NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-06-04

4. června 2014 v 15:47 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Velitel Pakistánské násilnicko-kriminálnické sekty TTP (= Ohlas Talibanu), financované z USA a ochraňované v teroristických rezervacích Afghanistánu Muláh Fazuláh řekl, že nikdy nebude jednat s Pakistánskou vládou. Propagandisté v Pentagonu a přilehlých médiích uvádějí, že TTP je řízena tajnou službou Pakistánské Armády ISI. Američané vůbec uvádějí všechny tajné služby nezávislého světa jako "temné síly stojící za genocidami." Tajné služby jsou totiž temné alespoň co do jména. Poté satelitní Americká vláda zasedající nad Afghánskými životy v Kábulu odmítla účast na regionálním bezpečnostním samitu v Pakistánském Islamabádu. USA používají TTP a Afghánskou protektorátní vládu k vynucování si vojenských manévrů na Pakistánské armádě, a nesplnění svých různorodých požadavků obě země označují na půdě OSN za terorismus a důkaz toho, že válku v Afghanistánu začal Pakistán (touto tezí se proslavili zejména Afghánští mluvčí) (NiW)
 2. Šéf MQM, který se dobře orientuje v situaci v Karáčí, ovšem méně snadno se v tomto městě vzdává šedivé vlády, kterou zde provozují všechny politické strany označil zákaz cestování (bez možnosti kauce) pro ex-premiéra Jusufa Rezu Ďžilanyho a člena PPP Machdoma Fahima obviněných v sedmi případech korupce za zpolitizovanou justici. Šéf PTI poté označil projev Prezidenta v Parlamentu za nedůležitý, ačkoli Prezident označil výkon vlády za neuspokojivý. Šéf PTI Imran Chan do kterého média vkládala před volbami tolik nadějí se tak nejspíš přidal k zahraničně-kupné opozici, která bez ohledu na zahraniční pozorovatele u voleb pokládá za celoroční téma "cinknuté volby." Takto se ovšem i občané tehdejšího Československa dovedou dodnes léta a léta mýlit, nebo spíše nechat se dokola mýlit promyšlenými a cílenými kampaněmi podvodníků a ultrakorupčníků, psíků agresivních a světově nepopulárních, teroristických USA. K tomu se ovšem objevují v novinách i prozíravější titulky, jako na př. "Zastavte dronové útoky, zastavte zabíjení nevinných lidí, zastavte Imrana.." Šéf Pakistánské Justice, nejvyšší soudce Iftichar Čaudry se přidal na pomyslnou stranu řádně zvoleného Prezidenta, když označil výkony soudů NAB za neuspokojivé. Někdo pokládá za neuspokojivé řeči, a někdo práci. Nás také příliš neuspokojuje stav věcí v Pakistánu a Afghanistánu vzhledem k jednoznačným a odsuzujícím rezolucím OSN o dronech (NiW)
 3. Zkorumpovaná koloniální vláda Indie patrně nenese odpovědnost pouze za to, že politická a bezpečnostní krize v Kašmíru a Siachenu pokračuje, a neřídí se rezolucemi OSN v této otázce, které Indie odmítá, a označuje za Pakistánský výmysl, ale také za zbytečně nasazované životy Indických vojáků v Siachenu, kterým už v skalistých horách spadly pod zadkem dvě helikoptéry, které místní velení žádalo již pět let renovovat anebo vyměnit. Ještě že mají Indičtí a Pakistánští vojáci často více rozumu, než politikové obou stran, kteří se nechají unášet manipulacemi médií a Amerických agentů, kteří podé čáry páchají různá svinstva na účet obou národů. I náš Prezident Havel řešil jedenáct let "omšelý" koberec na "svém" hradě, o kterém říkal, že byl po Husákovi, zatímco s jeho hlučným souhlasem od stolu padaly bomby na Jugošku, Irák a Afghanistán (pí:NiW)
 4. Pandžáb hodlá zvýšit opatření proti drogám a drogovému trhu. Drogový trh vyrůstá asi v stovce vesnic na hranici Indie a Pakistánu. Hlavním způsobem pašování je od r. 1960 uschování při těle, ovšem množství obchodovaných drog vede k podezření o komplicitě vlády. V Chyber Pachtunkvě zneužívá drogy 11 procent, v Sindhu 6.5. Nově se k produkci v Afghanistánu přidává i Pakistánský Balučestán, kde kvůli mnoha důvodům, a zvláště přítomnosti asi čtyřech zahraničních rozvědek chybí právo a zákon, a vládne otroctví a teror, které jsou nekontrolovatelné, leda dlouhodobou vojenskou okupací posádek z Islamabádu. K tomu ovšem chybí posádky z Baluče, které by zajistily popularitu takovému vojenskému tažení v ekonomicky i geostrategicky velmi zajímavé oblasti, která byla korumpovanými pro-americkými vládami Pakistánu hrubě zanedbávána, a tím i Pakistánská prosperita (pí,NiW)
 5. Vyslanec OSN pro Irák po setkání se Sistanim se shodli na nutnosti sestavit vládu rychle a dle ústavy, aby bylo možné řešení krize v Enberu (NINA)
 6. 30 elementů Al-Kajdá a Al-Nusrá (ISIS) zabito ve Faludži, Nudžaifí odmítl údaje o setkání s opozičními militanty. Teroristé ISIS popravili osm lidí protože odmítli nastoupit do jejich řad - typické pro Sýrii i Libii (NINA)
 7. Izraelská armáda před týdnem přepadla kanceláře Palestinského denníku v Ramaláhu. Zaměstnanci byli informováni o zákazu tisku a prodeje. Izraelští anebo Islámští teroristé pak zapálili kostel, během návštěvy Papeže v Jeruzalému, Jordánsku a Betlémě. Papež přitom pouze požádal Izraelského krále Šimona Peréze o volný přístup k svatým místům bez ohledu na konkrétní náboženství. Král, tolik rozdílný od Amerických žoldáků s licousy, tzv. Izraelské armády a Izraelské vlády dokonce přijal pozvání Papeže k společné modlitbě s Mahmúdem Abásem. Král Izraele je pro nás prvním a posledním příkladným občanem Izraele, ostatní, pokud jej v jeho úsilí kritizovat nepodpoří, mohou si sbalit pušky, tanky, razítka, zápalné lahve, sprejové barvy a buldozéry, a odtáhnout do Západních hnízdišť, kde je žoldákům tepleji i v létě, zvláště pro povolenou propagandu homosexuality v západních společnostech (NNA)
 8. Občanská válka v Beghází: 18 mrtvých. Americké satelity typu Kanada a Filipíny označují vývoje v Libii za neštěstí, některá média pak oslavují generála Haftara, který se s "teroristy bije o moc." Nu, možná lepší terorista sjednotitel, než samovláda kriminálníků rozdělující zemi hranicemi "kontrolních silničních bodů." (pí,NiW)
 9. Pakistán chce konstruktivní vztahy s Indií a Afghanistánem, řešení Indo-Pakistánského post-koloniálního Kašmírského sporu pak vidí Pakistánský Prezident pouze na základě naplnění požadavku obyvatel Kašmírské oblasti a v souladu s odsouhlasenými rezolucemi OSN. Dále Pakistánský Prezident vyzval politiky k odhození stranických zájmů pro přežití národa. Vyzval též média, aby se sama kontrolovala, přičemž na otázku odpověděl, že omezovat zákonem nepořádná média rozviřující atmosféru nedůvěry anebo i mezi-etnickou nenávist, a parazitující na terorismu a kriminalitě, si nedovede představit, a nepřichází v úvahu (NNN)
 10. USA zneužily zajatectví žoldáka Búva Bergdála Talibánem v Afghanistánu jako politického kapitálu ve vyjednávání s Afghánci. Dokládá to, že ku příležitosti jeho propuštění Diktátor Obama zopakoval "podporu Afghánského smíru." (pí)
 11. OSN odsoudilo poslední případy znásilnění a příslušné procedury justičního aparátu v Pakistánu, Indii, Kalifornii a Nigérii. OSN žádá především důslednou ochranu obětí (NNN)
 12. Austrálie je podle některých Českých komentátorů špičkou pokud jde o politickou suverenitu ve světě. Obejde se to i bez komentáře (pí)
 13. V Libijské Sirtě bylo nafotografováno a zdokumentováno během okupace a bombardování tohoto města letouny NATO a kontraktory NATO pocházejícími z Al-Kajdá a ISIL přes 300 vražd a zohavování, obvykle pod rukoma Tebelů. Toto číslo je dobře podloženo internacionalistickou organizací CIWCL a zdroji Libya SOS, Caustic Logic. Pro nás to ovšem, spolu s informací, že desítky těl zmasakrovaných lidí z hotelu Mahari bylo přihozeno do oficiálního masového hrobu v Sirtě, vysvětluje proč tento oficiální masový hrob, čítající dle agentur vč. Reuters přes třista zavražděných. Protože se na Sirtu soustředilo tolik lidí již v době jejího ponižování Aliancí a teroristickými rebely (Tebely), organizace jako HRW neměly problém lokalizovat všechny internetem zdokumentované vraždy, a "slavnostně" jim uspořádat jediný oficiální pohřeb "padlých v Sirtě." I padlí z hotelu Mahari tedy obohatili hromadný snímek zahrabávání bílých pytlů v podivném, zdmi obklopeném areálu, před objektivy lokajských západních agentur, a právě proto, že se všichni tito mrtví sešli z nejkrvavějších archivů internetu o masakrech v Sirtě, lámaly organizace Amnesty a Human Rights Watch rukoma nad spravedlností pro Sirťany, přestože je Sirta dodnes zuboženou pustinou, přestože byly z internetu kompletně vymazány fotografie velmi nepěkných hřbitovů na okraji Sirty, připomínající spíše hřbitovy po Amerických masakrech na Korejském poloostrově. Tyto organizace totiž za všech okolností Tebelům asistovaly lží i pomluvou, stejně jako si neberou servítky v úsluhách Americké vládě proti fašistickým antikomunistům nepohodlným zemím, a u takto podezřele spočítaného pohřbu klely sice na absenci justice v "Nové Libii," nic to však nemění na faktu, že v Sirtě přitom nadále přehlížely a přehlížejí tisíce a tisíce povražděných, nehledě na schvalování rétoriky NATO, takže nelze očekávat, že by se tyto organizace zastaly lidí, které NATO pozabíjelo na lůžku v nemocnicích, za volanty aut, anebo na cestě do školy, či ve školách. (pí)
 14. Afghánci pokládají pokračování porušování základních lidských práv oběma stranami konfliktu na Afghánském území za jeden z důkazů, že "mise v Afghanistánu" neskončila, jak tvrdí Americký diktátor Obama, "odpovědně," nýbrž "z donucení." Afghánská Státní Tisková Agentura uzavírá své shrnutí pod názvem "Ukončení Americké dobrodružné mise v Afghanistánu se opět hemží samými Pokud a Ale" požadavkem, aby se zúčastněné Západní země podílely nadále na Afghánské stabilizaci zejména ekonomickou a technickou spoluprací. USA tento problém ovšem chtějí zakrýt "pokračující vojenskou přítomností," o čemž jistě svědčí i Obamovo přehlížení opravdové podstaty Afghánské budoucnosti, pokud bychom měli mluvit o zodpovědnosti, a nedej Bože o Americké nezištnosti vůči Afgháncům, jejichž defakto národní stát tento pan-germánský národ změnil v stát řízený menšinou, v jakousi Jižní Koreu, vůči Pakistánu, který je v tomto schematu jakousi KLDR, na kterou se prostřednictvím kolonizované a okupované politiky Afghanistánu nadále vedou a povedou propaganidistické ale i vojenské útoky, zejména je Afghanistán Americkou základnou k provokacím. (BNA,pí)
 15. Náš pan Ministr Obrany Stropnický nejspíše nejedná s Američany o trvalé přítomnosti Českých posádek NATO na našem území. Nehledě na zažitý, médii dokola sugerovaný mýtus naší "neschopnosti sami se bránit," omlouvající aktuální a chronickou ztrátu naší nezávislosti, je jistě nanejvýš podezřelé, když k nám chce "kdosi" nainstalovat vojenské základny apriori s cizími vojáky, například pan Stropnický propaguje trvalou přítomnost, resp. trvalé zpřítomnění Německých vojáků, Francouzských vojáků, anebo jistě, Amerických vojáků na našem území - o Českých, opakuji, by jistě na mezinárodní úrovni řeč nebyla. Dále těžko půjde o smluvní základny NATO, ačkoli se tak dají nakonec zamaskovat, ale o jakési nadrámcové základny, reprezentující výhradně zájem jedné nebo dvou Západních zemí. Stoprocentně jde především o to aby na našem území operovaly zahraniční okupační jednotky, nikoli naše: nejenom, že se tak dále ochromí naše soběstačnost, stabilita, bezpečnost a suverenita, ale půjde i o doplnění nadvlády politické, která se v tzv. postkomunistickém regionu začala Britsko-Americkému impériu hroutit, zvláště poté, co byly původní revoluce představeny jako nedůvěryhodný elitářský podfuk, a jakási bankovní transakce mezi revolučními mocnáři a germánskými státy. Je zvykem, že přítomnost Amerických a jiných ponižujících základen na okupovaných i smluvních územích znamená rozšíření pravomocí jejich vojáků na celém území, kde jsou jejich základny přítomny, snad vyjma Uzbekistánu, kde sousedí Americká základna s Ruskou. Jinak však taková základna rovnáse vměšování vojáků a vražedných komand do politických a bezpečnostních otázek přiléhajících území, dále jsou na těchto základnách pěstovány podvratné živly, proti kterým pak Američané vyrážejí do tvrdého boje na zbytky státních území, protože ti jimi vycivčení "odsud ohrožují Americké zájmy, a bezpečnost Američanů." Ozbrojené dronové útoky po celé České Republice pak nelze po přijetí takové cizácké základny vůbec vyloučit: Pakistán je na rozdíl od České Republiky opravdu na vrcholu přátelských vztahů s USA: ČR jsou skoro oficiálně druhořadým partnerem, kam se popřípadě umisťují nebezpečné součástí Amerických zbraní, na př. radar, jehož přítomnosti se jistě v oné době Němečtí politikové stejně jako občané museli velmi bát - kdo by chtěl být cílem? Ovšem Pakistán je "Strategickým partnerem USA." Nic si nedělejme z toho, jak si USA s Pakistánem vytírají svou bílou germánskou zadničku, ani naše Republika to jistě nemá se smlouvami a deklaracemi USA lehké, jen to média pokud možno odfiltrují, a také nemáme žádnou aktivní zahraniční politiku, a přežíváme za nedůstojného, ohavného mlčení, jako jakýsi ocásek třech či deseti západních zemí, kterým obligátně sekundujeme, jakmile se opováží vychrlit na půdě OSN či jinde nějaké mezinárodní svinstvo, vyšperkované všudypřítomným klišé o svobodách, aspiracích, demokracii, humanitě, kooperaci, koordinaci, obligacích, odpovědnosti a mezinárodní komunitě. Do těchto slov údajně oblékal svou polodementní politiku (.. totální okupace světa? poté stabilizace takového impéria rozvířením rasových zločinů?) a deklarace Adolf Hitler, svého času idol milionů militarizovaných potřeštěnců v jedné koloniální válce napříč národy a spektry. Povšimněme si ovšem Amerického přístupu, který zahrnuje oba Hitlerovy postupy, ale ten druhý, podpůrný, zapojují Spojené Státy rozumněji. Rasismus totiž využívají ve všech jeho podobách, ozkoušenými principy rozdělují moc, žonglujíce přitom právy menšin, a na takovém základě kolonizujíc postupně jednu zemi za druhou, a rozvracevše celé souvislé regiony, které ještě pod velení USA nepatří do ekonomicky neudržitelných teroristicko diplomatických pekel. Nástup Izraele, jakožto světového sporu lze také vyložit jako pouze exponent kontinuálního vývoje vojenské doktrýny: USA nejsou v této představě nic jiného než Hitlerovo Německo. Představme si dvoustupňovou raketu: když do Tibetu, Číně do za nehty, nevpadl Hitler, a ztroskotal kvůli nešikovné rasové stimulaci ofenzívy na "lidských právech Židů," druhý stupeň germanizace světa se okamžitě začal vydávat za přední ochránce těchto Židů, provokativně je přemístil na Brity okupovaná území doprostřed Arabských národů, a okamžitě po ukončení nevěrohodného teátru Hitlerovy porážky (viz Hamburg, Tokio, Korea, Plzeň) tyto Židy USA a Británie zfanatizovaly proti Muslimům a militarizovaly na nejvyšší úroveň. Nyní tedy nejde o rychlou ofenzivu do všech stran s navýšením lokajské populace okupovaných území rasovými privilegii a beztrestností, ale o opatrné ohmatání rasových poměrů na celé škále sledovaných území, dále o podporu a zavádění různých politických hnutí a sil na těchto územích, a dle výsledků na př. o dlouhodobou propagandu, diplomatickou válku (na př. většina zpráv o vztazích Izraele a Íránu je produktem diplomatické války, a bez ní by je nebylo možno publikovat: jsou ovšem jejím prvotním cílem), a teprve území, jejichž stabilita je dostatečně narušena a uměle utvořené rasově či nábožensky vyměřené síly dostatečně vlivné, pouští se pan-germánské impérium v takové zemi do jakékoli evidentní operace. V desítkách zemí se politika USA a dalších projevuje pouze kontinuálním hanobením památek či kulturních a náboženských symbolů, provozováním levně zakoupeného teroristického a rasového násilí. V naprosté většině zemí, které nejsou USA podřízeny dokonale pak pro každý případ fungují Spojenými Státy financované instituty různého typu, které regulují názor v takových zemích, ale také jsou ochotny kdykoli uvrhnout zemi do špíny či nepokojů. Samotná dobyvačná válka pak probíhá poklidně, bez jediného vyhlášení války, a mnohdy nejsou ani nastoleny pro-Americké režimy: stačí, že byl kdysi jednotný národ pokořen, rozbit, a v jeho vůdci nebo vůdcích se germánské státy zbavily silného nepřítele - zatímco dobytí území je pro tyto síly nejspíše mnohem relativnější zisk, než vyhlazení politické moci nepřítele. Tam, kde je dobytí území důležité pak germánské impérium praktikuje "moderní názor na manželství" v bleděmodrém: ropný Irák anebo strategický Afghanistán na pár let okupují, mezinárodně anebo ekonomicky tento kapitál vydrancují, a pak kořist opustí. U Západních vlád je obvyklé, že zločiny, které v tom či onom páchá, jsou-li označeny dostatečně veřejně za zločiny, tyto vlády bez soudu veřejně odsoudí, a pokračujíc v klidu s pachateli na svých místech promění se náhle na ochránce všech ostatních před těmito zločiny, ba, ve vynálezce takové ochrany, a to jenom proto, aby v rámci takové ochrany mohly páchat opět jiné zrůdnosti. Německo, vedle Británie a Francie potažmo i USA měly v Africe své kolonie, a světové války tyto země vždy spustily, když se rovnováha utlačovatelských sil v Africe změnila, takže se germánské národy nebyly schopny nadále bez války shodnout o nadvládě v Arabských zemích. Tyto Africké režimy můžeme bez skrupulí dle modu operandi postavit po boku různých Evropských genocid (selektivní zabíjení a vyhánění bez vojenské odůvodnitelnosti, odborně "očistění dle původu") a pozdějších "holokaustů" (židovsky "smrt ohněm"), takže přerod jedné a té síly ze síly Hitlerovské do síly "OSN," za pozměny nepřátelského postoje k Židům a tisícům dalších menšin na ochráncovský je snadno představitelný, protože ve skutečnosti mezi Němci a Američany nikdy nebyl takový rozdíl, jako mezi Američany a Francouzi, anebo Američany a Brity. Pokud jde o buržoazní politiku, jsou všechny germánské národy plné nenávisti, postychtivosti, lačné po krvi a ponižování národů. Socialistické modely bohužel v Západních zemích, tradičně kolonialistických, kde bylo donedávna obyvatelstvo rozděleno na galejníky a bezectné, úchylné žoldáky nenašly své pevné místo. Kolonialistické země, které jsou zvyklé vykořisťovat ohromné množství jiných národů, a vyhrávat bitvy roznášením nenávisti po světě se dodnes nevypořádaly s otroctvím, ale ovšem ani s Římanskou představou morálky, kde osobní fyzický a psychický prospěch rovnáse morální převýšení každého, kdo takové podmínky nemá, a dovolí si ukázat prstem na vypaseného viníka! A přesně v těchto momentech národních vývojů v Arabské i Černé Africe se nalézají pravé příčiny "ochrany civilistů:" i v Libii totiž v Únoru 2011 někdo ukázal na Italy.. Takto triviální jsou příčiny koloniálních válek. Stejné důvody pak vedou malé i velké buržousty a jejich děti, aby se mstili za svou byť jen duševní nepohodu bezohledně, klidně i zabíjením dětí, otců, matek anebo starců. V podmínkách maloměsta a vesnice klidně i zabíjením zvířátek, za což si tito lidé navzájem dokonce i platí! Národní, Maloměstští i Nadnárodní buržousti se však nejvíce bojí nejen komunismu, ale i kolektivismu, a vůbec čehokoli, kde lidé svou spoluprací nastolují v ekonomicko-společenském prostředí průhlednost - zbohatlíci každého ražení se totiž nejvíce bojí všeho, co by omezilo jejich nekalé příjmy a praktiky. Od výpalného, které kvete snad v každém Českém městečku, přes zahlazování konkurence, po provázanost podniků s radnicemi a policií, přesahující až k soudům a na policii. Jmenovat všechny "výhody" s revanšisty spolupracující CIA-ou kolonizovaného Českého státu snad ani není nutné. Od černých skládek, přes mixování lesních ptáků v mixéru a černé helikoptéry NATO, čekající uprostřed silnice na resuscitaci na mělčině utonulého děcka probíhající za provizorní plentou bychom se dostali přes všelijaké Pospíšily, Klause, Clintony jistě i k jatkům v Libii, Sýrii, Afghanistánu, Iráku, Korey - a přes Německé zajatecké, trestní a "humanitární" tábory - jistě až někam do středověku.. Tam jistě pan Stropnický čerpá nejen svou nepokřivitelnou sebedůvěru, ale jistě i morálku: pokud se studentům Univerzity nezdá inkviziční proces, přiběhne buržoazní církevní hodnostář (tj. inkvizitor, něco jako patron hasičů - místní kapitalista vysloužil si specializovaný společenský titul bez potřebné kvalifikace), otevře ženě visící hlavou k zemi hákem břicho, a vysekne, že snad již je zřejmé, že právě tato žena je plná nečistoty. Stropnický provedl důkaz zhruba podobně: odmítání základen NATO a odmítání dalších věcí NATO je bez diskuze emocionálním problémem. Problémem bez náplně, problémem, který nikdy neprošel kolem argumentů. Problémem, za který si mohou Čeští občané sami, a který za takových okolností Stropnický údajně neodmítne přejít, "kdyby bylo potřeba." Otázka NATO je tedy právě taková čarodějka, naplněná nánosem emocí a nečistot, zatímco rozumní lidé, uctívající NATO a snad i Papeže vládnoucího z Francie vědí, že NATO potřebují. Čarodějky jsou nečisté, a NATO je jen o potřebě, nutnosti a emocích.. A s Václavem Klausem uzavřeme nepěkným klišé, že za rozšiřováním těchto emocí mohou různí našeptávači a novátoři. Pak jistě hurá, už aby nás jich zahraniční vojáci NATO zbavili, když se z takového úkolu týden co týden dělá špatně našim bezpečnostním kontraktorům státu s Českým původem a základní orientaci v prostředí bydliště i uvyklostech obecného Českého lidu. Neboť co oči nevidí, srdce nebolí, a takoví permanentně zaúkolovaní cizáci nevidí na okupovaném území ani do zvyků, ani do slušností, a netrknou je ani samozřejmosti, takže jsou schopni mnohem brutálnějších a ohavnějších operací, než lidé pocházející ze stejného národa, aniž by museli mít hned silnější žaludek. Takové Jihokorejské pro-Japonské zbohatlíky však najdeme všude, i v Čechách, a ti mají mnohem hlubší žaludky, než cizáčtí žoldáci. Domácí nepřítel národa, který se vydává za jeho ochránce udrží v hlavě až příšerně rozrostlou palogiku, a žaludek se mu neobrátí nad nejpříšernější ubohostí páchanou za účelem zvýšení a prodloužení utrpení obětí. Žoldáky v akci většinou udrží jakási cizácká imunita z neznalosti, a ještě to lze po několika měsících zvěrstev prodloužit medikamenty - psychofarmaky či drogami. Ale v podstatě jsou cizí žoldáci a zbohatlické lokajské příšery srovnatelně zlé a nebezpečné. Kdyby jenom naši občané věděli, kolik státní aparát investuje do rozšlapávání plžů a náležitých technologií a paliv. Naštěstí je Bůh nejen strašný ale i tak milosrdný, že si to nedovede člověk vcelku představit, takže všechny postřílené a rozřezané ptáky, ještěrky a plže v mém okolí, jejichž piety a rodiny se dotkly zájmy místní buržoazie, České korupčnické loutkovlády, CIA, BIS a NATO, může bez rozdílu navrátit mezi živé. Protože přeci jenom, zatrašovat násilím zvířata, která se v teologické hierarchii Islámu řadí mezi Svatá stvoření, to je ubohá snaga již v důvodech, a mělo by tomu tak zůstat i v důsledcích: lidé by neměli rozšiřovat své zločiny za hranice měst, vesnic a silnic, a pokud se tak děje systematicky, Svatí se dovedou vysmívat i systematickým zmrtvýchvstáním. To se pana Stropnického netýká jenom zdánlivě.. je to nyní totiž on, kdo vydává naši zemi den co den nájezdům tisíců zahraničních agentů, ať už bezcitných společenských manipulátorů, korupčnických vrahů s diplomatickou imunitou anebo agentů, kteří provozují na naší společnosti rozsáhlé a velmi podivné pokusy, které lze docela dobře i nafotit, když člověk ví, co hledat (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama