NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pi140602

2. července 2014 v 15:54 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Česká Spořitelna i Google skrývají změny licenčních ujednání před svými klienty. Google Vám celkem bolavé změny vnutí tak, že menu práce s účtem, včetně odhlášení přelepí tlačítkem "souhlasím," a zvykli jsme si se smlouvami na internetu a v počítači souhlasit bez čtení těchto nepřehledných slátanin. Dosud jsme si však nezvykli, že se smlouvy začínají na straně firem a poskytovatelů samovolně měnit, natož abychom byli zvyklí, že bez přečtení nových podmínek a zadání typizovaného protestu se radikálně změní podstata produktu, který jsme si pořizovali. U Spořitelny je to opakovaný vznik kontokorentních účtů na desítkách tisíc kreditních karet, u kterých papírová smlouva výslovně dlužné čerpání vyloučila, a jejich tichounké likvidace, jakmile o tom lidé dvakrát třikrát v soukromí anebo veřejně s odporem promluví. U Google je to nejdříve měsíční kůra "Potvrďte svůj souhlas se způsobem užívání Cookies," a pak "s novými licenčními podmínkami." Těmi však člověk spustí nevratný proces, v němž Evropská Unie a další země zajistily společnosti Google novou legislativu, která umožňuje chránit děti před registrací na Google, a to tím způsobem, že všichni ostatní musí společnosti Google prokazovat svou totožnost neetickými způsoby. Již předtím velké společnosti hrubě ztížily přístup na blogerské a emailové účty, aby vedle vymizení kontrolních otázek a pod., nabízely "ochranu účtu telefonním číslem." U Google je důkazem skrytých zájmů to, že není možné omezit uživatelský účet na příklad na činnost s Blogem či poštovním klientem, takže každý uživatel, a zejména blogeři musejí procházet bezpečnostní politikou Evropské Unie a Google, která vznikla kvůli pornografii na Youtube. Cílem je vymazat ty Blogerské účty, které nejsou ochotné prokázat svůj věk, a vystavit ty ostatní buzeraci místních úřadů, riziku zveřejnění osobních údajů určitých blogerů v korupčních procesech, a konečně vystavit všechny blogery, kteří si chtějí zachovat účet vnitřní cenzuře příslušných států, anebo i společenskému posviňování. (pí)
 2. Informační a Psychologická oddělení NATO a přidružené korporace provozují velmi zvláštní typ operací na členských i nečlenských územích Aliance. K dispozici jsou v každém okamžiku desítky odborníků, stovky statistů včetně desítek zaplacených lidí v lokalitě. Interagovaný jedinec nebo komunita jsou sledovány komplexním systémem prostorově pracujících vysoce citlivých odposlechů, počítačem anebo velením vytypovaní jedinci jsou sledováni i vizuálně, nepřetržitým způsobem: na př. způsobem dynamické obměny pozorovatele během pohybu cíle v terénu. Klíčovým osobám jsou instalovány všechny tři typy odposlechů přímo v bytě, a tyto byty jsou obhlíženy profesionálním pracovníkem s týdenní pravidelností. Síť těchto mechanismů je schopna počítačově zpracovat poměrně detailní kontext jedince, takže po vyladění umělé inteligence mobilní a pevné -video, -audio a vlnové snímače defakto vykreslují do odděleného datového prostoru množinu všech časoprostorových jevů a vývojů které jsou ve skutečnosti předmětem pozornosti jedince, a tvoří tak podklad jeho vědomí. Umělou inteligenci, která simuluje vnitřní pochody jedince anebo komunity pak korigují odborníci způsobem "Dobrý / Špatný výsledek" pokaždé, když zinscenované pouliční vývoje, vč. přejezdů zvláštních SPZ, zvolených hodnot, barev a typů vozů, vedou k reakci cíle, kterou lze označit za špatnou anebo dobrou. Přitom počítač na základě tohoto učení přímo generuje útržky fiktivních rozhovorů a zvolání, které jsou účinnou technologií reprodukovány fyzickými účastníky pouličního kontextu během několika sekund (při neoptimální čitelnosti senzorů anebo při úmyslné akci cíle se vyskytují až minutová spoždění často celkem přesně předvídatelných proslovů z otevřených oken a podobně). Většina herců, kteří se podílejí na těchto věcech nemá vůbec jasný přehled o tom, co přesně znamená věta kterou mají vyslovit, anebo kombinace barev, věcí či přátel, se kterou se mají někde projít nebo zastavit, zato poměrně obvykle je nutné jim popsat jedince anebo komunitu kvůli kterému, a důvody kvůli kterým tak budou činit. Věc je odvozená od reklamních figurantů, kteří se i s rodinami vyskytovali ale ještě i vyskytují v našich obchodech, jenom poměrně lépe seřízená, mnohem otravnější, a rozsahem svých prostředků a schopností děsivá. U mne například tento počítačový aparát tyjící z odposlechů a řídící barvy a nejzřetelnější slova na ulici, protože se bavím se "zvířaty," která jsou svatá, naprosto normální češtinou, ať už jí zapískáte anebo promluvíte s užitím zubů a jazyka, činnost těchto lidí přerostla v systematické vraždění všech druhů zvířat, různá jejich týrání, a až úchylně detailní (viz sirky, stébla a kamínky v "ukřižování" v minulém čísle pí) rozmisťování odpadků kolem jejich zohavených mrtvolek. Rozmisťování odpadků je, vědecky řečeno, nejlevnější, nejpestřejší a přitom nejnenápadnější způsob symbolické úpravy veřejného prostoru. A v tomto případě, kdy mluvíme o skupinách desítek a stovek lidí, zapojených v utlačování a týrání jedinců a skupin v pohraničí, jejichž prostředky zahrnují vše od výjezdů policie, hasičů a ambulancí, po odposlechy a loajální vojenskou spolupráci Aliance, anebo noční drony, sledující stav fotoaparátu a dalších elektronických zařízení, hodí se těmto lidem naprosto bezpochyby schopnost levně a nenápadně formulovat počítačem připravenou odpověď během několika vteřin, minut ale i hodin pomocí rozmístění odpadků a destrukce zařízení či porostu na nějakém místě. Změny tohoto typu jsou do prostoru zapracovávány na odhadnutých trajektoriích cíle, a vyvolat u něj různé nálady, anebo předurčit tímto způsobem jeho reakci na později vloženou situaci je celkem snadné.. V mém případě se operace NATO proti mému blogu soustředí na internetu a v mém sousedství, tj. i snaha omezit mé existenční prostředky, vč. vyvoláním mého vystěhování systematickým pomlouváním a ostouzením z pedofilie, vč. až pěti či deseti dětí, které nejen, že se mne na veřejnosti ptají, zda jim ukážu svůj záchod, nebo "co to tam mám," anebo které se vynoří bez doprovodu, dívají se mi do očí a říkají mi "dobrý den." Na vesnici by to snad nevadilo, popravdě ani u dvou či tří letého dítěte bych to nepokládal za podivné, ale u chlapečků mezi 5 - 16 ve městě není pochybností, zvláště, když jsem letos prožil dva týdny, kdy na mne z každého rohu města útočila snadno odlišitelná sorta mládeže - feťáci, vagabundi s bicykly a místní romské prostitutky, takže jsem neudělal krok, abych neslyšel "drž se ode mne dál," "ty úchyle," "je na chlapečky co?" a podobně. Teprve po písemném zveřejnění tento -i lidmi registrovaný - můj - bolehlav ustal (ale popravdě tu moc lidí, ve smyslu civilistů nezůstalo!). K tomu si navíc sousedka, která chodí na jehlových podpatcích začala nechávat za mými dveřmi trojkolku a kočárek, jindy ovšem se i převlékala přímo před mými dveřmi. Toto osočování začalo, když jsem získal do výbavy digitální fotoaparát - řeknete si, příležitost? Nikoli: pouze počítač. Další věcí pak jsou dlouhodobé psychologické operace, mezi které patří systematické zanedbávání památek, vč. turisticky lukrativních, koloniálními úřady v naší republice, a různé celistvé pozměny uvyklostí našich lidí účelnými, ale zjevně nesmyslnými a neobhajitelnými zásahy do prostoru a krajiny. Také sem patří hanobení památek, a podpora drogové a alkoholové kultury. Ale v podstatě jsem dlouhodobými operacemi chtěl ukázat to, že hanobení památky lze připravit tak efektivně, že se ujme ve společnosti jako přijatelné anebo "bez povšimnutí", přes ojedinělé a nátlakem eliminovatelné protesty i zhanobená, takže se daná operační skupina, koordinující u nás s podnikatele, Romy, Anarchisty a Skinheady může zabývat tím, jak zhanobení dalším zásahem do veřejné zástavby ještě několikrát potvrdit, takže prvním zhanobením ponížený člověk ta druhá již s úlevou přijímá jako "vysvětlení, že to první nebylo asi úmyslné," a že problém je "obecnější." senzory -> počítač -> operace v prostoru -> zhodnocení operace obsluhou počítače. Vč dronů, pomluv, napadání, devastace přírody, zastrašování lidí i "zvířat," nelegálních staveb, dopravních nehod, odposlechů, a hlasité reprodukce hudby. Mimochodem, celý aparát dotíraného jedince navíc zcela zjevně psychicky týrá tím, že před ním svou existenci netají - naopak, jeho aktéři se vysmívají, jakmile k tomu je příležitost, a dávají vědět, že to či ono bylo zorganizované. Například při odhalování zahanbení pomníku v Úpici pak prošla banda hlavních aktérů ve městě, a ještě se provokativně bavili o tom, kdo se v tom veledíle jak podepsal. Bohužel tato odhalení nelze zaznamenat, protože jakmile zapnete nahrávání, tito lidé s klidem přepnou své hlasy do nižší polohy a změní témata na nějaká civilnější. Takové změny tématu lze na ulici provádět i celkem amatérsky. Není problém v supermarketu na někoho zahulákat "ty zasranej teploušku" a pak pokračovat v hlasitém telefonickém hovoru, aniž bych vůbec měl telefonní přístroj u sebe.. V pondělí jsem dokonce zachraňoval k rozšlapání připravené slimáky z chodníku za vývěsní tabulí kina před knihovnou, kde je to sto metrů ke každému jedinému stéblu trávy, a jelikož jsem to dělal nadvakrát, přistihl jsem při návratu k druhé várce cize vypadajícího mladíka, jak zahýbá za vývěsku, jakmile jsem se před slimáky postavil, zkorigoval zpět svůj směr, a když mne přešel, otočil se za mnou, pohlédl mi k nohám, a hledě mi do očí zakroutil posměšně hlavou. Pak šel 300 metrů až na hlavní silnici, předtím než jsem jej přistihl kvapně přesouvat pozornost a těžiště za vývěsku někde na druhé, bližší silnici procházející městským bulvárem totiž stavělo auto a s pištěním gum se obrátilo zpět. Stejné, jako když v Pátek tam, kde chodím sedávat v lese přistála skupinka mladíků se silovým lejzrem, a svítila do korun k ve vzdáleném diskotékovém hluku stěží usínajícím ptákům, a druhý den mne tento lejzr svítil do očí průběžně dvanáct metrů do očí od dětského hřiště, když jsem šel s třízeným odpadem přes půl města. Když jsem si mne sledujícího provokatéra (zelený lejzr?) přišel vyfotit, jaký to div, že po pátečním odhalení hovna na masivním podnosu z trávy a množství prádla měl po ruce obézního skinheada, který si naopak vyfotil mne, a ještě mi pohrozil. A co teprv půlnoční foto slimáka na naší chodbě, ke kterému nevede slizká stopa, zato dvě vlhké šlápoty za rohožkou. Takových odnikud lezoucích slimáků bylo na oné půlnoční čtvrthodinové procházce tolik, jako pestře oblečených vagabundských mladíčků, kteří mne míjeli v různých ulicích vždy v protisměru a s baťůžky na zádech zalézali se smíchem do svých drogových doupat (pí)
 3. Afghanistán odmítl spolupracovat s Pakistánem. Podmínky, které v klíčových věcech (něco je prohlášení, něco smlouva) nesvobodný Hamíd Karzaí zaslal Pakistánskému Premiérovi Naváz Šarýfovi jsou 1) všichni teroristé bez rozdílu budou cílem společných operací 2) civilisté nebudou poškozeni 3) Pakistán propustí všechny vůdce Pakistánského Ohlasu Talibánu (TTP), kteří podporují mír v Afghanistánu 4) všechny teroristické skrýše a centra budou eliminovány 5) Pakistánská artilerie přestane ostřelovat Afghánské území 6) Pakistán a Afghanistán budou koordinovat své protiteroristické úsilí s důležitými regionálními zeměmi jako Indie a Čína 7) bude zde cestovní plán dvoustranné koordinace. Volně přeloženy jsou body Americké koloniální okupace takto 1) Pakistán bude provádět i takové útoky na svém území, které pokládá za útoky na civilisty 2) Pakistán přijme dozor okupačních sil NATO nad svými operacemi aby byly životy civilistů ochráněny 3) Pakistánská vězení budou během pohraničních operací NATO vězeními na té straně čáry, kde se na noc nezamyká 4) NATO a CIA budou přímo diktovat Pakistánské armádě, kde má provést bombardování 5) Pakistán uzná platnost tzv. Durandovy linie, kterou zde mezi Afghánci a Pakistánci se zřejmým úmyslem zanechala Britská vojska a nebude operovat na územích, která pokládá v souladu se směrnicí OSN za svá 6) Pakistán bude o operacích své armády jednat s Indií 7) a to vše bude písemnou nebo jinou mezinárodně platnou formou dohodnuto předtím, než Afghanistán (respektive NATO) přislíbí jakoukoli spolupráci Pakistánu během jeho protiteroristickým operacím v Severní Vazírii. Jak vidíme, toto měla Aliance připraveno pro Pakistán, kdyby na naléhání různých Obamů, Kerryů a Klintonových přistoupil již loni nebo předloni, a spustil operace v Severní Vazírii. Jistě to celkem jasně podkládá Pakistánskou verzi výkladu, že Afghanistán je Spojenými Státy používán jako bezpečná skrýš a cvičiště pro teroristy, jejichž cílem je pak postupné rozbití Pakistánu.. a destabilizace regionu, protože bez ostatních států se USA obejdou, a pro Asii vystačí v budoucnu s intenzivní vojenskou přítomností NATO v Indii, na Filipínách, v Korey, Japonsku a na Novém Zélandu. Jediné co Pakistán žádal bylo, aby Afghánci zabránili útěku teroristů ze Severní Vazírie na Afghánské území: a vidíte těch podmínek? To je prosím aliance NATO, o které se naše děti lživě učí, že je "paktem obranným." NATO existující fyzicky již od začátku druhé světové války a formálně od roku 1945 má za sebou množství "mnohonárodních operací," počínaje hulvátským vpádem Americké nukleární a mnohonárodní okupační divize do Korejské Socialistické Republiky s miliony obětí, a u Kosova a Líbie konče. Žádné z nich však nebyly obrannými kampaněmi, naopak vždy šlo o území jejichž státní zřízení kritizovalo anebo neakceptovalo Americkou, Britskou a pod. zahraniční politiku. Vždy šlo o území mimo členské země NATO, a vždy tam bylo méně "zachraňovaných" než povražděných během záchrany. "Afghanistán" zatím odsouhlasil pouze "Společnou Pracovní Skupinu pro Bezpečnost" - což jak vidíme není dokonce ani komise, a nikoho to nezavazuje k ničemu. Snad krom vydávání všelijakých prohlášení pod hlavičkou "společné bezpečnosti." Po takové smlouvě asi ztěží bude ve zprávách "Pakistánská vojenská operace, 15 teroristů zabito v evakuované oblasti Miranšáhu," jako bylo v Pondělí (pí,NiW,APP)
 4. Ministr Státu pro Parlamentní Záležitosti Šeich Aftab Ahmed řekl v Pátek, že je misí současné vlády, pod dynamickým vedením Premiéra Muhameda Naváze Šarýfa, udělat z Pakistánu ekonomického tygra (APP)
 5. Pakistánský vyslanec v USA zdůraznil svou politiku ekonomické obnovy a míru pro Jižní Asii (APP)
 6. Pakistán nemá v Afghánských volbách žádné favority - zaznělo v OSN (APP)
 7. Pakistán získal zástupce v kolonialistickém soudu v Hágu. Bude to však změna, a přijde namísto přisluhování kolonialistické agresivní politice NATO opravdu "mezinárodní justice?" 12. Března 1999 jsme vstoupili do NATO. Za necelé dva týdny letouny Aliance začaly bombardování Jugoslávie bez mandátu OSN. Bylo to 24. Března 1999 (APP,dokument sk. Dvořák/zakázáno na ČT2,pí)
 8. Pakistánský Premiér Muhamed Naváz Šarýf oznámil kompenzace 40 tisíc rupií pro Vnitřní Uprchlíky (IDP) ze Severní Vazírie (APP)
 9. Pakistánský Prezident Mamnún Husein řekl, že média hrají klíčovou roli v demokracii (APP)
 10. Írán odmítl Americkou akci v Iráku, zatámco teroristé tlačí na Východ. Hovory o jaderné energii s USA pokračují ale "stále existují rozdíly" (NNN,APP)
 11. KLDR odmítla Australská osočení (KCNA)
 12. Pakistánský Vyslanec v Dubaji zaštítí Pakistánskou obchodní výstavu (APP)
 13. Ban Kimun zvolal k novým iniciativám které umožní dospívajícím dívkám chodit do školy a brát si koho chtějí, obránit je před ubližujícími tradičními přístupy, a konečně poskytnout jim dostačující rodinu-plánující služby, které by snížily mateřskou úmrtnost. K tomu dostala Britská koloniální aktivistka Malala Jusufzajová v USA další levný diplom, kterými tato země obšťastňuje všechny své aktivisty povýšené úspěšně zvenčí na politické pozice. Tak snad akorát abychom připomněli, že tradiční přístupy často ubližují na zdraví a na životě, nicméně odstranění práva rodiny určovat budoucnost svých potomků a tedy sama sebe a jejich mělké nahrazení státní mocí a bezbřehým konzumem jistě vede k ubližující společnosti, ve které státní aparát trestá na svobodě, na zdraví i na životě za pouhé zločiny proti životu a majetku v ještě větším rozsahu, než by vytrestal tradicionalistický stát za zločiny i hanobení rodu dohromady. Trochu nás tedy překvapuje kolonistická, nikoli komunistická jistota, s jakou nám předkládá šéf OSN, shodou okolností pro-Japonský Jihokorejec, že tradice ubližují, zatímco když si "děvčata berou koho chtějí," jde jaksi o vědecky milionkrát prokázané dobro, takže o to prostě usilujme, a neptejme se proč. Nemluvě o faktu, že domluva sňatků mezi rodinami se nedotýká pouze dívek, jak Kimunovo prohlášení nepřímo tvrdí (pí,APP)
 14. V Malajzii, které se Britská koloniální skupina mstí za první vysokou oficiální návštěvu Palestiny z Asie, v Lednu loňského roku, v zemi kde neexistuje stovky let jiný výraz pro Boha než Alláh se objevila údajná skupina propagující pálení Křesťanských písem. Také Sultán z okresu Selangor se připojil k této diverzní činnosti svým zákazem používat Alláh pokud nejste Muslim. Ona údajná skupina v podstatě neexistuje, zato existují v Malazii letáky, tuto sprostou a mělkou provokaci rozšiřující. Britská koloniální rozvědka celý souhrn operací ukryla pod tvrzení rozšiřovaná médiim že stejné nenávistné projevy měl dokonce i jakýsi Malajský politik. Ten věc okamžitě dementoval. Jistě budou následovat i pokusy zavléct silnou regionální i muslimskou zemi do občanské války, jak tomu je v Tajsku či Pakistánu, k čemuž se alianci koloniálních agresorů NATO hodí každý rozpor mezi nějakou většinou a menšinou, ačkoli třeba za ohromných dotací vytvořený pouze na několik týdnů. Média z toho, jak vidno, opravdovou a letitou válku uhňácat dovedou. K této zprávě na RT ihned přibyl komentář aliančních internetových "skřetů," tvářící se jako proslov úzkoprsého Muslima, který označuje všechny lidi na západě Smilníky, Pedofily, Vrahy, Potratáři a Lháři. Takový článek přeci potřebuje ještě postprodukci, aby jeho čtenáři "naživo viděli" jak vypadá Muslim.. (RT,pí)
 15. 17. Června 2014 šedé okupační struktury Prahy 1 odhalily paskvilní pomník opět rozdělující Československý Svaz Bojovníků za Svobodu (ČSBS) na ty co bojovali proti nacistům a na ty, kteří se podíleli na zvěrstvech Velké Británie v Evropě. Při ceremoniích se dokonce provalilo, že na našem území operuje zahraniční generalita - přičemž i další věci poukazují na to, že celá tato skrznaskrz vylhaná fraška má pouze přikrývat skutečný rozsah a důsledky "diskuse" o umístění zahraničních okupačních vojsk neo-koloniálních zemí Evropy na našem území. Organizátoři nejen, že se díky vládním kamarádšoftům vyhnuli všem procedurám potřebným pro architektonické zásahy do krajiny a města, nebo výběrovému řízení ("Britského umělce" si prý zahraniční společnost B.C., vměšující se do naší kultury a historie, celkem invazivním způsobem vybrala "kvůli jeho velkým bronzovým sochám v Británii"), ale dokonce museli bránit Českým dárcům aby "projekt" podpořili, bezpochyby aby Čeští dárci neměli žádné slovo o umístění, tématu a podobě "památky." Na otázku, proč Britská firma B.C. nekontaktovala protestující památkáře její šéf, stavějící nám v praze bronzové okřídlené lvy s dlouho ještě diskutabilní tématikou, Evan Edvorsy uvedl, že kontaktovali radnici Praha 1, a že její návrh vrazit drzý paskvil hned proti velkému vlasteneckého praporu na památku druhému odboji "rádi přijali." Soukromá Britská strana podivně se proplétající s mocenskými elitami NATO se pokouší uzemnit diskusi uvnitř ČSBS, a Český Rozhlas k tomu napomáhá očišťováním jména jakéhosi Petera Artona, který jakožto údajný Čech žije již od brutální instalace tohoto teroristického státu v Izraeli, a který dle rozhlasu byl "leteckým navigátorem" i "civilní osobností," ačkoli se setkával s evidentními špiony nejméně třech velmocí po celé Evropě. Rozhlas pochopitelně zcela vynechává autority ČSBS z diskuse, aby pak přísně vybraní mluvčí mohli žonglovat klišé jako "jsem přesvědčen, že 99 procent Čechů nás podporuje," anebo "každá mince má dvě strany," anebo "nikdy se nemůžete zavděčit každému." Tak pokud šéf Britské brejnvošingové firmy B.C. zneužívá existující diskuse v ČSBS k vychylování současného pojetí historie, aby pak v ČRo povídal o skvělé spolupráci "Česka a Británie v NATO," vhodně doplněn rozhlasovými propagandisty o příběh "Petra Artona," pak jistě lze mluvit o zavděčování se nebo nezavděčování, když proti již stojícímu památníku protestuje Český památkový úřad. Snad Hitler také prohlašoval, "nemůžete se zavděčit každému," anebo "každá mince má dvě strany," když ládoval na předměstí Londýna svoje vé jedničky?! O komplexním podhoubí celé památkově-teroristické akce v bezpečnostní a strategické politice NATO svědčí nejen kombinace rozvědkových odhalení doprovázejících rozhlasové představení s přítomností potomstva soudruha Čurčila na "slavnostním" odhalení, ale jistě i přítomnost Britských vojenských mluvčí v rozhlasovém vysílání.. Připomeňme, že letecké síly NATO během druhé "Světové" války (bitva koloniálních-totalitních zemí o Arabská a Asijská území) v Německu systematicky vyhlazovaly populace průmyslových měst, a mezi hlavní úkoly patřilo vyhazování civilních krytů do vzduchu zápalnými a chemickými zbraněmi. Dnes se přes každoroční masivní manifestace Německého národa památka Hamburka a Drážďan u nás příliš nenosí, zato nevyhnutelnost jaderného útoku na Hirošimu a Nagasaki se u nás sprostě vyučuje nadále, přes ostudnou zřejmost frašky známé pod jménem Pearl Harbor. Bohužel s válečnou diplomacií SSSR propaganda NATO v našem školství dělá psí kusy, takže celkem zřejmá posloupnost Rusko-Japonské a Čínsko-Japonské války a smluv odhalující diplomatický rozsah jaderného zvěrstva USA v Japonsku není našim žákům vůbec zřejmá, naopak posloupnost věcí v Plzni je na pár "zanedbatelných" detajlů rok od roku mnohem zřejmější. Vývoje v Ukrajině ČRo dokonce (19.června?!) označuje za "neviditelnou válku.." Článek ČRo dokonce jeho autorka soudružka Trusinová sprostě nazvala "Darovanému lvu na zuby nekoukej..?" (pí)
 16. Zahradníčkův "příspěvek pro ČRo" z Keni a Somálska, označující Keňskou protiteroristickou politiku za obecně nepopulární, přítomnost vojenských sil celistvé Africké Unie v Somálsku za "válku Keni proti Somálsku," a "Somálské piráty za lupiče, kteří jezdí do Keňského Nairobi zakládat "firmičky" a "užívat si peníze" byl jistě především připravený Americkou a Britskou stranou. Proto také tento nevkusný žblecht programově sousedil s očišťováním Britsko-Německo-Ruského špiona žijícího v Izraeli, který se "vyskytnul na odhalení" ponižujícího bronzového krámu na Klárově. Přitom článek o velezrádném lvu, který zmutoval, aby mohl posluhovat zámořskému NATO vyšel 18. Června, aby pak teprve s odstupem čtyřech dní zkolonizovaný rozhlas odvysílal "Přes polovinu zeměkoule cestoval za 2. světové války Čechoslovák Peter Arton aby se mohl připojit" v dotecích víry (jaké asi?) A hned poté Zahradníčkovo lání na osvobozenecký režim v Keni a proti novému státnímu zřízení v Somálsku, které Zahradníček neuznává, zato tiše pečuje o pověst různých somálských separatistických enkláv, které vyrašily jak houby po děšti během Americké teroristické okupace Somálska. V Zahradníčkově rétorice tedy nejprve vycítíme využitou příležitost vymazávat České (a souvisle Slovenské, Maďarské a Polské, či Srbské a Turecké) povědomí o nedávných Amerických zločinech proti Somálskému národu a státu, které končíc sice v podobě okupace pokračují v podobě nátlakové politiky a politiky dvojí standardu, a pro nás především v dronových útocích na Somálské lidi. Organizace "Index Zkrachovalých Států," která asistovala Spojeným Státům během jejich agresivní okupace Somálska nyní přehodila kabátek, a slouží k témuž účelu v Pakistánu a Afghanistánu. Přejmenovala se na "Index Křehkých Států," (FDI) a hodnotí Pakistán s Afghanistánem jako jedny z deseti nejkřehčích států. Jak v Somálsku tak v Afghanistánu a eventuelně v Pakistánu tento falešný index pouze (pro masmédia) zdůvodňuje, proč zde vlastně Američané jsou: jakoby alespoň díky této dimenzi opět platilo, že Američané oblékají uniformy a cestují na cizí území nezváni a nevítáni jenom, aby chránili: ať už tam, kde stát "zkrachoval," lidi, anebo tam, kde je "stát křehký," regionální bezpečnost. Je to jistě jen nicnečinící společnost udržovaná z rozpočtu USA v rejstřících, a za dobrý peníz jsou její "čísla" publikována v světových dennících. Jistě nelze očekávat, že by její čísla pravidelněji anebo v sekci "Ze zahraničí" citovala jiná média, než média nějak hlouběji loajální kriminální Alianci NATO (pí,NiW)
 17. Malajzie a Indonézie posílí obchodní vztahy mezinárodními finančními prostředky IEMO (NNN)
 18. Sýrie odeslala Americkému koloniálnímu loďstvu poslední zásoby toxických materiálů k likvidaci. Je s podivem, že se dosud nikdo v médiích nezajímal o soupisy zbraní, které vytvořila Sýrie pro OPCW, tedy seznamy typů materiálů, jejihž odstranění z území a dispozic Sýrie je nyní dokončeno (KUNA,pí)
 19. Šéf Arabské Ligy Al-Arabi označil humanitární (a tedy bezpečnostní) situaci v Arabském regionu za "nejhorší v historii." Je to dobrá vizitka pro OSN, EU a NATO, které našim občanům, kteří se bez těchto institucí jednou rádi obejdou všemi prostředky vnucovaly představu, že jejich akce v Sýrii a Libii jsou to nejlepší pro ony země a pro celý svět vůbec.. hle, spása lidstva, hle, podpora "zemí regionu, kterou má NATO v rámci své humanitární kampaně." (pí,KUNA)
 20. Podle Kuvejtské Národní Tiskové Agentury (KUNA) Pakistánský soud zamítnul Mušarafovu "cestu za příbuznými do Saudské Arábie." Z regionu nám tedy Západní agentury rozhodně nepřinášejí věrohodný zpravodajský obraz: počínaje Karzaím, přes pokřivené OSN vměšující se proti zcela pochopitelné nedůvěře Afghánského kandidáta Abdaláha Abdaláha v současný Prezidentský volební proces až k tvrzení, že Mušaraf může vycestovat, přestože jako Americký nohsled čelí možná i trestu smrti (pí)
 21. Britský Ministr Války William Hague, ruku v ruce s Americkou proti-Iráckou kampaní také proměňuje bezpečnostní krizi v Iráku rétoricky na krizi politickou, když se po volbách dovolává v Iráku "inkluzivní vlády." Američanům, Britům a Francouzům jde především o to, aby zakryli důsledky svých zločinů v Sýrii a Libii pro Irák, a dost možná již destabilizace regionální politiky v Enberu táhnoucí se teprv od loňského roku je jejich prací, stačilo si jen někoho zaplatit. (pí,KUNA)
 22. Kuvejt dementoval tvrzení některých zahraničních činitelů, že by stáhnul svého vyslance z Iráku (KUNA)
 23. Izrael začíná opět násilnou politiku v okupovaném Syrském Golanu. Několik Syrských vojáků zraněno při Izraelských vzdušných útocích, Evropská Unie k tomu uvalila na 12 Syrských ministrů zákaz cestování, jako systematické pokračování cenzury, která již tři roky platí na př. pro internetovou verzi Syrské Tiskové Agentury, a je zaměřena především na její Evropské čtenáře a další západní odběratele. Nefunkční web mezinárodně citované tiskové agentury je jistě dokladem oné svobody, kterou EU a USA ve světě válkami zavádějí (pí,KUNA)
 24. Pakistánská vláda zareagovala seriozně na trapný pokus zviditelnit předvolebního pučistu Tahirula Kadriho, jehož letadlo bylo odkloněno na Lahor pro zajištění jeho bezpečnosti. Vláda nabídla Kadrimu komplexní bezpečnostní opatření (APP)
 25. Zinscenované zatčení šéfa teroristické skupiny "Vojáci Spravedlnosti" Laškar e Taiba (LeT) Navída is-Multána, o kterém jsme minule informovali, bylo následováno údajnými operacemi okupačních Indických sil, a první obětí je zatím bohužel, a nejspíš záměrně, neidentifikovaný mladík z okrsku Supuru oblasti Beremalla, zabíjení v Kašmíru odsoudilo bez podivu i OSN, jehož pánům rozbroje Indie a Pakistánu kolem Kašmírské rezoluce zřejmě dobře vyhovují. Naštěstí jsou obě jaderně ozbrojené země méně kolonizované, a více řízené rozumem, než OSN a ideje, které se v této instituci vytvářejí a množí (NiW)
 26. NATO urguje Irácké vedení aby prosazovalo jednotu. Alibismus. Dále prý "situace v Iráku ohrožuje celý region, a je nebezpečím pro celý svět a země NATO." To už je ve své nepřijatelnosti srozumitelnější pohled na proslov NATO k Iráku. Logika je samozřejmě převrácena: záběry ze Sýrie zdaleka předčí to, co našemu pohledu připravili teroristé v Iráku, a ostatně je to dle celkem známých údajů jedna grupa grázlů, jak v Libii, tak v Sýrii, tak v Iráku, jedna a tatáž, která asi tak před týdnem obdržela další zbraně pro "svrhávání režimu v Sýrii" od USA. NATO je poslední, čí expertýzy nás zajímají poté, co veškeré změny v Líbii způsobili lidé NATO, s průkazkami, puškami, botami a brýlemi NATO, kryti mediální inscenací z dvou tří stanovišť, odkud se na nás usmívali "populární zkouření rebelové, vozící velbloudy v pikapech." O přítomnosti vojáků NATO v Mozulu nemůže být absolutně pochybností. Nikde ve světě teroristé neobsadili město, i Afghánský Taliban jsou bývalí vojáci a lidé vycvičení Rusy a Američany k dlouhému boji. NATO používá k dovozu sofistikovaných zbraní do Iráku přechody s Jordánskem, kde "rebelové obsadili kontrolní body." USA opět obnovuje svou přítomnost v Iráku. Aby byli vojáci NATO v zemi krytí pro případ setkání s médii, jsou nyní "na vládní straně Američtí vojenští poradci." Problém je v tom, že USA nechce s jednou stranou zvítězit a druhou porazit, ale dovést zemi ke kolapsu, který by bylo možno díky oficiální přítomnosti 300 amerických agentů ("poradců") označit za "občanskou válku." Následky pro Sýrii a Írán jsou potom snadno představitelné.. Proto je možné mít v zemi vojáky NATO na straně teroristů, na jejihž straně tak jako tak bojují již od r. 2011 v Sýrii, a pár multifunkčních "poradců" implantovaných v řadách Irácké armády (KUNA,pí)
 27. Íránský Revoluční Lídr Chemíný označil vývoje v Iráku za rozpor mezi těmi, kdo chtějí v Iráku NATO a těmi, kteří nikoli. Doufejme, že v Irácké společnosti o tom nejsou až tak markantní rozdíly (pí,NiW)
 28. Slovensko pomůže Keni dosáhnout jaderné energie (NNN)
 29. Pakistánský Analytik M A Beg označil sektářské rozdíly a další věci jako Al-Kajdá za prostředky, kterými USA zlehčují svou válku proti zemím jako Afghanistán, Irák, Írán a Sýrie (NiW)
 30. Pakistánská Armáda dodala uprchlíkům z Vazírie humanitární pomoc (APP)
 31. Pasažéři zabiti při střelbě na letadlo v Pešaváru. Větší letiště v Pakistánu zavedou u přistávacích ploch strážní věže (APP,NiW)
 32. Klíčový šéf TTP Omer Pagal zatčen v Islamabádu (APP)
 33. Kadri půjde ven pouze po prodělání soudů. Také mu Emiráty zakázaly na doživotí cestovat. Ani Mušaraf neuspěl s další, nevěrohodnou žádostí o uvolnění do ciziny (APP)


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama