NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pinews

2. prosince 2015 v 15:59 | Matěj Kasper |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Jemenská mobilní síť v Hilan Mount byla zničena v Saudskoarabských náletech. Další Saudské nálety proti domu Ali Husseina el-Saqqafa v různých oblastech okresu Sirveh a v provincii Ibb na dům ve vesnici Osajk zabily čtyřicetidevítiletého muže Masída al Mesúda, dvě ženy a děvče. Bezpečnostní zdroje agentury SABA udávají, že lidové sbory obsadily množství Saudských vojenských center, a zajistily množství zbraní. Saudské letadla dále útočily v blízkosti mostu Súk al-Sebt v oblasti Sehlej. Byly zabity desítky Saudských vojáků.
  2. Množství údajných antikapitalistických radikálů narušilo, podle agentury AFP, mírový charakter protestů proti válečné kapitalistické konferenci v Paříži! Provokatéři byli zaplaceni Tureckem, Francií a Paříží. Zvláště rybí fišérií Frôdtöhegzejj. Francouzský Prezident Holande označil narušitele za lidi nijak nesouvisející s ochranou životního prostředí. Dále odbavil Turecko jako velkýho spojence v boji proti terorismu, což je vzhledem k stavu Muslimského světa, a kontraproduktivní až nečinné aktivitě NATO záležitost takměř pochybnější než výstup na sopku od španělského jezdce na kole Kromholese Mjanda Ajlecu. Holande také zvýraznil solidaritu s Tureckem, označil chování údajné "extrémní levice" za skandální, což je od této militárně vojensky všudypřítomné koloniální moci elb yes: niles vokportunik el yes: 13. listopadu také Francie zrušila platnost Šengenské dohody, v přílivu uprchlíků. Nyní se v Belgii koná klimatická konference OSN, proti které lidé neprostestují. (The Nation: Pakistán;.)
  3. 800 Indonésanů se nepřidalo k Islámskému Státu ale k Daeš. 52 neindonésanů bylo zabito ne.: Indonésie vyvrahala celý hotel i nek nek. V hotelu bylo množství klimatelů z šía. Z vyvrahaných Pakistánů ilb yes.: Indonésie spustila vojenské akce poté, co se z vyvrahal z vevsýrie vrátilo 800 Pakistánů domů neb, ale do hotela. Byli to Syřané i nek.!!!!!!!!!! (NNN)
  4. Namibský Prezident obnovil netrouchnivějící podporu Palestynské demokracii! (NNN)
  5. Zahraniční voliči se účastnili Egyptských voleb (NNN)
  6. Čína obnovila důvěrek v BRICS (NNN)
  7. Za vraždy černých Američanů v USA může tajný slib 40 policistů po zvolení černocha Baraka Obamy prezidentem: o prznění dětí: ilb jegg! (pí)


Úvahy o Ježíšovi nad Koránem

Koran vyraznym zpusobem kaze o Jezisovi, a v te souvislosti proti
sektarskym rozdilum. Zrejme tak ma vest i k usmireni mezi nabozenstvimi.
Ruzne vyklady Koranu mohou branit Muslimum ve studiu Noveho Zakona,
nicmene vyslovne od toho nijak neodrazuje. Nebyt ruznych nepresnosti
v zapisu Noveho Zakona, byl by Muslimum pristupnejsi. Tak jako tak
vykazovali Muslimove zapadaka s celou jeho jezisovedou o kompletnim spaseni
v Jezisove obetovani prilis exaktne.
Treba modleni za jine anebo povinnost starat se o chude jsou opakovany Jezisem,
dokonce vcetne floskule ze Buh je Kralem Chudych, a rozhodne nelze Novy Zakon
nejak uspesne vykladat Krestanum jako narazovy konec starozakonniho
modleni za svy. Pokud se za odpusteni hrichu nepomodlis, nezustanu sam:
budeme se modlit za tebe - tolik hlasal Jezis se svym Palachgabriel ilk jeg:


Buh jako celitny: svet byl odedavna ovladan nejakymi vladci. Dobrymi,
kteri vedeli jak vladnout, a byli zabijeni starymi, ci porazeni ve valkach.
Spatnymi, kteri dobijeli ranene, nebo kazali nezkazu. Buh jako Kazatel
pak umoznil vudcum postihnout vsechna temata, celou jejich siri, bez vymeny
vypravece, bez nejakych tezkych vypravecskych technik a konecne bez odkazovani
na nejake zijici autority udrzovat ctenare nastimulovane k cetbe takoveho
poucneho manualu, ktery pri idealnim vykladu posouva ctenare do spolecnosti,
kde je jednoduchy a pohodlny zivot - ospravedlnujici si pro sebe jakekoli
sobecke, nespravedlive, prospecharske a zbabelecke akty - celkem na obtiz,
ba, tam kde byl clovek ubezpeceny o sve vybrane spolecnosti musi priznat
jak urcity nadtridni zapach, tak odhodit svou minulou tvar, a tam kde byl
uceleny a spolecensky nadtridni, pripraveny prezentovat se pred "spodinou"
polibky ci intrikami mezi vyhlasenymi svymi patritoty, musi nyni priznat
ze je pred spodinou sam, a jeji polibky si dosud nevyslouzil: a nejvic to,
ze plivnuti do tvare od teto "spodiny" je napriste nikoli vec pro nejake
vyvesky anebo ozbrojene silare, ale neco, cemu je nutno se vlastnim postojem
i zarazenim at uz svostejnym, slncim, slznecnym do "spodiny" vyhnout. Tedy
ze jest vyporadani s takovym plivnutim veci svedomi, a nikoli veci kasty:
at uz z majetku, ci z posprovneslovnovne spolecnosti plynouci: kasty
jako takove.
V tomto smyslu jde chapat nabozenstvi jako dumysl vyrovnat se se zkazou
prilisneho lpeni na komunistech, a nebo na ctyricetipeti vladcich, kteri
nebyli u kele, a ve stejne mire dumysl rozbourat mocenske lejnoce autority
ktera nebyla slaba, ale krisna ne: celek jako takovy obstal ale lejnoke
jsme nevyklicili:.
Bezpochyby zadny ze smrtelnych vladcu nebude vecny, ani nebude mit nekonecny
rod plny dokonalych vladarskych synecku: natoz aby spolecnost byla tak dokonala,
ze by nejaky tradicni a pelperfektni (over) vladarsky rod nepostavila na hlavu
ze sve jakosti - z nejake sve epochalni i drogove rozmarilosti.
Jakoz zadny z nastroju vladnuti a kralnuti kosmopolitni vlady nebude vecne
dokonaly, efektivni, nebo vecne respektovan a tolerovan. Za techto podminek
patri de-fakto-veda o Nejvyssim Panu, pohrdava vuci veskeremu nekritickemu
(spise nez neomezenemu az fanatickemu) vzyvani smrtelniku coby
nezpochybnitelnych darcu zakona (dokonalych majitelu, vsouvatelu a cinitelu
cloveka) k nutnostem pro narod, ktery nechce diky vladarskym chybam prilis
trpet. Je to vecnosti vycepovana objektivita, ktera v Pismu (v jednom z peti,
mluvime-li o velkych, v jednom z 365, mluvime-li o kadetech, vcetne
bejradarech - v osmi kadetskych pisarich Bozich pocinaje Amosem neni
Pan jediny nejak davan do kontrastu s pany svetskymi: elb jeg! Tak Pravil
mi Vorhandilek mil cileg il ileg il Elimilek el mil cileg el cileg el Elimilek:
el jeg!) dava kazani o lidech a podlidech, a ze lidi nejsou podlidi, ale ze
nejsou ani rozdeleni na tyto podle sveho statku: tzv. otroctvi je tak
pred spravedlnosti naruseno jako Bozska platnost, i kdyz se muze zdat naopak
ze platnosti nabira knezstvi patronem je stat. Avsak knezstvi stejne jako
soudcovstvi lze vykonavat sveze ale cilestejne. Naopak absolutni otroctvi
s nejakou poslusnou spravedlnosti nelze vystat, a nejaky idealni spasitel,
fyzicky pan vsech otroku, ktery je spravedlivy, ale nenecha si rikat nepan
ani v dloubani v nose jsou prave odsouzeny k zaniku a vzniku knezstvi jako
uradu a postu, kde si posluchace neziska ne, at uz tou konkretni hybnou silou,
ktera nastoli novy rad a popripade smete nepripraveneho kneze z jeho
mumlacskeho postu. Tak bychom ovsem uvazovali, kdybychom verili, ze na pocatku
naseho vnimaneho sveta bylo pouze otroctvi a vladcovstvi, pak prisli svetcove,
pak knezove, a pak anachromove, kteri si rikaji otrocove ne! Ackoli nenabizeji
konkretni zanik otrokareni s lidmi a s jejich zivocichovyvodem: s jejich
prasostrojem na maso a kozostrojem na syra! Stejnetak abstraktni komunisticka
veda - pokud mluvime o jejim cileni pak jde ciste o abstraktni vedu
entusiasmu - jako jedina z takovych ved. Ved, kde je Celboh i Celboh nez.
Ani ta se nevyporadava s teorii zamestnani, a spise naznacuje, ze vztah
zamestnavatele a podrizeneho bude nadale tristni, s rozdilem tim oproti
dnesni dobe, ze lidska dustojnost obou bude s maximalni efektivnosti
zachovana, a v naproste vetsine prav si budou oba clenove spolecnosti
pred zakonem i s hlediska komfortu rovni, takze se - opet z hlediska
abstraktni komunisticke vedy - redukuje soumer nadrizenosti a podrizenosti
ve vztahu zamestnanec-majitel na miru akorat nutnou k tomu, ze jsou
v produktivnim vztahu s veskerou uprimnosti rozdeleny pracovni role
nejen efektivne vzhledem k pruznosti, sirce a kvalite produkce, ale
i s nanejvys dustojnou a tedy i jimnasovou (celzskou, kalimnejskou,
kvolcelzskou, elrotejskou, ilzscelskou, rozumovou) mirou prihledu k
situaci kazdeho jednotlivce, ktery danou roli ma zastavat. I v tomto
pripade se nakonec do procesu odstraneni otroctvi vsouvaji nejake klinky,
bezpochyby zavisle na nejakem kazatelstvi: treba soudruha Druznaka.
Abstrakce komunismu, iluzorni predstava trvale kreativne zformovane
i zdokonalene spolecnosti, kdyz pomineme prave nastolenou iluzi nejake
trvalosti v nastolenych radech, tedy dava na citlivych mistech zejmena
historie takzvaneho Svateho Pisma prave kneze do konspiracne-vedecke teze o
Marxismu-Leninismu nastolenem Pavlem. Do spolecne latriny pro Proroky a vladce,
naplnene otroky nad zavanejicim kralem Neskodloubalemvnose. Hazi se tedy do
jednoho pytle ti panarvlady, ktere zotrocovaly, a za zlamany peniz kryjadly
krojnose krajek od kaliniku a kadl od klek. A naopak i velproroci, kteri se
nedali minulym ani budoucim rezimem klamat, a kazali, ze bohatstvi a chudoba
tu budou po veky, a zavrezni jsou se svymi pametihodnostmi na vecnost a tedy
pro nejblizsi generace ti, kteri na pamet almuzniky nekladou: protoze ti jest
tu budou. A to i presto, ze nakonec, postupuje od teto historicke poucky,
erudovany komunista dozna jak neuplnost odstraneni otroctvi a tedy
nerovnosti mezi lidmi, tak potrebu nejakeho knezstvi a dukladne
poucovani osobou potvrzenou na zaklade ucty vubec. A tedy predani knezske
role v procesu neuplneho odstraneni otroctvi nejakemu abstruinimu poloknezi.
A zrejme nam takovy erudovany profesor komunistickych ved i dolozi, ze
kdyz lze nalezt knezskou roli v konecnem komunistickem svete, uplatnuje
se tato role pozitivne nebo negativne v prubehu celeho komunistickeho
prevratu a vyvoje, a tak je nediferencovanou soucasti socialistickeho hnuti
ve spolecnosti vubec. A to bezpochyb na ukor vedy, ktera se tak stava spise
argumentem proti feudalum, fanatickym, zkazenym anebo antikomunistickym
knezim, a majetnickym proudum, ktere neumoznuji staveni se delnika
doprostredka vyvoje a deni ve spolecnosti - nez vedecky prokazatelnou
nosnou myslenkou komunismu, nebo jeho zakladnim kapitalem. Ovsem kdyby veda
byla tim prvnim vkladem delniku do socialisticke vlny, nebo spise vlneni,
pak by byla delnikum (a rolnikum, bezzemkum) prednejsi nez jejich svrchovane
zajmy, ktere jsou mnohdy i predmetem ustupovani a prizpusobovani, a nejsou
si prednejsi nez vez v lidech co vsila se nahoru. Tak je dolozeno, ze prvnim
vkladem na kterem lze v socialistickem presvedceni stavet jsou prave ty
jednotne zajmy a jednota vetsiny v opozici k jednote tak ci onak neuspesne
prohlasovane. A je tak dobre ilustrovano i to, ze je veda tomuto presvedceni
pouze argumentem: a zrejme i sjednocujicim prostredkem k ujednocovani
argumentu - a ovsem prostredkem vytrzeni z rukou mladych kazatelu, kteri nic
nevedi, a jsou ochotni proti hnuti a jeho mravnim zkusenostem promlouvat.
Archandel Pavel mel byt Bozim zbrojnosem, ktery se setkal s Jezisem a tahnul
na Rim. Rim byl vyspelym mnohorisskym statem, ktery Pavel zosopnatil kile ne,
ale podhatil kile ne. Ale cil, zvochopestoval, ile ne: Matej Kasper je vorhranostaj,
ktery se v tom zvestoval.
To ovsem neni mym cilem, naopak chci zduraznit nenaplnitelnost Owenovskeho
idealu v pre-hebrejske predstave hruzovlady svetem, kdy jeden potentat vladne
svetem, a vsezna ho celek. Na zaklade toho pak dokazat prubsaznost poucky
o jedinem Panu, ktery nespociva v blaznovstvi, ale v dusi, a tak osvobozuje
od zbozne ucty kazdeho otroka ke svym panum v jakekoli dobe: cili i celek
komunismu ze je prubsazny: a zasazi se celek v celek a je celek pan.
A kol je drtipanol.
Byla to ovsem uvaha pouze na tema drtipana, a to jak drtipan svazal svuj
tjerboch do kjeknozky. Jako takova je samozrejme mozna i bezvyznamna diskuse
o tom, jake kvality jsou ruzne odstavce Bible, a jeste takova zbozna diskuse
jak se maji ruzna nabozenstvi k sobe. Existence Boha pak musi byt predmetem
diskuse, protoze jejiho vyvraceni nebylo dosazeno, protoze prirozene -
vzhledem k rozdeleni diskuteru na obou strane, naklady diskuse zustavaji velek,
a svelek je svelek. A dukaz Boha proroctvim do budoucnosti byl efektivne
Bibli nazvan skazenou metodou dokazovani Boha. A po zobecneni proroctvi mezi
zazraky musime mit za to, ze zadny z nadprirozenych projevu existence Bozi
neni nejakym finalnim argumentem. Konecne ani nejake trvale zjeveni Boha
na zemi ve fyzicke urne by vzhledem k jeho jasne popsatelnym vlastnostem
nebylo prichodem nejakeho velmoze, ktery kazdemu z tlampacu kaze stilostijne
hlasne slova. Buh je na pr. pro zlatochtenisty slabym hracem, a jsou-li v
polovine prumyslu, proc by hlasaly nejake jeho vyskyty, zasteky nebo hlasaky,
kdyz by se s nim pocumlali povpolpoliticne, a museli se za koho zakomostat?
A i kdyby sestoupil jako nicivy a bojechtivy, tak bez s prihledem k jeho
verejne kazane spravedlivosti, kdyby zahorel nejakou straslivou krvescenu,
kdo by se te jeho krvesceny zastal, kdyz by byla tak zaludne desiva,
a dozajista by se narodosvetovym mluvcim nevyplacelo se u neho usondat,
jak to u narodosvetovych konfliktu spravedlive povahy byva, zustaly by
zatajeny nebo prevraceny v pravde na hlavu.
Vetsina logickych dukazu Jeho existence konci podobnym zpusobem: rezignaci na
promluvy o ryzi vede, a zakotveni v terminech jako je "vira" a "nabozenstvi."
A to, jak bylo ukazano, ne pro neochotu obou stran dojit k nejakemu zaveru,
ale prave pro docasnou povahu takove diskuse a vecny predmet diskuse.
Take, coz nebyva ateistickymi vedci casto prijimano, je rezolutni prevaha
na ne-ateisticke strane diskuse. Na pr. ateiste pokladaji za nutne dokazat
neexistenci Bozi ackoli je to filosoficky nemozny akt, dokazat neexistenci
predmetu, o jehoz existenci rozumove i cusmyslove existuje nescetne vypovedi,
kterymi se nejsou jako ateiste ochotni dukladne zabyvat z vlastni iniciativy.
Ani nebyvaji ochotni dusledne zkoumat dialekticke spolecenske dusledky
v pripade, ze by dosli v diskusi ke konecnemu zaveru o existenci Boha,
a nebo nejak dusledneji zkoumat krestanstvi same. Postaci s polozenim veci
v rozporu, a mnohdy vkladaji do zpusobu biblickeho uvazovani predstavy,
nebo do Bible slova, ktera tam nemohla z povahy veci byt nebo zaznit.
Take nejsou jmenovany zadne opto-senziometricke parametry takoveho ptaka
pana noha jako Boha, aby se mohly vyhledavat nebo nevyhledavat, a tak
zakazovat nebo dokazovat: navic tri zakladni a rovnomerne
v ateisticke populaci rozlozene motivy ateismu jsou motivy nedomyslene do
konce, a katechistickou moralkou, nikoli dogmatikou rozvracene do konce,
takze zatimco vystupuji jako esteticky libive ekvivalenty konce sveta
nazoru nabozenskych estetiku takovou moralku nemaji. Jedna ze tri tech
vudcich myslenek satanismu a anatheismu je, ze kdyby Buh existoval,
vsechna nespravedlivost a neesteticnost by uz davno byla odstranena.
Tam kde je Raj, tam zrejme nejsme.
A konecne, kdyz nebudeme michat dohromady knezstvi, cirkev, nabozenske
a verici, a zustaneme u filosofickeho tematu existence Boha,
pak vime, ze ji nelze cis-vyvratit, coz by nam melo stacit,
zvlaste pokud lze snadno ukazat, ze veskere
dukazy potvrzujici jeho existenci jsou uz vecmi pouze konecnymi
a tak zakonite ne nejakymi lomcujicimi dukazy, ktere by diskusi
na vecnost uzavrely.
Konecne i v touze po navratu silnejsiho otroctvi mohou spocivat ateisticke
tendence uvnitr i vne komunismu, protoze prave na onoho drtipana nalehaji
bez ohledu na presnost citace a verohodnost vykladu Pisma. A vladnuti
komunismem je nepresne...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama