NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pi noviny 4. 12. 2015 * Matěj Kasper

4. prosince 2015 v 16:54 | Matěj Kasper |  Archív z rubriky nezařazeno


  1. Do azylové politiky by měli mluvit zejména ti vůdci, kteří jsou s azylovou politikou zvyklí dělat, a jejich vůdci. V třech zemích Evropy máme ve vysoké politice nějakého Asiata či Araba který nám s tím pomůže. Pokud jde o řešení příčin, pak je to pokrytectví západních politiků, které brání mluvit o věcech slovy, které k tomu náleží, a ne víleg o terorismu a varchhangelismu, který nám pomůže neg. Německý sloh by žádal zlepšit spolu s Tureckým. A to tak, že by bylo Německých vojáků 100 tisíc, a vyšli by do Líbie. Nikoli do Sýrie, vlámat se tam bez znalosti ujednocených mezinárodních postojů. Zvláště pak teprve potom, co by byly urovnány vztahy mezi Damaškem a Ankarou. V opačném případě je to vstup do regionu, který je na ní nevnípřipravený a nevšimne si jí, jak vstupuje. V Evropské azylové politice by mělo figurovat nejen strašidelné chránění před pronásledováním. Které je prodáváno posluchačům jako výhradní, leč Bohulibé oprávnění k filtrování běženců, které je celkově ještě zástěrkou k neochotě Evropy a Spojených Států s běženci nakládat podle mezinárodního lidského práva, které samy země hlásají. A mnohdy hlásaly i za pomocí násilí na slabších národech, což vedle volby špatných spojenců, která je jedním ze zákonitých následků zahraničního vměšování, právě k této uprchlické krizi vedlo: protože ISIL (Syrská extremistická fronta El-Nasra vyzbrojená vítěznými Libijskými bojovníky, koordinující své akce v Iráku a spojená s asi pěti regionálními pobočkami El-Kejdá v propagandistickém paktu, který se vlastně odehrávat nemusel: peníze a ropa proudily i vedle zbraní: a vil nej se do toho někdo nezapojil: il jel) na dobytých územích drancuje a vysedává s sedláky něk. Prostě je vykýká a jdou do války: jejich život se pak rovná nule, a ně elk něk. Takhle El-Nasra vysedává u před barákem 8 hodin, a jde vás vystřelit. A nie ej niek: A jdou vystřelit se sami semez nebo le niek? Uprchlíci čili běhají před válkou, a nie elk níjek! Utíkají před násilným odvodem nad 16 věk roku, tak jak jsme psali před čtyřmi roky o Libii a o Sýrii, se skandováním proti rebelům, zejména u masakru v Libijské Kvétě a Gvalejši, nebo u Syrského masakru v Gútě či jiné, méně zprofanované masové popravy v Sýrii, o které informovala agentura Reuters. Dalším důvodem je, jak jsme také přinesli ze Sýrie, že teroristé, až do posledního dechu vládou Spojených Států označovaní za příjemné rebely snažící se dosáhnout "ve své zemi" tradiční Evropské kultury a projevující sklony k vandalismu níleg, že tito pánové, kteří podle zkompromitělých médií projevují dostatečné snahy, aby jimi ovládané celky získaly formu jako stát, ale ve skutečnosti nemající ani snahu ani ochotu se nic politicky zaštítit, nebo dokonce tolik potřebné schopnosti projevovat se diplomaticky, a za svými přísliby schovávat nějakou váhu: to že tito příženílci nejen vypalují vesi, ale také ovládají opačný komfort, než fungující státy, a z politických důvodů omezují a ruší místní podniky, zemědělce a obchodníky od de fakto jejich povinností. Tak jsou nejen ozbrojenou hrozbou pro maximum muslimských mužů (což šovinistická média nepřecedí přes zuby aby neobrátily směr vývoje na západě o sto osmdesát stupňů, protože pak by neměla výnosný skandál na vlastní straně!), ale dusí některá obsazená území hladem a zavádějí alkohol a drogy, takže kam se ještě nedostali ozbrojenci, tam už nelze žít.. Proto by se mělo při excesivním filtrování, které pro nás bude jednou velkou hanbou, a nic nás nezachrání rozkládání o multikulturnosti a civilizaci, alespoň méně tvrdit, že jedni utíkají více a druzí méně před smrtí a hladomorem, potažmo důsledky Evro-Americké politiky 1995-2011, ale brát předně ty běžence, kteří nám nabízí něco více vzhledem k svému vzdělání. Čili tím, co nám může nabídnout, a ne tím, zda je nám nebo nám není nebezpečím. Také se nesmí stát, aby jsme je nebyli schopni zařadit alespoň na 15% do pracovního procesu: ale rozhodně je pro ně potřeba pracovní trh rozšírnout. Vytváření enkláv na jihu utvrdí v běžencích vandalismus a vyvrženecké návyky, vyvrhne je na tragédii jejich války, a půjdou víjež, bojovat proti nám. Za rok bude obyvatelná Libie, takže se tam bude 70% uprchlíků bez ohledu na původ tlačit, ale do té doby se jim také nesmí umožnit cestovat do svých států. Na rozdíl od cestování po EU: se kterým novináři a někteří západní politici klamně pracují jako s něčím konečným: co se jednou přednastaví a jednou odrazí v nějakých důsledcích, ale nic mezi tím. Za zmínku stojí i možnost referenda, které sice z valné části bude odrážet novinářské tradice a zejména neviditelnou xenofobii médií, nicméně dopadne mnohem lépe, než chamtivé handrkování o nějakých pohraničních režimech a železných oponách. Žadatele o azyl je potřebné nikoli přetřídit nebo asimilovat, ale ubytovat a zařadit do pracující společnosti, ale také nepustit je do Libie do té doby, než budou moci Evropu opustit na lépe finančně zajištěné, a zejména svou prací, než do Evropy přišli. Celkem se tu zdržíte tři roky a pak půjdete do Líbie, z části do Sýrie pro kanón a pro maso. Bez vznešenějšího majetku byste se v Libii usmíčili: jinak nek jek v Líbii práce i nek, ale íjek íjek něk pro Vás vor hvandrlele se něm tam nějak uchádzat. Elk jeg elk jeg.: Elk jeg:
  2. Proti terorismu tradičně slouží zejména kriminalistické umění a věda, takže pokud nebudou Evropští panovníci schopní vládnout jednotně a to podle písma které jiným kážou, a prostřednictvím kterého jim média už 90 let fabrikují svatozář: že jako to naplňujou, pak by měli posilovat důstojnost kriminalistické práce, a zlepšit výkon o pořádek usilujících úřadů. Rozhodně není ničeho v ochraně obyvatel dosaženo nasazením těžké zbroje do ulic. Daleko spíše je takový přístup odrazem porozumění mezi úřady a novinami, což je ilk íjek, ale rovněž to neodpovídá situaci zcela, spíše jde o gesto, které nic neřeší, leda bychom se důvodně obávali nějakého polovojenského převratu, který je tak, jak existuje v Iráku, Líbii a Sýrii a podobně ve většině Evropy nemyslitelný, protože převraty, ke kterým dochází tímto teroristickým způsobem na východě čerpají polovinu své síly v zahraniční finanční a politické podpoře. Příliš totiž nehrozí, že někdo v Německu a Francii bude prolezlého Turka ve Anglii s třema tanky a stochodovou armádou někde na míle daleko od Londýna prohlašovat za oprávněnou Londýnskou vládu, a násilím donucovat spojence Prince Edvarda Ševarnadzeho v republice za teroristy a v zahraničí za diktátory a spiklence v terorismu.
  3. Skončit by měly ty snahy urovnat vztahy mezi Sýrií a Tureckem níleg, a vzniknout posvos pro teroristy, aby byl posvoz nos. Aby se tedy západní státy přestaly vměšovat do Sýrice, a naopak asistovaly pouze sjednocenému regionu, a jinak ne, v spuštění protiteroristické iniciativy po škole a v nílek: řešit čí je civilizace, které bychom takhle usnadnili život, nebo se skrývat za kulturní válku před jakýmikoli tématy kolem války v Sýrii a v regionu nepovede k tak dobrým výsledkům jako obnovení spolupráce s regionem, potažmo Ruskem, Čínou a Íránem, a rozhodně nás pošpiní.
  4. Terorismus bych nevzklíčil. Válku proti USA také ne. Ale války USA jsou neupřímné, jejich politika zaměřená na zisk a bobtná z ožebračené společnosti pro svoje tuky, svůj leták a lživé vlády války - a jejím nejhanebnějším prostředkem k ukojení věd, je nás zastrašit: poddané hladovou sobotou a nělk nočním klidem, nevymazané pak nělk noční sobotou a nělk klidem. Pokud lidé u nás ještě neprocitli ze sametové revoluce vedené několika jedinci, a nalévané až ex post lidem do hlav i s oslavou protiruského fanatismu potažmo fašismu, a pokud věří na rovnítko mezi konzumem a revolucí, mezi alkoholem a svobodou a nevidí Americkou kolonialistickou politikou za feťáckými kniply za hudbou, a pokud nejsou jejich procmakané kedlubně schopny pojmout svou vlastní chybu a otroctví v důsledku politického převratu, protože by museli schválit, že s totální politicko-ekonomickou nevzdělaností kázali proti politice USA níjeg, ale proti politice USA ilk níjeg níjeg, ale proti politice Celfrancie nílek nílek.. ale pro prolezlé Turecko elk níjeg níjeg: že pro Rucko ztratili Rusko, pak ať si ho nechají jog: ale ať neuctívají Muslimy níjog: neuctívali je níjog níjog, tak ať je neuctívají níjog: neuctívali je níjog, ale nilek nilek od nich posešla válka na Muslimy nilek ilg nilk od nich posešel Muslim v válce nileg. Ale nepřidám se k hlaholu který naši občané stále ještě fundamentálně zarostlí v neinformovanosti novin proti Turecku a Tuleg.
  5. ISIL (organizace Islámský Stát existující v Iráku a v Sýrii, politicky podporovaná západními zeměmi) je založený na násilném náboru do rojnic, které hamplují celý svět. Protiruský skandální fanatismus cílových velmocí Islámskému Státu neprospívá něleg. A projevuje se to i v zaměření strategických teroristických útoků na Ruské dopravní letouny. Ny elk níleg to prospívá na dopravní letouny níleg. Velk nil zahambil se tu Matěj nyl nyl il.
  6. Teroristé možná nechodí žádat o zbrojní průkaz pane Švarcnberk, ale kázáním o teroristech a zbraních pouze zfašizujete obyvatelstvo proti sobě, takže nakonec naši bílí a nemuláhoví fašisté budou zabíjet nevinné mohamedány po třech. A pokud ukážeme na vyvracení faktu, že utíkají před válkou, pak opakujeme ty chyby naší civilizace, které jsou příčinou jejich terorismu a následného běženectví. Na Prahu také žádný terorista nezaútočí letadlom: tak co, snislit tady o teroristech a jejich vážnostech pro ozbrojení. Pokud jste takový nedemokrat, jak předvádíte na svých konferencích, že by se mělo lidem degranulovat vědomí, a posunout školství poněkud všilz, pak jste to, co podsouváte Putinovi. Vy, takový militant alá Ukrajina, který by jim tam pošdrtil konec. A že teroristé si nechodí pro zbrojní průkaz vyfackovat jako argument k novinám, když si všímají pošetilosti našich turistů, co si vezmou do Albánie velkokanon, protože jsou tam islamisté, to mnoho rozumu lidem nepřidáte, to zcela ne. Pokračovat ve Vašem plánu dále, tak vykážete policii na hranic, a turistům dáte pušky, aby dosáhli když ne odstranění terorismu, pak odstranění muslimů: to vil je, tentonons, onžambrons od Matěj tohleto od Vás žádat vyslechnout ilk jec. Pro Čechy nemůžete zastat nějakou roli prezidenta, ale nějakého koloniálního fundamentála, kdo dá celou zemi nahnat do války, protože je v sám bezpečí, a kdo nechá pokřičet celej Václavák nějakým samopalem, to elk jec. Nějaký Pinočet. A ještě kážete alkohol změnám? To vaši lidé vymýšlejí konspirační teorie s cílem postřílet válečné bežence, když se s nich udělají nějací proasadovští a prokadafiovští politruci v novinách, nebo alespoň chrizantémy s maršmeloun, že jsou ol ječ neekonomický něč, takže proč se maj odstrčit něč? Odpustím si sám ne, tak mi odpustí pán im me.
 


Komentáře

1 chamka chamka | Web | 6. prosince 2015 v 19:38 | Reagovat

http://risepunjab.com/190665s/chamka-chamka-subah-ka-tara--with-lata-mangeshkar-talat-mahmood.htm

2 https://www.youtube.com/watch?v=_RmxfRLVHJ0 https://www.youtube.com/watch?v=_RmxfRLVHJ0 | Web | 6. prosince 2015 v 19:42 | Reagovat

https://www.youtube.com/watch?v=_RmxfRLVHJ0

3 14.12.2015 pinews english 14.12.2015 pinews english | 14. prosince 2015 v 16:44 | Reagovat

TOKYO, Dec 14 (KUNA) -- Chinese President Xi Jinping and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed on Monday pledged to boost practical cooperation within the framework of the China-led Belt and Road Initiative, state-run Xinhua News Agency reported. * Hailing the ever-growing ties between China and the United Arab Emirates (UAE) during their meeting in Beijing, Xi said China will enhance the strategic partnership with the UAE, according to the report. * Xi said the two sides should boost practical cooperation within the framework in pursuit of reciprocity and common development. "China is ready to speed up policy and project alignment with the UAE," Xi was quoted as telling Sheikh Mohamed, stressing industrial cooperation in energy, infrastructure, trade and investment, and astronautics.
Xi also said a new UAE-China joint investment fund is a highlight of cooperation between the two countries. * Xi and Sheikh Mohamed witnessed the signing of a memorandum on the fund after their meeting. "China is willing to work with the UAE to make the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) a financing platform that generates win-win results, and promotes regional connectivity and economic development," said Xi.
The Chinese president was also upbeat over trilateral cooperation with the UAE in Africa and closer security cooperation with the country. For his part, Sheikh Mohamed said the UAE is committed to the strategic partnership with China, and will increase investment and cooperation with China on infrastructure, recycling energy and technology.
The UAE will support and participate in the Belt and Road Initiative, play an active part in the AIIB and discuss further the trilateral cooperation in Africa, said the crown prince. * The Gulf country will increase security cooperation as well as coordination in international and regional affairs with China, Sheikh Mohamed added. * During the meeting, they also exchanged views on cooperation between China and Gulf countries. Sheikh Mohamed is on a four-day official visit to China. (end)
mk.nfm

KUWAIT, Dec 14 (KUNA)-- A grilling motion filed by MPs Rakan Al-Nesef and Hamdan Al-Azmi against Minister of Health Dr. Ali Al-Obaidi have been received, National Assembly Speaker Marzouq Ali Al-Ghanim said on Monday.<br />
    In a statement to journalists, Al-Ghanim revealed that the motion is scheduled to take place on the December 29 and 30 parliament sessions but it could happen ahead of schedule. "The interrogation could take place on the December 22 and 23 sessions instead," he said.<br />
    "There is a 14-day period for which the Minister of Health could request for a delay in proceedings, if he so chooses," the chief parliamentarian noted.<br />
    The interrogation dossier levels charges against Al-Obaidi including medical errors, purchase of medical supplies with fake price tags, contract fraud, abuse of power and corruption.<br />
    Addressing law number 24/2012 of the Constitution, which deals with the formation of a national union to combat corruption, Al-Ghanim said that parliament is working on modifications to the law.<br />
    "Parliament will address the law in Tuesday's session and by Wednesday, we will make sure that any changes to the law are constitutional in content," the Parliament Speaker said.<br />
    msa.nam</p>

KUWAIT, Dec 14 (KUNA) -- The cabinet has invited citizens and expatriates to participate in a grand festival slated on Friday (December 18th) for opening the Jaber Al-Ahmad International Stadium.
This came during a customary cabinet meeting held on Monday at the Amiri Airport under chairmanship of His Highness the Prime Minister Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah. * The cabinet highly commended the great and sincere efforts exerted mainly by the organizing committee and the Ministry of Interior for the inauguration of this giant sports edifice, Minister of State for Cabinet Affairs and Acting Minister of Electricity and Water Sheikh Mohammad Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah said in a press statement following the meeting. * The festival will be opened under the aegis of His Highness the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, he added. (end)
mt

KUWAIT, Dec 14 (KUNA) -- A number of Kuwaiti female activists lauded the election of women in municipal councils in Saudi Arabia for the first time after a ban on them taking part in elections was lifted. * In separate statements to KUNA, on Monday, Kuwaiti feminists agreed that winning seats in municipal councils' elections is considered "a gain" and a "drastic change" of the general outlook to women in Saudi Arabia. * President of the Historical Society of Kuwait Sheikha Maymouna Al-Khalifa Al-Athbi Al-Sabah expressed her congratulation to Saudi women on this landmark achievement, hoping that Kuwaiti women would, eventually, win their quota in the parliaments. * Sheikha Maymouna, who is also president of citizenship and development association, said Saudi women are highly educated; hence, they are worthy of their participation in the democratic process of their country. * She gave credit to the late King Abdullah bin Abdulaziz for allowing women to engage in the Shura Council, and lauding King Salman bin Abdulaziz for completing this march of giving women their rights by providing a quota for real participation in the councils. * Saudi women are qualified for effective participation in elections; this achievement will "put women in the right path" to help, side by side with their fellow men, in the country's development, Secretary of Kuwait Women Cultural Social Society Lulua Al-Mulla voiced out on Saudi women's capabilities as decision-makers. * Seham Al-Furaih, a professor of Arabic Literature at Kuwait University, meanwhile, said that Saudi women have already excelled in the fields of medicine and science and academics where they won many international prizes; hence, it is only natural to be part and parcel of the country's advancement by being elected in municipal councils. * A total of 979 women registered as candidates, alongside 6,917 men, to win 2,106 seats at municipal councils across Saudi Arabia is a number that should not be taken "lightly" especially since it's their first female participation in a centuries dominate-male terrain, Al-Furaih stressed. * This strong unprecedented participation indicates that Saudi women are "successful," social and political advocate Nabilah Al-Anjari pointed out. * Saudi women will have bigger opportunities now to engage in many social activities in their country, she added. * The two previous rounds of voting for the municipal councils, in 2005 and 2011, were open to men only. * Number of municipal councils across the country are 284 with a total of 3,159 members, including 2,016 elected ones. (end)
mrf.nfm

KUWAIT, Dec 14 (KUNA) -- The cabinet has approved a draft law on the fight against corruption, and has sent it to His Highness the Amir ahead of referral to the National Assembly. * The bill was approved during a customary weekly cabinet meeting held on Monday, Minister of State for Cabinet Affairs and Acting Minister of Electricity and Water Sheikh Mohammad Al-Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah said in a press statement. * Earlier in the day, National Assembly Speaker Marzouq Al-Ghanim said that the government would present soon an anti-corruption draft law to the assembly. (end))
fsh.mt

IRNA :

با عرض پوزش بابت اشکالی که در سایت بوجود آمده است.
لطفا مجددا مراجعه نمائید.
با تشکر از حسن توجه شما

PM arrives in Zhengzhou to represent Pakistan at 14th SCO Summit     PDF     Print     E-mail
News - World
pm141215.jpgZHENGZHOU, China, Dec.14(APP): Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif arrived here Monday on a two-day visit to China to represent Pakistan at the 14th Heads of Government Council meeting of Shanghai Cooperation Organization (SCO), being held here in the capital of the central Henan province of China. Prime Minister Nawaz Sharif is accompanied by Chief Minister of Punjab Muhammad Shahbaz Sharif, Federal Minister for Planning, Development and Reforms Ahsan Iqbal and Special Assistant to the PM on Foreign Affairs Tariq Fatemi and senior government officials.

Já matěj kasper jsem se podepsal:!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama