NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-07-29

30. července 2014 v 15:56 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Syrský Prezident Bašar al Asád se účastnil s dalšími osobnostmi oslav Eid v Damašku (NNA)
  2. MH17: MALAYSIA SECURES AGREEMENT FOR INTERNATIONAL POLICE DEPLOYMENT AT CRASH SITE * Malajzie zajistila kompletní rámec vyšetřování místa havárie údajného sestřelu letadla MH17. Každý kousek masa a kosti, I samotný nehet bude mít své číslo ve vyšetřování. Výsledky testů na přítomnost výbušnin v tělech obětí a identifikace dosud nedostatečně rozpoznaných obětí by měla započít dnes po třídenních přípravách (NNN)
  3. Křesťanská společnost pokládá za pohoršující Francouzskou "nabídku" pro Irácké křesťany prchající před pro-Americkými extremisty a teroristy ISIS z Iráckých měst. Francouzští politikové na všech úrovních jsou známí svou všeobecnou xenofobií a proti-islámským fanatismem, které mají kořeny v koloniální propagandě o rasové a náboženské podřadnosti kolonizovaných národů francouzského "komonvelsu" (Angličtí koloniální propagandisté nazývali soubor Britskou korunou soužených národů a území "Společným Bohatstvím" - Common Wealthem). Této doktrýně zřejmě francouzská šlechta solidně podlehla, a tradičně utlačovaní chudí poddaní ani morálně rozbředlí Pařížští intelektuálové toho s tím mnoho nemohli nadělat. A těch několik světlých vyjímek z francouzské inteligence napsalo o tom své věčné písmo, které, jak je v Evropě zvykem zůstalo pro několik vyvolených a zasvěcených, kteří jsou povahou či okolnostmi dotlačeni k mlčení. Francouzská "nabídka" tedy dopadá na hluché uši, protože oficiální šeptání Paříže o rovnosti Muslimů s Křesťany a Hinduisty rozhodně nepřehluší realitu francouzských ulic, tisku a bezpečnostního a soudního aparátu, který všechny ataky proti Islámu přehlíží, anebo také provozuje, jak tomu bylo v případě Francouze Meraha, kterého Francouzská policie rozstřílela bez prokázání důvodu, čistě pro parádu v médiích, která by se šikla k provozované zábavě v Líbii a Sýrii. Případ Merah byl pak následován falešnými útočníky "Hizbaláhu" v Bulharské Sofii. Vše předpřipraveno na rýsovacím stole propagandy (pí@NNA)
  4. Istanbul * (28.7.2014), "Ani Izraelci ani Egypt pod Al-Sisim nejsou ochotni dostat pomoc k Palestincům v Gaze," říká Erdogan. Turecký Premiér a kandidát na funkci prezidenta řekl v rozhovoru pro televizní kanál "Kanal 7," že neochota otevřít humanitární koridor pro obležené Palestince nutně zpochybňuje Izraelskou "upřímnou ochotu účastnit se jakéhokoli dočasného příměří." Turecký šéf vlády také řekl, že požádali o "týden dlouhé příměří v němž je vzdušný most jednou s podmínek." Přes tisíc lidí pozabíjených, a necelých deset tisíc raněných, takový je účet Izraelského krveprolití v Palestýně, které od sedmého tohoto měsíce ještě nezastavilo, přes celosvětové odsouzení Izraelské brutality. Ohledně unešených pracovníků Tureckého konzulátu v Iráckém Mosulu vyjádřil přesvědčení, že "naše citlivé úsilí a kontinuální sledování situace povede k návratu našich občanů domů." Turci kritizují zejména Egypt pro jeho pasivitu v Palestinské otázce. Patrně díky tomuto zklamání nemá Premiér Erdogan "pochybností, že Ajatoláh Al-Sisi je tyran." Na druhou stranu Egyptský národ je nejednotný, zpuchřelý třídními rozdíli s Anglickou koloniální tradicí, napadený terorismem a udolaný chudobou, takže je otázka, zda by Erdogan na př. v Sisiho kůži pochodil jinak: zda by tak jako tak nevypadal pro ne-Egypťana jako velezrádce, jak se může zdát. Samozřejmě to co kritizovali autoři na před-revolučním i po-revolučním Sovětském Rusku a nakonec bylo literárními parazity dvacátého sjezdu a Západní propagandou připsáno pouze Stalinovi platí i pro Egypt, takže ať už chcete mít Mursího anebo Mubaraka za cokoli, převrat si žádá jejich hlavy, ačkoli neubližovali či nechovali se špatně. Erdogan si všiml třeba toho, že Egypt namísto pomoci Palestincům zavádí silniční blokády. Jeden Palestinský demonstrant byl zatčen Izraelci při úderu na protesty proti agresi v Gaze v Ramaláhu. Izrael, který ztratil od začátku agrese pouze tři civilisty tvrdí, že stovky Palestinských civilistů vraždí aby "omezil schopnost střílet rakety z Gazy." Nejspíše jde však o projev politiky diskutované na jaře v Izraelském parlamentu, která s cílem připojit zbytek Palestinských "rezervací" k Izraelské doméně násilím jistě nebude sahat k ničemu vzdálenějšímu, než je vyhánění Palestinců z Gazy a Západního Břehu terorem a násilím (AA)
  5. Vyhnané děti mnohé z nich nově bez domova a či čerstvě bez rodičů vyrazily na školní hřiště aby se ohlédly za prázdninami a svátky přes nepolevující Izraelskou agresi. Truchlící děcka se utěšují fotbalem. Tak jako NATO v Libii, ani Izrael neuznává nejsvětější svátky jiných národů a církví, a bombarduje civilisty s nejvyšší neúctou i během nich. Včera Izrael zamítl čtyřiadvacetihodinové příměří na Muslimský svátek Eid (AA,pí)
  6. Kasamovy Brigády říkají, že vystřelily tři dělostřelecké granáty na postupující Izraelské vojáky a utkali se s nimi. (AA)
  7. "K vyšetření příčin neštěstí je třeba okamžitě vyhlásit příměří,"řekl Putin, avšak jak známo koalice NATO poprvé a naposledy vyhlásila příměří snad v Koreji, a to teprve po vyvraždění milionů lidí, a na příznaky jejich chorob si musíme zvykat i u Ukrajinské loutkové vlády. Viděl někdo někdy Američany přesvědčovat Syrské teroristy k příměří anebo k odblokování obsazených měst, třeba Jarmúku pro humanitární pomoc? Tak asi tím způsobem budeme čekat na příměří na Ukrajině, a hanba i naší vládě, jak nízkou hodnotu má pro ni Ukrajinské příměří oproti kydání hnoje na jednu nebo na druhou stranu! Hanba na ně! (pí,novinky.cz/ČTK)
  8. Peter Arton nemá žádný příběh krom toho, že pracoval od začátku do konce pro Britskou rozvědku při zakládání Izraele, a je to právě on, kdo spojuje zájmy Němců a Britů na založení této země svou nekalou činností na Československém území. Před dostatečným odhalením ho chránily především pečlivě imperialistickými mocnostmi připravené konexe na budoucí českou politickou elitu. Kritický krycí bod jeho fiktivního životopisu: důvod nástupu k letectvu je celkem průhlednou blamáží, čímž se jeho pečlivě připravená předválečná historie obrací na popel. Pro "Český" rozhlas totiž tento Německy mluvící rodilý Polák Židovského původu stěhující se pohotově před invazními vlnami ze "Sudet" do Prahy, odtud do Polska, odtud do Ostravy a Anglie uvádí, že k letectvu se dali kvůli své Němčině, která by je údajně ochránila při pádu před "Německou krvežíznivostí." Tvrdí, že se s bratrem dohadovali, že budou říkat, že mají "Rodina a děti," a tak že je Němec možná nezabije. Aby Arton neztratil své cenné elitářské kontakty v současných Čechách a dalších zemích nedávného východního bloku, získal od USA záruku, že Izrael s Británií popř. s Kanadou ušijí mu na míru ty části příběhu, které jsou potřeba, aby to nevypadalo, že do letectva nastoupil jen proto, aby se dostal do blízkosti důležitých politických osob, a tak potom umístil cvičení Izraelských teroristických skupin na některém z letišť východního bloku. Šlo přeci o to nainstalovat do vznikajícího Komunistického bloku světových národů nainstalovat "spřízněnost s Izraelem" - koloniálním satelitem v strategickém srdci Muslimského světa, respektive v blízkosti průlivu a zálivu. Na základě toho pak byla komunistická myšlenka hlouběji pomlouvána, zvláště ohledně umělého zalidňování Izraele, antisemitismu a Bůh ví čeho ještě. Mezi zvláštnosti Artonovy práce patří na př. zaúkolování Československé rozvědky ovlivňováním osob na rozhodujících politických a vojenských postech ČSSR v zájmu Británie respektive Izraele, zvláštní vztahy nízce postaveného vojáka s šéfem ministerstva obrany, umožňující jeho umisťování dle přání tohoto nízkého důstojníka (s životopïsem našeho bojovníka za svobodu!), zásadní a dodnes pokračující kontakty na Britskou vládu a mocenské elity při jeho ekonomickém vzdělávání v Londýně. Tvrdí také, že v Británii pracoval pro rozvědku ČSSR, ačkoli ji vlastně ve skutečnosti vzdáleně ovládal, a pokračuje, že prý když jej zadržela Britská policie jako špiona, že nic nezamlčoval, a přesto trvá na tom, že spolupracoval s naší ambasádou i přes protesty Britského ministerstva. Také shrnuje, že byl zadržen jako "dárek SSSR a ČSSR Britům," protože prý "část velení Britské rozvědky spolupracovala se SSSR" (jaká "část velení"??) takže prý "nic nedělala" - což zní zvláštně od narození Německy mluvícího Sudeťáka a prchajícího Polského Žida. Prý ho komunistický blok daroval nikoli pro jeho vědomosti, ale pro jeho kontakty, nicméně "hned mu Izrael nabídnul azyl, který přijal, takže se vyhnul trestu v Británii." Tak jakýpak dárek, když jej Britové ve spolčení s Izraelci v pět ráno vzbudí jako lapeného špiona, a po několika měsících se natrvalo usazuje v Izraeli? A letos si přižehná do naší republiky ve společnosti rodiny Čurčilů, bronzového okupačního paskvilu, který Britská vláda zjevila na našem území proti vůli a logice našich úřadů, a v pohotovém doprovodu s generály NATO s mikrofonem ČRo ve výslužce! Zařídil Izraelcům skutečnost celého toho klepu o Izraelském letectvu a naší republice, potloukal se po Kanadě, Británii, a čert ví kde ještě a hle: pro Britskou vládu je prý "komunistickým špionem!" A proč si nepořídil právníka když jej Britové zadržovali? Protože by mu prý k ničemu nebyl! Flastr na flastr.. Základní však je, že vždy odcházel z Evropských zemí těsně před pohybem fašistických armád, což patrně zařídil jeho tatíček, a teprve poté, co si odsloužil své hodiny u Britského letectva a utekl z armády operoval zvláštní pohyby v ČSSR. Popravdě titulek rozhlasu, že tento člověk, který pobyl v naší vlasti nejvýš patnáct let, a po zbytek života sbíral zvláštní školení v Angloamerických ústrojech po celém světě, je Čechoslovák nás nemůže než roztrpčit, pokud jsme si nezvykli na tradičně proti-Český Geobbelsovský tón našeho Rozhlasu, a nespraví to ani klišé že cestoval přes polovinu světa, aby se připojil k našim letcům v RAF. A to nejen proto, co sám říká o svém rozhodnutí vstoupit do Britských RAF, ale také již proto, že lze jen těžko považovat cestu z Ostravy přes Polsko do Londýna za "cestování kolem světa." Natož když ještě i do Londýna docestoval na krku svého otce a z rozhodnutí svého otce. Nebo je snad jeho satelitní pohyb po Státech USA, Británii a podobně onou cestou přes půl světa do náruče RAF, ačkoli tato "Artonova" pulzace po mapě se odehrála až po útěku z vojsk? Chcete-li, není jinak možno, než že se ČRo všemožně snaží Artona nám zalíbit. A když jej tedy vybalíme jako jedno z Americko-Německých elitních komand pro východní blok, jistě taková přímá podpora jeho imidž rozhlasem řádně dokreslí jeho zjevení na prážském Klárově, stejně jako jeho "náhodnou" společnost (pí)
  9. 62-členný Pakistánský průvod oblečený v tradičních šalvarech se účastnili průvodu po počáteční ceremonii Glasgowských Komonvelsových Her 2014, 23. Července (APP)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama