NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-06-23

23. června 2014 v 16:53 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. OSN tvrdí, že USA nepotřebují pověření OSN aby zasáhly v Iráku. Ban Kimun řekl, že by Irácký Premiér mohl potřebovat pomoc USA, což zní velmi nevěrohodně, a hraničí s vojenskou dezinformací a vměšováním. Premiér Maliki zatím zaručil dobrovolníkům 500 tisíc dinárů měsíčně, zatímco v teroristy a NATO okupovaném Mozulu vrazi likvidují kulturní dědictví, anebo 44 zahraničních dělníků osvobozeno ze zajetí v Kurdském Kirkuku (RT,pí)
 2. Petrohrad uvedl svou nabídku na hostování fotbalové Euro-2020, v r. 2018 bude Rusko hostovat Světový Pohár FIFA, takže Rusové ani o právu na hostování Eura nepochybují (RT)
 3. Náhradní Páteční modlitba v Tehránu vedená Hudždžetulislamem Kazimim Sedikim zmiňovala v Pátek, že Takfiri (násilní fundamentalisté všech teroristických skupin) jsou formováni Západem. USA a Západ jsou nepřátelští k Islámu, a snaží se pošpinit obraz Islámu. Takfiristické skupiny páchající zločiny ve jménu Islámu jsou jimi vyráběny (USA a Západem), řekl Hudždžetulislam Kazim Sediki během pátečních modliteb v parku Tehránské Univerzity v Pátek. Odsoudil Takfiristické skupiny i jejich zločiny v Iráku a regionu.. pro fotky džihádistů s Americkými zbraněmi a ve společnosti vojáků NATO nemusíme chodit příliš daleko, hemží se jimi i globální media při reportážích z Libie i Sýrie, ba i z Pakistánu (IRNA)
 4. Indie zatkla v okupovaném Kašmíru šéfa Laškar-e-Taiba Navída Džat is-Multana. Následovat budou tiskové a diplomatické útoky Indických ministrů na Pakistán a Pakistánskou rozvědku ISI, a jistě i další prohloubení diskriminace Muslimské většiny na okupovaném Kašmírském teritoriu (pí,NNN)
 5. Američané proklamují svůj zájem posílit bezpečnostní spolupráci s Pakistánem, poté, co jsme zpochybnili tvrzení USA, že NATO blízce spolupracuje s Pakistánem při hranicích, během Pakistánských útoků na teroristy Ohlasu Talibanu Pakistán (TTP). Vedle toho však jak zdechliny leží fakt, jak USA nakládají s Karzaího vyjádřením k oficiálně plánovanému trvalému pokračování okupace USA, a další, čerstvé odsouzení dronového útoku NATO na Pakistánském území Pakistánskou vládou. Dronové útoky odsuzuje po několikaleté celosvětové občanské kampani i OSN, oficiálně, byť to ještě nemá podobu předpisu, bylo to tam kritizováno adresně na účet USA. OSN podpořilo novou iniciativu Pakistánu pro uprchlíky (pí,APP)
 6. Směšné šarády se účastní OSN, když odsoudilo bojkot kandidáta na Prezidenta v Afghanistánu Abdaláha Abdaláha, který označil připravované volby oprávněně za podvržené. Prezident Karzaí kandidátovu iniciativu podpořil, a označil jeho řešení za pozitivní krok pro volební proces v Afghanistánu. Urgoval OSN aby intervenovala v Afghanistánu kvůli sčítání hlasů. Americe značně podřízené OSN jeho volání po spravedlivých volbách odsoudilo na základě "nedostatku potřebného respektu k ústavě." Zde vidíme dobře prokreslenou míru vměšování, která by naprosto neměla být v OSN obvyklá. Pramálo by OSN stálo, kdyby posílilo důvěryhodnost voleb prověřenými prostředky, které jinak evidentně existují pro desítky dalších zemí, které prošly v posledních pěti letech podobným zvenčí nebo zevnitř znečištěným politickým procesem. U země, kde OSN popírá stav okupace, navzdory názoru absolutní většiny obyvatel východní i západní polokoule, je podobné jednání více než podezřelé. Připomeňme, že z voleb se odhlásil ještě další kandidát, bratr současného Prezidenta Karzaího, který se ctí uzavírá své Prezidentské období odsouzením navrhované smlouvy USA o přítomnosti 10 tisíc okupantů natrvalo. Přitom média jeho odmítnutý podpis zamlčovala, a přišla s tím, že deset tisíc okupantů má již od Karzaího zelenou - jednoduchým způsobem, prostě se za úspěšnou dohodu v médiích dva týdny označovala jednostranná prohlášení Americké vlády, a ohlas názoru Prezidenta Afghanistánu Karzaího byl prostě pro potřebu věci úplně zamlčen, jako by o to ani nešlo (pí,APP,RT)
 7. Syrský MZ osočil vlády aliance NATO, že z politických důvodů zdržují dokončení likvidace chemických zbraní. Propaganda v Západních médiích úmyslně vyřezává a jinak destruuje a znečišťuje tu část výroku, kde jsou příčinou politické důvody. Státy aliance NATO likvidaci zdržují proto, aby zveličily územní autonomii rebelů v Sýrii, a tak nepodloženě marginalizovaly výsledky Syrských voleb. Patrně jsou mezi základními příčinami těchto kroků Aliance NATO reálné územní ztráty rebelů, a úniky informací z tzv. bašt opozice (pí:::MAAN)
 8. Aby Američané podpořili svou kombinovanou kampaň proti Irácké vládě, šikovně využívajíc politické krize v Enberu a teroristických útoků Syrských a Libijských vrahů, oznámilo Státní Oddělení USA, že teroristé vykradli "Sadámovy chemické zbraně" při útoku na základnu v Al Mutahana. Následovat by měly pečlivě s OSN koordinované akce Americké vojenské rozvědky CIA s Brity, při nichž dojde k nějakým omezeným útokům chemickými zbraněmi (pí,NNN)
 9. Američané provedli poblíž Libijského Benghází zadržovací operaci na podezřelé z útoku na jejich vojenské poradce na Americké "ambasádě" v separatistickém Benghází. Operace byla dle Čínské agentury XINHUA a Amerického Vošinkton Postu bez svolení Libijské "vlády," která vzešla z Přechodného Národního Koncilu a některých "velitelů" teroristických a žoldáckých skupin, které asistovaly vojákům a bombardérům NATO před médii a při zastrašování a sabotáži. Otázku médií odpověděl mluvčí Státního Oddělení USA Kirby cynicky tím, že taková operace nemůže Libijce překvapit, poté "co vláda USA Libii několikrát informovala, že pachatelé útoků v Benghází budou dovlečeni do USA ke spravedlnosti." Libijští občané tak byli všudypřítomnými Americkými komandy vyvlečeni ze své země, a nyní budou zahrabáni do nelegitimních věznic v USA, bez legálních soudů, bez práva na spravedlnost, bez respektu k mzn. zákonům a lidským právům (NNN,pí)
 10. Organizace Islámský Stát v Iráku a Sýrii (ISIS), [skládající se z Fronty Nusra, Al-Kajdy, elementů Svobodné Syrské Armády (FSA) a Libijského Hnutí za Svobodu (LIFG), pozn. pí] už uloupila v Iráku tři města: Mozul, Takrýt a Tal Afar. ISIS bojuje proti Alavitům v Sýrii a proti Šjítské vládě v Iráku, v plně planoucí sektářské válce, zatímco Kurdové v Severním Iráku chtějí zůstat mimo rvačku a zajistit si svou územní suverenitu. USA podporovaly tyto Sunitské džihádisty proti Syrské vládě, ale jejich bezohledné vraždění a plundrování v Iráku alarmovalo USA a svět. Írán se určitě stane stranou v konfliktu, majíc největší Šjítskou populaci na světě. Írán již poslal vojáky do některých částí Iráku, a mohl by s USA spolupracovat na posílání zbraní Irácké vládě. * Jako Lerného Hydra, stal se nadnárodní "Islámský" terorismus větším problémem, než si kdokoli představoval. A zatímco skupiny jako Al-Kajda, Taliban a ISIS účinkují jako vícehlavá monstra, vina také musí padnout na onen meč, který uťal první hlavu, aby povstaly dvě nové. V halucinačním prohlášení Tony Blér uvedl, že to, co se děje nyní v Iráku nemá nic společného s operacemi NATO v Iráku po 11. září 2001. Obama slíbil, že ukončí Iráckou válku ve své kampani, a řekl, že nikdy nepodporoval invazi, ale důsledky plynoucí z Iráku stále USA dohánějí. Pakistán se nyní účastní vlastní války proti "Ohlasu Talibánu" (TTP), ale války v Iráku je poslední do čeho by se měl zapojovat. Pakistánské vedení by mělo zůstat bezúchylně mimo tuto válku a nepodlehnout v žádném případě vnějším tlakům. Máme vlastní, slušný podíl na sektářském násilí v minulosti, a Sunitské skupiny nadále útočí na bezbranné Šjíty. Řady TTP jsou nyní ještě širší a ideologie jednotné Sunitské země s Náboženskou Vládou věc nezlepší. Již Islámské Hnutí Uzbekistánu (definované Americkou vojenskou přítomností v Uzbekistánu, pozn pí) fundamentalistická povstalecká skupina nalezla přátele v Pakistánském TTP. ISIS může učinit totéž. Pakistán si bude muset zvolit stranu, pokud USA a Írán spojí ruce, a měšec a vliv Saudské Arábie (na Pakistán, pozn. pí) nám to také nezjednoduší (dopis čtenáře Pakistánského deníku Národ, skupiny Nava i Vaqt, přel. pí)
 11. Federální Ministr pro Plánování a Rozvoj v Pakistánu Ahsan Iqbal řekl, že všechny politické strany by měly pracovat společně k dosažení míru a pokroku Pakistánského lidu. Ministr Obchodu pak urgoval všechny politické strany k pokroku v každém sektoru (APP)
 12. Palestinská Tisková kancelář MAAN tvrdí, že Syrský Prezident Bašar Al-Asád odmítá jednat s "exilovou, hlavní opozicí," s Národní Koalicí (NC). Nebudeme se babrat v praštěných, alibistických formulacích, které MAAN bezpochyby přebírá od svých Západních dopisovatelů, počínaje tím, co by mělo znamenat "exilová opozice," a co to znamená v článku MAAN, konče na př. tím, že "Syrská válka" údajně začala jako "mírumilovné hnutí, které se proměnilo v ozbrojenou rebelii poté, co Asád spustil masivní zátah na dizent," protože je otázkou co potom spustily západní dodávky zbraní, tiskáren na bankovky, nástražných zařízení, Belgických pušek, Amerického nočního vidění a Izraelských mobilních vojenských nemocnic a vojenských poradců NATO, když "ozbrojenou rebelii" spustily, dle údajů MAAN, jiné, uvedené příčiny. Také bychom mohli dlouho debatovat o tom, co je to dizent, a zda obsazování celých čtvrtí ozbrojenci, zákazy výroby jídla pro podnikatele, kteří by eventuelně živili svými výrobky někoho, kdo nenarukuje mezi rebely, a následné bombardování takto vybydlených, zdevastovaných čtvrtí měst v logistických bodech západního vojenského importu jsou něco, co lze nazvat zátahem na "takový dizent." Osobně mám též problémy s osvědčenými historickými tvrzeními západních agentur, že lidé, kteří jezdí se samopaly na motocyklech, a hází na "Kadáfího konvoje" výbušniny popřípadě kropí všechny kolemjdoucí ze samopalu, jsou "ozbrojení dizidenti." Dizidentem rozumíme někoho, kdo se neidentifikuje s většinovou politikou toho kterého národa, kdo necítí sounáležitost s přesvědčeními, která v zemi převládají. Ale někdo, kdo se všemi prostředky snaží svrhnout státní moc, narušit národní soudržnost, zastrašit spoluobčany, aby nehájili klid a mír v zemi spolu s jejím politickým nastavením, a přenechali politické rozhodování násilnému převratu vždy připravené menšiny ve státním aparátu a mezi vojáky, takový člověk je ztěží dizident, natož, pokud jsou jeho politické požadavky formulovány především v zahraničí. A to je myslím právě pro Syrskou krizi ještě charakterističtější než pro tu poslední, tragickou, Libijskou krizi, kde měli tzv. rebelové toto pojmenování navzdory faktu, že se dělili na množství ozbrojených skupin, které spolu nebyly ochotny prohodit slova, zatímco západní vlády ještě celkem otevřeně přiznávaly, že "povstání nemá žádné politické vedení, není jednotné, a neví se kdo bude povstalce v Libii zastupovat." Teprve postupně vytvořily, cestou kontaktní skupiny a "exilové vlády" (Transitional National Council, "přechodná národní vláda") cosi, co se teprve v Syrském konfliktu zapojilo s Goebbelovskou drzostí hned od začátku a velmi úspěšně, a vyvinulo se právě v "hlavní opoziční uskupení." Přitom toto uskupení je hrstkou samozvanců, kteří sami v OSN, a velmi oficiálně potvrdili, že nezastupují vůbec nikoho v Sýrii, zatímco bylo do té doby dlouho globálními médii zamlčováno, že obrovské nakupení Syrských opozičních a reformačních skupin, které je ochotné jednat s Damaškem, protestuje proti tzv. Národní Koalici, protože ta je po západem ovládaných, mediálně pokrývaných, mezinárodních mítincích neustále zvána namísto Syrské vlády, zatímco není schopna formulovat skutečné politické zájmy domácí Syrské opozice, a ba, stejně jako ona věrohodná domácí opozice není ani Národní Koalice schopna řídit ty ozbrojence, kteří jsou nezbytně nazývani povstalci. Ta Národní Koalice, o které Palestinská MAAN tvrdí, že je hlavní opoziční formací je tím problémovým hráčem mezinárodních konferencí, který má stále nějaké požadavky na tom, kdo se smí zúčastnit, a kdo nikoli, a nejde jenom o "Asáda a Írán," a je to ta Národní Koalice, která v Ženevě uvedla, že hlavní překážkou míru v Sýrii je nulový mandát Národní Koalice v politice Syrské opozice, špatné zastoupení Syrských politických a "opozičních" stran v Národní Koalici: ve skutečnosti prakticky absolutně nulové zastoupení. Protože opoziční konference, které jsou ochotné jednat s Asádem, a které jsou politicky i voličsky občany a obyvateli Sýrie dokáže zaplnit dva slavnostní sály, zatímco Národní Koalice je složena z několika desítek de-fakto Amerických občanů, někteří dokonce z Nigérie, a jejich šéf je jmenován přímo Americkými úřady a velením NATO, přičemž se nechají i fotit. Pojďme připomenout Palestinské agentuře MA'AN, že tzv. Národní Koalice, jejíž kanceláře ve Vošinktonu byly asi tři měsíce mezinárodním tématem číslo jedna pro Ministry Zahraničí, Kancléře a Prezidenty Británie, Spojených Států, Francie a Kanady, stejně jako byl "Husákův koberec" tématem číslo 1. našeho exprezidenta Havla po sedm let, jednala s vyslanci Syrské Vlády, což není žádné pejorativní označení, v Ženevě, a protože "Asád" žádal nejprve jednání o příměří a pak jednání o přechodné vládě, Národní Koalice urputně žádala to stejné, ale v opačném pořadí! A není divu, že Prezident nepřijal návrh "Národní Koalice:" nejde jen o to, že potvrdit její podmínky v podobě "nejdříve přechodná vláda podle našeho výběru" a pak možná nějaké to příměříčko. Je to hlavně a především o tom, že Národní Koalice nemá vojenskou moc v Sýrii, je to tím, že v Sýrii Národní Koalice ignoruje stovky opozičních uskupení, a konečně je to tím, že by tím, zvláště s ohledem k jmenovaným problémům, prostě předal plnou moc jmenovací Americkým úřadům, které doposud plně formulují politiku Syrského "Národního Koncilu" v řečech Prezidenta Obamy, Kerryho a některých dalších šťastlivců. Národní Koalice totiž neříká nikdy prakticky nic, pouze cynicky opakuje, že s Asádem jednat nehodlá, a že žádná přechodná vláda s Asádem, zatímco Spojené Státy mají pokud jde o "zájmy rebelů" - ozbrojenců, jakožto aktivní politické síly, daleko bohatší slovník, a delší proslovy. 1) Nebylo by příměří, 2) Nebyla by to opozice v Sýrii, s kým by bylo přistoupeno k dohodě, 3) Přechodnou vládu by jmenovalo 2x totálně nekompetentní těleso, a rozhodně by se tím Syrská Vláda nejenom vzdala práva na kompromis s Aliancí NATO, která je skrytá pod "požadavky opozice" a "mírumilovným disentem v tříletém stavu sebeobrany," který si vyžádal stovky obětí, ale veškerých dalších diplomatických závaží platných v socialistické části světa, kam Sýrie dosud zcela náleží, nikoli mimochodem, a konečně veškerých mandátů, veškerých pověření, která jí do rukou doposud klade Syrských lid, jak dokonce ukázaly i volby. Jistě bojkotované hrstkou Islamistických stran, a exilovým gumovým razítkem sedícím na zadcích ve Vošinktonu - "exilovou Národní Koalicí," která v sobě již bojkotovala všechno Syrské, s vyjímkou Hilela, kterému vděčím za onen "Ženevský Leak" (čti lýk, únik). Touto propagandou s prošlou trvanlivostí článek MA'ANpěchuje poloprázdný článek, který má dle nadpisu především pokrývat "Asádova" vyjádření ohledně změny postojů k Syrské krizi na Západě kvůli obavám z terorismu, které se, jistě, již dostatečně rozšířily na západě, takže média ony vředy na kurevsky nalíčené západní politice déle nedokáží vyobrazovat s líbivou zdrženlivostí psychopatického sériového vraha, ovšem na jeho fyzickém konci, pátý řádek od konce, se dozvídáme, že Syrský Ministr Zahraničí Fajsal Mukdád "obvinil Západní podpůrce revolty ze zdržování likvidace Syrských chemických materiálů," s tím, že jsou "za jakákoli zpoždění v uzavření této věci odpovědní, protože ten proces politizují." Dále jde článek MAAN v psychiatrických operacích ještě hlouběji, když znovu rozebírá již vytištěné věty a shlukuje je do nových, nesmyslných skupin, takže "Mukdád nepřiblížil, jak Západní podpora takzvaným ozbrojeným teroristickým skupinám zdržuje předávání." Ale nejen, že se článek snaží pomocí nadhození socialistického termínu "ozbrojené teroristické skupiny v Sýrii" zahladit, že Mukdád osočuje "západní země ze zdržování likvidace chem. zb.," ale ještě tohoto prznění významů a započaté manipulace s čtenářem využívá dále, takže nakonec není "zpolitizovaný proces likvidace chem. zb. zdržován ve svém ukončení" ale jde vlastně o "zdržení předávání chemických zbraní" a ještě si článek Palestinské agentury troufne naoko odhadovat, že tím "Asád myslí pokračující přítomnost chemických zbraní na územích kde jsou rebelové." Článek je navíc dokonce mistrovským kouskem překomplikované propagandy, nejen, že se totiž mění zdržování západními podpůrci na podporu západu rebelům která zdržuje, a to se mění na rebelská území která zdržují - nyní již předávání, ale článek si vprostřed pohrával i s výsledky voleb, a tvrdil, že 88% pro Bašaara al-Asáda nevyjadřuje názory "Rebelských území," a zde vidíme, že článek se pokouší - ruku v ruce s onou politizací, o které mluvil Fajsal Mukdád - posílit představu "rozsáhlých rebelských území." K čemuž je jistě prvním předpokladem ta území, kde volby neproběhly - rebelská území - v článku nejmenovat, ať nás to zajímalo jakkoli velice! (pí:--:MAAN/703235 "President Assad Says West Changing Position On Syrian War")
 13. Dva bezpečnostní pracovníci byli zabiti a další zraněni při explozi nástražné silniční bomby v okrsku Turchar v Chajbr Pachtunkvě, v Pátek 20. 06. 2014 (APP)
 14. Český Rozhlas nechal promluvit svého "spolupracovníka v Keni," který označil činnost bezpečnostních složek Africké Unie v Somálsku za válku proti Somálsku. Z toho jednoznačně plyne, že akceptuje některé Somálské separatisty za legitimní vládu Somálska, zatímco neuznává zvoleného Somálského Prezidenta a vládu. Dále nazýval činnost Al-Šabábu za gerilovou válku, ačkoli jde o čistočistou pobočku Al-Kajdá, která nemá žádný opravdový koncept boje, a nejbližším způsobem jeho práce je banální bombový a ozbrojený teror, řídící se příležitostí a touhou rozšířit chaos. "Odborník" také označoval Masaje za "nejpopulárnější Africký kmen," a jejich tradiční kuchyni za "překvapivé," přestože je to kmen zeširoka propadlý komerci a kulturní prostituci turistům, který neúnavně za patřičný obnos předvádí své tradiční obleky a bydlení, přesto, že představením konče toto vše přestává být realitou. Několikrát označil "opatření Keňské vlády proti terorismu" za tristní, a jako argument opakovaně uváděl "varování Brtiského Ministra Zahraničí pro turisty." Také z vody odpověděl hlasatelce na otázku o Italských menšinách v Keni, přesto, že údajně pracuje jako kameraman pro globální společnosti, a v současnosti točil v Keni nějaký TV-receptář. Nakonec tuto fiktivní postavičku žijící v Keni zachraňoval telefonát jeho "dobrých známých z Bulharska," a zakončení pořadu tím, že je to vlastně "spolupracovník ČRo." Jeho povolání totiž bylo v celém pořadu upravováno podle potřeby, někdy na turistu, jindy na odborníka přes globální a bezpečnostní politiku, gurmána. Celý pořad vyzněl jako kydání špíny z Britského pera, nicméně nejhorší byla formulace údajného zkušeného cestovatele, že "Keňa je již nějakou dobu ve válce se Somálskem, kde má své vojáky." Zvláštním hřebíkem do rakve celého manipulativního pořadu byla řečnická otázka moderátorky, čím to je, že všichni vzhlížíme k pirátům - načež nám odborník vmetl do obličeje, že je dokonce v Keni odborníkem na Somálské piráty a točil s nimi dokument, a že si nakradené peníze užívají v Keni jako podnikatelé, a konečně téma dovedl do zdárného konce tvrzením, že piráti jsou pasé, díky přítomnosti flotily NATO v Somálském moři. Dokonce zaznělo tvrzení, že piráti jsou prostí zloději hned vedle tvrzení, že svou činnost omlouvají ochranou Somálských vod před kořistnickými rybáři sousedních zemí (pí)
 15. Miloš Zeman označil proti-Kubánské sankce za sankce, "které mají za úkol svržení Kastrova režimu," a dal tuto zločinnou politiku USA za vzor pro Ukrajinskou krizi, kde bychom "neměli podporovat nějakými přílišnými kontakty Ruský režim." Také uvedl, že když se "v Majami bavil s Kubánskými emigranty," řekl jim "vy máte samé sankce na to a na ono, ale uvědomte si, že Kastro je Prezidentem již 40 let, jestli jste si nevšimli." Dále Prezident zkolonizované země žehral na nejednotnou zahraniční politiku EU, a prohlásil, že právě absence centrální vlády nad zákony, ekonomikami a mezinárodními vztahy členských zemí jsou tím, co obyčejné lidi přesvědčilo, že nemá cenu zůstávat v EU. Regionální korupci a centrální monopol na moc u koloniálních impérií přitom Prezident nezmínil, snížil se jen k plytké kritice "nesmyslných nařízení EU." Namísto ústavy mluvil o konstituci Ukrajiny, a namísto jmenování o nominaci Předsedy europarlamentu, a to tak systematicky, že budil dojem někoho, kdo nechce být srozumitelný právě v určitých věcech. Státní maturity označil pouze za vyhozené peníze, nikoli za pokus privatizovat zásadní segment školství pro soukromé experimenty zahraničních společností, ale budiž. Alžírské Islámské revolucionáře označil za teroristy, kteří léta sužují zemi, a v rámci kampaně USA označil za nejožahavější téma "tažení černých praporů na Bahdád." V tom se dosti podobá jihokorejské rozvědce, která pohotově vytváří a udržuje témata, která se Americe hodí, zatímco opravdové popudy svého jednání, a jednání svých chlebodárců - zde situaci v Sýrii a Libii, kompletně zamlčoval. Také mluvčí Českého Rozhlasu citoval z poděkování některé Izraelské instituce Prezidentu Zemanovi za jeho populistické výstřelky proti Islámským zemím a Islámu, vhodně namixované s řečmi o terorismu. Milionáře Achmetova označil za nejdůležitější hlas Jižní Ukrajiny, hlasy jižních a východních Ukrajinců zcela umlčujíc i jen jako možnost, a až podezřele rozváděl téma podnikatelů v politice, takže měl člověk před očima soudruha Babiše. Dokonce měl o Ukrajině tak nízké mínění, že si dovolil uvést, že Prezident, který je členem nějaké politické strany je právě tím potřebným pro zemi, protože má "silnou politickou stranu za sebou." Často se totiž polemizuje spíše o tom, že prezident by měl být apolitický, proto vehementně prosazovat pravý opak jako "recept na úspěch" zákonitě vyznívá jako věšení bulíků na nos, v tomto případě pouhé tichošlápské odsunutí problému stranou, pouhými rétorickými prostředky - protože diskuse, která k tomu asi někde probíhá, nás irituje, ale nehodláme s ní posluchače "zatěžovat." (pí)
 16. Irácká Vojska zabila 3 teroristické elementy v provincii Enber, zatímco se Američané vměšují do Iráckých věcí, a zneužívají politické a bezpečnostní situace v Enberu v nečisté kampani za odstranění "Iráckého režimu." (NINA)
 17. USA vzkázaly Kubě svůj zájem o jednání o snížení kriminálních embarg proti této socialistické, svobodné zemi. Patrně však jde pouze o proklamaci, podle toho, že nechaly svou "nabídku" doručit přes Prezidenta Urugvaje, Chosého Muchiku, a přitom ještě vrazili Američané Miloši Zemanovi podpásovku, když mu předepsali, aby začal frázemi, které vyšly z módy na začátku minulého století, rýpat v otázce Kubánského národního osvobození (pí,NNN)
 18. Rozvrácené Tajsko, kde převzali moc generálové loajální královské rodině u kterého máme podezření, že jde nyní o Americkou kolonii, posílilo obchodní vztahy s USA a vyhnalo většinu Kambodžských dělníků, kteří jsou údajně ilegálně zaměstnání v Tajsku (NNN,pí)
 19. Belgický Penny Market začal prodávat loterii Sazky a je otázkou zda tato podvodná firma má k této činnosti licenci. Naposledy se Penny market ukázal svou "Garancí rychlosti odbavení na pokladnách," kde slibuje dvacetikorunovou poukázku, která ve skutečnosti fyzicky neexistuje, když se někdo octne na osmé a vyšší pozici ve frontě, zatímco by jiná pokladna nebyla obsazena pokladním. Z ostrých rozhovorů s pokladními však vyplývá, že dvacet korun jde přímo z peněženky pokladního, a zákazníci jsou navíc v celém procesu dalšími způsoby podváděni a ponižováni, takže garance ve výrazných barvách plane přímo nad pokladnami, zatímco zákazníci pokládají podvodnou nabídku za "žebrání." Způsoby, kterými pokladní chrání svou hotovost jsou různé, od slibů nároku na poukázku a následné lhostejnosti, jakmile obdržíte svůj nákupní doklad, po manipulaci s počtem fyzických pokladen odstraňováním hotovostní přihrádky z markovacího pultu (pí)
 20. Poté, co Česká Spořitelna minulý rok podváděla své zákazníky tím, že jim navzdory výslovné písemné smlouvě ke službám přidruženým ke kreditní kartě vytvořila s prioritními obchodními řetězci stínový kontokorent, a byla přitom lidmi obviněna z distribuce osobních údajů, porušování smluvních záruk a ze spolčení s obchodními řetězci 1) proti nezahrnutým obchodům, 2) za účelem vysávání peněž z nemajetných a poživatelů sociálních dávek za cenu hromadného, jednorázového zisku z jejich osobního bankrotu, vrátila se Spořitelna se stejným nápadem mezi menší obchodníky, a na rozdíl od loňského případu vydává tuto úpravu režimu desítek tisíc bankovních karet za "bonus zdarma," opět zcela ignorujíc fakt, že mnoho lidí odmítá využívat debetních služeb v jakékoli podobě, 1) jak kvůli dětem a dospívajícím, kterých se aktivace tichošlápského obchodního debetního účtu jistě také dotkla, 2) tak kvůli faktu, že nová móda "bezkontaktních karet" není ani tak o bezkontaktnosti, jako o bez-pinovosti, takže karta ztratila jak své bezpečnostní parametry, tak ještě okradeného zákazníka spořitelny vydává napospas nákupům do mínusu! Obchodníci, kteří si v rámci této ilegální pospíšili s instalací čteček kreditních karet si s předstihem docela přilepšili, což se projevilo v okázalé a kvapné inovaci jejich firem. Loňskou dohodu ČSP - Penny Market vyřadila z funkce občanská diskuse v trvání asi čtrnácti dní, v jedné venkovské lokalitě. Loňský podfuk totiž Spořitelna kryla pouze suchým konstatováním v dopise na téma "naše nové služby," že se "mění smluvní podmínky a je možné do nich nahlédnout na webu." To vše vytištěné vprostřed pozdravné stránky v standartním úředním písmu (půl cm), písmem asi dvou-milimetrovým. Jakákoli iniciativa, která by dovedla tyto výstřelky České Spořitelny k totálnímu konci bude jistě našimi občany uvítána. Je nesmyslné, aby ke smlouvě o kartě, kde je uvedeno "přečerpání = 0Kč", bylo nutno ještě osobně se dostavovat při každé změně obchodních zájmů České Spořitelny a jejích kamarádíčků na její pobočku, a zde vyjednávat vyjímku z této debetní smlouvy mezi Spořitelnou a obchodníky! (pí)
 21. Analytik: spolupráce USA a Íránu v Iráku je nevyhnutelná, ale neznamená to v žádném případě koalici (Pirúz Mučtahicedýh IRNA)
 22. Ruský novinář Igor Korneljuk, kterého zranily 17.6. Kijevské síly operující na východní Ukrajině zemřel. Dalším mrtvým je zvukový technik Anton Vološin. Oba získali ocenění "Řád odvahy" (RT)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama