NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 19.3.: Izrael velkolepě oznámil odpálení 25 Palestinských raket předtím však Palestina ostře odsoudila Izraelské politické vraždy na svém území a Izraelský požadavek vzdát se nároků na návrat Palestinských uprchlíků, jako podmínka jednání o míru vůbec

19. března 2014 v 15:01 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno


 1. Spojené Státy zavraždily pomocí dronů další dva lidi v Jemenu. OSN dornové útoky odsuzuje, a doporučilo Spojeným Státům zastavit využívání ozbrojených dronů vůbec. Americké útoky v Jemenu pravidelně vzbuzují protesty, protože vraždění po dvou jednou dvakrát za týden není koncem věcí, a občas zemře takové množství civilistů, že to Jemencům sem tam docvakne. Po dvou v autě, to se to agentuře AFP cucá z prstu, že to byli členové Al-Kajda, a že to mají potvrzené od místních lidí. Chtěl bych vidět rozhovor s těmi posledními potvrditeli, a optimálně ještě fotoseriál cesta z hotelu tam a zpátky. Jenže Jemen AFP nejspíš tolik nezajímá, a jedno anebo několik drobných osočení z čistočisté lži k Jemenu AFP nedotlačí, aby udělala vůbec nějakou reportáž, a neposílala pořád jenom počty mrtvých, název lokality, datum a čas, a obligátní blábol zda to byl v Al-Kajdě pán anebo dán (NNA)
 2. Izrael velkolepě oznámil odpálení 25 raket z Palestinského území poté, co jej 12.3.2014 Palestinská strana varovala, že návrat k politice atentátů a osadnické buzerace v mešitách povede k destabilizaci. Ve stejný den, kdy takto reagovala Palestinská vláda na tři čerstvé politické vraždy nejspíš snadno připsatelné rovnou Mosadu oznámil navíc Britský Premiér Benjamin Netanjahu, že Izrael žádné příměří s Palestinou uzavírat nebude, dokud Palestina neodřekne šedesáti rezolucemi OSN potvrzená práva stovek tisíc vytlačených Palestinců na návrat do vlasti. Vraždy označila Palestina za křiklavou provokaci, která nepřinese nic dobrého, a vedle toho prosáklo docela oficielně z Izraele, že plánuje zabrat zbytek Palestinských území. V den oznámení nebyly žádné údaje o obětech (NNA)
 3. Kuba ve Středu odsoudila pokusy cizích zemí destabilizovat a svrhnout vlády Venezuely a Ukrajiny. Ministr Zahraničí Kuby Bruno Rodrigéz vyjádřil "neměnnou a totální solidaritu" s Venezuelou a jejím ústavním Prezidentem Nikolasem Madurem. Ministr také odsoudil pokusy o vměšování do Venezuelských věcí, především současnou rezoluci schválenou Americkým Kongresem, která podporuje Panamský návrh "mediace Venezuelské krize," který již před dvěma týdny Venezuela s díky odmítla. Rodrigéz odsoudil "pokrytectví a dvojité standardy" Vošinktonu a NATO ohledně svržení pro-Ruské vlády na Ukrajině. "Nemůžeme přijmouz násilné svržení ústavní vlády, za cenu množství mrtvých a raněných, skrze intervenci USA a některých států NATO," řekl Rodrigéz. "Pokus rozšířit vliv NATO za Ruské hranice je křiklavým porušením mezinárodního zákona a charty OSN, a nebezpečí pro mír, bezpečnost a globální stabilitu." Naléhal, že USA a jejich spojenci budou dovlečeni k zodpovědnosti pro následky čím dál agresivnější vojenské doktrýny za Atlantickou Aliancí. (NNN)
 4. Egypt zničil 1370 pašeráckých tunelů do pásma Gazy. Agentura AFP zprávu publikuje s tím, že tunely přímo souvisí s Hamásem, což je do nebe volající blábol a ohavná lež. Stejně tak souvisí s Izraelskými drogovými dýlery (pí,NNA)
 5. Malajzie poslala pomoc Filipínám, zatímco do námořního pátrání po troskách letounu se zapojilo již 25 zemí. Přitom zprávy Reuters potažmo Novinky .CZ, že letoun prováděl let nízko nad zemí jsou tendenční a nepodložené, a jsou předloženy pouze proto, aby docházelo ke spekulacím o "lidských právech" v regionu popř. o "soucitu s únosci." Nicméně novináři, kteří se věcí zabývají si všímají toho, že nedošlo k žádným výhrůžkám, nikdo se k ničemu nehlásí, a nejsou žádná vydírání s rukojmími, šance na nalezení stroje i lidí nejsou úplně nulové (NNN)
 6. EU a Spojené Státy zavedly sankce proti legitimně zvoleným zástupcům Ukrajinských regionů, kteří nemají to štěstí, aby si klepali po ramenou s neonacistou Tjahnibokem anebo Tymošenkistou Jatsenjukem poté, co se referenda v několika provinciích účastnily skutečné masy, a s absolutní převahou odsouhlasily autonomii. Nadto pozorovatelé poslaní na Krym OSN předvedli absolutní frašku, když odmítli Krym navštívit z obav o vlastní bezpečnost, neboť jim Krymská samospráva nemohla nabídnout bezpečnost před eventuálními atentátníky Spojených Států, zato však začali z vzdálených lokalit potvrzovat i týden vyvrácené mediální fabrikace o vývojích na Krymu, protože jim to údajně "řekli spolehliví lidé, kteří za nimi z Krymu dojeli." Také pozorovatel označil situaci na Krymu za chybění pořádku a zákona, což je pevně vymezený termín, který se hodí nejlépe tak pro Libii, dřívější Somálsko a některé oblasti Sýrie či Iráku. Na větším i menším území, kde chybí zákon a pořádek by nás nemělo překvapit nic, od rozsáhlého rabování, násilného vyřizování účtů mezi kriminálníky, po různé panovačné bojůvky, pouliční lynče a popravy či vypalování domů, no, rozhodně ne sauna či bazén v provozu, a zboží k dostání na pultech obchodů. Pak je tedy zajímavé, když dle reportéra OSN chybí právě na Krymu zákon a pořádek, jakto, že došlo k pokojné a masové účasti na referendu, a následným oslavám. Navíc by nám reportér měl stejnětak tvrdit, že pořádek a zákon chybí v Sevastopolu a pod, protože tam také lidé nemají o nelegitimní Kijevské pučisty absolutně zájem, i kdyby do země chtěli zavléci tři Americké základny, o kterých rádoby objektivní média nemluví, a nedovolí proslovit názor tak namístě. A jak se má tvrzení zpravodaje OSN z Krymu, který nebyl na Krymu, že na Krymu chybí zákon a pořádek k tvrzení toho stejného muže, že na Krymu přibyly Ruské jednotky a obrněné transportéry? Nepočítá se náhodou i stanné právo v absolutní diktatuře za stokrát větší situaci zákonu a pořádku, než samovládu kočovných gangsterů a obchodu z lidskými orgány? Prostě fraška jak má být. Samozřejmě lživost klepů o Ruském vojsku a neidentifikovaných vojácích, střelbě na letišti, přepadení pohraničníků Rusy a obrněných transportérech jsou lžemi bez diskuze, a pokud "zdroje" pozorovatele OSN "na Krymu" jsou zbití a zkopaní, pak nechť se porozhlédne na př. v nemocnicích sídelního města OSN, i tam budou takto "zneužití" lidé (pí,UNPR)
 7. Šéftajemník OSN Ban Kimun prohlásil po jednání za zavřenými dveřmi, že po dvou kolech jednání v Ženevě ani jedna strana nehodlá přistoupit ke kompromisu, a ani jedna, dle jeho názoru nechápe utrpení Syrského lidu. Urgoval obě strany aby přistoupily ke kompromisům a ukázaly tak vedení a vizi, které jsou potřebné k ukončení konfliktu. Podotkněme, že se jedná o to, zda se bude jednat o přechodné vládě po anebo před jednáním o příměří. Nicméně je to opozice, kdo prohlásil, že zásadním problémem je především nekompetence jí samé, a že je absolutně zapotřebí rozšířit opoziční delegaci tak, aby vůbec někoho v Sýrii reprezentovala. Toto Kimun nejspíše nehodlá v podobných rekapitulacích, které běžně využívají globální hráči k zkreslování reality, uvést. Kim Unova zpráva nicméně správně osočuje ty strany které prosazují vojenské řešení z prodlužování konfliktu, a volá po ukončení tranzitu zbraní do Sýrie, což je v podstatě ze strany OSN novinka. Takhle měly výroky Tajemníka OSN vypadat dříve, a ba již v Libii. I OSN má v prodlužování Syrské krize svou roli, ačkoli nesrovnatelně transparentnější než na př. Spojené Státy, Katar a Evropská Unie. Dále dle Kimuna humanitární drenáž v Homs vyjednaly dokonce přímo Syrská vláda s Amerikou podporovanou, historicky absolutně neefektivní opoziční reprezentací. Osobně mi v OSN chybí důraz na lokální příměří, že jsou vždy zmiňována na okraji, jako když sbíráme do sáčku psí hovínka. Situaci mezi USA a Ruskem známe a vidíme ještě ve větším přiblížení včetně Evropského elementu díky Ukrajině, a nevidím nic jiného, co lze postavit oběma Syrským stranám před oči, aby se postupně dopracovaly k příměří. Důraz by měl být na tyto úspěchy, byť jsou nejmenší, protože s tímto postojem USA a Ruska žádné větší dlouho nebudou, a je nutno stavět z menších. A opakování místních humanitárních příměří v různých městech a místech může časem přerůst v reorganizaci na vyšších místech obou stran: ani Syrský Prezident ani vedení té které opoziční skupiny nerozhodují o všem. A dále samozřejmě ona potřeba konstruktivně rozšířit opoziční reprezentaci, ať se to korupčníkům v USA líbí nebo nikoli. Politicky proti tomu stejně nebudou moci nic učinit, a budou muset vzniklou reprezentaci nadále podporovat (UNPR)
 8. USA a Afghánská Vláda se vynasnaží, aby volby v Afghanistánu vypadaly věrohodně, nicméně Taliban označil volby za frašku s tím, že se stejně výběr prezidenta, jako předtím, bude konat v USA, a vyzval Afghánce k bojkotu. Avšak pokud chce Talibanu zachovat politickou budoucnost po r. 2014, měl by Taliban zabránit jakýmkoli incidentům bránění ve volbách a zastrašování během nich, aby se tak Afghánští lidé mohli vyjádřit sami (ale stejně tak by měly od nátlaku na občany upustit Americké okupační síly, které se na motivaci/nátlak nyní zaměřují, NATO/DAČR§205, protože v důsledku to bude pro Afganistán stejně ničivé, jako případné silniční bomby během voleb) zda věří s Talibanem, že volby budou opět zfalšované, anebo zda věří Karzaímu, že dokáže zajistit volby důvěryhodné, a především nevyřazovat žádné kandidáty, vzhledem k tomu, že je možno je jmenovat v místních Džirgách. Navíc prý již některé základny byly předány, a dotyčné počty Amerických vojáků již opravdu na Afghánském území chybí. Velitel okupantů a teroristů USA v Afghanistánu Danford uvedl před Senátem USA, že Taliban není hrozbou pro Afghánské vojsko, nicméně předtím několikráte uvedl pravý opak. K jednání mezi vládou a Talibanem však nejspíše dojde, a Obama již připravuje vojáky k totálnímu stažení, ačkoli jen "eventuelně." Všichni dosavadní kandidáti na Afghánského Prezidenta obligátně podporují přítomnost Američanů po r. 2014, nicméně to bych uměl také. Navíc na Afghánském venkově nejsou žádné školy, a chybí léky i lékaři, ačkoli zde stojí nemocnice (informace Chalid Ikbal, Nava i Vaqt, fabulace pinews)
 9. Marocký Král Muhamed VI zvolal k opevnění regionu proti extremismu a terorismu (NNA)
 10. Obama vyzval Moskvu aby stáhla své vojáky na své základny, a označil výmysly vlastních bezpečnostních agentur USA a NATO o pohybu Ruských vojáků po Krymu za Ruskou provokaci. Také se vměšoval a hrál si na ochránce Krymských občanů, když žádal Rusko aby začalo jednat s Kijevem a uznalo jeho suverenitu na Krymu, kterou neuznávají ani obyvatelé na Krymu, ani dalších 60% procent občanů Ukrajiny. Je zvláštní, že Obama chrání menšinové pučisty v Kijevě, a popírá práva národů na sebeurčení zahrnutá v chartě OSN, zatímco spolu s neonacistou Tjahnibokem volá po ochraně Krymských Rusů, kteří mu na to ukazují oficiálně potvrzený a pěkně narovnaný prostředník. Říká se, že úspěšný puč je snadno vykládán jako úspěšná revoluce, zatímco neúspěšná revoluce se snadno vykládá jako neúspěšný puč. V budoucnu bude toto moudro muset někdo rozšířit o variantu s bombardováním, protože i definitivně negativní výsledky bombardování jsou dnes evidentně označovány za úspěšnou revoluci. Za daných okolností je povinností OSN odsouhlasit autonomii Krymského pásma, zvláště když je evidentní, že obyvatelé Krymu tím sledují zvláště požadavky stability a požadavky ekonomické. Zatímco Kijevští pučisté toho mnoho neslibují, nemají totiž nic, než loajalitu posloužit v každém směru alianci NATO. Obamovu pohrůžku Moskvě akcí paktu NATO nepřímo odsoudil Ban Kimun, když řekl, že sice, musí řešení na Ukrajině respektovat mezinárodní principy suverenity a integrity, ale musí být také mírové a v souladu s chartou OSN. Zůstává však otázkou, co odlišuje na př. takový Bangladéš od Krymu, a co tedy mechanismům ale daleko spíše neprůhledným silám v pozadí OSN chybí, aby se v případě Krymu OSN chovalo stejně jako v případě Bangladéše, který se od Pakistánu dokonce odtrhl s užitím násilí a za Indické intervence (pí,ČTK)
 11. Evropská Unie označila projev Krymského názora za destabilizaci situace na Krymu. Sedláckému rozumu však neujde, že situace na Krymu je destabilizována v hlavách paní Eštunové, pana Baroza a soudruha Obamy. Jistě, nejvíce referendum na Krymu destabilizovalo náckovské figury v Kijevu, které nejen, že rozšiřují hesla "Rusové táhněte z Krymu domů" až na listy našeho tisku, byť pravda, v odměřenějších formách, ale ještě posílají ozbrojené fanatiky v počtu desítek tisíc na východní Ukrajinu, aby si zde terorem a brutalitou podřídili majoritní obyvatelstvo, které nesdílí názor západních médií, paní Eštunové, pana Barosa a pana Klintona. To je ovšem každému jedno, hlavně NATO tiskne na stránky většiny Evropských médií dostatek toho, co má lidi zaměstnat jako "vyhrocení mezi vojáky a civilisty na Krymu." Které popravdě neexistuje o nic více, než porážka Německa Velkou Británií (neboť se po zásluze mohly klidně v čtyřicátémpátem zpaktovat, čuňata k čuňatům). (NNA)
 12. 10 lidí zabito, 31 raněno při útoku v Pakistánské Kvétě na bezpečnostní síly (NNA)
 13. Zahraničí EU Kateřina Eštunová prohlásila, že Krymská radnice provedla referendum bez souhlasu Jatsenjuka a Tjahniboka, aka "Kijevské vlády," takže je neuznává, a také kvůli této destabilizaci oznámila na legitimní regionální zástupce převážné většiny zdejších obyvatel sankce, převážně tedy zákaz jednání na Evropské a Americké půdě a zákaz využívání značné části světových aerolinek k jednání na dalších místech světa. Tak jistě, chápeme, že Evropské Unii leží v žaludku názor Krymských občanů, a možná Evropské Unii leží v žaludku i jejich Ruský jazyk, a ráda by na Krym sestěhovala nějaké Tatary, to všechno chápeme, tak jako chápeme psychologické pochody v recidivistickém mozku pedofilního vraha se sklony k nekrofílii. Na druhou stranu je těžko pochopitelné, komu chce EU namluvit smysl takovéhoto typu sankcí, a vůbec komu chce EU namluvit, že její zájmy na Ukrajině se týkají lidí? Každému je celkem dobře jasné, že zájmy EU jdou až do kořene Ukrajinského krvavého ozbrojeného povstání, včetně zamlčování jeho ozbrojené povahy, a budliky-budlikování o střelbě policistů do mírumilovných demonstrantů (pí,ČTK)
 14. USA přepadly Severokorejskou loď kotvící v Libijském přístavu, kterou předtím zadržovali teroristé. Vedle toho však USA zorganizovaly fiktivní osvobození jiného, svého, tankeru, aby tak eventuelně zprávy o zadržování Korejské lodi teroristy, zprávy o výhrůžkách vyhození lodi do vzduchu Libijskou vládou, a zprávy o přepadení této Korejské lodi - aby tak mohly být označeny za nesmyslné. Obsazení dvou civilních lodí ve Středozemním moři Americkými vojáky však nic nemění na tom, že jedna z těch lodí byla Korejská, byla zadržována teroristy v Benghází, a Tripolis hrozil jejím bombardováním, předtím, než Američané loď přepadli.Nejspíše chtějí získat čas, aby mohli Korejské občany déle zadržovat popř. je až zpráva v médiích vyšumí odvléci do některého z Amerických zařízení pro tyto účely(NNN,KUNA,NNA,novinky)
 15. Peru zasáhlo zemětřesení 6.3R v Neděli 2351 Londýnského času (NNA)
 16. Dle Hizbaláhu pochází mnoho výbušných automobilů pocházelo z města Jabrud, které bylo obsazeno stovkami teroristických ostřelovačů. Město již neobsahovalo žádné civilisty, když je Syrská Arabská Národní Armáda znovudobyla. Zdi města pokrývají islamistická hesla, přičemž podle Syrské Armády došlo ve městě tři dny před dobytím k rozepřím mezi rebely a teroristy poté, co Armáda zlikvidovala některé místní teroristické vůdce. Opoziční povstalci prý se chtěli z města stáhnout, zato teroristé z Fronty Nusra chtěli zůstat. "Mnoho povstalců bylo zabito a někteří utekli." Střechy byly prý přesto v době dobývání plné ostřelovačů. Podle Observatoře Lidských Práv v Sýrii, se sídlem v obchodě s oblečením v Anglickém Koventry však bylo "při náletech zabito nejméně šest lidí včetně dvou dětí." Tak vztah OLPS k frontě Nusra je v tomto případě takřka evidentní. Výbušná auta z Jabrůdu byla využívána k útokům na Libanonské sunitské město Arsal. Podle Syrské Armády zbývají poslední v horách Libanonského pohraničí poslední ohniska, a Libanonská bezpečnost tentokráte poslouží Sýrii v pohraničí jako kovadlina, aby se na Libanonském území teroristé neukrývali, a nevraceli se v příhodné situaci zpět, zabírat Syrská města. Město Jabrůd mělo před začátkem povstání proti Sýrii populaci 30 tisíc lidí včetně Křesťanské menšiny (NNN)
 17. Zákaz Muslimského Bratrstva je obecně vnímán jako škoda, a jistě, pokud bylo Bratrstvo převážně silou politickou a sociální, jistě se krok podepíše na stabilitě Egypta. Nicméně zdravá část Bratrstva zahrnující stovky tisíc lidí a desítky tisíc vůdčích osobností se jistě může přeskupit do akceschopného celku, který eventuelně znovuspustí své sociální činnosti, pokud jsou stále potřeba. Proto zpráva Egyptské agentury MENA, že je vězněno 16 tisíc lidí v Egyptě z politických důvodů včetně stovek dětí a žen jsou poměrně tendenční, a mimochodem Egytská média nepůsobila pozitivně během Mursího vlády, a nepůsobí pozitivně ani nyní, když se mění Beblavího režim na vládu Fatáha Al-Sisiho. A to nejen média soukromá, u kterých lze cizáckou bezohlednost očekávat, a to nejenom v Egyptě, ale především média státní: MENA, SIS, která v podstatě spustila reálný proces svržení Prezidenta Mursího. Nelze ovšem jistě vyvrátit, že političtí vězni v Egyptě existují, stejně jako však nelze vyvrátit, že Muslimské Bratrstvo ve spodních rancích infiltrovalo určité množství teroristů, stejně jako Egyptskou Armádu (NNN)

Zvuková analýza protikorejské propagandy na Youtube (This is section, where english translation claims that "they are nothing compared to Kim Jong Il." But no Kim Jong Il is to be heard! Toto je extrakt z protikorejské propagandy na youtube "DPRK public exec - Jvaa Cvaa," ve kterém dle anglického komentáře má být slyšet jméno Kim Čong Ila, ve smyslu "ti kteří jsou zde popraveni nejsou nic ve srovnání s Kim Čong Ilem," avšak jeho jméno po zesílení (což je tento soubor) rozhodně nepadne), stránka souboru
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama