NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiAnalyse-2014-07-04--Pakistan-Zarb-e-Azb

4. července 2014 v 16:54 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno


Pakistán v Úterý trval na tom, že pokračující vojenská ofenzíva s cílem odstranění povstaleckých úkrytů v kmenových oblastech Severní Vazírie má být zaměřená na všechny militanty, včetně Hakányho sítě. Ti budou v dalších ze čtyřech fází operace Zarb-e-Azb sledováni na útěku ze Severní Vazírie, pozabíjeni a pochytáni. Operace ve Vazírii potrvá do té doby než zde vláda obnoví svou kontrolu, která zde od Amerických proti-Sovětských (před nastolením Talibánu coby vlády v Afghanistánu, Američany) operací prakticky neexistuje. Šéf Tiskového oddělení ISI Asim Salím Bedžva ujistil novináře, že současná operace míří na teroristy všech barev, včetně Hakányho sítě, s tím, že S.V. byla posledním úkrytem teroristů, které bude zlikvidováno za každou cenu. "Teroristé různých barev nenosí různé čepice, takže to bude nevybíravá operace. Jak se vojáci pohybují dovnitř, likvidují každého bez rozlišení," řekl. "To znamená kteréhokoli teroristu, který je na půde Pakistánu právě nyní v oblasti operace," řekl reportérům. "Nemohou uprchnout," řekl na krátkém tiskovém slyšení. "Je velmi jasné, že ti co zůstali uvnitř jsou pouze teroristé." Naléhal, že "před zahájením operace byla míru dána šance, a z toho důvodu byl zahájen prodloužený dialog s povstalci, ale zůstal bez ovoce."

Dva vojáci byli zabiti při úterním přepadení, druhý den pozemní ofenzívy v Severní Vazírii. Letadla a artilerie bombardovaly povstalecké cíle v S.V. 15. Června, spouštějíce operaci získání plné kontroly nad oblastí. Bedžva byl pod tlakem otázek především ohledně toho, zda armáda cílí na Hakányho síť a spojené buňky Ohlasu Talibánu Pakistán (TTP).

Hakányho síť měla s Pakistánskou vládou mírovou dohodu, a dokonce spolupracovala s lidovými milicemi v bojích proti TTP. Toho využívaly země Aliance k proti-Pakistánské propagandě, tedy alespoň do té doby, než Spojené Státy tohoto vůdce ozbrojenců zavraždily v bezpilotním útoku spolu s dalšími dvěma lidmi, od čehož si prostředkem své Afghánské propagandy slibovaly "chaos v Talibánu a jeho oslabení," nicméně jediným důsledkem bylo zvýšené napětí mezi Kábulem a Islamabádem, a přerušení mírových hovorů v Islamabádu. Například Afghanistán, nebo to, co skrze jeho státní aparát promlouvá, nesmyslně označovalo Hakányho síť za strůjce většiny teroristických útoků v příhraničních oblastech, a díky oné dohodě pak označoval činnost Afghánského Talibanu za konspiraci Pakistánské vojenské rozvědky ISI a "nepřátel" proti "Afghánské demokracii a lidu."

Badžva sice neodkazoval přímo k Hakányho síti ale slíbil, že Armáda půjde po všech ozbrojencích. Také řekl, že mezinárodní komunita by měla uznat oběti Pakistánu ve válce proti terorismu. "Běženci z regionů zasažených protiteroristickou operací ("Vnitřní uprchlíci," anglicky áj-dý-pýs) nezůstanou sami, a budou mít plnou asistenci," dodal. Také zdůraznil, že operace Zarb-e-Azb (Jedna řeč) se neúčastní žádné cizí síly, a je čistě Pakistánskou vojenskou operací. Během tiskového slyšení ("brífink") byl citován vysoký vojenský představitel s tím, že je chybné spojovat dronové útoky s pokračující operací.

"Bylo to poprvé, co členové a rodinní příslušníci Hakányho sítě opustili domy, ve kterých žili přes 15 let," řekl kmenový vůdce v oblasti pokládané za pevnost Hakányho sítě.

Badžva potvrdil možnost, že někteří povstalci v překvapivé vojenské ofenzívě opustili Severní Vazírii, ale řekl, že jich bylo dosud zabito 376. Mnoho z nich bylo z ciziny, zvláště Uzbeků, kteří jsou v Pakistánu nenáviděni pro svou divokou pověst. Autority také potvrdily, že bylo zlikvidováno množství továren na provizorní výbušná zařízení, a zadrženo velké množství výbušnin, včetně výbušnin uskladněných v trubkách. (NiW, pí)

 1. Venezuela a Panama obnovují diplomatické vztahy, poté, co Panama neunesla přirozené obvinění z konspirace se Spojenými Státy (RT)
 2. Hrozby donutily Červený Kříž ukončit proti-ebolové operace v Gvínei (RT)
 3. Okupovaná Jižní Korea obvinila Severní Koreu z testování raket krátkého doletu na svém moři. USA si přivlastnily část Severokorejského moře, a dodnes OSN v této věci neučinilo žádná pro-mírová opatření, jako na př. výzvu k respektování námořních hranic před druhou světovou válkou, zvláště vzhledem k Americké námořní a jaderné přesile (RT)
 4. Američané převzali poslední chemickou zásilku ze Sýrie u jihoitalského přístavu Džoja Tauro (RT)
 5. Pandžáb posílil bezpečnost na železničních stanicích, letištích, hlavních elektrických křižovatkách a veřejných místech během měsíce Ramadánu. Dříve tento měsíc byly složky Pakistánské Armády včetně kontingentů Rychlých Reakčních Sil (QRF) a Sil Rychlého Nasazení (RAF) rozmístěny v různých okrscích Pandžábu. Pandžábská vláda také obdržela informace o možných teroristických útocích (NiW)
 6. Velitelem neaktivní pozorovatelské mise OSN (UNMOGIP) na modré linii mezi Indií a Pakistánem (LoC) byl zvolen Ghanský vojenský oficiál, stažený z mise v Jižním Súdánu. OSN, politické rameno kriminální Severoatlantické Vojenské Aliance dosadilo do této funkce vojenského oficiála této zkorumpované, koloniální země po vojenském oficiálovi z Jižní Koreje, který dokončil své velení zpolitizované "pozorovatelské mise" v Kašmíru a na Linii Kontroly (LoC) v Červnu. Že pozorovatelé OSN v Kašmíru nikdy nic nepozorují je stejně silným důkazem opravdové podstaty Organizace Spojených Národů (Ta schválila agresivní útoky NATO proti Korejské Socialistické Republice s několika miliony obětí, a dodnes arogantně přehlíží jejich politické důsledky, a schválila o mnoho víc zvěrstev. Její pozitivní stránka je však diskutabilní, zvláště s příhledem na destruktivní aktivismus OSN v Sýrii a Libii, kde se musí této organizaci zpravidla houževnatě zabraňovat v negativním kurzu, což její zájmy v Sýrii a Libii podle našeho zájmu vyčerpávajícím způsobem popisuje) jako pravidelná volba vojenských oficiálů pro UNMOGIP z těch nejkoloniálnějších z nejkoloniálnějších zemí, loajálních USA, Británii a Izraeli přinejmenším tak slepě, jako okupované Japonsko nebo Austrálie, jejichž politika připomíná všechno, jen ne národní politiku nějaké země, a bylo by směšné politiku těchto zemí nějak vyzdvihovat. Australská politika je pouhým tlampačem všech Anglo-Amerických intrik, zato Japonská je asi tolik Japonskou politikou, jako jsou Japonci vítěznou stranou druhé světové války, kteří rozhodně nemají od té doby na svém území Americké vojáky, policajty, vojenská koupaliště, nálevny, bordely a harémy, a Americké protikomunistické nájemné vrahy. Byla to ostatně Ghana, kdo zadržoval Argentinskou loď na přání Britské koloniální moci, jakožto jakési reparace za Falklandy, a přitom se celý svět již desítky let s Argentinou shoduje na tom, že Británie je v celé věci bez práva a agresorem.. Kdo tedy ovládá pozorovatelské mise, v Sýrii nebo v Kašmíru, než Británie, USA a další bezobratlí kamarádi Izraele, jehož politiku odsuzují přinejmenším miliony Židů napříč vyznáními. To co byl Izrael, respektive Palestina před poválečnými odsuny Židů ze Spojených Států a Evropy, to lze dodnes vidět v Libanonu, a to co přišlo ohánějíc se velkými slovy a mocnými přáteli, kteří se prohlašují "mezinárodní komunitou?" není nic jiného, než prožitá hrůza. Pokud chceme vidět, s jakou myšlenkou vůči Palestincům byl zakládán Izrael, podívejme se za co mají Američtí propagandisté Německé civilisty ve filmu "Vaše Práce v Německu," určeném Americkým okupantům na Německém území (pí,NiW)
 7. Pakistánský Ministr Informací Pervéz Rašíd upřesnil, že uprchlíci z operací Zarb-e-Azb zasažených oblastí Severního Vaziristánu dostanou na měsíc Ramadánu 40 tisíc Rupií každá rodina. Ministr také zopakoval víru Pakistánu v politiku nevměšování a řekl, že i Pakistánci tedy doufají, že jiné země se budou tímto zásadním pravidlem řídit (NiW)
 8. Ministr Obrany oznámil, že operace v Karáčí přinesla pozitivní výsledky. Ovšem z náhledu, že šlo zvláště i o politickou krizi v Karáčí, plyne, že by politické strany měly v Karáčí vyvodit ještě i dlouhodobé důsledky. Nikdy nemůže stačit pouze to, že se všichni zúčastnění opravdu chytli za nos, a přiznali, že i oni sami brzdili vyléčení města od násilí a kriminality. Partička chronických kleptomanů se jistě nevyléčí pouhým krátkým ale vzájemným pohledem do očí. (pí,NiW)
 9. PPP bude zblízka sledovat využívání nového zákona "Ochrana Pakistánu 2014," který v souvislosti s operacemi v S.V. dovoluje vojákům se svolením 15-stupňového oficiála zastřelit podezřelého od pohledu. Zákon neschvalují Islámské strany, jako Jednota Islámu (JUI-F) anebo Volání Islámu (JI). Zákon také zdvojnásobuje výměry trestů protiteroristických soudních instancí. Exprezident Zardárý pochází z populárních elit strany PPP (NiW)
 10. Aby došlo k revoluci v Pakistánském zdravotnictví, analytik Kemal Múnu navrhuje čtyři základní taktiky: zapojit doktory do společného vznešeného úkolu; adresovat jejich vlastní ekonomické zájmy; obratně využít jejich touhy po respektu; a obracet se k jejich smyslu pro tradice. Taktika silné ruky prý určitě nebude fungovat! (NiW)
 11. Dopisy Pakistánskému denníku Národ kritizující nový zákon, který umožňuje "střílet podezřelé do zad" kulhají hned na dvě nohy. Prvním argumentem je charta OSN včetně konvencí o mučení. A druhým argumentem, což je zvláště odsouzeníhodné, je tvrzení, že příklady policejní brutality jsou nové a nové každý den, rozuměj, v Pakistánu. Vzpomeňme na př. na argumenty TTP, populisticky poukazující na brutalitu vlády, a snažící se okouzlit Pakistánské lidi. A nebo na Kadriho vstoupence, proti kterým bylo jeden den zasahováno neúčinně, takže k újmě si přišly desítky policistů a vojáků, a po této zkušenosti zase Pakistánské úřady zabodovaly, když daly policistům proti Kadriho extremním přívržencům příliš tvrdé rozkazy, takže zde bylo osočení ze střelby do davu, podpořené evidentním nezapojením hasičských stříkaček do represe, a několik mrtvých mezi demonstranty, anebo i "demonstranty." Připomeňme také brutální lynč údajně provinilých policistů začátkem minulého roku. Diskuse o posílení protiteroristických zákonů právě střelbou po podezřelých byla dosti živá, a patrně i přirozená. Fakticky diskuse o letos schválených zákonech proti terorismu v Pakistánu probíhala již několik let, a zásadním argumentem bylo srovnání Pakistánské policie s Americkou tyranskou a nepřátelskou politikou, pokud jde o útoky na civilisty na Pakistánském území. Dopisy tyto zákony nyní kritizující však vůbec nové zákony nesrovnávají s chováním Americké vlády vůči Pakistáncům, nýbrž orodují za lidská práva, poukazujíc na hrubost Pakistánské policie.. Půjde patrně o umělé příspěvky do úspěšnými volbami zakončené diskuse, které fungují v součinnosti s dalšími aktivitami koloniální diplomacie a zahraničních rozvědek v Pakistánu. Další ukázka toho, že následující tři měsíce čeká Pakistán posílená diplomatická válka, včetně zahraničních investic do Pakistánského dizentu všeho druhu, s cílem napadnout Pakistán na mezinárodních fórech, a docílit snížení jeho politické síly v regionu, anebo až i okupace vojsky Západní Aliance - NATO (NiW)
 12. Sloupkař Iftichar Ahmed si všímá knihy "dobře známého autora" Johna Newhouse "Imperiální Amerika," která popisuje zklamání většiny světových vlád Americkými sliby a skutečností po 11. září 2001. "Všichni byli připravení přijmout Americké vedení ve válce proti terorismu, avšak počínaje invazí v Iráku vztahy USA s většinou světa vykolejily, zvláště díky divokému chování a popletených akcí Amerického vedení.." (pí,NiW)
 13. Pakistánská oficiální Tiskovka si všímá, že OSN zaregistrovalo přítomnost dětských vojáků mezi teroristy v Iráku. Nicméně OSN tuto informaci zabaluje spolu s dalšími zeměmi, jako je Jižní Súdán, Sýrie, Soafrická Republika a Nigérie, již pouze jako hrubé porušování dětských práv. Záběry je možno shlédnout na kanálu Russia Today (APP,pí)
 14. Spojené Státy konečně uznaly práva kandidátů v Afghanistánu na stížnosti a pochybnosti vůči volebnímu procesu. Kerry požádal Karzaího aby tyto stížnosti adresoval. Afghánské volební výsledky z 14. Června mají být přepočítány, podle tvrzení Reuters (APP,RT)
 15. Pakistánský Prezident jmenoval nového šéfa Pakistánské Justice Násira ul Malka, nejstaršího soudce (APP)
 16. Běženců ze Severní Vazírie, kde probíhá operace "jedna řeč"je dosud 468 tisíc, v tom 38 tisíc rodin. (APP)


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama