NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Crash of Malaysia Airlines flight MH17 (část 1.)

26. dubna 2016 v 21:38 | Lidové Vyšetřování Událostí v Sýrii |  Archív z rubriky nezařazeno

Crash of Malaysia Airlines flight MH17

For further details and discussion, see thetalk page.(To see what is hot, seerecent changes)

Contents


Primary sources

The stretch of the flight route of the Boeing 777 airliner of Malaysia Airlines and the site of its crash were within the zone of operation of two Ukrainian batteries of the S-200 long-range anti-aircraft missile system and three squadrons of the Buk-M1 medium-range anti-aircraft missile system, the press service of the Russian Defense Ministry told ITAR-TASS on Friday.
"Russian radio-technical facilities during July 17 were recording the work of the 9s18 Kupol radar station of the Buk-M1 squadron, stationed in the area of the Styla settlement (30 km south of Donetsk)," the ministry added.
The ministry stressed that technical features of the Buk-M1 air defense system allow it to exchange information between the squadrons of one battalion. "Thus, the launch of the missiles could also be made from all the squadrons, located in the Avdeyevka settlement (8 km north of Donetsk) or in Gruzsko-Zaryanskoye (25 km east of Donetsk)," Russian Defense Ministry stressed.
 • Witness testimony. A BBC Russia report, which was deleted by the BBC after it was published, but stayed available onyoutubeand was widely discussed on the internet, was republished after two dayswith a justificationpointing to technicalities and mentioning "a lot of comments" they received over the deletion. It provides significant witness testimony from local inhabitants taken soon after the event that low (and apparently slow) flying military planes were seen in the area at the time of the accident; some hand waving gestures were made by witnesses suggesting from where and to where those planes were flying. Loud bangs, apparently two, were heard by the witnesses. But no striking trail (like Buk launch) was reported by those witnesses. Not only such a report SHOULD NOT be buried, but it should be properly filed with the police in the Netherlands leading the official investigation. Relevant materials can be uploadedonline. Exact location, timing, altitude, speed, and directions would be hard for non-expert to determine. Eyewitness reports appeared credible. There appeared to be several independent but consistent reports pointing to low-flying planes, not a single report.
Another witness report appeared to be made by rebel leader Bezler, as reported in the SBU intercept posted on youtube and widely discussed. While the posted intercept appeared to consist from glued together independent bits, those individual bits appear to be not denied by the rebels as not being genuine. One bit, where "Bezler" heard saying to "X" that a plane was shot down at Chernukhino , appears to be a single bit which is disconnected from the other parts of the recording. Exact time of this part of intercepted statement cannot be verified from analysis of youtube video , but the video was posted and discussed shortly after the event.

US information

"Regarding the debate which still exists over the sharing of information from the United States: all information which is available and which is of interest for the investigation has been shared," said Fred Westerbeke, chief investigator in the criminal investigation.
He reiterated that they expected this summer to determine the exact location where the missile which downed the Boeing 777 was fired from and the precise model used.

Timing

 • MH17 Crash time is 16:20, local time (13:20 UTC, 17:20 Moscow time, 09:20 EST). Moscow time is 1 hour ahead of the local time.Burning wreckage video.
 • Ukrainian SU 25 shot down. Another SU 25 damaged. Conflicting dating (16 or 17 of July). Footage of shooting may appear inOdessa 1 TV footage, 17 July.
 • 17 July, afternoon, 12:00 EST, 20:00 MoscowPresident Obama speaks with President Proshenko.
 • 20:30 Moscow time, Kremlin"The Russian leader informed the US President on the report of (Russian) air traffic control services (received right before the telephone conversation) about the crash of the Malaysian plane".
 • 21:03 Moscow time. Channel 1, Russia.Opolchenie version that an Ukrainianmilitary planeshot Boeing is reported. First eyewitnesses telling about military planes appear in 22:45 Channel 1 news report (Moscow time)
 • Buk version
Ukrainian Buk reports:TASS, 17 July 19:55 Moscow timeIt is reported that on 16 of July Ukraine brought Buks to Donetsk region.
Separatists Buk claim. Voiced by Anton Gerashenko, MoI, Ukraine, on Facebook. Time TBC (but not later than 21:16 Moscow time, when his claim was reported byChannel 1 TV, Russia)
Separatists Buk sightings: none confirmed.Plume-of-smoke-on-a-sunny-afternoon photo, as well as 'Torez sighting at 12:00 ' photo, appeared in Gerashenko Facebook post on 17 of July.
 • 14.10 EST, 22.10 pm MoscowObama briefly speaks about the crash at a pre-planned event (offer of possible assistance, no accusations)

West accuses Russia.
 • 17 July,10:38 PM EST. White House Press Release."While we do not yet have all the facts, we do know that this incident occurred in the context of a crisis in Ukraine that is fueled by Russian support for the separatists, including through arms, materiel, and training".
 • 20 July, John Kerry interview, CBS news.Secretary of State John Kerry made the rounds on the talk show circuit Sunday confirming the U.S. has "evidence" to conclude that Russia provided separatists in Eastern Ukraine with the weapons used to shoot down the Malaysia Airlines jet.

Video

21:03 reportgives panoramic view of burning plane from a distance; no missile trails (or planes) can be seen in that footage.
Same footagehere
 • Few minutes before the accident, eyewitnesses saw another plane, Channel 1, Russia, dated 17 July 2014, 22:45 (Moscow) according to the time shown on the web page. Footage shows two witnesses, said to be from Grabovo. First, audio recording of a lady, 'Tatiana' , over the phone, from Donetsk region, Ukraine. She heard sound of two planes, than 2 or 3 explosions. When she went outside, she says "one plane was burning behind some trees", another was "flying away" , She than repeats, explaining there were 3 (or 2) explosions in the air (she initially thought it was bombing, but it was not), and than one plane "fell down, and was burning", another flew "to the other side, towards Dnepropetrovsk" . Second witness (video of a male). It starts with "before that, there was some shooting in the air, several shots" , than "a loud bang, as if really close" . Then he saw a plane emerging from the clouds and falling apart. In the clip we are given, he does not explicitly mention a second plane (but this is suggested by 'shooting' prior to 'loud bang'). This appears to be the earliest recorded witness claim. Web page has photos showing smoking wreckage, and a firefighter next to the wreckage.
 • 17.07. Anton Gerashenko makes several Facebook posts claiming that MH17 was shot by rebels using Buk.
(1) He posts acrash video, and claims that the rebels shot the plain using Buk provided by Putin.
(2) Refutes claims that Ukrainian Buk shot down Boeing. Makes a claim that: at 12:00 a Buk was seen in Torez, arriving from Shaktersk; an hour after that, rebels and equipment sign-posed "Vostok" were seen in Torez; and than one hour prior to the crash more arrived from Snezhnoe and they all departed to Shaktersk
(3) Posts photo claimed to show 'Buk trail' (the lots-of-sunlight-and-plume photo), which he says "was made several minutes after Buk launch, in the 3 microdistrict of Torez, 'from the West to the East, seen by thousands of people', and claims that " we determined that terrorists were in possession of "Buk" which was documented (зафиксирован) by us in the area of Torez and Snezhoe cities.
(4)Claims that 'one of the two Buks is located in center of Snezhnoe", while 'Putin calls Obama to report on information from Russian dispatchers
(5) Posts a photo showing "Buk in Torez"
Gerashenko is quoted inOdessa 1 TV footageat 21:00 Ukrainian time (22:00 Moscow time), blaming separatists. That is followed by a report on Ukrainian plane shot by a "Russian plane", pilot bailed out an was rescued; exact date/time/place of that event is not provided.
Russian Channel 1 TV corresponded in Kiev makes her report on the Buk claim, quoting Ukrainian TV channels, dated 17 July 2014, 23:30 (Moscow) according to the time shown on the web page.
 • This page was last modified on 8 March 2016, at 10:02.

zkopírováno z webu:http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/Crash_of_Malaysia_Airlines_flight_MH17

 


Anketa

Je to s tím tak jak si myslím:

Jistě 100% (1)
Ne jistě 0% (0)
No jistě 0% (0)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama