NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-04-16

16. dubna 2014 v 15:48 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Syrský Prezident Bašar al-Asád podtrhnul, že projekt politického Islámu zkrachoval a dodal, že politické a náboženské práce se nesmějí míchat dohromady. "Pokračujeme procesem znovudorozumění, přičemž zastavit krveprolití a destrukci infrastruktury je naší hlavní starostí." (NNA)
 2. Jordánský Král Abdaláh II cestoval (7.4.) do Vatikánu, aby zjistil možnosti posílení Islámsko-Křesťanského dialogu a spoluexistence. V plánu byly i obchodní věci nebo diskuse o vývojích v regionu (NNA)
 3. Na bleskovou válku o Aleppo se soustředí Džaiš al-Muhadžirýn wal-Ansar (Armáda Zahraničních Bojovníků a Podpůrců), zahrnující převážně Kavkazské bojovníky, kteří jsou dobře trénovaní a mají bojovou zkušenost. Syrská vláda zaslala 25. Března dopis spojeným národům (OSN) s tím, že se Syrské Armádě podařilo zachytit komunikaci mezi povstalci v městě Jobar, sousedícím s Damaškem, která naznačuje, že "teroristické organizace plánují spustit útok s pomocí otravných plynů, s cílem oslabit vládní síly." Hádky Izraele, Damašku a rebelů o tom, zda a po př. jaké plyny byly použity 17. Března v Harasta a v Kfar Zita se nezúčastnily Spojené Státy Americké, čímž podlomily Izraelské argumenty, nicméně Francie a Británie jakkoli vylhané téma využily k dalším fabrikacím na Syrský účet, s otevřeným cílem přesvědčit další země NATO k vojenské operaci na území Sýrie. NATO však jakýkoli vojenský zásah v Sýrii odmítá správně jako vytvoření další ohromné tragédie, a za jediné řešení pokládá řešení politické. V pozadí jsou samozřejmě nejsilněji Spojené Státy, stejně jako na Ukrajině, kde nelze vlastně o jiných, než Amerických plánech a zájmech vážně mluvit. Analytik z Al-Akhbar celé drama shrnuje jako snahu získat čas a sílu na rebelské operace na severu Sýrie, přičemž prý Británie s Francií opět sklouzly k úvahám o zneužití Turecka k vojenské intervenci (ALT)
 4. Rodinu Šadada Amera ze Západního Břehu terorizují Izraelští koloniální osadníci již 11 let. Když mu byly tři, bránili mu vojáci celé hodiny vstoupit do vlastního domu, jakmile nepřišel "včas." V osmi letech, když se odvážil přes otcova varování vylézt na střechu, aby ji zkontroloval, osadníci jej kamenovali s vážnějšími zdravotními důsledky. Ve dvanácti jej sousedé odchytili a ztloukli. Nyní na jejich ojedinělý Arabský dům v sousedství Izraelské kolonie Elkana míří čtyři bezpečnostní kamery, kolem vyrostly separační zdi, ostnatý drát tento dům obklopil, týden bez jídla není vyjímkou, rodina se bojí zápalných lahví či chemických útoků, proto zamřížovala okna. Když mu bylo pět, byl svědkem zadržení svého otce ozbrojenci, kteří se jej snažili před namířenými zbraněmi uplatit, aby místo opustil (NNN)
 5. Palestina odsoudila policejní útok slzným plynem a zvukovými granáty na demonstranty v mešitě Al Aksa v Jeruzalémě. V Neděli Izraelské síly zatkly čtyři lidi v okrsku Hebron, také přepadly vesnici v Dženinu a vesnici Beit Ummar. Izrael opět demoloval struktury financované Evropskou Unií, a zakázal Palestincům vstup do Izraele 14, 15, 20 a 26. Dubna pod záminkou židovských prázdnin. Palestina zvolala na BK OSN aby učinil opatření proti podobným kolektivním trestům (NNN)
 6. Irácký Premiér Maliki prohlásil, že pokud budou Iráčané mlčet o tom, co se děje v provinciích Enber a Ninive, rozmůže se v Majsanu terorismus. Pešmerga asistuje při volbách ve čtyřech regionech - Yawar (NINA)
 7. V pondělí bylo v Bahdádu zabito 10 ozbrojenců. Dva byli zatčeni na jihu Bahdádu při pokusu o detonaci výbušného auta (NINA)
 8. George Bush mladší na pozadí řečí o "Ose zla" oficiálně (Kongres, Nuclear Posture Review, 8.1.2002) plánoval jaderný útok na KLDR, Irák, Írán + Sýrii, Libii, Rusko a Čínu. Zdá se, že hlavní plán se nemění.. (GR)
 9. USA vtrhly do Severní Korey poprvé v roce 1866, po druhé v r. 1871. Druhá invaze čítající 700 námořníků si vyžádala 600 obětí, a USA se stáhly s tím, že ke kolonizaci Korey je třeba trvalá vojenská přítomnost. Té bylo dosaženo po vyhlazovací válce v padesátých letech, kdy bylo likvidací 78 měst ze vzduchu s využitím chemických a biologických zbraní povražděno na dvacet procent Korejské populace. Nyní v Jižní Korey vládne mixovaný Americko-JKorejský režim, se svými mixovanými policisty a vojáky, a také historická cenzura, a pokřivování historie. Takže většinu uvedeného nezaslechnete nejen v koloniální České Republice, ale samozřejmě ani v koloniální Jižní Korey, kde jakékoli demonstranty, odbory a politické strany potlačují anglický mluvící stvůry. Do Jižní Korey také nikdo neprchá, naopak, lidé jsou do ní unášeni, na př. s celými letadly z Vjetnamu a Číny. A kriminálníci, kteří za peníze kradou z KLDR děti jsou pak bez nejmenšího veřejného zájmu na Západě přetřásáni jako hrdinové boje za lidská práva. Architektem bombardování Korejského poloostrova byl McArturův podřízený Kurtis LeMaj, který předtím prováděl "vzdušné operace" v Japonsku - které nikdy neustávajíc mezi 10. březnem a 15. srpnem 1945 - pozabíjely milion lidí, a zničily 78 měst a tisíce vesnic v Japonsku. USA jednostranně rozdělily Korejský poloostrov v srpnu 1945, a vládly zde vojenskou okupační vládou, přičemž ve vyhlazování proti-okupační opozice byly povražděny statisíce lidí. Následkem toho v letech 1948-1950 propukla občanská válka, kterou však USA kompletně ignorovaly, když spustily "Korejskou válku" v roce 1950, v podobě námořní jaderné invaze v Inčonu a následného trvalého bombardování Korejských vesnic a měst, aka "elektráren." (GR,pí)
 10. "Buš tvrdil, že Korejci nemohou poslouchat zahraniční rozhlas jinak se vystavují trestu smrti. Společně jsme ale poslouchali Americké rádio VOA, a svobodně jsme diskutovali o obsahu jeho relací, beze strachu z represí" - S Brian Willson k svému pobytu v Severní Korey, Ground Research. Eseje tohoto válečného veterána z Vjetnamu lze stáhnout na www.brianwillson.com. Údaje v předchozím bodě dnešního čísla piNews jsou také všechny převzaty z Willsonovy eseje "démonizace Korey," což lze označit za vzdělání vyjímečné. Brian má také dva čestné doktoráty ve vědě a jeden v právech (GR,pí)
 11. Obecný Národní Kongres Libie dosadil Abduláha Thinniho jako premiéra pod podmínkou, že do týdne sestaví vládu. Koncem tohoto roku by pak měly být v Libii první volby. Nicméně od vybombardování většiny Libijských měst a osad již byla patrně proti-koloniální opozice založená na všech Libijských kmenech, zejména Varfale, pozabíjena a zastrašena, takže se ani nedozvíme, kolika lidem bude zabráněno takovým nebo onakým způsobem ve volbách hlasovat, nebo dokonce kandidovat. Národní Kongres je stále ta organizace, kterou založila hrstka emigrantů v čele s bývalým monarchou v USA, o jejímž složení od roku 2011 nerozhodoval žádný Libijec, a kterou Sjezd Libijských kmenů označil za nikým nezvolenou a nikoho nezastupující hrstku neznámých lidí. A během bombardování tento fakt potvrdilo na kameru množství lidí: tedy, že lidi z ONK (GNC) nikdo v Libii nezná. Na druhou stranu i přes existenci několika hodin záběrů z Libijských nemocnic během a po bombardováních NATO Reuters tvrdí, že novinářům nebylo dovoleno navštěvovat nemocnice, takže se prý nedá s počtem mrtvých, který udává NATO (8 mrtvých během desítek tisíc náletů) mnoho dělat. Je tedy klidně možné, že jediným posláním Libijského premiéra je velení masovým hromadným popravám, protože na rozdíl od KLDR o Libii po svržení Muamara Kadáfího nevíme opravdu nic. Za což vděčíme médiím ekonomicky srostlým s NATO, která umějí pouze vynechávat většinu světových událostí, a určitou část vynechané reality nahrazovat událostmi zčásti či zcela smyšlenými (pí,NNA)
 12. Bývalý Prezident Mursí je obviněn také ze špionáže, a hrozí mu trest smrti (NNA) 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama