NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-04-02

2. dubna 2014 v 15:43 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Lukašenko: Krym je nyní částí Rusi, nerozpoznání nic nezmění

Minsk, 23. Března 2014 (BelTA) - Krym je nyní součástí Rusi, a rozpoznání nebo nerozpoznání tohoto faktu nezmění nic, řekl Biloruský Prezident Alexandr Lukašenko reportérům 23. Března, dověděla se BelTA.

"Krym, stejně jako Osetie, Abcházie a jiné regiony nejsou nezávislé státy. Dnes je Krym částí Ruské Federace. Je úplně jedno, jestli to uznáte anebo nikoli, faktem to zůstane," řekla Biloruská hlava státu.

Bilarus už oznámila svou pozici k této věci. Někteří tvrdí, že je to pozice vyhýbající se konfrontaci s oběma státy. Ale Bilarus se nechystá konfrontovat nikoho, řekl Prezident.

Alexandr Lukašenko zdůraznil, že "nikdo nežádá po Bilerusi aby rozeznala Krym a podpořila Rus, anebo učinila kroky proti tomu". "Řeknu vám upřímně: nikdo to ode mne ani od naší vlády, nebo od našeho Ministerstva Zahraničí nežádá," řekl Biloruský lídr.

Prezident sdílel své pohledy na budoucí vývoj situace: "Myslím si, že situace se bude vyvíjet stejnou cestou de-fakto. Pokud bude Krym rozeznán jako region Ruské Federace de-jure opravdu nic neznamená. Každý rozeznává Rus".

"Nehodláme se do toho míchat. Je špatné, že RF musela přistoupit k takovýmhle opatřením," řekl Alexandr Lukašenko. (BelTA)

 1. Vyšetřování zvěrstev v Libii: 53 lidí bylo hromadně popraveno v zahradě hotelu Mahari v Muamarově rodném městě Sirtě, při "ochraně civilistů" kombinující dobře vyzbrojené kriminálníky a cizince s bombardováním NATO. Na pověření a oprávnění ochranou civilistů ("útočit kdekoli a kdykoli v Libii" - plk. Roland Lavoie, 19.7.2011) se zvrtl mandát vytvoření bezletové zóny nad Libií. V co se zvrtla ochrana civilistů je poměrně zřejmé, stačí si vyhledat videa pod heslem "libia NATO attrocities," a zvláště třeba Alžírskou TV stanici Rayyisse, která nabízí ohromné množství rozhovorů s civilisty zasaženými bombardováním, a živých záběrů z okolí, z trosek a z vyprošťování (pí,http://www.liveleak.com/view?i=674_1320595011)
 2. Severní a Jižní Korea dosáhly ke dni 11. Března 2014 zásadní dohody, při jednáních na nejvyšší úrovni, vyplývá mimo jiné ze zprávy Severokorejské KCNA, zaobírající se rozšířením dezinformace v konkrétních Jihokorejských médiích (pí)
 3. Tři mrtví po srážkách příznivců a odpůrců Sisiho a Mursího v Egyptě, včetně novináře Majáda Ašrafa. Mursí stále prodělává obligátní politický soud, Sisi kandiduje na Prezidenta a složil nejvyšší vojenské funkce. Již toto by mělo Sisiho přesvědčit, že není vhodná doba. Situace se bude jen a jen zhoršovat. Pokud má ex-generál jiné informace o stavu veřejného mínění a extremismu v Egyptě, pak stačí projít výsledky voleb a referend před svržením Mursího, a pokládat je za statisticky, když ne politicky, aktuální. Všechna ostatní fakta tomu konvergují. Tvrzení, že demonstrace na podporu Armády jsou demonstracemi Egyptského lidu zůstávají definitivně jen tvrzeními! (NNA)
 4. Izraelský expremiér Olmert usvědčen z úplatkářství a rozsáhlé korupce, spojené dokonce i s osadnickými projekty (NNA)
 5. "Vztah mezi Saudií a USA se od podzima zlepšil, hlavně díky lepší spolupráci na dodávkách materiálu a služeb Syrské opozici," řekl v Pátek člen diplomatického sboru Baraka Obamy na návštěvě Saudie. Pokud to chcete doslova, šlo prý o "koordinaci asistence Syrské opozici." Dle tohoto vysoce postaveného oficiála (Rhodes B.) Prezidentské Kanceláře USA vztahy obou zemí narušily "rozdíly v taktice." Tak jak zřejmo, i demokracie v se může narodit v zahraničí a potřebuje k tomu taktiku. Kdo by si takovou nepřál i doma?!(NNA)
 6. Sýrie upozornila, že nová deklarace OSN k situaci v Sýrii je podporovaná především zeměmi, které mají na třech letech zabíjení zásadní a fyzický podíl, jmenovitě "Katar, Turecko a Saudská Arábie." A nelze jistě vynechat USA! Rusko, Čína a Venezuela označily deklaraci za pokřivenou. Deklarace však především odhaluje nové číslo, 146 tisíc mrtvých v Sýrii, což vypadá kupodivu docela věrohodně, a až obě demokratické strany v Sýrii, Damašek a opozice, ať je to cokoli, složí zbraně, občané těmto demokratickým stranám nejspíše vespolek poděkují, za takový významný přínos demokracii, jako je výrazně zvýšená úmrtnost. Deklarace OSN si vůbec nevšímá terorismu, a dokonce výslovně odvádí pozornost od pozitivních jevů v Sýrii, jako je humanitární koordinace opozice a vlády, a už vůbec nemluvě o zamlčení výsledků jednání Ženeva I a Ženeva II. Přičemž, typicky, kdyby OSN nezamlčovalo výsledky Ženevy II ve svých rezolucích, došlo by jistě rychle k funkčnímu příměří. Nicméně OSN aktivně řešení v Sýrii zabraňuje, a proč tedy podporovat závěry, na kterých se opozice a vláda shodly v Ženevě II? A ano, Syrské bombardování civilních čtvrtí je velmi palčivý problém, škoda, že už skvělý Koncil Lidských Práv OSN nezmiňuje účelné kempování opozičních bojovníků v obytných čtvrtech, a tak vytváření nevybíravých živých štítů? Jistě. Když se o tom pomlčí, tím více toho opozice bude využívat, protože tak zadarmo vytvoří pro takové pokřivené OSN - téma "bombardování civilních čtvrtí." A přitom jsme již jednou KLP OSN přesně v tomto bodě načapali, a muselo zklapnout nejméně na rok a půl, protože nad bombardováním civilních oblastí najednou převládlo téma živých štítů a účelnosti ze strany opozice. Navíc před opozicí prchají celá města, takže je problém spíše při tom prchání, než při bombardování. Naopak když bombarduje NATO, jsou to čistě civilisté, zatímco opozice má oranžové vestičky, a oranžové nátěry (http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=barry.moody) na vozech.. je přeci nutno dotlačit majoritně svým lídrům loajální státy po meči k loajalitě zámořské, televizní, a opoziční vůbec. Je to po druhé, co upozorňujeme, že podíl OSN na prodlužování násilí v Sýrii je dost zřetelný i pro pozorovatele bez dalekohledů anebo s brýlemi! A to i ve dne (pí,NNA)
 7. Počet mrtvých v sesuvech Bahna v Nujorském okrese vzrostl z 18ti na 21. Vyprošťovací psi však mohou přepracováním v chladu a dešti ztratit své schopnosti (NNA)
 8. Propuštění vězňů se nekoná. Izrael ohlásil, že se nebude řídit vyjednaným mírovým plánem, bez udání důvodů (pí,NNA)
 9. Údaje o počtu mrtvých po teroristických jaderných útocích USA v Japonsku nejsou údaje reálné, ale odhady, pocházející z roku 1976 s tím, že od r. 1945 dodnes není Japonsko zcela suverénní stát. Informace o tom, že "údaje shořely při samotných útocích" jsou si tedy rovny s tvrzením, že byly účelně zničeny Americkými vojáky, kteří v těchto městech takřka okamžitě a v dostatečném množství byli. (pí,orwell.ru)
 10. "Na jednu stranu máš někoho, kdo je dobrej řečník, ale zabíjí děti-náš prezident," řekl Americký hip-hoper Lupe Fiasco Filadelfské Síla99. "Mluvím o nařizování bezpilotních útoků. Nařizování dronových útoků, které se dějí, a zabíjejí matky, nevinné přihlížející, děti. Povstalce také, ale ty vedlejší oběti? Jsi za ně také odpovědný!" * "Drogoví díleři můžou řikat stejnou věc," pokračoval Lupe "'nechtěl jsem zabít všechny lidi v restauraci. Jen jsem se snažil dostat toho chlápka, co zabil mýho bratránka. To se jen přihodilo, že tam byla ta malá holčička.' Stejná věc." (GR)
 11. Psychologické použití rapové hudby k sociálnímu inženýrství Černých a Latinských mladých pro kriminální život, který přispívá Vězeňsko-Průmyslovému komplexu, konzumerizmu a špatnému nakládání s ženami se připravuje již od pozdních dvacátých let dvacátého století. * Edward Bernays pomohl tabákovému průmyslu překonat jednu z nejhorších překážek, čímž bylo ženské kouření na veřejnosti, které bylo v roce 1920 ilegální. Bernays použil ženské modely aby kouřily "Lucky Strikes," aby ukázaly "Pochodně Svobody" veřejnosti. Posílilo to zisky cigaretových firem, protože Bernays jim vytvořil nového spotřebitele. Bernays se také podílel na politice, když pracoval pod Prezidentem Woodrow Wilsonem, v Komisi Veřejných Informací, aby se Amerika podílela hledisku "přinešení demokracie do celé Evropy." (GR)
 12. Informace o provokacích KLDR v odpovědi na námořní "cvičení" USA nutno doplnit informacemi z druhé strany, že na př. došlo ke střelbě z pěti ostrovů v Západním moři. Severní Korea také ohlásila další jaderné testy v budoucnu, výslovně v rámci posílení zastrašující síly. Též KLDR výslovně deklarovala v jiném prohlášení, že jaderné zbraně nezneužije proti sousedům ani v regionu, a že mají pouze zastrašující funkci. Sjednocení Korey pak dle KLDR záleží hlavně na odmítnutí zahraničních sil v regionu. Spojené Státy utlačují obyvatelstvo Jižní Korey politicky a vojensky již 63 let. Jihokorejci jsou libovolně zatýkáni, politické strany jsou policejním režimem omezovány, včetně svých odborových základen, a nejspíš stejně jako v Japonsku, jsou vražděni socialističtí lídři přímo před objektivy kamer a fotoaparátů. Nadto mají USA přímé velení nad Korejskou armádou, což mluví vlastně za vše, a Jižní Korea není o mnoho lepší místo k životu, než Britská Keňa před vítězstvím dekolonizačních mučedníků mau-mau. Ačkoli pravda, krom svého umírání pod Britskou obrněnou technikou také sestřelili letadlo podomácku ukovanou puškou (KCNA,NNA)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama