NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Řezníkova identita

17. dubna 2016 v 19:38 | Matěj Kasper |  Archív z rubriky nezařazeno
Po jistých členech ultrapravice se až k nám do revoltážního komunistova a internacionalistova dostalo, že prý "rapper" (on je to spíše nechtěně žánr "Talk," neboli řeč, protože na rappovém úseku prokazuje autor a interpret Martin Pohl zpěváckou neumělost, a je to v tempu a nesouladu tempa hudby s vzeznělostí hlasu: je to celkem k úžasu snad všech kavárenských duchů na světě a kdyby žil tak snad i Vladimira Braćy, co se dnes nedostane na internet, a jak to lidi hned neocení) je totožným člověkem s rapperem z Rigor Mortiz. Jenže nyní jsou již předáci těchto kapel indentifikovaní na internetu, a soudruh Svatoš aká Kato, čili Deph z Chaosu (nemálo vzpomene "čumim čumim čumim na bednu, jsem celej dřevěnej prdel nezvednu," nebo "Uvnitř mýho mozku už napětí sílí, Dyť sme všichni lidi, ať už černý, žlutý, bílý!") rozhodně nemá v občanském průkazu stejné místo narození jako pederik Martin Pohl, aka Řezník.

Ten se sice schovává za "dělání hororu" a "hraní záporňáckých rolí," ale obléká si triko se soudobým ultrapravicovým fenoménem Norským teroristou Andersen vom Breivikem, natáčí upalování bezdomovců a zpívá přitom o jejich vykopávání z Prahy, aniž by v klipu ponechal byť i nejmenší prostor pro onu "nadsázku" o kterou se u soudu belhal, než se dobelhal k hájení lidských svobod s postupným přechodem ke scénáři komplikace partnerství. Podle médií soudce Hovorka přispěl k diskusi tím, že tohoto pseudofetyšistu osvobodil s odvoláním na svobodu svobod, tj. stejný článek, který svazuje naší české policii ruce v jakýchkoli zátazích na nazzi extremisty na fotbalových ultrapravicových vyšňořených srazech komunistů ultrapravice. Snad toto jediné omezení naší policie odlišuje tuto státní bezpečnost od té předchozí, socialistické... ale to už jen tak na tu úvahu o policii na stadionech.

Toto Pohlovo promyšlené dlouhodobé jednání, vzbuzování dojmu skryté identity, nošení masky a povídání o alegorii, nadsázce, hraní rolí a nemyšlení to v žádném případě vážně se neminulo účinkem, a sečetlo se před rozsudkem s jeho odvoláním na vyšší zákon: což je ten Americký. Amerika vůbec v jednom narazila, a to, že se snaží vypořádat revizionisticky s dědictvím sovětského svazu. Tím spouští pekla hned dvě, jedním je věčná genocida lidí vě světě, a druhé rozdělování svobod mezi dvě zla: střídání a oblízání jednoho zla druhým. Do značné míry by si Američané jako ambiciózní imperialistická třída ulehčili práci, kdyby přijali komunistické vzory, a přestali vtloukat s realitou nesouznačné věci nám a jiným z podřazených národů do jejich hlavy.

Pohl totiž vymývá svým vstoupencům hlavy, že lze propagovat násilí a bezcitnost a hlásit se ke komunistům a nacistům v jedné straně, zatímco autor nenechává svým čitářům než své projevy na svých stránkách, čímž si je snad bezmezně oddává. V textech žádná vodítka, která by hlásala vznešenější ideály nebo ukazovala bližší svět nejsou: spíše jsou bytelné jako provokační písně, které lze pustit kdekoli na srazu, a hned je po zábavě, protože to je extremista, po jehož vlastním vysvětlení nám nezbude v hlavě jeho názor, že to tak lze publikovat, že to je s nadsázkou, ale naopak jen to, že to jako autor nemá v hlavě nejspíš v pořádku, ale předvádí nám to právě proto, že je to extremista, a snaží se s tím nějak vyrovnat.

Pohl si stále myje ruce, a pohotovým a zřejmě bdělým novinářům Týdne.cz neuniklo v jejich rozhovoru, že není schopen solidně odpovědět na otázku, co bude? Kam to jeho posluchači dotáhnou? Jak hodlá předcházet tomu, aby lidé neútočili v textech na bezdomovce? Myje si ruce nad publikací videa, nijak se nesnaží jej stáhnout, myje si ruce nad obsahem svých videí, které jsou vysoce urážející naši celkem lidovou společnost, navyklou uvažovat sice strategicky ale také se soucitem, ba myje si je i v případě agresivních telefonátů či dopisů na účet těch, kteří proti Pohlově tvorbě vystoupili. Snažil se je prý nějak zastavit na svém facebookovém účtě, ale přes jejich násilné projevy na všechny strany trvá na svém "hraní rolí," a že je všecko to škrtání zápalkami přímo vedle stohu "nevážné," a nehodlá na svůj trumf rezignovat vůbec, aby tak dal najevo svou nespokojenost s fanoušky.

Celý jeho projev i s prošlým soudním procesem nedává mnoho místa na nějaké solidární úvahy, takže alespoň tolik k tomu, že nic z jeho kariéry a proslovů nevybočuje z představy několikaletého plánovitého jednání, hodného císařského agenta, kdy si pouze připravoval půdu k extremizaci prostředí na internetu, a také měkké úložiště svých kostí na konci procesu. Stejně jako Breivik, který jako jiní teroristé, našli své uzpůsobení pro tento čas a toto místo na světě v Muslimské revoluci, která by nás mohla všechny ovlivnit. Jeho jednání je razantní, jeho příprava chladná a ostrá, jeho jméno německé, jeho adresa Martin Pohl, Karolíny Světlé 222/18, Rumburk 40801, jeho iniciály antikomunistické, jeho argumenty proti katolické církvi zjednodušující problém na neproblém, jeho kritika věcí zasluhujících kritiku mělká anebo obhroublá, jeho zpětná vazba k posluchačům nezodpovědná a nepřesvědčivá, jeho pozadí asi ultrakatolické, jeho agent asi ultranacistický ne, ale silně protičeský. Jeho společenský vliv a důsledek bude sociálně bolet, a precedent jeho případu je strašným zvěrstvem na naší justici. Člověk který je průhledný jak mlha se neustále vymlouvá, a všechno mu projde. Jeho podmínky existence v ČR jsou asi jako silně extremistické stránky http://www.white-media.info/amk_watch_neomarxiste.html, které sídlí v USA, a tak se na ně, právě pro svobodu projevu, nedá nijak zaútočit. Tvrzení od některých českých novinářů, že zbytek textů Martina Pohla je uměleckých a bez morální závady se mi zdá cílené na pozdvihnutí popularity Martina Pohla aka Řezníka. Dělá ze sebe chudinku, a celý jeho textem šplíchá antipopularita, antikomunismus a asociálská osobnost. Je toho spousta laciného v Pohlových textech, a není nic, co by nebylo na závadu. Tam kde jiné snad svádí Pohlova kritičnost k systému, já čuju faleš: organizovanou loupež na těle i na duši!

V obou případech, jak u Pohla tak u antikomunistů se budou asi skutečná jednání táhnout dva až tři roky, než k něčemu dojde, co by bylo skutečně vítáno. Stav obou věcí je bezpochyby neuspokojivý, a pravomoce naší policie odkřáplé prostoduchou Americkou nadvládou, která chce všechny věci u nás řešit ručně, a tak si nacisty masíruje v ulicích, a dává jim do sluchátek špunty v podobě Řezníka, které si klidně můžeme poslouchat, když jsme neantinacisti!

Přemučte ho, ať je do půlroka klidnej! A ať taky poví svým fanouškům něco, co se jich dotkne, a co je zasáhne, a v potřebných případech i zničí! Ať se nám již nestává v běžně a v pub restauracích, že někdo přednáší Řezníka důchodcům, nebo ve vlaku. Ať pan Pohl vydává důkazy i za nás! Nemusíte se ho bát, on je posranej ještě teď. Potřebujeme ho zasvinit, ať není od antikomunistů.

Matěj Kasper

odkazy o identitě jsem zajistil tady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Pohl, adresu si zajisto na internetu zapomněl sám!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama