NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Přihlášen

22. října 2014 v 11:59 | sah
Bez odpovědi na dopis. Jendo přihlášení možné za měsíc. Nepokládám za věrohodné obnovení blogu. Uvidíme v půli druhého roku. Zda sem ještě přispívat
 


Komentáře

1 sah sah | Web | 7. listopadu 2014 v 16:53 | Reagovat

Premiér KLDR sebral na lokalitě náměty k Přeformování Místa Mangjondaejského Školáckého Paláce. Procházejíc po různých místech lokality podněcoval vojenské budovatele v jejich vůli odhodlaně provést příkaz daný Maršálem Kim Čong Unem (†,KCNA)
KLDR odmítla údajný dialog s kolonialistickými agresory NATO o lidských právech ve své zemi s tím, že tyto s USA spolčené státy odmítají uznat práva Korejského lidu na sebeurčení a jejich nezávislost. Dále prohlášení uvádí, že v momentě kdy státy NATO a zejména USA utíkají od svých vlastních povinností a smluvních příslibů, je otázka jaderného odzbrojení KLDR úplně nadsazená. "USA budou svědkem zářného vítězství linie KLDR rozvíjející se na dvou frontách, ještě předtím, než vyprší doba vládnutí současné Americké vlády, nikoli ve vzdálené budoucnosti." Zpráva označila lidskoprávní fanatizování na straně politiky USA za snahu přivést Korejskou Lidovou Ústavnost, sociální systém a stát na okraj kolapsu těmito prostředky. Přitom 19. září 2005 obě země, KLDR i USA zvolaly k vzájemnému respektu včetně suverenity, a k mírové koexistenci (†,KCNA)
Zdroj v Enberském Koncilu: Předseda Koncilu a Jednající Guvernér probral dnes s Abádým běženeckou krizi a plán osvobození Enberských měst. Ramádý / NINA / Zdroj v provincii Enber oznámil ve Čtvrtek, že hlava provincionálního koncilu Sabah Karhut a Jednající guvernér Mustafa al-Ersan měli dnes setkání s Premiérem Hajdrem al-Abádým. Zdroj poznamenal, že třetím bodem projednávaným Karhutem a Ersanem je ozbrojování a výcvik synů kmenů, a využití jejich předností aby byli součástí nového systému, a bezpečnostních služeb Národní Gardy, která bude utvořena v případě odsouhlaseného zákona v Senátě. (NINA)
Ministr Financí oznámil v Pondělí záměr Světové Banky poslat do Bahdádu vysoko položenou delegaci v.b.b. Ministr Financí Hošjar Zebáry se setkal s vyslancem World Bank v Iráku Robertem Búdžodou v Bahdádu. Prohlášení poznamenalo, že za přítomnosti odborníků a oficiálů Ministerstva Financí se také probraly projekty financované Světovou Bankou v zemi v oblastech energetiky, silnic, vody, vzdělání a výcviku pracovníků (NINA)
"Toto je čistý pohyb ze strany vlády za záchranu zemědělské komunity a nejspíš přišel po vlně obav z levné Indické mouky" uvedl Pakistánský denník Národ na obranu zvýšení vývozové dotace mouky na 1300 rupií na  40 kg, a uvalení 20 procentního regulačního cla na její dovoz, a snížení cen petrolejových produktů, zvláště dýzlu, což může přinést u zemědělců úžasné slevy. (NiW)
Článek Děti a hry přes internet pakistánského denníku The Nation si všímá pozitivních i negativních výsledků vysoké přitažlivosti počítačových her přes internet pro děti. Mezi pozitivními pojmenovává zejména psychologické efekty, jako je "proaktivní myšlení" anebo "ostřejší mysl," a zlepšené výkladové schopnosti, což lze považovat za omleté řeči, a mezi negativní vyjmenovává srozumitelné a dávno známé, avšak poměrně silně zamlčované námitky o spojitosti sportu, pohybu venku a společenského zapojování, o upadání venkovních činností člověka, o přemíře násilí v nejznámnějších hrách, což rozhodně nelze označit za nevinnou shodu náhod, a poruchy citové, neschopnost soustředění a poruchy vývoje osobnosti až do kriminální oblasti. Některé z těchto "proti" dělají z jmenovaných "pro" opravdu protichůdná tvrzení. Denník Národ dává rodičem v jejich výpadky proudu a korupcí ztíženém životě za úkol obdařit děti časovým plánem pro fyzické hry a pro "onlajn" hry. Na děti v Pakistánu čeká dravé prostředí, a měly by tedy být přísněji vycepované. Článek se bohužel zabývá více vědou než etikou, takže se plete, že aby Pakistán vykvet děti studovat nemusí. Rozhodně není předností pokročilého a udržovaného státu "vysoká kompetitivnost" (bojovnost) žáků. Ku prospěchu společnosti jsou daleko více věci etické, a vedle rozmanitých sportů tak i vědy, technika, umění a náboženská literatura, a domobrana, což jsou všechno věci pro které lze děti snadno získat, když se ukáže rozdíl mezi dobrou společností a současnou společností jako rozdíl mezi současným vzděláním a jeho chybějícími možnostmi. Teprve jako celek prospěšná společnost může se oštítit silou (†,NiW)
Hošjar Zebáry probral se zahraničním vměšovačem Spojených Států v Iráku Stuartem Džonesem ekonomickou a finanční situaci v Iráku.Prohlášení Ministerstva Zahraničí řeklo, že "dvě strany probraly během dnešního setkání současnou politickou situaci a 'snahy bojovat s terorismem' v zemi a 'snahy mezinárodní koalice podporovat vládu v tomto utkání'" Ministr Financí také probral Ekonomické a finanční podmínky prožívané zemí v této kritické fázi stejně jako postupy a plány vlády a její zasazení a povinnosti vzhledem k zbrojařským smlouvám. (NINA)
Maskovací akce zápaďáckých tajných služeb v Pakistánu se zacílila na sektářské motivace vražd, které mají světovou pozornost přesvědčit o opravdovosti a pakistánskosti masových a řetězových útoků na hranicích s desítkami obětí. Doporučuje se Pakistáneček zařadit Americké občany k vízové potřebě, a odebírat vízeček i s palce otiskem, jedině tak můžeš zabránit nadměrnému vylívání krve. Doporučuje se to i u občanů zemí co jsou tu za Američany. Totéž musí udělat i Íráneček a Maroček (†,NiW)
Pokud řešíte jak se pro-západní rabování v Libii podepsalo na životě akusticko-punkové kapely Front 242, pak na př. jejich oficiální stránky uvádějí 28. 11. 2011 (tj. během bombardování nemocnic a obecních bytů Sirty) že plánovaný koncert v americkém Jůstonu byl zrušen, anebo přímo sabotován uvaděčem, který tam kapele přislíbil účast. A to v momentě když už byly lístky zaplacený. Navíc jejich nová muzika, obsahuje přímé ozvěny motivů z jejich songu Funkhadafy, a nové vybavení původní stopy v diapozitivovém stylu, ačkoli není přímo podepsané, má mnoho znaků, z oblasti synchronizace, textových vstupů, i celkového zpracování událostí v Libii, pokrytí celého komplexu Libijských problémů, dokládajících přítomnost lidí z Front 242 u této kompilace. Kapela nadepsala svou stížnost na uvaděče vtipně průpovídkou z filmů o Apollo 11 a 13 "Houston we have a problem" (justne mame problem) (pí,†)

2 matej matej | 10. července 2015 v 16:59 | Reagovat

jeste ze hraju na timpany sros

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama