NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Nová Íránská vláda pokračuje v zátahu na korupci

15. dubna 2016 v 18:45 | různé: Matěj Kasper alias pí, IRNA, NNA, OANA |  Archív z rubriky nezařazeno
Ačkoli sice někteří poslanci Íránského Parlamentu mluví o věhlasném exprezidentu Mahmúdu Ahmedýnyžádovi jako o chronickém korupčníkovi, na rozdíl od videí z jeho domovské stránky, nebylo proti němu zatím oficiálně vzneseno žádné obvinění. A to i přesto, že nová vláda, složená z starých i nových tváří pod novým Prezidentem Rúhéným, pokračuje v šetření a obvinění padají na ministry (Mortazavi) i na náměstky ba dokonce i na syna bývalého exprezidenta Ajatoláha Rafsandžányho. Zřejmě tedy, oproti naší megakorupční zemi ani v Íránu není bezkorupční prostředí.


Exprezident Mahmúd Ahmedýnežád napravo.
Vlevo zřejmě exšéf odboru spravedlnosti města
Tehránu Gholam Izmaili. Z webu ..

Nový Íránský Prezident Rúhény dotáhl politiku Mahmúda Ahmedýnežáda krátce po svém zvolení do konce, a zajistil dohodu o jaderném vývoji s neustále rušivými a nebezpečnými Spojenými Státy, o nichž dokonce i novinky.cz bez dohadů psaly, že mají právo na preventivní jaderný úder na Íránskou Islámskou Republiku (takový útok je neetický a nezákonný s hlediska mezinárodního zákona, jak umluveno v Haagu a uvedeno ve prostost na Valných Shromážděních OSN), a že toto právo Írán nějak narušuje svou snahou posílit svou bezpečnost dokoupením raket SA-300S. Nové vlády pod Ruhényho Prezidenturou často omlouvají svoje nedostatky až příliš pohaňující kritikou minulých vlád, a často tak bývá exprezident Mahmúd Ahmedýnežád zmiňován právě jako šéf těch vlád.

Změna nastavení v regionu vedla k úspěchu Rúhenyho vlády v jednáních s G5+1, vyjednávací skupiny s Íránem o jaderném průmyslu, který USA často a neúspěšně obviňovaly z manipulací s uranem, který je přes všechny trotlovské hry v MAAE (IAEA) používán a s tím dohlížen v rámci americko-ruské kampaně na odjadernění světa.

V socialistické sféře je dohoda s USA značně chápána jako naskočení vládě Spojených Států na špek, protože poté, co revoluční země světa zrušily svůj odpor k politické scéně USA, bývaly do roka všechna "dobrá znamení" - všelijakých dohod - obrácena v niveč, a země přepadena nebo jinak zrazena a zahanbena. Na druhou stranu jsou občany Íránu Spojené Státy stále chápány jako odpor vůči všemu co chce soudruha za ruce držet a je vzletné, a tak se do toho nechtějí namočit. Rúhényho politika je tak pro socialistický svět zajímavá a přijatelná, byť z revolučního hlediska snadno působí rezignačně a zastrašeně. USA nadále bezpochyby usilují o zrušení vztahů mezi Íránem a dalšími revolučními režimy, jako je na Kubě, v Somálsku nebo v severní Koreji! A ukáže teprve čas, jak mnoho může stát přes své ohřáté vztahy s hegemonickou mocností jako jsou USA zůstat nezávislý a vpředu, v revolučním boji za práva chudých. Chudé totiž z předních stránek západních a prozápadních novin mluvit neslyšíme. Leda pokud nejsou v zemi jako je naše zakázány noviny komunistické: ale viz náš sounoh Ukrajina, kde již neonacistická kejda obsadila Prezidentské křeslo násilím, zavedla válku o kontinent a zakázala komunistickou stranu! Může nás to potkat také!

Přes vyčerpávající hovory předních politických mluvčí na Íránských stranách denníků a přes dvě tři šetření korupčních případů kde mohlo jít o stamilióny zůstává exprezident a náš významný exponent revolučních dětí ve světě nedotčen ničím konkrétním, a přes tří roky šetření po jeho blízkých i neobviněn a nesouzen. Jeho revoluční zahraniční politika je známá takřka po celém světě, stejně jako jeho vize přicházející doby osvícení, "kdy budou bytosti dosahovat svých naplnění a národy stavět své svobodné hnutí bez válek," a stejně jako jeho domácí pro-sociální politika, kterou asi budou Spojené Státy chtít zasahovat až zrušit.

Rúhény zatím vede zemi v stabilitě, Mahmúd Ahmadýnežád se do křesla nevrací, ani nekněžuje, spíše píchá doma papričky a pěstuje kůzlata! USA zatím prohrávají jednu válku za druhou i spolu s tisíci tváří. V Libii zahynulo 600 tisíc lidí, v Sýrii již též přes 800 tisíc..

Mahmúd Ahmadýnežád je můj známý prezident a já jsem se s ním proslavil!!!

No jo no, co napíšeme no!!

Ale no, nenapíšeme nic no!


Matěj Kasper


Úvahy pod článkem o "Regarding Those 'Assad Files' " na stránce http://libyancivilwar.blogspot.cz/ - Matěj Kasper a jiní autoři

původní web: http://libyancivilwar.blogspot.cz/2016/04/regarding-those-assad-files.html#comment-form

Matěj KasperApril 13, 2016 at 10:25 AM

Hi. Concerned propaganda piece accomodates also some pieces of truth, as is obvious. Especially paragraphs "The security-intelligence agencies..." and following one "Deir Ezzor's security agents..." can be from 60% true, and role of CIA information source who contacted author was to impose notion, that after survey work of Syrian intelligence undoubtly the agression phase came, engaging security forces in violent, torture, amoral (and "baseless"! remember "attack on libian citizens by Gaddafi" which served as literal reason to UNSCR1970 and UNSCR1973. erasing of violence from actors gave protesters, and in rest of framework, they were clearly and objectively taken exterminated by Gaddafi.. as their weapons by media, ICTY and rest of the world) imprisonment, executions, interrogations.

ReplyDelete

Matěj KasperApril 13, 2016 at 11:02 AM

This efemeric, vague - behind scene - cooperation or coordination between crime men and promoters of vitrious UN sermons by NATO, which leaves shallow investigations on lists of newspapers always just for single narrow thing: to address frenetic fears, to cover the scene with idiotic sermons of antigaddafis, to win the war also moraly - has one moment to it, which I did want to cover: as a machine which is against every curious spirit, it is not going to, nor preparing itself to quarrel for anything. It counts with its public, always fresh, ineducated, young and compassionate. It didn't need to fight us, as it has all the means of propaganda, and we are between our citizens, limited - of course - and as we are to be enemies for extreme radicals some time. Our readers are those who learned enough to be distinguishing information from goods, their readers are fanatics, ultraright propagandists, and always ready spawn of unenlightened, whose feelings toward state are security, and towards victims rendered by any news in range SOLIDARITY! Be work highly honoured!!!

Araqchi: Meeting between Iranian, Saudi delegations not on agenda

Tehran, April 15, IRNA - There is no plan for holding a meeting between Iranian and Saudi delegations, Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs Abbas Araqchi said on Thursday.

zpráva zkopírována z webu: http://www.irna.ir/en/News/82035442/


Salam renews from Istanbul rejection of refugee settlement


NNA - Prime Minister Tammam Salam renewed utter rejection of any attempt to secure the permanent settlement of more than one million Syrians on the Lebanese soil, reminding of economic and security hardships Lebanon is enduring amid this massive presence of refugees.

"We ask you to grant this issue the attention it requires, renewing once again rejection of any form of Syrian refugee settlement; their presence on the Lebanese soil is provisional," Salam added to it.

Moreover, he highlighted the necessity to mull the inter-Arab relations, especially with the Gulf Cooperation Council, in a way that reduces sectarian tensions, and restore confidence and trust among Arabs.

Turning to the local scene, the Prime Minister did not fail to remind of the presidential vacuum in Lebanon.

Also, Salam broached the Palestinian Cause and the incessant Israeli aggressions on the Palestinian people, calling to revive the political process in a bid to reach the two-state solution, in reference to Beirut Arab Peace Initiative and Madrid Agreement.

N.K. foreign minister leaves for Moscow: KCNA

Submitted by TASS on Tue, 10/14/2008 - 17:25
(ATTN: RECASTS with KCNA report)
SEOUL, Oct. 14 (Yonhap) -- North Korea's foreign minister left for Russia on Tuesday, the communist state's official news media reported, as the North was to resume disablement of its nuclear arms complex.
zkopírováno z internacionálního webu: http://oananews.org/node/24443
 


Aktuální články

Reklama