NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse123

11. července 2014 v 16:58 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Exministr Korupce a Americký ex-Protektor v "ČR" Vasil Vondra označil "Karzaího režim" za součást Talibánu, a Českou účast na operacích teroru proti Afghánskému lidu za "mírovou asistenci," když pro rozhlas prohlásil, že volby jistě nepřinesou skutečnou demokracii, ale budou jistě krokem do lepšího. To jistě proto, že Karzaí odmítl jakoukoli zahraniční vojenskou přítomnost po konci roku 2014. V tom se asi názor většiny Afghánců neliší (pí)
 2. Federální Ministr Obrany, Vody a Energií Chavája Muhamed Asíf řekl, že vojenská operace bude pokračovat do odstranění terorismu z kmenových oblastí. (APP)
 3. Pakistánský Prezident Mamnún Husajn vyslechl přísahu nového Šéfa Pakistánské Justice Násira ul Mulka na ceremonii zorganizované v Ajvan-e-Sadr (APP)
 4. Pakistánský Premiér Muhamed Naváz Šarýf přijal v Neděli oznámení, že počet vnitřních běženců ze Severní Vazírie, kde probíhá vojenská operace "Jedna řeč" (Zarb-e-Azb) je 572,529, a že to jsou lidé z 44,633 rodin. Operace Zarb-e-Azb začala 15. Června 2014. Údaje ze začátku Července udávaly 468 tisíc lidí z 38 tisíc rodin, což činí přibližně o 100 tisíc lidí z 6000 rodin více za jeden týden (APP)
 5. Pakistán zvolal na Americkou koloniální organizaci OSN (Organizace Spojených Národů) aby "zjemnila a vylepšila" velení a kontrolu v mírových misích OSN, takže by mohly zvládat kapalné a násilné situace účinněji a efektivněji. Propaganda proti-českého Českého Rozhlasu pozvala »experta« na mírové mise s Českou účastí, který pak mluvil především o tom, co Afghánci mají, co by měli, a co budou mít, vedle čehož se jistě vyjímala naléhavá pravidelnost, se kterou rozhlasová jepička formulovala nahlas spojení "mírová mise v Afghanistánu," a když přišlo na lámání chleba, a museli z různých důvodů rekapitulovat průběh Afghánského konfliktu, pro našeho »z nejpovolanějších« byla vláda Talibanu určitě horší, než to co přijde, zatímco pro tu zhaslou hvězdičku "mnohonárodní mírová mise začala roku 2001." Čili ani slovo o jednostranné agresi USA, o bombardování civilistů v Kábulu, ani nápad srovnávat "vládu Talibánu" se socialistickou vládou před vpádem Američanů, ani nápad srovnávat "vládu Talibánu" s třináctiletou okupací, při které jsou možná kopány studny a malovány obrázky, ale daleko více videí ukazuje bombardování civilních obydlí experimentální municí, a dokonce jsou dokumenty ukazující, že "bombové útoky" na silniční hlídky okupantů jsou odpláceny vyhlazováním vesnic, jako na př. odvetná jatka v Bala Baluk, kde se výbušniny na motorce nějakého člověka v okresu podepsaly vymazáním celé kousek vzdálené vesnice. Jednalo se o útok dronový, a NATO publikovalo záměrně poškozené kamerové záznamy této hromadné vraždy 120 především žen a dětí. Veřejnost se toto (ne)dozvěděla pouze díky vynalézavosti některých vesničanů, kteří mrtvoly dětí naložili na auta, a dovezli na policii. Bez této civilní operace, kde došlo k natočení mrtvých a jejich doprovodu mobilem by nejspíš neexistovaly materiály žádné, a už vůbec ne "vyjádření NATO," že jde o "technickou závadu na zbrani bezpilotního letounu" (APP,pí)
 6. Pakistánský Ministr Financí Senátor Muhamed Išak Dar Sandy řekl, že po jmenování nového menežmentu bude jmenována nová dozorčí komise v Korporaci Stavebního Fondu (House Building Finance Corporation Limited) (APP)
 7. Instalace detektorů padělaných dokumentů na největších letištích posílila schopnost úřadů chránit hranice před obchodem s bílým masem (APP)
 8. Pandžábský Šéfministr Šabház Šarýf v Neděli řekl, že Pakistánsko-Čínské přátelství bylo proměněno v oboustranně prospěšné partnerství (APP)
 9. OSN zdůraznilo roli družstev a kooperativních podniků v ekonomickém rozvoji, sociální spravedlnosti a ochraně prostředí. Jedna z těch věcí, které si může OSN bez problémů dovolit vypustit do éteru, protože nehrozí, že by je některé z novin, denníků a médií otisklo či jinak publikovalo. (pí,APP)
 10. OSN odsoudilo eskalaci teroristických útoků s Americkou globální diplomatickou válkou velmi koordinovaných Somálských teroristů Al-Šabáb. Ti se proslavili v Islámském i socialistickém táboře nepopulárními populisticky laděnými prohlášeními typu "vyměníme velblouda za Baraka Obamu," které mají této francouzsko-britsko-americké pobočce zařídit další infuzi měkkých mozků k vymývání a špatně živených těl k explodování na vybraných lokacích. Al Kajda (v překladu doslova "tábor") je jedním z nejzvrácenějších vynálezů Americké válečné tyranie, který vhodně doplňuje ostatní prostředky Americké vyděračské a pomlouvačné diplomacie uměle vytvářející názor na "nevhodné státy a režimy" v té většině světa, kterou ovládají neupřímná, spolčená a manipulativní média. Al Kajda konečně pošpiňuje všechny muslimské národy docela úspěšně, a média rozhodně nenechají zaznít umírněné a tolerantní názory světových muslimských vůdců a zákonodárců, které jsou zcela obvykle vůči tzv. "islámskému terorismu" velmi kritické. Příklady lze snadno hledat v Libanonu, Iráku, Íránu, Pakistánu, Afghanistánu, Somálsku, Keni ale i v Jemenu, kde lid Ameriku zvláště nenávidí, pokud jde o její politiku a ignoranci jejích obyvatel. Recepty Al-Kajdy a jiných polovojenských organizací na politiku jsou ovšem stejně jako aktivity mnoha na Západě prosperujících "Imámů" kompletně koordinované s vývojem masové proti-islámské propagandy na Západě, která se bez vyjímky a vždy skrývá pod pláštíkem "informování o islámu," organizací garantujících "občanský dohled nad Islámem," jeho "výzkum," a samozřejmě publikací a vebových stránek "informujících o Šaríje." To vše je nedělitelným aparátem anticipovaným novo-koloniálními zeměmi, Francií, Británií, Německem a Spojenými Státy Ameriky. Názory o tom, že Muslimové jsou v absolutní většině duševně zaostalí agresivní imperialisté s tendencí infikovat a pohltit svět a vymáhat si na ostatních národech názorovou poslušnost jsou intelektuálním bahnem, které rozhodně nelze nijak podložit, a není ani příjemným úkolem je vyvracet jsou právě produktem tohoto manipulativního aparátu, namířeného proti světovému míru. Ten má především prodloužit hanebně beztrestné parazitování několika "vyvolených" na daních Západních lidí a minerálních i lidských zdrojích Afrických a Asijských národů. Z filosofického hlediska lze vlastně přičítat čerstvé etnické a sektářské rozbroje napříč kontinenty právě této uměle vypěstované ignoranci Západních lidí k aktivitám vlastních rádoby veřejných činitelů na Západě i na Východě, a masami Západních lidí dokonale zkonzumovanému strachu z Islámu. Ten patrně zastírá realitu ještě i v zemích, kde byl Islám v podstatě odjakživa. Lidé žijící v Islámských zemích jsou nejspíš též oblouzeni Západními představami o Islámu, pečlivě uvařenými na činosti rozvědek, diplomatických lhářů a všelijakých propagandistů a cenzorů citlivé historie, a jakýkoli neméně pečlivě připravený teroristický útok na své etnické nebo náboženské komunity vnímají právě prizmatem Západní proti-muslimské propagandy, která zasahuje klasicky od tisku, přes diplomacii, vzdělávání a zábavu až k beletrii a umělecké či filmové tvorbě. Tím získává navrch pocit izolace v těchto komunitách, zatímco tato apatie znemožňuje souvislé vnímání skutečnosti, a tak příčin apatií umocňovaných traumat. Tím je vyloučeno i dopadení pravých vinníků, kteří to nikdy nemají daleko k lidem s vícero pasy, přičemž se s frustrující drzostí bez povšimnutí místních potloukají se zdviženými nosy ve společnostech, kde nikdy nebylo a není zvykem vypadat jako Belgický poručík ani jako Američan kličkující "luxusní károu" mezi vybranými černošskými bordely. Velmi Americká OSN tedy odsoudila tyto Koránem ozbrojené Americké žoldáky v Somálsku, a vyzvala Somálský lid k jednotě s autoritami. Je jistě zajímavé, že právě probíhá údajná diplomatická třenice mezi Německem a Spojenými Státy, kde by měl být souzen Německý poručík za spolupráci s Americkou rozvědkou. Připomeňme totiž, že vlajky těchto dvou zemí barevně ladí i s historií Somálska, přičemž jak vidíme jsou USA a Německo na stole i v Čechách, díky stavbě zrůdnosti na Pražském Klárově, kde se údajně setkávají Český a Britský erbovní symbol v okřídleném lvu. To asi těžko: Český lev je zde kompletně okastrován a zbaven i svého Bruncvikovského příběhu, zatímco Britský lev na Klárově stojí bez nejmenší vady či kompromisu. Jak se to tedy má s válkou úspěšně debritanizované Keni v Somálsku, s kterou nám ládoval naše vypatlané hlavy "Český" rozhlas. Jak se to má se střídáním stráží v Keni, kterou donedávna terorizovali Britští žoldáci, a nyní s ní mají problém typu brambora v krku Američtí "politikové" či spíše "propagandisté?" Nemohla by tato soustava, tento slepenec informací usnadnit pochopení znovuobživlého teroru v Somálsku, přidružené kritiky OSN, i krajně psyopsového tvrzení, že USA s Německem na úrovni bezpečnostních služeb nepečou, a naopak bojují? Jak na př. reagoval Joachim Gauck na sledování Německých politiků Američany, než žebráním o lepší spolupráci? A ostatně, že je to psyop (psychiatricky uspořádaná aktivita vojska obvykle s cílem upravit vnímání u globální světové populace) ukazuje i fakt, že teprv před týdnem osočila Indie Ameriku ze špehování svých vojáků. Jistě tedy můžeme seřadit vedle sebe tyto tři vojensky do našeho vnímání a chápání současné reality vmanipulované fikce, a posoudit, zda tam nepatří i ona "země třetí kategorie" - s příhledem ke startování letadel NATO z Německa proti Libii, zatímco Německému "nesouhlasu" s agresivní akcí (pí,APP,RT)
 11. 17. Června 2014 šedé okupační struktury Prahy 1 odhalily paskvilní pomník opět rozdělující Československý Svaz Bojovníků za Svobodu (ČSBS) na ty co bojovali proti nacistům a na ty, kteří se podíleli na zvěrstvech Velké Británie v Evropě. Při ceremoniích se dokonce provalilo, že na našem území operuje zahraniční generalita - přičemž i další věci poukazují na to, že celá tato skrznaskrz vylhaná fraška má pouze přikrývat skutečný rozsah a důsledky "diskuse" o umístění zahraničních okupačních vojsk neo-koloniálních zemí Evropy na našem území. Organizátoři nejen, že se díky vládním kamarádšoftům vyhnuli všem procedurám potřebným pro architektonické zásahy do krajiny a města, nebo výběrovému řízení ("Britského umělce" si prý zahraniční společnost B.C., vměšující se do naší kultury a historie, celkem invazivním způsobem vybrala "kvůli jeho velkým bronzovým sochám v Británii"), ale dokonce museli bránit Českým dárcům aby "projekt" podpořili, bezpochyby aby Čeští dárci neměli žádné slovo o umístění, tématu a podobě "památky." Na otázku, proč Britská firma B.C. nekontaktovala protestující památkáře její šéf, stavějící nám v praze bronzové okřídlené lvy s dlouho ještě diskutabilní tématikou, Evan Edvorsy uvedl, že kontaktovali radnici Praha 1, a že její návrh vrazit drzý paskvil hned proti velkému vlasteneckého praporu na památku druhému odboji "rádi přijali." Soukromá Britská strana podivně se proplétající s mocenskými elitami NATO se pokouší uzemnit diskusi uvnitř ČSBS, a Český Rozhlas k tomu napomáhá očišťováním jména jakéhosi Petera Artona, který jakožto údajný Čech žije již od brutální instalace tohoto teroristického státu v Izraeli, a který dle rozhlasu byl "leteckým navigátorem" i "civilní osobností," ačkoli se setkával s evidentními špiony nejméně třech velmocí po celé Evropě. Rozhlas pochopitelně zcela vynechává autority ČSBS z diskuse, aby pak přísně vybraní mluvčí mohli žonglovat klišé jako "jsem přesvědčen, že 99 procent Čechů nás podporuje," anebo "každá mince má dvě strany," anebo "nikdy se nemůžete zavděčit každému." Tak pokud šéf Britské brejnvošingové firmy B.C. zneužívá existující diskuse v ČSBS k vychylování současného pojetí historie, aby pak v ČRo povídal o skvělé spolupráci "Česka a Británie v NATO," vhodně doplněn rozhlasovými propagandisty o příběh "Petra Artona," pak jistě lze mluvit o zavděčování se nebo nezavděčování, když proti již stojícímu památníku protestuje Český památkový úřad. Snad Hitler také prohlašoval, "nemůžete se zavděčit každému," anebo "každá mince má dvě strany," když ládoval na předměstí Londýna svoje vé jedničky?! O komplexním podhoubí celé památkově-teroristické akce v bezpečnostní a strategické politice NATO svědčí nejen kombinace rozvědkových odhalení doprovázejících rozhlasové představení s přítomností potomstva soudruha Čurčila na "slavnostním" odhalení, ale jistě i přítomnost Britských vojenských mluvčí v rozhlasovém vysílání.. Připomeňme, že letecké síly NATO během druhé "Světové" války (bitva koloniálních-totalitních zemí o Arabská a Asijská území) v Německu systematicky vyhlazovaly populace průmyslových měst, a mezi hlavní úkoly patřilo vyhazování civilních krytů do vzduchu zápalnými a chemickými zbraněmi. Dnes se přes každoroční masivní manifestace Německého národa památka Hamburka a Drážďan u nás příliš nenosí, zato nevyhnutelnost jaderného útoku na Hirošimu a Nagasaki se u nás sprostě vyučuje nadále, přes ostudnou zřejmost frašky známé pod jménem Pearl Harbor. Bohužel s válečnou diplomacií SSSR propaganda NATO v našem školství dělá psí kusy, takže celkem zřejmá posloupnost Rusko-Japonské a Čínsko-Japonské války a smluv odhalující diplomatický rozsah jaderného zvěrstva USA v Japonsku není našim žákům vůbec zřejmá, naopak posloupnost věcí v Plzni je na pár "zanedbatelných" detajlů rok od roku mnohem zřejmější. Vývoje v Ukrajině ČRo dokonce (19.června?!) označuje za "neviditelnou válku.." Článek ČRo dokonce jeho autorka soudružka Trusinová sprostě nazvala "Darovanému lvu na zuby nekoukej..?" (pí)
 12. Zahradníčkův "příspěvek pro ČRo" z Keni a Somálska, označující Keňskou protiteroristickou politiku za obecně nepopulární, přítomnost vojenských sil celistvé Africké Unie v Somálsku za "válku Keni proti Somálsku," a "Somálské piráty za lupiče, kteří jezdí do Keňského Nairobi zakládat "firmičky" a "užívat si peníze" byl jistě především připravený Americkou a Britskou stranou. Proto také tento nevkusný žblecht programově sousedil s očišťováním Britsko-Německo-Ruského špiona žijícího v Izraeli, který se "vyskytnul na odhalení" ponižujícího bronzového krámu na Klárově. Přitom článek o velezrádném lvu, který zmutoval, aby mohl posluhovat zámořskému NATO vyšel 18. Června, aby pak teprve s odstupem čtyřech dní zkolonizovaný rozhlas odvysílal "Přes polovinu zeměkoule cestoval za 2. světové války Čechoslovák Peter Arton aby se mohl připojit" v dotecích víry (jaké asi?) A hned poté Zahradníčkovo lání na osvobozenecký režim v Keni a proti novému státnímu zřízení v Somálsku, které Zahradníček neuznává, zato tiše pečuje o pověst různých somálských separatistických enkláv, které vyrašily jak houby po děšti během Americké teroristické okupace Somálska. V Zahradníčkově rétorice tedy nejprve vycítíme využitou příležitost vymazávat České (a souvisle Slovenské, Maďarské a Polské, či Srbské a Turecké) povědomí o nedávných Amerických zločinech proti Somálskému národu a státu, které končíc sice v podobě okupace pokračují v podobě nátlakové politiky a politiky dvojí standardu, a pro nás především v dronových útocích na Somálské lidi. Organizace "Index Zkrachovalých Států," která asistovala Spojeným Státům během jejich agresivní okupace Somálska nyní přehodila kabátek, a slouží k témuž účelu v Pakistánu a Afghanistánu. Přejmenovala se na "Index Křehkých Států," (FDI) a hodnotí Pakistán s Afghanistánem jako jedny z deseti nejkřehčích států. Jak v Somálsku tak v Afghanistánu a eventuelně v Pakistánu tento falešný index pouze (pro masmédia) zdůvodňuje, proč zde vlastně Američané jsou: jakoby alespoň díky této dimenzi opět platilo, že Američané oblékají uniformy a cestují na cizí území nezváni a nevítáni jenom, aby chránili: ať už tam, kde stát "zkrachoval," lidi, anebo tam, kde je "stát křehký," regionální bezpečnost. Je to jistě jen nicnečinící společnost udržovaná z rozpočtu USA v rejstřících, a za dobrý peníz jsou její "čísla" publikována v světových dennících. Jistě nelze očekávat, že by její čísla pravidelněji anebo v sekci "Ze zahraničí" citovala jiná média, než média nějak hlouběji loajální kriminální Alianci NATO (pí,NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama