NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pinews0529

30. května 2014 v 16:59 | sah

  1. Puč v Tajsku Írán odsuzuje, nicméně je optimistický, že brzy dojde k fér volbám, a Ministrině Íránského Zahraničí zvolala po zahrnutí všech politických stran do volebního procesu. Pučisté také obratem propustili Premiérku a jednoho vůdce její lidové strany Suthepa Thaugsubana, na kterého před několika měsíci zahraniční rozvědky spáchaly neúspěšný atentá, nicméně další vůdci svržené politické majority, nyní tzv. opozice jsou stále ve vazbě. USA se zde chová stejně jako v Egyptě, a ostatně Thajsko hned spěchalo uzavírat výhledové smlouvy o zemědělské výrobě a obchodu s Kanadou a USA. Předtím mělo Thajsko nastoupenou cestu regionálního obchodního uzlu v rámci rozvojového svazku ECOWAS a Ruského svazku volného obchodu. USA se pouze tváří, že jsou s vývojem v Tajsku nespokojené, ale princip v této zemi byl stejný jako na Ukrajině, včetně rozsáhlé propagandy tzv. opozičních demonstrantů v západních médiích. Šéf ozbrojených sil, který svrhnul demokraticky zvolenou Premiérku Šajnevetrovou po roce násilných opozičních protestů, včetně zapalování policejních stanic ihned nastolil stanné právo, prý pro stabilitu a bezpečnost v zemi. Také má generál požehnání Královské rodiny, která nebyla spokojena s Předchozím Premiérem, ani s Premiérkou Jinglak Šajnevetrovou. V Tajsku bylo zabito 5000 lidí od počátku ozbrojeného povstání v roce 2004. Tajští Muslimové si stěžují, že je s nimi nakládáno jako s občany druhé kategorie, Budhistickou většinou, nicméně Muslimští povstalci vedou dodnes s vládou a dalšími subjekty mírová jednání. Podezřelé je, že Tajsko vedlo blízkou spolupráci s FBI, kterou nyní USA odskříply. Taková spolupráce totiž pravděpodobně zajistila Tajsku vnitřní destabilizaci, neboť časté a oficielní tréninkové návštěvy Tajských policistů v ústředí FBI v USA jsou pro každou nezávislou zemí žádným ziskem a absolutní hrozbou pro suverenitu a stabilitu. Mluvčímu pro Západní média Čaturonovi vůbec nevěříme, domníváme se, že má za úkol manipulovat pozorovatelem situace v Tajsku v neprospěch jeho suverenity, na př. přesouvat viny, přátelství a nepřátelství po různých aktérech podle interestu Amerických propagandistů (pí,NNN)
  2. České noviny již reagovaly na nepokoje mezi světovými čtenáři ohledně Severokorejské umělkyně, a oznámily, že tato údajná "Kimova ex-přítelkyně" nakonec žije. Ačkoli tento fakt již zmiňují blogy roku 2012 (Mick Hartley, Excellent Horse-Like Lady), tedy fakt, že zpěvačka si po jmenování Kim Yong Una vzala vojáka se kterým měla dítě. Původní zdroje také dokládají, že tvrzení o poměru mezi Hyon Song Wol a Kim Yong Unem pocházejí z Jihokorejské Protektorátní zpravodajské služby, která takto chtěla okořenit jeho nástup na úřad vůdce Korejské Revoluce a předsedy Dělnické Strany. Neboť nic neměli po ruce, aby novou tvář pošpinili, vybrali fotografii z kulturní události, kde je s nějakou ženou, nejlépe aby ta žena nebyla ve světě vůbec známá, a tak aby se o jejím jméně dalo pár let nebo měsíců spekulovat, a udělali z ní Kimovu přítelkyni v očekávání, že po nástupu do funkce se dá do ženění, a oni tak uvaří z oleje falešnou aféru, a ještě nechají neviditelné děvče zmizet. Nevím, co České noviny myslí tím, když vyrukují s varováním, "abychom si" nedělali šprťouchlata (na př. pomluvy o této zpěvačce a systematická západní propaganda na sociálních médiích i ve všech hlavních novinách o její popravě) z těch, "kteří jsou na tom hůře než my." Tito novináři, kteří cíleně a vědomě zaplavují naše zotročené národy protikorejskou propagandou, aby snad jednou mohli Američané dokončit svou "humanitární práci," která již stála život 3 miliony Korejců, kteří doslova a do písmene za peníze spolupracují s Jihokorejskou zpravodajskou službou a podobnými "zdroji informací," a šíří každou účelnou smyšlenku dokud to jenom jde, nás chtějí poučovat? Neuznají svou vinu? Proč neokřikují sami sebe, na stránkách Lidových Novin a Denníků Dnes? Že prý zprávu o "tisíci psech," kteří měli roztrhat údajně odsouzeného údajného korupčníka, údajně na fotografiích po boku Kim Yong Una, vymyslel nějaký "Britský novinář?" Ale prosím vás! Co nám lžete pane Baldýnský! Tento titulek, že Čon Tsaek byl rozerván vzteklými psy se objevil v několika liduprázdných blozích, na youtube a na dalších místech, a jeho obsahem byla z různých zdrojů pospojovaná protikorejská propaganda, nijak se netýkající ani Čon Tseka, ani tehdejších aktualit z KLDR, prostě jen slepence fotografií vykreslující z archivních záznamů KLDR jako nablyštěný, nafoukaný, pozlacený režim, který se skládá ze samé okázalosti a ceremonie, a neustále pochodují vojáci a zbraně. Takto se spojení Čon Tseka s hladovými psy dostalo na internet, a do novin se dostalo trochu později doplněné tvrzením, že tuto zprávu vydala oficiální Korejská Lidová Tiskovka KCNA. Snad nám novináři zahraničních denníků, jako jsou DNES, LN, HN a další nechtějí tvrdit, že převzali toto tvrzení z internetu nebo z agentur, když celý prosinec citovali bez odstupu a se zápalem přímo Jihokorejskou Tajnou službu, která se nezabývá než chrlením pomluv a propagandy v rámci pokračující ofenzívy USA a Japonska proti Korejskému poloostrovu a tak Ruské Federaci a Číně!! Vždyť na internetu se jednalo o prázdný titulek. Brutální vyhlazovací válka proti Korey v padesátých letech je skutečností, stejně jako snaha USA až do sedmdesátých let prosadit jadernou válku proti Číně a Korey v OSN, stejně jako přítomnost Amerických jaderných zbraní v Jižní Korey i na moři v Severokorejských výsostných teritoriích, a jakékoli pošpiňování má svůj účel a motiv, a těch pár korun a konexí se Američanům určitě o tolik neprodraží, jako válka, která by nebyla vykreslená jako "humanitární." Je ubohé, že se pan Baldýnský zaklíná tím, že lži o popravě zpěvačky, které nebyly ani tištěny agenturami, a naše i Britské noviny je šířily ve stejné kvalitě, jako placené blogy, byly "ubohým vtípkem." Ještě připravujeme důkazové řízení proti propagandě, že jsou v KLDR koncentrační tábory, a bude tak snadné, jako odhalení podstaty lží o popravě zpěvačky. Lži o koncentračních táborech jsou pouze na lepším papíře, a uspořádanější, vybavené okřídlenými frázemi a fabulacemi, které k nim ozkoušely stovky válce prostituujících novinářů za desítky let. Bohužel si tito spisovatelé placení přímo Americkými elitami myslí, že desetiletími protříděné a osvědčené lži jsou o to věrohodnější. Naopak, většina těchto materiálů o "uprchlících a táborech" se čte velmi špatně, protože přes všechna traumata která protagonista knihy prožil za něj novinář mluví tak, že nezbyde ani větička ve stylu interviú, a všechno je monolog vševědoucího novináře, nevěrohodný už tím, že ví, kdy jeho chráněnec čůral, když mu bylo pět, a bylo sedmého prosince, zatímco svého chráněnce ponižuje, jakmile musí citovat nějaký jeho politický názor - označí takový názor protagonisty knihy za pomýlený a pokřivený, a ještě si přidá novinářsky nepřípustné "protože." (pí)
  3. "Kmenová společnost" v Libii byl termín použitý našimi a západními médii jako první, pro seznámení občanů s Libií. Nelze tvrdit, že jde o odborný pohled, který si každý občan doplní dalšími fakty, a tak hájit tento postup médií jako nezáměrný. Není vůbec pochyb, že naši občané a další lidé na západě, z jejichž daní vedlo NATO genocidu na několika frontách v Libii, nemohou doplnit informaci o "kmenové společnosti v Libii" o potřebné faktory, a původní informace může zastávat na dlouhou dobu obecný obraz o Libii vůbec, neboť ať už náš rozhlas před rokem 2011 neinformoval naše České občany o Libii tak, jako média Americká, anebo informoval, většina našich občanů má problém rozlišit mezi Libanonem a Libií, a převažující náhled na tyto země ukotvený u nás převládajícími médii lze shrnout do výrazu "utěrky a fanatici, mezi kterými je nebezpečné žít, protože mají tradici v zabíjení, a pořád se promenují ve skalách a slamech s kulomety." Rozsáhlé úvahy o celistvosti Libie a kmenové společnosti, kterými nás zaměstnával Český Rozhlas jsou tak zvolené nikoli proto, že by o celistvosti v příslušné době bylo sporu, ale proto, že tato média chtěla pokřivit a zjednodušit obraz této země mezi svými posluchači a odběrateli. Je až s podivem, jak vzdělaná třída našeho národa, která do května 2011 nevěděla o Libii prakticky nic, byla sveřepě odhodlána již v srpnu téhož roku přesvědčovat své okolí o své znalosti "Libijského režimu" a "života v Libii," a konfrontovat tak otupělé ale i zkoumavější spoluobčany s představami uboze odvařenými z pověstí o komunistickém Československu. Ještě v době, kdy na Libii dopadaly bomby, a internet zaplňovala nová a nová videa různých zvěrstev páchaných padouchy a sabotéry na Libijských lidech, ať už civilních nebo zaměstnaných státem, tloukla naše inteligence na poplach jakmile měl někdo s pofiderními operacemi koloniálních USA a fašistického paktu Francie, Británie a Itálie NATO jakýkoli problém, neboť prý "dlouho nesměl do Libie nikdo vstoupit," a lidé zde žili za "bídných humanitárních podmínek," přičemž také zajisté "nemohli ani cestovat, ani sledovat zahraniční zprávy." Poukazuji na tyto dvě věci, a to, že lidé, kteří o nějaké zemi neví nic, jsou ochotni i za pochybných okolností války a gigantické mediální kampaně pro tuto válku přijmout tyto informace tak za své, že je podle výrazu čerstvě "informovaného" mluvčího snadno zaměníme nejen s informacemi z první ruky, ale dokonce s letitými znalostmi daného mluvčího o věci. Přitom před vyhlášením války takový člověk neví víc, než jeho méně informovaní, průměrní občané. A poukazuji na druhou věc, a to na skutečné záměry, které bývají ukryty pod různým geografickým nou-hau, jímž nás média v počátku podivných konfliktů a událostí chtějí "obohacovat." Mojí otázkou pro lidi z médií a žurnalisty v prvních dnech konfliktu Libie a NATO, jakmile jsem poprvé zapochyboval nad sebejistým lámáním novinářských rekordů v předpovědi budoucnosti a uzavírání morálních soudů nad Libijskými úřady a osobnostmi bylo, "co vlastně víme o Libii." Tak je tomu dodnes, a měli bychom to při rozmýšlení o našich novinářích a NATO napravit, a podívat se i na ty krvavé fotografie z operací NATO v Libii, protože na rozdíl od tvrzení novinářů a generálů NATO jsou na těch fotografiích přeci jenom opravdoví lidé, o jejichž utrpení nechceme slyšet, ačkoli se hodláme intelektuálně špičkovat o základnách NATO na našem území. Uvažte sami, zda je příhodnější připomínat osvobození Plzně, anebo načerpat nějaké informace o současné tváři NATO ve světě (pí)
  4. EU, Francie, Německo, Itálie, Británie a USA v pátek 24. května ozřejmily v prohlášení adresovaném Libijcům, že pokud budou protesty v Libii pokračovat, přestane jim mezinárodní komunita pomáhat tak jako dosud. Je tedy zřejmé, že EU a USA necítí zodpovědnost za své zločiny proti lidskosti zmnožené ve stínu mandátu OSN k ochraně civilistů, a tak ani tyto "vlády" na př. parlament EU, anebo senát USA nereprezentují nijak své "voliče." Nereprezentovaly západní občany jistě při páchání zrůdností v Libii, a nereprezentují nás ani výhrůžkami postavenými na hlavu, že když ten svinčík, který jsme v Libii pomáhali utvořit bude ještě pokračovat, otočíme se k Libii zády. Zato vojenskou přítomnost by zde NATO chtělo popřípadě navěky? Od svržení Džamahírské ústavy a zavraždění revolučního vůdce Muamara Kazáfího v říjnu 2011 byla Libie v politickém chaosu. Zahraniční politikové a zákonodárci postavení nad Libijský národ v 200 sedadlovém parlamentě se neshodli na tom, zda je jednokomorová legislativa legitimní, anebo zda by měl být parlament rozpuštěn. Náš protektorátní Ministr Zahraničí Stropnický, zavlečený do úřadu velkotunelářem a buržoustem Babišem dokonce prohlásil, že nesouhlas s vojenskou okupací České Republiky Spojenými Státy pod plachetkou NATO a tzv. "Transatlantické vzájemnosti" proklamované médii je pouze emocionální, nikoli racionální, patrně nenarážeje na umouněnou tvář Americko-Britské koloniální Aliance NATO v třech čtvrtinách světa, ale na tzv. nutnost bránit ČR. Tím pan Stropnický, jehož mecenáš...
  5. Není otázkou, jak nám předkládají "novináři" denníku Dnes, zda Američtí vojáci osvobodivší Plzeň byli "výstavní fešáci" anebo zda přijeli opravdu z fronty, a ještě k tomu se jim na fotkách Slávy Vanishe Markeho kouří z hlavní, ale spíše o to, za jakých okolností a proč Plzeň opustili. Je totiž naprosto pravidlem, že země osvobozené Američany obvykle "osvobozené" od vlastních vůdců a vlastních národních práv, stávají se natrvalo Americkou provincií, guvernorátem, jako Jižní Korea, kde šedesát let je velitelem armády vždy nějaký Americký generál, jako Afghánistán a Irák, kde se plánovala delší přítomnost, ale nakonec skandály a zvěrstva byly pro USA neúnosné, a po ztroskotání žádostí o smlouvu o trestní bezúhonnost vojáků na území obou těchto zemí Američané nevolky odtáhli, jako Libie, kde jsou vojáci USA přítomní, a tvoří nejsilnější vojenskou sílu této dříve bezpečné, luxusní, tolerantní a klidné země, kde se jinak přetahují o žleb cizáčtí pánové v tzv. Parlamentu a různé extra vyzbrojené militantní sekty, pokrývající většinu obydleného území útlakem vůči normálním lidem. Ten nedávno vyústil v protesty Libijců proti militantům, a i generál Haftar, který se jistě též poskvrnil válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti během fašistickým spolčením USA, Francie, Itálie a Británie sponzorovaného převratu, využívá těchto protestů k získání moci v zemi. Údajně totiž "zatočí s Islamisty." Nicméně záleží, kdo se k jeho hnutí nakonec připojí.. A konečně ani v Plzni jistě Američané po vydatné večeři nesklapli mávátka, a nejeli zpět domů, jistě i zde chtěli získat trvalou moc, i za cenu spojenectví s pozůstatky Německé okupace? Odjeli opravdu tak slavně, jako "naši" novináři tvrdí že přijeli, aby bylo lze tvrdit, že fotografie a zprávy o jejich "osvobození Plzně" měly být "navěky skryty?" Nebo se spíše socialistické zřízení ČSSR nemuselo za Plzeňskou historii stydět, a nabízelo ji zpracovanou dokonaleji, než květnový tisk, přesvědčující čtenáře o nutnosti a rozumnosti trvalé Americké okupace České Republiky, za velmi podivných okolností v Maďarsku a na Ukrajině? Kdo ovšem systematicky a dokonale likviduje politickou a historickou literaturu 1945-1960? Opouštěli Američané Plzeň s nadšením, nebo zklamaní?


Generál Haftar mající nejsilnější stranu v parlamentu

Amerikou financovaní aktivisté odhaleni jako genocidní fanatikové

V Angličtine publikováno 6. září 2012 (MATHABA), překlad Satan Hnusný
Mjanmarská "pro-demokratická" fronta se nyní dovolává vyhánění etnických menšin - mlčení Aung San Suu Kyi je spoluvinou.

Obrázek: Zdvihněte ruce pro rekolonizaci a genocidu. Jedním z oblíbených gegů "aktivismus 2.0" Oddělení Státu USA jsou nápisy na rukou aktivistů a rozesílání jejich fotografií po sociálních médiích v rámci solidarity. Aung San Suu Kiy (foto převzato ze Soros.org) sama propaguje rekolonizaci Mjanmaru Západními zájmy tímto způsobem. Ironicky, její podpůrci, kteří použili tuto taktiku na podporu Suu Kyi a dalších v jejím hnutí si nyní píší pro-genocidní slogany na své ruce.

3. Září 2012 - V Mjanmaru (stále nazývaném Britskou koloniální nomenklaturou "Barma") byla etnická menšina Muslimů Ruhindžja zas jednou vystavena násilí a hrozbě přemístění. Sami se tak nazývající "Budhističtí mniši" vyrazili do ulic měst napříč Mjanmarem, připomínajíc "Šafránovou revoluci" 2007, volání po vyhnání menšiny Ruhindžja ze země.

Tisková agentura AFP tvrdí ve svém článku "Mnichové pořádají proti-Ruhindžjský pochod v Mjanmaru" (Monks stage anti-Rohingya march in Myanmar, AFP) že pochodující "mnichové" podporují plán Prezidenta Thein Seina na vyhnání Ruhindžských Muslimů ze země, předtím, než paradoxně přiznají, že Thein Sein obvinil pochodující z "podpalování nenávisti proti Ruhindžjům."

(nejde o paradoxní přiznání, ale o běžnou taktiku mas-médií, kde jeden článek emituje lživou propagandu pro tu část populace, která skončí čtení o události dočtením nadpisu, zatímco druhá část populace, která článek dočte si nemůže stěžovat, protože se v jeho obsahu dočte pravý opak jeho nadpisu, takže všechno vypadá jako jakýsi podivný omyl, a běžně nejde jenom o nadpisy, a používá se i metoda následující věty, následujícího odstavce, a viz na příklad námi předvedená "studie" Human Rights Watch o 34 mrtvolách v Libijském Gvalejši, kde je nejdříve odstavec nepodložených tvrzení, pak třicet metrů důkladně promyšlené nádivky se stopovým obsahem potřebné informace, a na závěr jsou letmo zmíněna jasná fakta, která vyvracejí všechna úvodní shrnutí, zaměřena na diskreditaci jedné strany Libijského konfliktu, poznámka piNews)


pokračování příště
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama