NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-06-11

11. června 2014 v 15:42 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Lživá zpráva OSN o menšinách v Pakistánu

Tvrzení "Nezávislých expertů na lidská práva OSN," jak je označuje tisková zpráva OSN hned v úvodu, aby na konci článku dalo od nich ruce pryč, jako od "členů Ženevského koncilu který nemá s OSN nic společného," že menšiny nejsou chráněny, a především, že "víra Muslimů sekty Ahmadiyya je v Pakistánu nezákonná" je lživé. Dále je lživé, co tiskové centrum OSN přebírá v této zprávě od Ženevské KLP, že "Pakistánská legislativa útočí na menšiny," a nejen, že je to lživé, není to ani jako tvrzení v té stejné tiskové zprávě zprávě OSN nikterak, ani náznakem, doloženo.

Pokud byli 13 Května zatčeni 4 členové této sekty v Šaraqpuru, údajně pro obvinění z ruhačství, jsou takto zadržováni i členové ostatních sekt, včetně na př. rozsáhlé křesťanské populace Pakistánu, a pokud byli tito čtyři lidé obviněni, neměla by příslušnost k uvedené sektě bránit dokončení spravedlivého procesu, a nikoli jak tvrdí KLP, ochraňovat jedny před terorismem i před spravedlností jenom proto, že je jich méně. Že se zákony o ruhačství často pokouší někdo zneužívat v osobních konfliktech anebo k vyvolávání etno-religiozní nevraživosti, je jasné, ale pokud už existují, musí platit pro všechny, svoboda projevu jde stranou, a ani s doloženými případy osobního zneužití toho zákona to stále nic nepoukazuje o utlačování menšin. Hlučné homosexuály s konty v USA a podobná hnutí označující za lidská práva státní převrat a za svobodu slova koloniální monopol na fabriku veřejného mínění dávám stranou, zatýkání úchylných existencí, jako jsou Pussy Riot je zcela legitimní, a manifestace homosexuálů jsou nejen významově nesmyslné, ale také placené Spojenými Státy.

To platí na př. o tzv. neonacistech v Evropě: nejen, že mají nelogickou stavbu svých sloganů a názorů, ale jsou také řízeni těmi stejnými lidmi, kteří ovládají zcela mimo principy demokracie vojenský stroj NATO.

Pokud bychom tuto zprávu OSN napůl přebírající, napůl dávající ruce od, zprávy elitářské Komise v Ženevě chtěli brát vážně, berme pak vážně útoky Saudské Arábie, že jsou v Pakistánu utlačováni sunité, berme vážně útoky Íránu, že jsou v Pakistánu utlačováni šjíté, a tak dále. Každopádně zde KLP zneužívá toho, že dlouhodobá hnilobná přítomnost západních žoldáků: zvrácenců, psychopatů a vrahů v Afghanistánu a její důsledky pro Pakistán, a dále dlouhodobá a intenzivní pro-drogová kampaň rozvědek Západních kolonialistů, a další útoky USA a jejich ne-demokratických spojenců a nohsledů na Pakistánskou celistvost, bezpečnost, všeobecný smír a klid, že to vše v kombinaci s (co do západních měřítek) standartně zkorumpovanou politikou působí v lidech vystavených extrémnímu násilí pocity beznaděje, odloučenosti po liniích kastovních, etnických i náboženských, a že lidé uzavírající se nezdravě hluboko do svých komunit, jak zaznamenali Pakistánští novináři trpí díky špatné politice, špatným soudům a mizivým účinkům výborné policie dojmem cíleného útlaku.

Ženevští nepřišli s ničím novým, tuto psychologickou versi používají systematicky kolem okupace se hemžící Západní agenti, a právě vyživováním těchto apatických pocitů a utvářením traumat získávají další a další konskripty pro teroristické a sektářské zločiny. Ženevští toho nyní používají v špinavé kampani proti Pakistánu: oni se ovšem velmi dobře ukázali nad Libií, a proto jejich zprávu budeme s plnými pusami brambůrek, oříšků či mrkve brát velmi vážně. Pokud bylo loni pozabíjeno v různých teroristických akcích 7 členů sekty A., a letos shodou okolností v měsíci Květnu dva, za velmi podezřelých okolností, pak to nedokazuje také naprosto nic.

Američané pozabíjí v Pakistánu desítky lidí měsíčně, bez ohledu na sektu, věk či pohlaví, a někdy pravda, až příliš s ohledem, vzpomeňme na provokaci při které rozstříleli z dronu několik žen, které byly v lese na dříví.

Pakistánští TTP (a další odnože Americké politiky v regionu, jako třeba LeJ), vyživovaní teroristickými relaxačními tábory v Afghanistánu a chránění na útěku Afghánskými hranicemi a Americkými vojáky, ba někdy dokonce postupující přes Pakistánské hraniční body za letecké asistence NATO pak zabíjejí čistě z genocidních důvodů stovky lidí, deset tuhle proto, že to byli šjíté, deset tamhle proto, že to byli sunité, a tak dále. A pokud jednoho, toho letošního člena sekty A., shodou okolností Amerického občana, zabili na hřbitově (Mehdi Ali Qamar), a druhého zabilo patnácti-leté dítě velmi účelně - na policejní stanici, pak si nedovedu představit jiné vysvětlení, že problematiku a značnou část jejího "řešení" přihrál neslavné Ženevské KLP na stůl stejný člověk, který poslal ony dva letošní členy sekty A. do věčných lovišť, ba, přichází dokonce v úvahu, že oba, zřetelně související útoky provedli lidé, které je možno, přinejmenším z technického hlediska označit za "spolupracovníky KLP Ženeva." Nedokážeme se už vůbec představit, co KLP ve skutečnosti žádá po Pakistánu požadavkem "osobní ochrany členů sekty Ahmadija?"

Pokud letos patnáctileté dítě zastřelilo propašovanou zbraní na policejní stanici jednoho ze čtyřech zadržených, přičemž ostatní tři odešli po složení kauce (to zřejmě protiřečí tvrzení KLP, že byli zadrženi pro osočení z ruhačství), a pokud se přímo na Američana v sektě A., když byl na hřbitově, zaměřili útočníci na motocyklech, kteří měli kvalitní informace o jeho zvyklostech, těžko to akredituje Ženevské odborníky na fabrikaci, aby žádali "zajištění práva na svobodu náboženství pro členy menšin."

Kdyby OSN bylo co k čemu, odsuzovalo by i jiné vraždy v Pakistánu. A mám ten dojem, že jediný oprávněný požadavek, který ovšem v zprávě - nečekaně nepadl - protože by musel zůstat osamocen, a naopak by musela sama zpráva být doplněna dalšími zprávami k jiným událostem - "rychle zajistit pachatele a zřídit pro oběti spravedlnost" by z "úst" OSN vůči utiskovanému Pakistánu, příkladnému a historickému přispěvateli OSN zněl dosti drze a nafoukaně. Co není dobré pro OSN, tím ovšem KLP nepohrdne, že? Jen s podivem, že plánované přemístění koloniálních žoldáckých vojsk NATO do Pakistánu je již připravováno i v OSN.

Pokud je tomu opravdu tak, pak k čemu násilí, které se proti Pakistánu zdánlivě neslyšně plánuje? Ať tedy OSN dokončí svůj záměr, a rozvrátí Pakistán do podoby Libie samo, ušetří tak Americké peníze, a svou velmi špatnou pověst, nezaloženou vlastně žádným úspěchem v mezinárodní protiválečné snaze, spíše prolezlou chronickým sabotérstvím a dvojakostí, rozhodně dále nepoškodí. Jelikož tato konkrétní zpráva tiskového centra OSN nenese žádné argumenty, nejsou také logicky žádné argumenty potřeba k jejímu označení za fabrikaci a spleť manipulací, a dále, zcela již logicky, a s příhledem k protichůdným formulacím OSN o vztahu OSN k samotnému obsahu "ženevské expertýzy" je tím vrženo jasné světlo na podezřelé zájmy OSN vůči Pakistánu.

Uvolňuje tedy OSN žurnalistické nároky na své zpravodajské publikace, aby stejně jako v Líbii a Sýrii zprostředkovávalo západním zemím posílení jejich politického tlaku na jejich nepřátele? V tomto případě na Muslimskou zemi, členský stát NAM, a strategický přístupový bod ve válce USA proti Íránu? Budou následovat ještě ohavnější pokusy OSN země v tomto regionu pošpinit a destabilizovat? Tisková zpráva požadující a nepožadující prostřednictvím OSN - asi typu novináři napište si co chcete - pochází z 2. Června 2014. 20. Května probíral situaci lidských práv v Pakistánu šéf OSN Ban Kim Un s Ruským Prezidentem Vladimírem Putinem

Malala Jusufzajová, OSN a Jonatan Goodluck

Spisovatel rozebírající na stránkách OSN únos 276 děvčat v Nigérii ze školy, na Al-Kajdu napojenými ozbrojenci vystupujícími trapně pod jménem Boko Haram, které ukradli historicky mrtvé revoluční vlně v Nigérii se plete, když tvrdí, že Malala byla postřelena proto, že chodí do školy.

Nejde ani o to, že Jusufzajovou nepostřelil Taliban, ale TTP, oni tuto větev škodlivě nazývají Talibanem i Pakistánci samotní. Nebudu ani nutit autora k tomu, aby bral v potaz byť i jen možnost, že je Al-Kajda (TTP) prorostlá nejen s drogovým podsvětím, ale i s tajnými službami západních zemí ale i Indie a Afghanistánu, takže by takový útok na mediálně protřípanou malou figurku ve velké hře neměl příčiny povrchní, ale hluboké důvody připravené na seanci nebohabojné moci, zbohatlické zvrácenosti a vychytralé, cizácké drzosti.

Malala byla postřelena proto, že již byla západní ikonou, a proto, že komunikovala se západními entitami, otiskovala ve spolupráci s Americkými a Evropskými úřady propagandu různého typu a kalibru v globálních, především kriminálním spolčením NATO držených médiích. Teprve v tomto stavu věcí byla "neúspěšně zastřelena," aby konečně došla nanebevzetí mezi nesmrtelné hvězdy rétorických obratů v zkorumpované, barbarské a afghánskými drogami nafetované Británii, kde jsou školy jen na okrasu, a mravy ani na to ne. Malala bude možná ještě desítky let zdobit kýčovitou rétoriku západních, dobře placených krasoduchů, ale v Pakistánu takřka jistě vybledne na úroveň různých neoblíbených Havlů, a podobných zahraničních dělátorů.

Vybledne, protože se nezasazuje o věci doopravdy, hraje svou roli v dospělých argumentech a diskusích, nezasahuje do věcí v Pakistánu svým životem, ale naopak posluhuje různým zahraničním tlakům na Pakistán, a média se chrání zuby nehty, aby, když o ní mluví, nebyl rozdíl mezi vlastí Pakistánců, vlastí Jusufzajových, vlastí sil, o kterých tito novináři tvrdí, že je na ně spolehnutí a svět má v jejich rozhodování oporu pro důstojnější budoucnost člověka, zuby nehty, aby se diskuse nedostala k bodu, ve kterém je Jusufzajová postavena v nepříjemné blízkosti nějakých formulací o nátlaku na Pakistán, a nedej Bože otázek kdo že to tlačí, a s jakým trestním rejstříkem v Pakistánu!

Jakmile se mluví o "Malale" jsme si všichni v médiích tak rovni, že by stačilo nasednout do autobusu, a za pět minut bychom se cítili jako doma v Británii, USA či Pakistánu. Jenže tak to zdaleka není, a Západní země mají v Pakistánu tak krvavé ruce, a tak prolhané novináře a historiky, s takovou černí na svém svědomí, že taková "zahraničně působící" respektive "zahraničním silám asistující" Malala vybledne mezi Pakistánskými lidmi s každou další recyklací v západním tisku, v západních institucích (OSN, HRW, ICC), protože, a bude to ještě zřetelnější, nejde o Pakistánské školství, ale o zachování Pakistánského národa a jeho víry vůbec, a v téhle hře je školství jenom otřesnou záminkou ve vyhnilé hubě západního impéria, záminkou usnadňující a přibližující Pakistánské krveprolití, anebo, samozřejmě, znovukolonizaci, ponížení a podřízení bezcitnému režimu Aliance, kde jsou na trůně ve skutečnosti zločinecké síly čtyř nedemokratických západních zemí, a zbytek Aliance - "spojenců" a "přátel" jsou ve skutečnosti národy porobené, zneužívané a systematicky vystavované kriminálnímu typu sociálního inženýrství, vč. potírání nesourodých politických a ekonomických elementů ve společnosti všemi prostředky: kolonizovanou policií, západními médii, množstvím na koloniální útvar pozůstatků státního aparátu napojených kriminálních a polo-vojenských skupin, komplexní sociální cenzurou, korupcí, násilím i otevřeným zastrašováním, před čímž vším neexistuje v podřízených zemích NATO ochrana u žádné státní instituce. Loajální podnikatelé tak mají v rozvědkových zločinech na lidech, přírodě i na společnosti zakomponované reklamy, a není problém jim propůjčit bezpečnostní, vojenské a špionážní prostředky státu, v naší republice včetně dronů, které proti vám propůjčí americká rozvědka vašim bohatším sousedům, je to jednodšší, když pomohou se začištěním společnosti od všeho nesourodého. Tímto způsobem na př. naše policie nikoli rozbíjí drogové skupiny, ale přehlíží je a podporuje, nikoli pro peníze samotné, ale ze stejného důvodu, z jakého naše rozvědka přehlíží okatou činnost rozvědek cizích na našem území, a v poslední době dokonce s nimi naprosto bez odstupu spolupracuje.

Malala je pouze odpornou figurkou pro naivní publikum, které bohužel přes události posledních čtyřech let stále věří znalecky zaváděným představám, že "naši západní přátelé" chystají Pakistánu "lepší budoucnost," a že diskuse o Malale ve společnosti je právě tím příspěvkem, na který se v důsledku různí Obamové a Hollandové těší. Snad toto doposud neprobuzené a snad i neprobuditelné publikum uzná alespoň to, že není snad ani pořádnou konspirační teorií konstatovat, že ne: nechystají. A jediné toto zjištění snad je potřebné k plnému procitnutí z umělých snů, které naše média za bílého dne vplétají lidem do neviditelné skutečnosti v zahraničí. Tedy snad krom několika povodní a zemětřesení, které se i přes své nepříjemné umístění už nedaly zamlčet.

Dívčí školy jsou v Pakistánu pravidelně napadány teroristy, ale také tomu je pravidelně mimo vyučovací hodiny. Jak lze tedy skrývat pravé příčiny jejího ohrožení v Pakistánu naparováním se při řečech typu "Vidím Malalu ve vás všech, děvčatech v Nigérii, protože překonáváte svůj strachh každý den abyste došly do své školy, protože víte, že je to správná volba," když argument prázdných škol podsvěcuje dlouhodobou spolupráci Jusufzajových s Britskou BBC jako jedinou schůdnou příčinu? Trochu to také připomíná žurnalistické manýry z minulého století, na které upozorňuje Česko-Rakouský esejista Robert Musil: článek o dostihovém zápasu kdosi obohatí spojeními typu "geniální kůň," článek o cenách chleba kdosi jiný nadepíše "zločinné rejdy" a tak podobně. Kdoví, jestli autor neuvažoval o rozšíření svého článku v tiskové službě OSN o básnické zakončení, že cestou z humanitárního blábolení při prapodivné příležitosti v Nigerii, kterou USA nenávidí, a kterou čeká brzy jistě podobný osud jako Tajsko, kde USA získaly co chtěly, viděl tvář Malaly zrcadlit se ve všech řekách, a ba, při přejezdu přes hranice se objevila i v plexiskle strážní kadibudky.

Ovšem, také musíme autoru z Ženského oddílu OSN odečíst od špatného fakt, že všichni tito specialisté OSN na jednobarevná témata jsou zcela odtrženi od reality, a vidí v Malalách světa budoucnosti jejich respektivních zemí bez ohledu na to, že už ve svých zemích nežijí, ba, vidí perspektivy řešení nejpalčivějších problémů té které země v různých Malalách, i přesto že tu kterou zemi právě požírá brutální a dlouhá občanská válka, anebo na ní dopadají atomové bomby s podpisem té které Malaly růžovou fixkou v černém srdíčku od nějakého samodosazeného generálka NATO. A není ovšem náhodou, že paní nebo pan Mlambo Nguka šéf sekce OSN Žena vytahuje proti Nigérii Malalu: když už USA nepochodily se zpochybněním voleb, chtějí Nigérii postavit v lživém světle na nízkou tzv "Malalinu příčku" po boku s Pakistánem, aby tak oba státy klesly v očích světa ještě o kousek níže, staly se postupně s přídavkem různých "menšinových útlaků" snadnou kořistí pro Americko-Německé mrchožrouty, kteří mrchu v první fázi ohlodávají několikaměsíčním bombardováním sociální, nacionální a politické infrastruktury z letadel a helikoptér, aby pak zbytek svébytnosti složily na lopatky v kriminálních krveprolitích, a co nejdéle strategicky, mocensky i ideologicky parazitovaly na rozvědkami a kriminalitou paralyzovaných národních strukturách, udržovaných sociálně i ekonomicky zvenčí při životě.

Malala je v této hře tím geniálním koněm, kterým si kdosi přifoukne své přeprázdné politické projevy, a projde s takovým podvodem i po tisící bez povšimnutí, aniž by vlastně kdy řekl něco nového. Stokrát ještě poučí Spojené Státy Pakistán v tom či onom s odvoláním na Jusufzajovou, protože je vždy spoleh na v teatrálnosti geniální média, zvláště za státní peníze, a stokrát si díky této přestárlé hvězdě zahraničně-propagandistických pořadů BBC, kterou bohužel podporoval i Pakistán posílí Spojené Státy své tlaky proti Pakistánu v teatrálních novinkách OSN, než i světu dojde, že je-li Malala zatracována doma, postrádá médii střiženou auru i pro ostatní svět. Bez ohledu na naivitu. Dosud však Jusufzajovou Pakistánští novináři ctí jako světovou ikonu, takže ponechme prognózy budoucnosti, a dívčí školy Talibáncům, které USA vycvičily aby svrhli v Afghanistánu Socialisticko-Islámský hybrid, který už dávno vyráběl traktory, a nosil džíny bez ohledu na pohlaví a věk.

  • 28. Května KLP OSN Pilejová přidává své želízko do ohně nesmyslnou žádostí, aby Pakistánská vláda zastavila tzv. zabíjení ze cti, které si loni vyžádalo údajně 869 ženských obětí, a označuje tyto tresty smrti mimo kontrolu justice pro mladé lidi zneuctívající své rodiny a vesnice libovolnými sňatky za "násilí na ženách." Přitom je to problém jako s tradičními mocenskými strukturami v Africe, který ačkoli se jej vlády snaží vyřešit a dostat veškerou spravedlnost pod kontrolu jednotné justice, trvá roky a někdy i storočí, než si společnost odvykne řešit rodinný pořádek starozákonními postupy sama. Vesnice však tento způsob kontroly nad pohlavností před státem a policií, i před lékaři skrývají, a nějaké násilné útoky státu na širokou Pakistánskou masu tradičně žijícího obyvatelstva by nejenom nahrávaly do karet teroristům, ale ohrozily by stát samotný, protože ten ani v Pakistánu není o humanisticky-idealistickém koloniálním společenském inženýrství, ale o souzvuku s většinovou společností, a ta je zjm. na venkově právě taková, že utajené manželství navzdory vůli rodičů bere jako zradu víry a provokativní zneuctění rodiny. Je podivné, co všechno OSN v tažení proti Pakistánu vytáhne za nelogičnosti a - pro jiné země nepřípustné požadavky, přitom Pakistán není rozhodně jedinou zemí kde společnost popraví biblickými způsoby více lidí, než samotný stát. OSN vyzvalo členské státy k posílení detradicionalizačních zákonů r. 2001, 2003 a 2005. A nyní v rámci jednostranné politické kampaně NATO proti zemím regionu KLP OSN útočí pouze na Pakistán, jako by z něj bulvární případ zabití ze cti - s těhotnou ženou v popředí - dělal nějakou specialitu.
  • Irina Boková šéfka výboru pro Školství, Vědu a Kulturu OSN (UNESCO) 13. Května zdůraznila význam Malaliného Fondu, založeného OSN ve spolupráci s vládou Pakistánu, v reakci na únos stovek Nigeriských děvčat teroristy silně pro-Americké al-Kajdá v Nigerii. Novější zprávy OSN již fond vystřihují a ponechávají pouze Jusufzajovou ve spojení s "režimem Jonatana Gudlaka" v Nigérii, kterého se dokonce globalistická média snažila obviňovat z násilí, které páchala Al-Kajdá ("Boko Haram"), a označovat jeho protiteroristickou bezpečnostní kampaň za politickou tyranii a volební násilí.
  • Biloruský Prezident Alexandr Lukašenko řekl v Kijevu, že podporuje Ukrajinskou jednotu a integritu, při slavnostnímu jmenování Porošenka prezidentem. Řekl, že nevěří, že situace na Ukrajině je kritická, a že věří že volba Prezidenta ji stabilizuje. Na otázku řekl, že za vývoje na Ukrajině jsou "odpovědní všichni, kdo se účastní slavnostního jmenování ve Verchovne Radě," a že "není třeba obviňovat pouze Vlasimíra Putina." Kritizoval také Ukrajinskou vládu, byť s omluvou za své nedostatečné informace a poukazem na nesrovnalosti v médiích, že není schopna jednat s lidmi na jiho-východě, a řekl, že se to musí Kijev naučit, a nechat těmto lidem uskutečnit volby, aby mohli věřit svým autoritám. Řekl, že je potřeba zničit povstalce, kteří bojují proti Ukrajinským lidem, ale poukázal na dosavadní nekompetenci Kyjeva, a možné následky na Ukrajinských životech rukou Ukrajinských vojáků z pokračování této iniciativní nekompetence plynoucí. Potvrdil svou připravenost mediovat mezi stranami v Ukrajině, kterou pokládá za součást svého národa, a vyzval Kyjevskou vládu, aby umožnila Janukovičovi žít na Ukrajině, na př. ve vesnici, kde se narodili jeho rodiče (BEL)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama