NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Zajíc a Zloděj příběhů

24. července 2014 v 4:26 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Prezident urgoval národ k odmítnutí anarchistických elementů. Pakistánský Prezident Mamnún Husajn zdůrazňujíc kontinuitu demokratického procesu pro rozvoj země, urgoval ve Středu národ aby odmítl anarchistické elementy, které by chtěly bránit pokroku země (APP)
 2. 700 nových bezpečnostních pracovníků bude jmenováno k zlepšení bezpečnosti v Pakistánském hlavním městě Islamabádu, Informovali oficiálové Ministerstva Vnitra Funkcionální Komisi Senátu pro Vládní Pojištění (APP)
 3. Džedda, 23. Července, Princ Makrin bin Abdulaziz Al Saúd, Náměstek Korunního Prince, Poradce a Zvláštní vyslanec Dvou Svatých Mešit zvolal na Premiéra Muhameda Naváze Šarýfa v Úterý pozdě v noci. Probrali oboustranné vztahy (APP)
 4. Aerolinie Emiráty a Etihad obnovily provoz na Pešavárském letišti po útoku 25 června na letadlo, který zanechal jednu ženu mrtvou a dva členy posádky raněné (NiW)
 5. Unie Pakistánských novinářů uspořádala demonstraci za propuštění novináře Fajzuláha Chana, který byl Afghánskými autoritami odsouzen ke čtyřem letům vězení za cestování bez dokladů. Ministr Informací požádal Afghánskou stranu o jeho propuštění, Afghánská strana umožnila telefonické spojení se zadrženým žurnalistou. Ministr také nabídnul vysílání Afgánských stanic v Pakistánu a naopak. Podotknul, že média se stala svobodnými, protože technologie odstranila bariéry, které vytvořily síly útlaku. (APP)
 6. Čínský Premiér Li Kekjang se ve Ťvrtek setkal s předsedou Pakistánského senátu Sajídem Najerem Husejnem Bucharym a Mluvčím Parlamentu Dr. Fahmidem Mirzou v budově Parlamentu, a probrali otázky vzájemného zájmu. Také promluvili o otázkách dvoustranných, regionálních a mezinárodních hledisek. Obě strany se shodly na dalším posilování přátelských vztahů mezi dvěma národy a slíbili pracovat bok poboku pro dosažení společných cílů k jejich vzájemnému obohacení (APP)
 7. Mluvčí Ruského Ministerstva Zahraničí Lukaševič řekl, v souvislosti s vývoji ohledně sestřelení letu MH17, že nevinní lidé byli zabiti "ve válce, která je nyní na Ukrajině, a je důležité, že Kijevské autority odmítají oznámit příměří, které bylo opakovaně navrženo federalistickými bojovníky." Přes protichůdná tvrzení Západních médií a Kijevských oficiálů již došlo k předání ostatků obětí havárie Malajského letadla s dvěma stovkami občanů několika národů (RT,pí)
 8. Vedle zvukového inženýra Antona Vološina a novináře Igora Korneljuka byl na Ukrajině zabit ještě kameraman Aleksej Gromov. Jeho autobus se dostal pod granátovou palbu v Doněcku, 29. Července, a on podlehl zraněním ze střelné zbraně. Všichni tři dostali posmrtně Řád Odvahy. Kijevské autority neposkytují novinářům řádnou ochranu, naopak cenzurují tvrdou rukou místní tiskové kanceláře, a také sabotují lékařskou pomoc zraněným žurnalistům (pí,RT)
 9. USA označily akce Izraele za oprávněnou obranu, která jim dělá starosti. OSN označilo zabíjení za zvěrstva. Zástupce vůdce Hamásu Ismajl Hanijeh pak řekl že svět musí rozumět, "že Gaza se rozhodla ukončit blokádu svou krví a svým heroismem." (RT)
 10. Tajemník Parlamentu pro Finance Rana Muhamed Afzal ve Středu řekl, že Pakistánská Muslimská Liga - Naváz (PML-N) přijímá veškerá důležitá opatření k zlepšení sektorů obchodu a energetiky (APP)
 11. Anketu Pakistánského denníku "Národ" zda si čtenáři myslí, že Koncil Pro Lidská Práva pomůže ulehčit napětí mezi Izraelem a Gazou odpovědělo záporně 87% respondentů. Jen 9% odpovědělo ANO, a 3 procenta uvedla "nevím." (pí)
 12. Mluvčí Komise pro Mírumilovné Sjednocení Korey oznámil, že Korejci se těší na hry v přístavním městě Inčon, které mohou ulehčit napětí mezi Koreami. Na druhou stranu blokáda Severokorejské účasti byla by jistě pro národ ostudou a brzdou v míru. "Nikdo by neměl dělat takové nečestné pokusy zneužít čistě sportovní aktivity k docálení politických důvodů" (KCNA)
 13. Francie typicky doprovodila demonstrace proti Izraelské okupaci a agresi (Francouzskou kolonialistickou diktaturou označované za pro-Palestinské demonstrace) násilím na Židech. Takto Francouzské tajné služby na Evropské poměry atypicky doprovázejí veškerá politická hnutí, včetně těch Turkama rozvířených střelbou a atentáty. A že jsou organizacím, které absolutně proti-Židovský stát Izrael křivácky označuje za "anti-semitské" podsouvány a pod rukama dovytvářeny zločiny na Židech není jenom do očí bijícím oživováním potvorných propagandistických klišé, ale též zrůdností zasluhující vyžehnání s metlou v rukou. Je to ostatně stejný princip jako s odvlékáním na Gitmo: již před řádkou měsíců se mi do rukou dostal Arabsko-Anglický slovníček Katarského nakladatelství, podezřele opatřený množstvím arabských elektronických adres, telefonních čísel, a s docela jednoznačným sortimentem toho, co si údajný původní uživatel manuálu "zatrhnul anebo procvičoval." S takovým slovníkem byste zkrátka usvědčili z kontaktu s teroristy i ubohé děcko. Má sestra jednoho času nacházela na pracovišti a v okolí svého bydliště velmi mnoho knížek, které "by se mi mohly líbit." Těch rozvědek a frakcí, které se ucházely o její knihomolskou pozornost bylo asi mnoho, protože některé zásilky pinews skutečně posunuly, nicméně tento malý slovníček letěl z domu mnohem rychleji, než jsem se ho u sestry dožadoval. A přeci si nakonec přijedou bez důkazů, bez procesů, bez lokální legitimity, měsíce a měsíce plýtvají na vaše zneviditelnění, pak začnou zastrašovat majáky i otevřenými hrozbami celé rodině, naverbují pro svou věc klany zbohatlíků, a otevřeně se vám před přáteli vysmívají, jak vás odtáhnou do chudobince, na Jupiter. K čemu se potom patlají se slovníkem, když se neštítí unášet lidi i rodiny za zády Evropských anebo Muslimských úřadů, když se nestydí "v chudobinci" na Kubě držet 120 osob + 0, z toho všechny již před několika lety federálními soudy očištěné od jakýchkoli vin anebo podezření, a přitom na ně aplikovat nejnepředstavitelnější zvěrstva na světě, za která by se nemuseli stydět ani ti literárně nejstrašlivěji vykreslení nacisté, k čemu takový inkriminující slovník, když se tito lidé nakonec kolem šikovnějšího "zajíce" naparují svou všemocností, předvádějí společensky zcela průhledné a bolestivé demonstrace "převahy a loajality" dotýkající se nakonec celé lokality, kde se šikanují od nejmenšího až po nejvyššího v cirátech na jednu jedinou postavu, a násilím, vražděním, zastrašováním a vydíráním zatěžují celé okolí takového šikovného "zajíce?" K čemu takový usvědčující slovník v celém tom chóru Kustóú, Dárwinů a podobných nafoukanců, kteří si mohou dovolit létat do školy a ze školy Ferrari, ale jakmile jejich špionskou pózu na bicyklu, "v prádelně" anebo za volantem naruší další a další neúspěch, nebo dokonce výsměch uháněného zajíce, který už z pudu sebezáchovy stihl prohlédnout většinu jejich organizačních nedostatků, a jejich spolupracovníky má tak ozkoušené, že přes veškerou jednostrannými konflikty vystupňovanou odrzlost a hrozivost klesly tyto rutinní, obtěžující, výlučné a útočné tváře do nejhrubší každodenní šedi: namísto strachu si přijdete trochu ukřivděni, že se tito lidé hodlají manifestovat i tohoto rána, a ohromeně si uvědomíte, že na vás nepřestanou takticky, psychologicky, slovně i fyzicky útočit až do samého večera. Přičemž si nadšeně vzpomenete, že na ulici lze potkat i lidi normální, ačkoli již pouze jako nepřehlednou minoritu. Pokud si nedovedete představit, jak patero rodin, včetně dětí, z vaší ulice organizovaně napomáhá k vloupávání se do vašeho bytu, a ještě ohromujícím způsobem klesají před dalšími lidmi, pak vězte, že i to je součástí procesu, ve kterém se ti bohatí zbavují toho neovladatelného v lidu, kdekoli na Zemi, kde se Bohem zrovna pohrdá. Tito bohatí páchají osobně anebo prostřednictvím určitých rozvědek a hnutí to, co se pak shrnuje pod pojmem terorismus, anebo Al-Kajda, těmto lidem pak excesy teroristických divadel slouží k žehnání s válkami, a jsou to tito a nejiní lidé, kteří pak jakoukoli kritiku, jakýkoli náhled na sebe samé v lidu stíhají coby Al-Kajdu na Gvantanámo. Je to skupinka velmi mocných boháčů, kteří z nejiných důvodů omýlají patrně velmi trvanlivou proti-komunistickou vojenskou i zlidovělou propagandu již stovku let, kteří když se jim někdo opravdu znelíbí, pošlou menší boháče pro ještě menší boháče, a ty nejspolehlivější nasadí kolem onoho "netvora." A lidé, kteří jsou v tom jistě již odborníky semknou i ty nejmenší mladistvé boháčky v lokalitě do úžasně zfanatizované kasty, jejímž členům začne akutně scházet sebekritika i sebekontrola. Každopádně mají všichni tito dočasní přisluhovači "jedné věci" (nebo dvou??!) velmi blízko k takovým věcem, jako je proti-islámský extremismus, sektářsko-etnická genocida, falšování značek, objezdů a dokladů, kolonialistický terorismus, mučení, vraždění a únosy na Gvantanámo, a obecně k pochopení a přijetí jakékoli myšlenky Americké politiky. Vytvořit firmu a nechat něco rozsnést a vytisknout je pro ně tím zcela nejběžnějším. Tyto "tlupy" si čtenář jen tak nedovede představit, protože jsou z ohromné části precizně nakaterované co do vzhledu, schopností, zaměstnání i síly, a až nepředstavitelně rozsáhlou jich část tvoří lidé ze zajícova okolí. Nicméně jakmile jste zajíc, všichni tito lidé vám o sobě dávají velmi zřetelně vědět, a trpělivě a sofistikovaně na vás útočí propagandou, ponižováním i dokonalým špiclováním a psychiatricky sešroubovaným výsměchem. Dokázat jejich existenci je pro zajíce do určité doby i vzhledem k nejbližším zcela nemožné - v tom mají perfektní "nou-hau," ale uvědomit si jejich přítomnost v plném rozsahu k tomu není potřeba vydobývat příležitost, to se stane s překrásnou arogancí, s přetékající touhou po odstranění vás, a vaší morální autority coby totální konkurence, samo, a museli byste se dát na nějaké tvrdé drogy, abyste opět pokládali za oduševnělou iluzi, že po vás někdo jde, že každé vaše slovo, každý váš prošpiclovaný vztah někdo velmi blízko baží zabalit do pychláků, osliznout, ponořit do mlhy, zneúrodnit, zpotvořit či zesměšnit. A konečně, že k vašemu nepřetržitému společenskému potratu přispívá množství odposlechů, a že všichni tito zoufalci se po několika vysoce utajených pokusech o vraždu a ekonomických útoků na vaše nejbližší shodnou na tom, že všechno vyřeší Liška obtěžkaná sirénama, která vás unese na Jupiter, "poněvadž si to zaslouží." (pí,RT)
 14. Malajské aerolinky, bez ohledu na pomluvy, které proti nim začala šířit naše média, přemístily Euro-Indonézské lety z Ukrajiny nad Irák a Sýrii. Tam je pro lety z Londýna a odjinud do Asie zřejmě bezpečněji, než na "nové, Evropskými zbraněmi osvobozené" Ukrajině, jejíž vládě Evropané již nemusí věřit ani nos mezi očima. Chcete-li se zbavit nepříjemného pocitu, že Vás po mezipřistání v Kijevu nechá Kijev sestřelit, aby to mohl hodit po vzoru Bruselu "na Putina," musíte holt letět přes země, kde nemají Evropou a Amerikou sponzorovaní "rebelové" kontrolu nad letectvem a policií. A mezi takové suverénní země, disponující dokonce i armádou, policií, nemocnicemi a úřady jistě Irák či Sýrie patří! (RT,pí)
 15. Afghánské volby stále bez výsledku: přepočítání hlasů se ještě déle "zdrží." Kdosi patrně hledá čas k pozabíjení určitých postav a kandidátů v Afghanistánu a Pakistánu. Oba kandidáti se shodli na nutnosti přepočítání, žádost podal Abduláh Abduláh, o kterém se někde tvrdí, že je Americkým agentem. To necháme na vaší představě, nic k tomu totiž nikdo nepřinesl: jen tvrzení. A v době, kdy Libie padala pod nátlakem teroru a bomb NATO na lokty. Pakistánská vláda spustí asistenční program odsunutým z míst války proti Ohlasu Talibánu (TTP) teprve až bude hotový odhad okamžitě potřebné pomoci. To by mělo být již od pátka (19/7/2014) hotovo.. (pí,APP)
 16. Prezident Španělské parlamentní komise pro zahraniční politiku Lerida zařadil Írán mzi země které mohou pomoci s obnovením míru v regionu Středního Orientu (IRNA)
 17. Egypt se snaží dotlačit Izrael a Palestinu k příměří v nejhorší agresi za posledních pět let, která stála život 237 lidí. Izrael také vydává lživé zprávy o dohodnutých příměřích, aby pak mohl západní tisk osočovat Palestince z porušování smlouvy. Naši novináři, píšící saláty pak pohotově obhajují Izraelskou agresi tvrzeními o živých štítech mezi Palestinci, přičemž není vyjímkou v našem tisku narazit na poskvrňování typu "Palestinci" v uvozovkách, navazující na Německé a Francouzské ultrapravicové extremisty a apolgety "maestra" Breivika, kteří přišli s doktrýnou o "smyšleném národě Palestinců." Je zvláštní kolik antisemitských živlů je v tomto smyslu "na straně Izraelských Židů," takže se uvozovkami nad Palestinci jaksi "revanšují" za pochybnosti o Židovství Izraelských kolonialistů a osadníků, pochybnostmi podloženými masovým táborem odporu mezi světovými Židy a Judaisty. Také Libanon si stěžoval u OSN na množství munice, kterou nasypal Izrael za hranice tohoto souseda, takže jistě létala přes hlavy pozorovatelů OSN na "modré čáře," která zbyla po těžkých agresích Izraele proti Libanonu. Libanonští povstalci, převážně z řad Muslimů kdysi Izrael porazili, a světová arogance tuto svoji porážku nikdy neuzná. Turecko se přidalo s tím, že Netanjahu spouští systematickou "kampaň (zastrašování a tedy) genocidy" proti Palestincům. Exprezident USA Bill Clinton, válečný zločinec a světově uznávaný malomyslný tyran, kterého lze postavit vedle Napoleona a Atilly poněkud s rozumovým opožděním varoval Izrael, aby se tímto repete starých známých zločinů nepošpinil před očima světa a "nevyřadil ze světového názoru." Co na tom že doslovný překlad tohoto varování by neobstál ani před nejhoršími škrabaly a pisálky hrajícími si na filosofy. Nemáme žádné zprávy o smrti na Izraelské straně, proto lze pokládat obvinění silně pro-Amerického Hamáse z provokací a ze založení současného požáru za lživá, anebo vrcholně podezřelá, s výhledem na další provokace ze strany okupantů, a protrakci konfliktu, respektive bezhlavého Izraelského amoku do podzima. Clinkrton dokonce označil "chování Hamásu za oprávněnou příčinu útoků na Palestinské civilisty, takže by si Tel Aviv měl dát pozor, aby si tím nepošpinil jméno, bude-li to trvat příliš dlouho." (pí,NiW)
 18. Mrtvých v Malajském letadle jsou stovky, Indonéský prezident se k tomu vyjadřoval proto, že mezi pasažéry bylo mnoho jeho občanů. Nicméně ohromné množství lidí zabitých nad Ukrajinou je přímo z Nizozemska, bez dvojího občanství či původu. Šest zemí jednalo s "pro-Ruskými" milicemi domobrany o přístupu k ostatkům. Ukrajina nedovolila letadlu zvýšit letovou úroveň a letadlo bylo nuceno letět o tři kilometry níže. Kijev také zneužívá celkem zřejmých okolností k pomluvám "rebelů," na př. že úschovou mrtvých v chladících boxech a jednáním s dalšími zeměmi se snaží zakrýt stopy a podobně. Agentura NNN přinesla kompletní jmenný soupis zavražděné posádky. Dementi které "Česká" média publikovala byla záměrně matoucí, stejně jako informace o původu letadla. Množství pasažérů bylo Vjetnamského a Čínského původu. Muslimů pak nevýrazné množství. Tím ovšem nehodlám snižovat zděšení Malajské a Indonézské strany ze situace v Evropě, za kterou může především Brusel a USA, které vedou již několikaletou protiukrajinskou a fašistickou proti-Ruskou kampaň, jak ekonomickými, tak diverzními, tak propagandistickými prostředky (pí,NNN)
 19. Venezuela vyjádřila připravenost plně rozvinout ekonomické vztahy s Čínou (NNN)
 20. Nový generál okupačních sil USA v Afghanistánu označil Pakistán za kritického spojence USA v regionu, a připomněl, že tomu tak zůstane (APP)
 21. Pakistánský Ministr Vnitra řekl, že vojenské operace Zarb e Azb v Severní Vazírii potrvá již jen krátce (APP)
 22. Ministr Plánování a Rozvoje Ch Ehsan Ikbal označil plány Imrana Chana a Tahirula Kadriho za antidemokratické agendy nebo plány s antidemokratickými elementy (APP)
 23. "Žiju s rodinou, tak vím, že úsměvem začíná jenom mír" - pták skupinář během při s cikánskými čarodějníky, kteří mají krev na rukou. Narušovali náš rozhovor nad seriálem Slavné Historky Zbojnické a přidruženým videoklipem Šahzada Adýla a Rahima Šáha "Tomu se říká život," kde padne název Afghánských pasteveckých písní (pí)
 24. Slovo "Česko" nejen, že nesplňuje ani nejmenší předpoklad nahradit slova jiná, nejen, že není odvozeno normativní cestou, ba, odstraňuje poruchou z užívání termín "Čechy," který není prostým názvem, ale odkazuje ve slavinských jazycích k dosti podstatným významům, které dobře vykreslují povahu naší vlasti, státu anebo země, chcete-li. Čechy odkazují k okrajovým oblastem, anebo k oblastem uzavřeným mezi horami od ostatního území jako v kapse. Zatímco užíváním přešlé módy "Česko" poukazujeme pouze na představu jednoho pána, který ještě neumřel, že postačíme v této zemi s představou, že se nazýváme Čeové, a každý z nás je Če, anebo že dokonce někoho urážíme tím, že jsme Češi, takže se odnyní budeme nazývat Český člověk, nebo v množném Čeští, a přitom, protože by se to vyskloňovalo jako Českosko, vystačíme se skloňováním zkráceným, takže je správné na příklad namísto "stařecká hůl" používat pojmu "starská hůl." Bohužel, v naší zemi se jazykověda za posledních dvacet let odkutálela daleko od stromu, takže nečekejme, že bude s těmito umělými útvary nakládat jak si zaslouží, i kdyby se jednoho dne namísto Hory Říp ujalo "Kdo smrdí líp" i ve školních diktátech (pí)
 25. Šéf OSN vyjádřil "těžkou starost" o prohlubující se krizi v Iráku, a rostoucí počet civilních smrtí a zranění, s více než milionem Iráčanů prchajících z domova kvůli terorismu a bojům. Také zvolal obě strany v Palestině k zdrženlivosti a respektování práva lidí na život (APP)
 26. Pakistánský Prezident Mamnún Husejn zvolal ke všem Muslimům aby udělali vše co je v jejich silách k vytlačení extremismu, terorismu a sektářství ze společnosti během svatého měsíce Ramadánu, vedle úsilí o pravé potěšení v Bohu. V Neděli se modlil v Džeďďě za solidaritu, pokrok a prosperitu Pakistánských lidí (APP)
 27. Organizace Al-Chidmet (AKF) rozdala Ramadánské Potravinové balíčky v hodnotě milionů rupií pětistům odsunutých rodin ze Severní Vazírie, které nyní žijí ve městě Bannu a okolních lokalitách. 50 milionů pak předala Pakistánská Republika Sindh šéfovi Armády, s deklarováním plné podpory občanů Sindh vojenské operaci, na podporu vnitřním běžencům. Uprchlíci ukrytí v Bannu a Kašmíru protestovali proti pokřivenému způsobu rozdělování přídělů pro běžence (APP)
 28. Skupina Jihokorejských žen, které sloužily k odpočinku vojáků NATO při ohavných operacích 1953 ("Ženy vojenského komfortu USA") sepsala žalobu požadující kompenzaci od Jihokorejské vlády za nucenou prostituci. (RT)
 29. USA oznámily svou důvěru v bezpečnost Pakistánských jaderných zbraní a zařízení, patrně proto, že "pracují s nadměrnou starostí s Afghánci aby obnovili důvěru ve volební proces." Škoda, že celý proces skazili Američtí spojenci, a ještě se podepsali šovinistickým projevem v OSN: vždyť i Taliban přistoupil na naši podmínku, a během voleb nikoho od účasti nezastrašovali! Tím oficiálně končí nepřetržitá produkce propagandy v tom smyslu, že militanti ovládnou Pakistán a budou vládnout jadernými zbraněmi. Také tím NATO přistoupilo na podmínku, že Pakistánské operace v Severní Vazírii budou prováděny bez vměšování. Konečně i Afghánská strana údajně vskutku souhlasila se spoluprací s Pakistánem na hranicích, takže k operaci Zarb e Azb je k dispozici jak "Pakistánské kladivo" tak "Afghánská kovadlina." Připomínám, že jde o představu, že Pakistánská armáda vytlouká ze Severní Vazírie organizaci Ohlas Pakistánu (TTP) zatímco Afghánská strana udržuje hranice neprodyšně uzavřené. V opačném případě by totiž povstalci přebíhali pod ranami kladivem tam a zpět, takže místo kovadliny bychom měli dřevěnou latrynu, a kladivo by bušilo právě do toho prázdného kruhu (APP,NiW,pí)
 30. Irák ukončí spory s Pešmergami, a připraví se na jejich vytrvalý nárůst. Zaregistrovali jsme provoz nových zbraní, odvozených od buzerant. Předpokládáme, že jaderné zbraně kamufláže anebo přeměny lidí na plasmatické bytosti ovladatelné paprskem a ponižované / utlačované počítačovým programem je ve vojenských a kriminálních kruzích tak profláknuté, že mikrovlnná pole aplikovaná na prostředí speciální okupace jsou plná nabídek na odkoupení zadržených tekutých vojáků. On totiž únos živých lidí je dražší než jejich přeměna na "tekuté," kteří na rozdíl od běžných vojáků postrádají jakákoli práva a péči, ačkoli jsou o tom vytrvale přesvědčováni! Stovkami "papoušků" vytvořená situace zachycená kamerou televize RT v Kirkuku 26.6. byla zacílena na rozeštvání místních obyvatel a spoluvina Kurdských bojovníků byla vytvořena. Vojáci na záběrech RT hloupě reagují na dokonale ovládnutou hru se zvuky, takže se jejich pozornost zaměřuje na místa, kde k ničemu nedošlo, zatímco střelec, který je předtím vyprovokoval je právě tím, kdo pozornost svých nejbližších sousedů v davu přemisťuje voláním a ukazováním na Kurdské vojáky! Zvláštní pozornost zaslouží lešení. U nás na př. po množství mučení a vraždění zvířat se buzerant nadále upravuje jejich libovolným zadržováním do mobilního vězení plného vajec ve tvaru boty, s označením 2-23-2014, aby ptačí umučenci věděli, jak je postaráno o jejich hnízda - že budou vyhnívat, dokud "umoudříš se?" Ptačí společnost je využívána s plnou podporou technologie, psychiatrie i vojenské techniky k "závěsu" speciálních hypnogenních zbraní, s kolektivním i selektivním účinkem. NATO v lokalitě kombinuje tyto kvazi-zombifikující zbraně sloužící k ovládání se zbraněmi pokročilého maskování plné vojenské přítomnosti v rurálním, zabydleném prostředí, kde zapojuje do operací machinace se společenskými procesy. Dále je buzerant ukotvován v iluzích komunikace mezi rostlinami a živočichy, zástavbou a rostlinami a podobně. Společnost již získává proti některým těmto zbraním schváleným pro Úpické operace v Bruselu imunitu, brutální nakládání se zvířecími a rostlinnými mučedníky se pokouším nadále kriminalisticky zachytit, nicméně situace se přesunula spíše do vojenského těžiště, takže se mohu pokoušet naše přátele v Aláhu pouze utěšit. Mezi ptáky jsou i věřící dalších sekt, a ani ti jistě nejsou vyloučeni, ostatně většina z nich se ve spěchu spokojí i s rozloučením v Ježíši, zvláště Islamistické jiřičky si spojování s Ježíšem srdečně oblíbily. Většinu náboženských příběhů ostatně tito světci odposlechli generace po generacích na věžích kostelů a za okny modliteben (pí,NNA)
 31. Miranšáh: Pakistánská armáda odkryla množství trénovacích středisek sebevražedných útočníků, mučící buňky, továrny na výrobu výbušnin, tuny výbušných materiálů a literaturu k vymývání mozků. Miranšáh, hlavní úřední město Severovazirijského regionu bylo do operace "Jedna řeč" (Zarb e Azb) fakticky pod kontrolou "teroristů." Sem také patří další dronový útok v Severní Vazírii, který vyjadřuje reálné těžiště mocenské politiky NATO vůči Pakistánu, z našeho (pí) hlediska lze tedy nejspíš označit diplomatické ústupky USA Pakistánu za odpad, který už Američané neupotřebí, nikoli příchod politického osvěžení mezi NATO a Pakistánem, anebo mezi Afghánským protektorátem a Islámským regionem (APP)
 32. Vedení mírové mise v Sýrii předává Alžírský Lachdar Brahimi nějakému Francouzi, který předtím působil v oddělení propagandy OSN pro Irák a Afghanistán. Jeho jméno je Staffan de Mistura. Tím se OSN vzdává zástěry, že konflikty v Sýrii a Libii řeší "NATO v součinnosti s Arabským regionem." (APP,pí)
 33. Babar Azam vede družstvo Advance Telecom v kriketovém poháru Pohár Míru (APP)
 34. Pakistánský Prezident Mamnún Husajn zvolal na všechny segmenty společnosti ku pozornosti k otázkám populačního růstu (APP)
 35. Pakistánský Premiér Muhamad Naváz Šaríf předsedal kontrolnímu parlamentnímu setkání ohledně Pakistánsko-Čínské ekonomické spolupráce (APP)
 36. Pakistán vyzval farmaceutické společnosti k zaměření se na produkci dostupných léčiv, také oznámil svůj cíl v odstranění chudoby. V Pakistánu toto spojení na prvních metách nové politiky vypadá dost věrohodně, tak snad se ukáže i "implementace" různých řešení v lepším světle, než nejdřív se, a pak nás, straší Pakistánští novináři a analytikové! (implementace, realizace, piNews)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama