NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

noviny pondělí 2.11.2015 - pinews

2. listopadu 2015 v 15:00

Irák zasáhly nečekané dvoudenní záplavy (Haló noviny)

President Rouhani: Successful nuclear talks brought calm to Iran economy

Tehran, Nov 2, IRNA - President Hassan Rouhani said on Monday that the success of the Iranian nuclear negotiating team in nuclear talks with G5+1 was the first attempt to bring calm to the country's economy.

President Rouhani made the remarks in a meeting with Iranian ambassadors and envoys to international organizations on Monday.
Another achievement was adoption of crystal clear strategy in having constructive interaction with the international community, said President Rouhani.
Thanks to the support of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, heads of three branches of government, nations' representatives, members of Spreme Ntional Scurity Cuncil, Aomic Eergy Oganization of Iran and above all the Iranian nation the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) was signed with success, said President Rouhani.
Implementation of JCPOA has created a new move in foreign and economic policies and people will benefit from these achievements more than others, he said.
'We proceed with the JCPOA in line with the guidelines of the Supreme Leader and spare no efforts to serve nation,' he said.
There is no doubt that the JCPOA with its win-win approach can be regarded as an exemplary model to resolve other gloabl issues, he said.
Iran through JCPOA not only maintained its nuclear rights but also could enhance its rights at the UNSC, said President Rouhani.
Many countries have called for JCPOA to be used as an exemplary model to resolve regional and international problems, the President said.
Existing problems in the region will only benefit the Zionist regime while restoration of peace, stability, security and calm will be to the benefit of regional nations and against the interests of the Zionists, he said.
It is very important for Iran to prevent bloodshed in the region, said President Rouhani, adding that 'We have already declared that Iran is ready to take part in any talks which may result in restoration of stability and security to the region.'
'We cannot be indifferent to the bloodshed of people and their displacement and should not let blood of innocent people shed on the ground,' he said.
Inexperience and young guys in one of the countries of the region can get nothing from using big words against noble people, he said.
There is no doubt that current crisis in Syria, Yemen and Bahrain should be resolved through political means and mutual interaction, he said.
Riyadh's decision to choose the right path will open doors for broadening of mutual cooperation, he said.
Iran's economy has suffered a lot due to dependency on oil revenue, he said.
Active role of the private sector is very vital for getting a foothold on foreign markets, President Rouhani underlined .
Iran should broaden ties and cooperation with the international community mainly after economic sanctions are lifted and this requires expansion of economic, industrial, and technical cooperation with world universities, said President Rouhani.
Results of nuclear talks with G5+1 will lead to isolation of Zionist regime as the world is now testify that resolve of many problems in the world depends on Iran's presence, President Rouhani said.
In order to have a sound and successful interaction with global economy, Iran should enter international markets and play an active role to this end, President Rouhani said.
Highliting the significant role and duties of ambassadors, President Rouhani advised them to never hesitate to remove people's problems.
President Rouhani paid homage to those Hajj pilgrimages who lost their lives in Mina tragedy including some foreign ministry officials such as Ghazanfar Roknabadi, former ambassador of Iran to Lebanon.
1430**1412

Official urges well implementation of JCPOA

Shahrerey, Nov 2, IRNA - Deputy Foreign Minister Morteza Sarmadi on Monday called for well implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Talking to reporters, Sarmadi said different organs in charge of supervising the JCPOA implementation should be named in the form of a team by the Supreme National Security Council and they should carefully and continuously monitor enforcement of the document.
Sarmadi said the JCPOA is one of the most important documents relating to one of the most crucial issues concerning Iran.
He said efforts of nuclear scientists and resistance of the Iranian nation have been the strong backing for the talks. 'It is expected that we will attain favorable results with regards to the intensive and hard talks held and efforts made in that connection over the past two years,' he added.
1420**1412Heritage sites view to be blocked by Orange Line Metro

November 02, 2015, 1:51 pm
SHARE :
Activists of civil society will stage a protest demonstration against the environmental impact on the heritage and historical monuments of the city due to Lahore Orange Line Metro Train Project at Chauburji Chowk at 3pm.
The activists of civil society are urging the government to change the planned route of the metro train because views of a number of historical monuments and buildings such as Chauburji, GPO and Shalimar Garden would be affected.
Although the design of the elevated route of the train would not damage any part of these two monuments but it would block the view. "We are not against the development of any of the government projects but want to keep the heritage sites and monuments safe for the future generations. Such projects around the world have been constructed underground especially around the historical monuments and important buildings," activist Dr Ajaz Anwar said.
The project comprises about 25 kilometres elevated track out of 27.1 km route of the train from Dera Gujran (GT Road) to GPO Chowk. From here onwards for two kilometres it would be underground uptill Jain Mandar. Then again it would be on elevated track up to Ali Town (Raiwind).

Why do Pakistanis clamour against Indian atrocities but remain silent over brutalities at home and in Saudi Arabia?

Selective criticism and intolerance against only a particular set of people is further enhancing the great divides
November 02, 2015, 2:04 am/ 11 Comments
SHARE :
These days Pakistanis are in a gung-ho war mode owing to #ThankYouArmySharif. We are boasting about our capability to build more nuclear warheads than we have clean public toilets in the whole country. We are rearing to teach those Indians a lesson for having intolerance issues within their own country. Four of our celebrities have seemingly suffered setbacks due to this, and PCB had to come back after cancelling a planned meeting with the BCCI. We are up in arms! We cannot tolerate this kind of attitude from 'those Indians who claim to be secular'.
How dare they treat the Indian host of the Kasuri book launch (not Kasuri himself) the way they did? How dare they stop their own BCCI from holding talks on resuming cricket ties with us? How dare they send back our commentators and one umpire? (They didn't, it was BCCI's suggestion to ensure the safety of the three since the match was going to be held in Mumbai). Army Sharif's big mouthed bigots and their thousands of minion followers were going blue in the face shouting intolerance: down with Shiv Sena! Down with the Indian government!
In the meantime, we were able to kill an official total of 40 people in three days during Moharram, because of their faith. No follow up on that, because they were not sexy enough, or maybe the poster boy fears he will alienate half of the minions who follow him because he dared speak about people from 'the other sect'.
Not so long ago a red bereted mad hatter Pakistani was put in prison and allegedly served with umpteen number of lashes for criticizing the Saudi airstrikes on Yemen. According to news reports currently more than 4,000 Pakistanis are languishing in jails in Saudi Arabia. This figure includes women and children and all of these people are kept there without fair trials. In fact at times they are not given a chance to be represented by a lawyer.
How many times did our socialites raise their voices against Saudi Arabia? How many of them said 'down with Saudi Arabia', 'down with their barbarian methods'? The Saudis have been in the news for all the wrong reasons over the last few months. First there was the rape and mistreatment of Nepalese maids in India by a Saudi diplomat and his family. This was followed by bizarre unethical behavior by yet another Saudi in USA, the stories of which have appeared in all English newspapers in Pakistan. And the latest is a Saudi prince being caught with 2 tons of drugs on his private plane. Saudi Arabia punishes common offenders of sex outside of marriage with 100 lashes or in some cases death by stoning. The punishment for drug smuggling is death. It seems though that these punishments are only meted out to the commoners.
Thankfully all is not lost yet. Recently Mr. Abdul Sattar Edhi, Pakistan's biggest humanitarian who comes to the aid of human beings regardless of their faith, gender and life choices, won the day for us. He showed the people of the subcontinent what human beings should be like, by looking after a daughter of India for all these years with care and love, without expecting a single penny or even any acknowledgment in return. He showed the world that there are perhaps others of his inclination in Pakistan, who are humans before anything else. He gave some hope for Pakistan - a country which has become notorious for its REAL bigotry against people from other faiths - which kills rather than throw black ink on the faces of those who dare to be atheists/non-Muslims/Shia /Agha Khani /Bohra /Sufi - where the percentage of people belonging to other faiths has fallen from 20% to less than 2% in the last 68 years.
And do you know who else made the news for the right reason along with Mr. Edhi? It was India's Prime Minister Narendra Modi. Yes, the very same person who we all love to hate; the Indian poster boy for intolerance against Muslims; the face of hatred against Pakistan. Modi acknowledged and appreciated the Pakistani humanist Mr. Edhi, offering his charity aid equivalent of $200,000. Modi was also one of the first heads of state (yes, way before Saudi Arabia) who came forward to offer support and all kinds of assistance to Pakistan as it reels through a natural disaster. More than 200 people are killed in Pakistan alone, and many others devastated as a result of last week's earthquake.
Now what are we going to say to this? Oh don't worry, people have already started saying we don't want anything from a kafir country's murderer Prime Minister. But there are others who have said thank you, and have recognized a good gesture for what it is. These are the people who are not hate mongers, who are not Muslim supremacists and who are the real hope for India and Pakistan.
Selective criticism and intolerance against only a particular set of people is further enhancing the great divides which exist between tolerance and pure vile hatred in our society. If we are serious about development in its real sense, this growing trend of hypocrisy has to be checked.

WASHINGTON, Nov 2 (KUNA) -- Coalition military forces continued to attack the group known as ISIL, conducting 10 airstrikes in Syria and 17 in Iraq, the Combined Joint Task Force announced on Monday.<br>In Syria near Al Hawl, one strike destroyed an ISIL vehicle-borne improvised explosive device (VBIED), the announcement said.<br>Near Al Hasakah, two strikes struck two separate ISIL tactical units and destroyed five ISIL fighting positions, an ISIL rocket, two ISIL vehicles and wounded an ISIL fighter, it said.<br>Near Ar Raqqah, one strike struck an ISIL tactical unit and destroyed an ISIL vehicle and wounded three ISIL fighters, it said.<br>Near Mar'a, six strikes struck five separate ISIL tactical units and destroyed three ISIL fighting positions, an ISIL ammo cache, an ISIL staging area, and three ISIL buildings, it said.<br>In Iraq near Bayji, one strike struck an ISIL tactical unit and destroyed an ISIL fighting position, the statement said.<br>Near Habbaniyah, one strike destroyed an ISIL fighting position and an ISIL tactical vehicle, it said.<br>Near Kisik, one strike struck an ISIL tactical unit and destroyed an ISIL fighting position, it said.<br>Near Makhmur, one strike destroyed an ISIL fighting position, the statement said.<br>Near Mosul, three strikes struck two separate ISIL tactical units and destroyed two ISIL heavy machine guns, three ISIL fighting positions, and suppressed an ISIL mortar position, it said.<br>Near Ramadi, four strikes struck an ISIL tactical unit and destroyed two ISIL tactical vehicles, an ISIL VBIED, two ISIL command and control nodes, four ISIL buildings, two ISIL fighting positions and denied ISIL access to terrain, it said.<br>Near Sinjar, five strikes struck three separate ISIL tactical units and destroyed three ISIL vehicles, an ISIL mortar system, an ISIL weapons cache and two ISIL fighting positions, the statement said.<br>Near Tal Afar, one strike destroyed an ISIL vehicle and an ISIL fighting position, it said. (end)
rm.mtKUWAIT, Nov 2 (KUNA) -- Kuwait's crude oil production hit 2.8 million barrels per day (bpd) by the end of the fiscal year 2014-2015, less than the targeted 2.9 million bpd, the Kuwait Oil Company (KOC) said on Monday.<br>In its recently-issued 2014-2015 annual report, the company noted that the 140,000bpd shortage in output, was mainly due to the decline of production capacity south, east and north of Kuwait.<br>The report attributed the decrease to the delay of contracts for derricks and maintenance of new wells, the latter for reasons related to deep drilling and repeatedly irregular electricity from the Ministry of Electricity and Water power distribution points.<br>The company noted that they had dug 376 new wells for crude oil and non-associated gas, 33 wells more than the targeted 343 ones for the past fiscal year, thanks to the enhanced performance of derricks.<br>As for the production of associated and non-associated gas, the company said that it hit 1.596 billion cubic feet daily, marking a rise of 187 million more than the targeted 1.409 billion cubic feet. (end)
osj.amh

KUWAIT, Nov 2 (KUNA) -- Kuwait Naval Forces will carry out a live ammunition drill from 6:00 a.m. to 6:00 p.m., tomorrow, November 3, the Kuwaiti Army announced Monday.<br>The Army's Directorate of Moral Guidance and Public Relations said in a press statement that longitude coordinates for the shooting range is 28 55 N, 48 37 E on 16.5 nautical miles of off East Julai to Qaruh Island.<br>Latitude coordinates fall on 28 46 80 N, 48 30 20 E on 6 nautical miles East of Ras Al-Zour to Umm Al-Maradim Island.<br>The statement advised sea-goers to avoid the drill zone for their safety. (end)
hmd.nfm
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama