NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-08-04

4. srpna 2014 v 16:53 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Bahdád, 29.7.2014, Irácký Ministr Zahraničí Al-Džafari diskutoval s Tureckým Vyslancem cesty rozvoje strategických vztahů mezi dvěma zeměmi (NINA)
 2. Jemenský Prezident Abdu Rabbu Mansúr Hádi gratuloval nově zvolenému Iráckému Prezidentovi Fuadu Masumovi vedle na př. Tureckého Prezidenta Gula. Zúčastnil se svátečních Fitrových modliteb po boku Jemenského exprezidenta Aliho Abdulaha Saleha v městě Sanaá. Jemen hostí přes milion uprchlíků zvláště z černých zemí zasažených Američany udržovanou občanskou válkou (SABA,NINA)
 3. Nejméně 20 mrtvých z potopené lodi u Libijského pobřeží, zatímco v Benghází pokračuje bitva mezi teroristy a generálem Kasemem, kterého Tripolis a jeho západní spojenci označují za "nebezpečného pučistu." (RT)
 4. Alžírský Prezident Búteflika probral se svými Katarským a Egyptským protějskem situaci v Gaze. Společně vyjádřili "hluboké znepokojení svých vlád a lidí nad Izraelskou agresí proti civilní populaci v Gaze." Vyzvali také předně Arabské ale i světové vlády k společné akci k ukončení Izraelské agrese, a Alžírie sama odevzdala "25 milionů dolarů ve prospěch Palestiny a především Gazy." (APS)
 5. Bezpečnostní Koncil OSN včetně šéfa OSN Ban Kimuna vyzval obě strany v Gaze k "bezpodmínečnému a okamžitému příměří, a utvoření humanitárního koridoru" (APP)
 6. Vrcholový Pakistánský diplomat Tariq Fatemi při návratu z USA označil nálady Obamových oficiálů, zákonodárců a poradců vůči vládě a politice Premiéra Muhameda Naváze Šarífa za příznivé, dokonce za "ocenění jak Pakistánský Premiér řeší energetickou krizi a terorismus." Pandžáb postaví 2000 ubytovacích jednotek pro vnitřní běžence ze Severní Vazírie, oznámil Šabház Šarýf, Pandžábský Premiér (APP)
 7. Madžíd Niazi byl redaktorem Nawa-Waqt přes půl století. V době kdy Chanovu vojenskou diktaturu nahradila civilní diktatura Zulfikara Bhuta, bojoval dále "ani ne tak za svobodu tisku, jako za právo zveřejnit si co chce," neboť Tisková a Publikační nařízení vydaná Bhutovým režimem reflektovala jak omezení kolonizující silou, tak ta cenzorů během "Druhé Světové Války," která byla také jen důsledkem přebujelého Amerického a Německého zbrojení v koloniálních zemích světa. Nizami byl odkázaný na narativní tendence poskytovatelů reklamy, nicméně snažil se obsah obohatit, takže se přes výrazný poměr oponentů přidržel publikace témat jako svoboda Kašmíru, návrat Přiškrcených Pakistánců z Bangladéše a vztahů s Indií, kde se nestyděl uvalit kvality Američanů a Indů v nedůvěru. Nizámiho slova "nezapomeňte, že nad vámi je mešita a pod vámi kanceláře Nava-i-Vaqt" (nakladatelství Národ a Čas) kterými přivítal v roce 1986 svůj štáb v kancelářích denníku Národ, když zde nastoupil jako šéfredaktor mohou platit i dodnes. I dodnes totiž platí, že Národ sídlí v čtvrtém patře, Navá i Vakt v třetím, a mešita v pátém! A to díky Bohu i přesto, že se budova nakladatelství i listu přesunula na ulici Královská silnice (NiW)
 8. Irácký Ministr pro Lidská Práva a Výkonný Ministr pro Utečenství a Migraci Muhamed Šíjáa al-Súdány upozornil na zdvojení mezinárodních institucí v tom, co z porušení Lidských Práv se právě děje v Iráku. To dle našeho názoru pěkně dokresluje prostředky, které intruzivní síly zneužívají proti této zemi k zvyšování mezinárodní tlaku na její představitele, a nikoli vyjímečně k počerňování této země, a k odvádění pozornosti od její domácí a světové politiky k přemrštěnému násilí a řádně spisovatelsky vyzvětšovanému nepořádku (NINA,pí)
 9. Írán zvolal k setkání Ministrů Zahraničí členských zemí Komise K Palestině v Tehránu (NINA)
 10. Irácký Premiér al-Maliki zvolal ku Islámskému svátku Eid ul-Fitr k jednotě a odhození rozdílů Iráckých politických sil a gratuloval k náboženské události Iráckému lidu (NINA)
 11. Lidová hnutí Dělníků a Rolníků Korejské Lidově-demokratické Republiky odsoudila v Úterý loutkového Ministra Obrany Americké Kolonie "Republika Korea" na Korejském Poloostrově. Ten zoufale úpěl cosi o potrestání "všech severokorejských břídilů, kteří podporují Socialistické Ozbrojené Síly a Sjednocené Velení KLDR," ale ovšem sprostě spekuloval o "možnosti existence sociálního systému" v této provokativní zemi. Také označil nabídku k mírovým hovorům za tajemnou agresi, která "útočí mírovými prostředky pomocí taktiky sjednocené fronty." Navštívil také Americké teroristické raketové základny od roku 1953 okupované Korey, kde volal po plné militarizaci aby Američané byli schopni "zasáhnout jakýkoli cíl v Severní Korey." Dělnicko-rolnický mluvčí Han Ming Gu popsal "výkupné" za tohoto "vzteklého psa" jako nižší než jednu kulku z automatické zbraně. Označil tohoto "ministra" za "válečného maniaka," a dodal, že bajonety Rudých Stráží jsou připraveny přeřezat žíly jeho a jemu podobných ani ne za minutu! Nelze se divit, když tento člověk odsuzuje nabídky v hovorům mezi zeměmi, kde již přes půl století Američané a OSN brání jakémukoli vývoji, takže zde je trvalý válečný stav a jakés takés provizorní příměří, ve kterém ovšem nikdo žít nechce, ani komunista, ani dělník přesvědčený o různých Havlovských ideálech a doplácející postupně na svou politickou přesvědčenost. (KCNA)
 12. Britský magazín Týden označil za důvod "každoročního obranného cvičení" Američanů a Korejských koloniálních vojáků "Foal Eagle" (Orlíček) "vpád do KLDR." Korejská Tisková Agentura KCNA zpochybnila "obrannou povahu" těchto cvičení a doložila "pohotovostní plán pro útok proti severu" OPLAN 5029 a další válečné scénáře vypracované USA, které cílí na svržení politického systému Lidové Republiky poté co zvláštní jednotky odstartují povstání. "Spojené Státy, které uspěly se svržením sociálních systémů v jiných zemích pomocí válek za užití zvláštních sil se k této metodě upínají i v případě KLDR, aby mohly spustit Druhou Korejskou Válku," ilustruje agentura KCNA. Zatímco tedy Ministr Obrany okupované Korey označuje za skrytou agresi diplomatické úsilí svého souseda k dialogu, Lidová Korea správně odhaluje "společná obranná cvičení" jako vojenské provokace za účelem svržení společenského uspořádání na svobodném zbytku bývalého Japonci okupovaného území. "Čím více budou USA odhalovat své divoké představy o ozbrojeném určování Korejské budoucnosti, s tím silnějšími opatřeními bude KLDR ordinovat aby plány USA zmařila. Zdrženlivost a ústupnost před nepřítelem mávajícím dýkou znamená přesně sebezničení, a situace na Korejském poloostrově není rozhodně méně vážná, zvláště díky nekonečným a zčásti vůbec světu neznámým válečným provokacím nepřátelských sil (KCNA)
 13. Síly Yazídy zabily 24 členů IS v Sindžarské oblasti západně od Mosulu. Bombardéry udeřily na oblasti západně od Anbaru. Statistika mrtvých dělící na civilisty, úřady a teroristy ve Středu ještě nebyla k dispozici, naopak objevily se snadno zneužitelné zavádějící zprávy o neidentifikovaných letadlech, mrtvých a raněných (NINA)
 14. Dva členové Pešmergy zabiti a další zraněni nástražnou silniční pumou Severovýchodně od Irácké Bakuby 28/07/2014 21:09:00 (NINA)
 15. Max Kašparů citoval Asijského studenta v ČR, že závažná část současných problémů ČR spočívá v tom "že žijeme v zemi, kde nic není hanba." Také ze ztráty přirozených morálních měřítek u vývoje společnosti obvinil média s jejich "banalizováním tragédií a tragizováním banalit," s tím, že je jaksi v módě "nosit všechno naruby." Tento argument podává i Laserův manifest na webových stránkách dizidentského hudebníka Lupe Fiasca, ačkoli ve znění "nechceme zkrášlování ošklivého v médiích." Jako soudník praktik v lékařském oboru by "mnohdy posadil na lavici obžalovaných společenských systém," tedy pokud jde o mladistvé delikventy. Obyčejní smrtelníci u nás "trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parniválec politiky a byznysu si jede vesele dál." Sliby, fráze a široké úsměvy z předvolebních plakátů odhaduje myslitel na lacinou přetvářku, a i zde upozorňuje na absenci ostudy a svědomí. "Společenský" projekt sabotérů Havla a Klause u nás označil za zednickou práci bez základů (v štědrosti, přejícnosti, činorodosti), bez malty (v nadřazenosti zákona ostatnímu, vč. trhů) a s kyvadlem namísto olovnice (nahrazení morálky a tabu, pýchou, relativizováním a demagogií) a dovolil si usoudit, že tento Americký vojenský projekt zvláštních sil na našem území, jak to nazvýváme u nás, nelze srovnávat se stavením, nýbrž s "barabiznou." Však také Spojené Státy nepracovaly od třicátých let na veřejných stavbách, nýbrž na národů ponižování, a drcení a škrcení jejich rozvoje. Taktéž důsledky této pilné staleté kolonizace našeho národa a podřizování našeho státu pofiderním Masarykovým spiklencům, jeho prodej z Německých rukou do rukou Amerických nemohou být pro nás pozitivní, ale musejí spočívat v omezení našeho komfortu, našich svobod i našeho vlivu na politické dění. A média o tom nesvědčí o mnoho méně, naopak, spíše realitu této naší situace popisují daleko zřetelněji, než naše nepřehledná a sofistikovaně popletená velkopolitická historie od vzniku první republiky. Z mého pohledu však Max pláče na špatném hrobě, neboť dokud se dnešním Čechům a Slovákům nesahá na životy po desítkách či stech, budou donekonečna věřit, že osud jejich politické reprezentace je v jejich rukou prostřednictvím volebních uren. Mohou to být velké peníze za reklamy a logaritmicky rostoucí nevzdělanost a analfabetismus, mohou to být rozvětvené a časté podvody u komunálních ale i u celostátních voleb, tak jako tak naše dva národy za tohoto stavu nedostanou své vlastní vedení ke kormidlům svých států. Potrvá to ještě možná dvě stovky let, za předpokladu trvalého míru na našem území, než lidé sečtou a podtrhnou svoje znechucení natolik, aby odvrhli utkvělou představu o demokracii a volbách, a problém připsali permanentní historické koloniální správě našich národních území. Teprve v tomto zhodnocení hrozí našim usurpátorům cílevědomý a sjednocený protivník, tedy takový, který ví, kde opravdu vězí překážka, kam opravdu všichni jeho bratři před srážkou s ní měli namířeno, kde je cíl národního převratu a nového boje, a samozřejmě jaké jsou k jeho dosažení nejpřiměřenější prostředky. Dosavadní situace bude generovat samé extremistické bloudy, kteří si pletou překážku s cílem a svou vizi budoucího společenského zřízení volně zaměňují s namátkovou přehlídkou následků převratu. Takovéhle kombinace naivity s fanatismem, politicko-bezpečnostní neuvědomnělostí pak mají jediné hromadné měřítko v násilném převratu anebo přihlouplé diktatuře bez rubu a líce, kterou ještě možno okrášlit a takzvaně "navlíknout do vaty" tím, že diktátora označíme za krále a výsledek převratu za království. Důsledky tohoto společenského zakrňování však budou pouze různé geopolitické techtle-mechtle se stovkami či maximálně tisíci mrtvými v našich hlavních městech, anebo nějaké menší bolístky, které za těch dvěstě let několikrát bez ladu a skladu a bez lidového zájmu přebolí. Jařmo cizáka a jeho "barabizna" však nastoprocent přetrvá. Intenzivní odzvdělání má vleklé a stabilizující následky! Podívejte se na Indii, kde cizák bez vydechnutí ušlapával domácí filozofii, náboženství a vědu: jak dlouho vydrželi Indové hrát absolutní blbečky v naprosto cizím divadle "Indické historie" s různými "Indickými slávami" a "Indickými zahanbeními?" Dodnes! A co je u nás pro koho "Havel" s "tím" co přinesl? Co je on? A co vlastně přinesl? Co je pro nás cizí světová válka, kterou nám někdo vnutil, ať už ta a nebo ona? Jaké to bylo vítězství, když šlo jen o krátký komunisty zřízený odpočinek, a válka vrátila v mírech jen takové věci, kterým jsme sotva rozuměli? Co je pro nás Afghánská válka? A co chudák Afghánec, nemůžeme si s tím zaostalým blbečkem podat ruce, a zasmát se svým pruhovaným klíšťatům za krkem? Co je pro nás Masarykova Republika? Snad ne něco více, než Rakousko-Pruské války? Beneš a další nás neustále přesvědčují, že náš národ určují jakési mezinárodní a historické pravdy. Ale nikdo z těchto "hrdinů" a "antihrdinů" nám neřekl, co jsme opravdu my, a co opravdu potřebujeme k existenci. A všudypřítomný národní rozhled ruku v ruce s pevnou a domácí morálkou je tak jediné co bychom mohli pro každý i pro náš národ před Pánem požadovat. Mír, pokrok a spolupráce jsou jedním z důsledků, ale rozhodně je nebudeme předjímat jako produkty národního státu: k takovým věcem můžeme přispívat i v područí jiných národů aneb impérií. Cizáka za kormidlem tohoto "národního státu" však musíme ukazovat do oblbnutí, právě proto, že když už k tomu přestávají být lidé hluší, objevují se mezi námi velmi dobře slyšící bezrucí! A ať už se náš "otcovský" cizák na kameru vypocuje se sebevětšími vírami v Boha, nelze na minutu pochybovat, že v latrině národních elit a státního aparátu udržuje takové Bohem nepožehnané bezvěrce, že i Satan se pokouší udržet si bezpečnou vzdálenost, odlišit se unaveným krokem, zahřát se mezi jejich dechy kožíškem a připotácet se k jejich hladu s buřinkou. Max Kašparů navrhuje dvě varianty: buď barabiznu zbourat, anebo utéct. Před zbouráním varuje, protože "nám v chatrči ani nic nepatří," a mohli bychom se dostat do křížku se zákonem. Varuje i před útěkem někde po Evropě, protože tu spravuje "bez malty a s kyvadlem stejný architekt," který "pomáhal i nám." (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama