl Amír. Návrh USA na další zbrojní dodávky opozici vyvolaly další ostré hádky mezi protikladnými Syrskými delegacemi. Brahimi nakonec jednání musel přerušit. (pí,IRNA)
 12. 7.2.2014 * Syrské opoziční skupiny souhlasily, že když budou lépe reprezentovány v Ženevě, mohlo by udržitelné politické řešení být mnohem blíže. Označily současnou reprezentaci, kterou vlastně neuznává nikdo, snad krom Američanů a Britů, protože přes někoho rozpočet musejí podojit, za zásadní problém. Mohly by se tak do jednacího a rozhodovacího procesu dostat i ty ozbrojené opoziční směry, které jsou ochotny a schopny vyhlásit příměří alespoň pro potřeby OSN a nemocných, jak tomu bylo v Jarmúku. (NNN)
 13. Čili Brahimiho současný strašák, přinejmenším osobní pochybení, nás nemusí ani tak zajímat, dokud pokračuje dění v Sýrii na zemi, tedy dokud je zde určitý sklon k odpovědnosti obou stran vůči Syřanům, a dokud jsou uzavírána místní příměří pro humanitární dodávky a migrace. Můžeme jenom zopakovat, že v opačném případě Syřany nemusí zajímat ani opozice, ani Damašek. A úplně optimálně, kdyby se tento proces příměří natolik normalizoval, až by samovolně došlo k všeobecně autorizovaným jednáním reálné delegace opozice s vládou. Na př. jednání v Ženevě byla označovaná množstvím neovladatelných geril v Sýrii za sešlost zrádců. A to se jedná o onu Amerikou dosazenou reprezentaci opozice, přes kterou teče většina peněz, rebelské propagandy a zbraní, která sama uznala, že opozici vlastně nemůže řádně zastupovat, ale protože jde o reprezentaci udržovanou v světové diplomacii z Ameriky, neučinila z tohoto svého vyjádření žádné závěry a setrvává ve funkci gumového razítka pro uvolňování Amerických miliard, stejně korupčním způsobem, jako "budování Afghanistánu." Kde se s penězi nedělá nic jiného, než že se rozdávají kamarádíčkům a kamarádíčkům kamarádíčků, a tak se vlastně vracejí na soukromá konta Americké politické moci (pí,SIGAR,ALT)
 14. Z genocidní Izraelské blokády Palestinských území, která mnohým pozorovatelům prostě připomíná jediné současné koncentrační tábory na světě prý vzešla Palestinská ekonomická krize. Tak na druhou stranu revizionistické živly v českém tisku (aka ti kteří to přežili, pamětníci) tvrdí, že do německých politicko-válečných a segregačních táborů mohla chodit pošta na př. s potravinami. Dle Eurodiplomatů se Brusel i Tel Aviv shodnou na tom, že je Hamás potřeba. Úžasné (NNN)
 15. Irácká novinářská asociace odsoudila útoky na novináře al-Sarkije v provincii Dijala (NINA)
 


Komentáře

1 sah sah | Web | 19. března 2014 v 14:52 | Reagovat

Záložní video Vstup Do NATO, možnost přímo stáhnout video v různých formátech z ViddMe

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama