NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Perkasa Branches In Penang, NGOs Lodge Police Reports Against Ramasamy

15. dubna 2016 v 18:45 | Organizace Asijských Tiskovek - OANA a Šiítská Textová Tiskovka - ABNA a citace z webu Policie ČR v kombinaci s tiskem Matěje Kaspera |  Archív z rubriky nezařazeno


BUTTERWORTH, April 12 (Bernama) -- Three branches of Malay right wing movement Perkasa in Penang and two NGOs today lodged police reports against Penang Deputy Chief Minister II Prof Dr P. Ramasamy over the latter's remarks in his Facebook on Muslim preacher Dr Zakir Naik.

The branches were Permatang Pauh, Batu Kawan and Bukit Mertajam while the NGOs, Anak Melayu Permatang Pauh and Persatuan Kebajikan Parong Sari Pulau Pinang.

They lodged the reports at the Seberang Perai Tengah district police headquarters here.

Permatang Pauh Perkasa chairman Mohamed Hifni Mohd Baharuddin, who acted as their spokesman, said they took offence on what was posted by the state leader in his Facebook, claiming it was hurtful to Muslims.

Ramasamy had labelled Zakir as 'satan' in his Facebook and urged the authorities not to allow him to preach in the country and deport him back to India.

However, Ramasamy in a statement to the media today said he had deleted the posting the same day he had uploaded it (on Sunday).

In GEORGE TOWN, Penang UMNO Youth religious bureau chairman Mohd Norhiesam Ismail in a statement said Malaysians must have respect for each other's religions.

He said this must be viewed seriously by all to preserve racial and religious harmony.

As such, he said Penang UMNO Youth strongly condemned Ramasamy's labelling Zakir as 'satan'.

He added that although Ramasamy had apologised over the matter, Penang UMNO Youth did not view it as simple as that and held he was not "fit to be a leader".

-- BERNAMA


​Policie napsala Děkanovi FAMU


​Policie napsala Děkanovi FAMU dne 11. dubna poté co 20. března dva "policisté​ (na Smetanově nábřeží) jednali (díky chybné komunikaci mezi středisky) v rozporu s (vyčerpávající) instruktáží. Omlouvala se mu za (dle osobního pocitu Policejního Prezidenta brigádního generála Mgr Tomáše Tuhého) "přehnaný a nevhodný zásah" který byl podle autora dopisu "způsoben přílišnou horlivostí policisty z celorepublikového útvaru," šetření sleduje Ministr Vnitra, s tím, že byl pan Děkan Pavel Jech informován o možnosti kázeňských postihů. Závěrem dopisu navrhl osobní kontakt. Policisté se dle Prezidenta Tuhého ptali vrátného i vedení fakulty, zda vědí o vyvěšení vlajek na balkoně. Věc během průjezdu Prezidentské kolony prošla dopředu kvůli možným nepokojů mezi děkanátem a vůdcem postoje... vlajky byly také na balkoně, což arogantní prioritizaci zabedňuje, zvláště po kritických útocích na lidi s čínskými vlajkami a nočním lidojedském máchání barev v rudé a černé! Média zřejmě věc přetaktovaly pomocí přeformulace, že a už se tedy policie ptala kdo to byl. To je zločinné: a úzké trio separatistů věšící tibetské vlajky doufáme že navzdory názoru kolegia studentů věc zřejmě protlačilo před děkana, aby se to dostalo co nejdále, a aby bylo o čem v novinách povídat nějaké zlopáchající řeči o bolševickém spiknutí proti lidským právům v Zemanově vládě potažmo ve velení bezpečnostních složek..

Úryvky z dopisu převzaty z webu policie HTTP://WWW.POLICIE.CZ/CLANEK/POLICEJNI-PREZIDENT-A-MINISTR-VNITRA-NA-FAMU.ASPX, zbytek dokrášleno Matějem Kasperem, šéfem a jediným redaktorem a korektorem PiNews, sah.blog.cz

Ayatollah Khamenei: US Support for Terrorists Hinders Eradication of Terrorism In a meeting with the Italian prime minister; Lead


Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei says the United States provides financial and arms support for terrorist groups thus hindering eradication of terrorism.

AhlulBayt News Agency - Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Leader of the Islamic Revolution, in a meeting with Mr. Matteo Renzi, the Prime Minister of Italy, on Tuesday, referred to good relations between the two countries in the past and welcomed further enhancement of bilateral cooperation. Ayatollah Khamenei added that the main problem and the most important weakness with the recent travels by European delegations to Iran was lack of tangible practical results after bilateral negotiations, noting: "Our view to cooperation with Italy and your government is a different and positive one, and we hope that this visit would serve to bolster this view."

Ayatollah Khamenei described Italy's behavior during years of imposed sanctions against Iran as more logical than certain Western governments, saying: "The Islamic Republic [of Iran] welcomes development of relations with Europe in different fields, particularly with regard to economic cooperation."

The Leader of the Islamic Revolution also stated that the important issue with respect to visits paid to Iran by foreign officials and negotiations with them was the implementation of agreements that are concluded, adding: "Some European governments and companies have been visiting Iran and have been in talks [with Iran], but the product of these negotiations has not been tangible yet.

"Some shift the blame for this issue onto the Americans, which such an assessment seems acceptable given their (Americans') track records and behavior, because even now they are not fulfilling the obligations [they undertook] through the nuclear talks [with Iran] as they should, and are intimidating other parties into not cooperating with Iran with their remarks and actions," noted the Leader of the Islamic Revolution.

The Leader of the Islamic Revolution referred to Iranian President Hassan Rouhani's first European visit to Italy in January, saying that Iran holds a positive and optimistic view of Italy. Ayatollah Khamenei added: "Of course, we do not have this positive view with regard to certain European countries, because they only look at America to act as it dictates to them."

Ayatollah Khamenei described the fight on terrorism as another ground for cooperation between the two countries, saying: "A number of European countries used to support certain violent terrorist groups for a long time, and today, the dangerous and overarching wave of terrorism has reached Europe as well."

Ayatollah Khamenei cited the United States' financial and arms support for terrorist groups as an obstacle to the resolution of the problem of terrorism, adding: "There is authentic and accurate information about America's assistance to Daesh and certain other terrorist groups, and even now that they have formed a [so-called] anti-Daesh coalition, certain American organs are helping Daesh in a different way."

The Leader of the Islamic Revolution reaffirmed the Italian prime minister's remarks about "cultural fight on terrorism along with military and financial fight," noting: "Huge propaganda machines in the world, which are dominated by Western politicians, are spreading Islamophobia under the pretext of [countering] actions taken by a bunch of wicked and terrorist [elements], and political conspiracies behind the scenes make the job difficult in cultural campaign [against terrorism]."

During the meeting, which was also attended by Iranian President Hassan Rouhani, Mr. Matteo Renzi, the Italian prime minister said: "In today's meetings, we talked about important issues, particularly economic issues, and we have to reform and strengthen economic and financial mechanisms."

"Italy is fully determined to respect agreements [signed with Iran] and on this basis, we believe that following the nuclear agreement the sanctions against Iran must be lifted, and we are not worried and are determined to act on the basis of our promise," Renzi said.

Renzi went on to highlight the spillover of terrorism to Europe, saying that the only way to counter this phenomenon is to uproot terrorist organizations through military means and to cut off their financial resources through selling oil and antiquities. He added: "Eradication of Daesh is a priority for us and we are happy that we share views with Iran in this regard."

The Italian prime minister expressed regret over attempts, which aim to tarnish the image of Islam under the pretext of terrorism, saying: "Today, when a terrorist act is committed in Europe, some officials condemn Islam instead of condemning terrorism, and for instance, America's presidential hopeful claims in his election campaign that Islam is to blame for the issue of terrorism!"

Mr. Renzi described cultural work as another part of the fight against terrorism, adding: "We have to show that [divine] religions are after peace, dialogue and peaceful coexistence among human beings, and His Excellency's authority and role as the top leader of the Muslim world is of very high significance in promoting this view."

zkopírováno z webu: http://en.abna24.com/746960/print.html

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama