NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Reuters under investigation

29. dubna 2016 v 12:21 | Káhirský Lidový Denník Al Ahram a jeho "online" podoba |  Archív z rubriky nezařazeno
After slamming what it referred to as an "unfounded" report, the Interior Ministry has filed a complaint against Reuters for publishing "false news", reports Ahmed Morsy


Egyptian authorities are investigating Reuters news agency following publication of a report last Thursday that claimed that Italian PhD student Giulio Regeni was detained by police prior to his disappearance. The Ministry of Interior filed a police complaint against Reuters' Cairo bureau the following day, on Friday, accusing it of "publishing false news using anonymous sources".

A day earlier, the ministry issued a statement saying that a report published on the same day by Reuters, claiming that "the police had custody of Giulio Regeni as part of a general security sweep on the day he vanished", was groundless.

In the ministry's statement, its official media spokesman denied the information contained in the report, saying that "everything published in this regard is unfounded".

Hours earlier, on Thursday morning, Reuters published a report citing six police and intelligence officials in support of the news agency's claim that "Regeni was detained by police and then transferred to a National Security compound the day he vanished".

According to the report, the six sources, who spoke to the agency on condition of anonymity, said that Regeni and an Egyptian who was picked up at the same time had not been specifically targeted but were detained as part of a general security sweep.

"Regeni was picked up by plainclothes police near the Gamal Abdel-Nasser metro station in Cairo on the evening of 25 January," the sources told Reuters. Moreover, one of the intelligence officials added that the Regeni was taken to the Izbakiya police station where he was held for 30 minutes before being transferred to a National Security compound.

The Interior Ministry, in its statement, said it "holds the right to take the legal action against the propagators of these rumours and false news".

"We stand by the story published on 21 April, 2016 regarding the detention of an Italian student, Giulio Regeni," said David Crundwell, a senior vice-president at Thomson Reuters, according to the Guardian newspaper. "The story did not state who is responsible for his death, and is consistent with Reuters' commitment to accurate and independent journalism."

Crundwell added, "We cannot verify whether a complaint has been filed against Reuters regarding the story, as we have not received notice of any legal action."

Regeni, 28, a PhD student at Cambridge University in the UK who was affiliated with the American University in Cairo, was in Cairo researching Egypt's trade unions and labour movements. He was reported missing on the fifth anniversary of the 25 January Revolution; his mutilated and half-naked body was found on 3 February on the Cairo-Alexandria Desert Road.

In its initial report into Regeni's murder, Egypt's Forensic Medicine Authority said the cause of death was blunt force trauma delivered by a sharp object to the back of the head, causing a cranial fracture and severe intracranial haemorrhaging. It also noted signs of torture on the body, including cigarette burns, bruises and cuts.

The autopsy conducted following the body's repatriation to Rome revealed what Italian Minister of Interior Angelino Alfano called "inhuman, animal-like" violence. Italian news agency ANSA quoted unidentified sources close to the Italian coroners as saying: "The findings showed that Regeni's neck was twisted, the vertebrae broken and he was left unable to breathe." They also reported that the Italian student had fractures all over his body.

Egypt's interior and foreign ministers have repeatedly dismissed the notion that the security forces were behind Regeni's murder. Human rights groups in Egypt accuse the Interior Ministry of widespread abuses, allegations it denies.

Last week's report was not the first to point fingers at the Egyptian security services in the case of Regeni.

In March, Reuters quoted two prosecution sources who claimed that an Egyptian forensics official has told the public prosecutor's office that the autopsy he conducted on the Italian student showed that he had been interrogated for up to seven days before he was killed.

The report concluded that the forensics autopsy's "findings are the strongest indication yet that Regeni was killed by Egyptian security services because they point to interrogation methods such as burning with cigarettes in intervals over several days".

On 11 February, a report published by the Italian newspaper Corriere della Sera claimed that a Cairo street vendor told Italian detectives he had seen plainclothes officers detaining a foreigner on 25 January outside the metro station close to the Italian's flat in Dokki.

Such an account first surfaced in the New York Times, which ran a story claiming, "Three Egyptian security officials who said they had inquired about the case said that Regeni had been taken into custody by the authorities because he had been impertinent with the officers. 'He was very rude and acted like a tough guy,' one of the officials said."

In response, in late February, the Interior Ministry issued another statement in which it said that some had insisted on "pre-empting the results of the investigation by jumping to conclusions and circulating rumours in foreign newspapers without any evidence", which consequently "misled public opinion and affected the course of the investigation".

Earlier in February, in reply to a question at a press conference on the possibility that Regeni had been detained by the police, Interior Minister Magdi Abdel-Ghaffar said: "It never happened."

He continued, "There have been rumours and stories in the press linking the security apparatus to the incident. It is completely unacceptable that such accusations are being directed at the Interior Ministry."

For weeks, Rome and Cairo have been engaged in a tense standoff. During an Egyptian judicial delegation's visit to Rome, which started on 6 April, to brief the Italian authorities on the latest results of their investigation, Italy recalled its ambassador to Egypt for "consultations" over the lack of progress in the probe into Regeni's brutal murder. Following the visit, the Italian Foreign Minister said that the Rome meeting between Italian and Egyptian prosecutors had not produced the required results.

However, Italian Senator Lucio Barani, of the Liberal Popular Alliance Bloc, and Senator Francesco Amoroso, the former president of the Euro-Mediterranean parliament, said, in an interview aired earlier this week that the Italian ambassador should return to Cairo soon. He was speaking with Mohamed Abul-Enein, the well-known Egyptian businessman and current honorary president of the Euro-Mediterranean Parliament, on Sada Al-Balad TV.

The European Parliament held a plenary session on 10 March to discuss human rights in Egypt. The parliament passed a resolution by an overwhelming majority recommending an EU-wide embargo on the export of any form of security equipment and military aid to Egypt and condemned continued security cooperation and arms deals between Egypt and EU member states, most notably France, Germany and the UK.

Barani and Amoroso also ruled out the possibility of the Egyptian government's involvement in Regeni's murder. "Regeni's killers are both Egypt and Italy's enemies," said the two Italian lawmakers, during the interview, which was translated into Arabic, describing the murder as a "scheme" to spoil the Italian-Egyptian relationship.

"We believe that there are those who wanted to spoil the cultural, political and social relations, especially economic ones with Egypt," said Italian Senator Barani. "The end they wanted for Regeni was unfortunate, but they have made it for political and economic goals. We, as the major party in Italy, see that the Egyptian government and president Al-Sisi are not involved in this case."

While Amoroso said: "We request from our friend, President Al-Sisi, and Egyptians to do their utmost to unveil the truth behind the incident, and we are sure that our Egyptian friends will show a strong commitment for our request." Amoroso concluded by saying that Al-Sisi's statements on Regeni's case are going in the right direction.

During a press conference with his French counterpart, François Hollande, on Sunday, Al-Sisi said that Egypt is targeted by attempts to destroy state institutions and to isolate it from its European neighbours by creating a negative image of Egypt. "Egypt is ready to cooperate with full transparency with the Italian investigators," said Al-Sisi, adding that Egypt's relations with France and Italy are unique. "We will never forget the Italian and French support for Egypt in its time of need."

While, in a meeting with a delegation from the NATO Parliamentary Assembly earlier this month in Cairo, Al-Sisi stated that Egypt was committed to "full and transparent cooperation with Italy to reveal the truth and bring the perpetrators to justice." He also expressed his confidence in the strong Egyptian-Italian relations, adding that these "individual incidents" will not affect this relationship.

The two Italian lawmakers also said that they understoodd Egypt's refusal of Italy's request to deliver the Arabic phone records to the Italian side. They were referring to a request made by the Italian authorities during the Egyptian judicial delegation's visit to Rome, headed by Deputy Public Prosecutor Mustafa Suleiman.

"The Italian authorities wanted access to the call log of a huge number of citizens, which could reach a million, who were around student Regeni's house, the area in which he disappeared and the area where the police found his body," Suleiman said in a press conference a fortnight ago in Cairo. "Egypt rejected the request, which violates the Egyptian constitution."

The constitution, Suleiman insisted, prohibits tracking any forms of communication used by citizens who are not part of ongoing investigations.

Last weekend, Italian Foreign Minister Paolo Gentiloni said that Italy will continue inquiring into Italian researcher Regeni's murder, according to ANSA.

"If someone thinks that we will stop demanding the truth in the Regeni murder with the passing of time, they are wrong," Gentiloni said on Friday. He was speaking in response to questions about a Reuters report quoting anonymous police sources who confirmed that Regeni had been detained by Egyptian police prior to his death.

Also over the weekend, US State Department spokesman John Kirby said that the US believes questions raised about the circumstances of Regeni's death "can only be answered through an impartial and a comprehensive inquiry".

"We continue to call on the government of Egypt to ensure that the investigation is conducted in a full and transparent manner and to fully collaborate with the Italian officials who we know are part of that investigation," Kirby said.


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama