NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

التعليم - SIS

23. dubna 2016 v 15:20 | Egyptská Lidová Tiskovka SIS |  Archív z rubriky nezařazeno
přelož do Čj s automatickým překladačem

اهتم المصريون القدماء بالعلم والتعليم ، وسجلوا أول خطوة في تقدم الحضارة الإنسانية باختراع الكتابة التي كان لها الفضل في نشر التعليم مبكراً ، وسجلوا حضارتهم عن طريق لغتهم القديمة وتراثهم العريق . ومع تولي محمد على حُكم مصر عام 1805 م أدخل النظام التعليمي الحديث علي النمط الأوروبي عامة والنمط الفرنسي خاصة ، فأنشأ المدارس العالية ( 1816 م) والمدارس التجهيزية ( 1825 م) والمدارس الابتدائية ( 1832 م) . واهتم بالمرحلة العالية من التعليم حيث أنشأ المدارس المخصوصة أولاً مثل مدرسة الطب البشري ومدرسة المهندسخانة ومدرسة الإدارة والألسن ، وازداد الاهتمام بالتعليم وأرسلت البعثات إلي أوروبا بفضل جهود رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك رائدي التعليم فى مصر .

- كان أول مشروع فكري ظهر في مصر هو مشروع علي مبارك (1867 م) والمسمي بلائحة رجب ( 1285 هـ ) ، ثم أنشأ مدرسة المعلمين ( دار العلوم ) عام (1880م) لتزويد المدارس بصفوة من معلمي اللغة العربية وفي عام 1908م إفتتحت الجامعات الأهلية .

- جاء دستور 1923م الذي نص علي أن " التعليم الأولي إلزامي للمصريين بنين وبنات " وقد صدر مرسوم بقانون بإنشاء الجامعة الحكومية باسم " الجامعة المصرية " عام 1925م مكونة من كليات أربع هي الآداب والعلوم والطب والحقوق ، وتوالي إنشاء الجامعات بعد ذلك " جامعة الاسكندرية " (1942 م) جامعة عين شمس ( 1950 م) جامعة أسيوط ( 1957 م) . ثم توالت الجامعات الإقليمية .. بالإضافة إلي جامعة الأزهر التي أنشئت عام 1930 م.

- إهتم طه حسين بتطوير برامج التعليم ومجانيته وطالب بالاهتمام بتدريس اللغة العربية والتاريخ المصري والتربية في المدارس ، كما طالب بالتوسع في إنشاء الجامعات ، وبعد ثورة 23 يوليو أرست الدولة مبدأ " ديمقراطية التعليم " مما أتاح التعليم لجميع فئات الشعب بالمجان في جميع مراحلة .

- منذ عام 1957 ارتبطت استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر بالتعليم .

- جاء دستور 1971 في مادته الثامنة عشر مؤكدا على أن التعليم هو حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل علي مد الالزام إلي مراحل أخري . وتشرف الدولة علي التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

- وفي الثمانينيات ، تحددت الأهداف القومية للتعليم في التعليم المجاني ، التعليم والتميز للجميع , واقتحام عصر التكنولوجيا , ومواجهة تحديات العولمة .

- في عام 1991 ، اعتبر التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر .. حيث أعلن أن التعليم هو المشروع القومي الأول في تنمية المجتمع ومواجهة تحديات المستقبل .

- عقدت سلسلة من المؤتمرات القومية لتطوير التعليم ، ففي عام 1993 عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الابتدائي ، وفي عام 1994 عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الإعدادي ، ثم تلا ذلك مؤتمر قومي عن المعلم إعداده وتطويره ورعايته وكان في عام 1996 ، وفي عام 2000 عقد المؤتمر القومي لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم . وفي ديسمبر 2004 عقد مؤتمر التعليم في الاسكندرية والذي أكد علي ضرورة الإبقاء علي مجانية التعليم كحق لكل مصري والتأكيد علي تطبيق مبدأ التدرج في عملية تطوير التعليم .

ونص الدستور 2012 للبلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 على حق التعليم وما يتعلق به حيث ورد فى اربع مواضع هم المواد ( 58 ، 59 ، 60 ، 61 ) وقد وقعت هذه المواد فى الفصل الثالث بعنوان ( الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ) من الباب الثانى من الدستور بعنوان ( الحقوق والحريات )

كماإختص دستور 2014 التعليم بالأهتمام فى المواد من المادة (18)الى المادة (21)

كالآتى :
-التعليم حق لجميع المواطنين ،هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ،وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ،وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ،وهو مجانى فى مدارس الدولة ومعاهدها ،وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية .
- التعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
- تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومى لاتقل عن 4%من الناتج القومى الأجمالى له ،تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية .
-وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها .
-تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره ،والتوسع فى أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية ،وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
-تلتزم الدولة بأستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ،وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ،ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية ووفقا لما يحدده القانون .
-وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لاتقل عن 2%من الناتج القومى الأجمالى تتصاعدتدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية .-تعمل الدولة على تشجيع انشاء الجامعات الأهلية التى لاتستهدف الربح ،وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية ،واعداد كوادرها التعليمية والبحثية وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
-المعلمون واعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ،هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواه وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية حقوقهم المادية والدبية .
-البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية ،واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم ،وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته نوترعى الدولة الباحثين مهنيا وأدبيا وماديا ،وتخصص له نسبة من الأنفاق الحكومى لا تقل عن 1%من الناتج القومى الأجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية, وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى .
-اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى والحكومى والخاص ،وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الأنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .
-تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ،وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وذلك وفق خطة زمنية محددة .

النظام التعليمى المصرى

يعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً يخضع لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، وهناك عدة مؤسسات بمصر مسئولة عن إدارة العملية التعليمية وهم :

• وزارة التربية والتعليم: و تتولي العملية التعليمية بدءا من مرحلة رياض الأطفال وانتهاء بمرحلة شهادة اتمام المرحلة الثانوية ، سواء تم ذلك عن طريق المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة .

• الأزهر الشريف : تسير مؤسسة الأزهر على نفس النظام في التعليم الحكومي ؛ فهناك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية ، لكن أبرز نقاط الاختلاف بين النظام الأزهري والتعليم الحكومي هو مايلي

أ) التركيز دراسة القرآن وعلومه مثل التفسير والتجويد ، وكذلك علوم الأحاديث والعقائد والعبادات الإسلامية إضافة إلى العلوم الحياتية مثل الفيزياء والكيمياء واللغات .

ب) لا يوجد مرحلة التعليم الثانوي الفني للأزهر فلا يوجد دبلوم تجاري أو زراعي أو صناعى أزهري ، فكل الحاصلين عى الشهادة الثانوبة الأزهرية يلتحقون بكليات جامعة الأزهر .

ج) الامتحانات في نهاية المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في الأزهر تكون على مستوي الجمهورية أما في التعليم الحكومى فيكون على مستوي المحافظة في المرحلة الابتدائية والإعدادية ، أما الثانوية فتكون على مستوي الجمهورية .

• وزارة التعليم العالي: وهى وزارة منفصلة عن وزارة التربية والتعليم وتختص بشئون الجامعات، سواء الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة ، هذا ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر 23 جامعة

التعليم قبل الجامعي

ينقسم التعليم قبل الجامعي إلى تعليم أساسي وتعليم ثانوي .

التعليم الأساسي : ويشمل مرحلة التعليم الابتدائية مرحلة التعليم الإعدادية ، التعليم الأساسي (ست سنوات للمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية) وتهدف هذه المرحلة إلى إعطاء حد أدنى للأطفال من التعليم وتقسم مدارس التعليم الأساسي إلى : مدارس الحكومية ومدارس خاصة ،كما أن هناك مدارس تدرس مناهج التعليم الحكومية عبر اللغة العربية ، وهناك مدارس أخرى تدرس مناهج التعليم الحكومية عبر اللغة الأنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغة الفرنسية الألمانية .

 التعليم الثانوي: يحظي التعليم الثانوي باهتمام كبير لدى كثير من النظم التعليمية نظرًا للدور الذي تقوم به هذه المرحلة لإعداد الطالب للتعليم الجامعي أو للحياة العملية وينقسم التعليم الثانوي إلى ( العام، والمهني/الفني) .

التعليم الثانوي العام : لكي يلتحق التلميذ بالمرحلة الثانوية،يتعين عليه أن يجتاز الامتحانات التي تُعقد على مستوى المحافظة في نهاية المرحلة الإعدادية. وحسب التقديرات، وفي هذه المرحلة يتم تقييم التلميذ في السنة الأولى والثانية بنظام التقييم المبدئي والنهائي، وبالنسبة للسنة الثالثة، يؤخذ تقييم الامتحانات التي تمت على مستوى الجمهورية للحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي "الثانوية العامة" وهي أحد شروط الالتحاق بالجامعة .

التعليم المهني /الفني : ( الصناعي، والزراعي، والتجاري ) للتعليم الثانوي الفني مساران. يقدم المسار الأول تعليما فنيا في مدارس ثانوية فنية مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات. ويقدم المسار الثاني تعليما فنيا متقدما من خلال نموذج متكامل تمتد الدراسة فيه لخمس سنوات، وتكون السنوات الثلاث الأولى مماثلة لما يقابلها في النوع الأول، أما السنتان الإضافيتان فتعدان الخريجين للعمل كفنيين متقدمين. ويمكن لخريجي المسارين الالتحاق بالتعليم العالي، ويتوقف ذلك على نتائجهم في الامتحان النهائي.

مدارس التربية الخاصة

قامت وزارة التربية والتعليم في منتصف ستينيات القرن العشرين بتأسيس الإدارة العامة للتربية الخاصة وإنشاء ثلاثة إدارات توفر خدماتها من خلال مدارس لثلاثة أنواع من الإعاقات، وهي تحديداً:الصمم وضعف السمع، وضعف البصر والكف البصري، والإعاقات الذهنية البسيطـة.

كما شهد قطاع مدارس التربية الفكرية وهو القطاع المسئول عن رعاية الأطفال ذوى الإعاقات الذهنية البسيطة، تطويراً في ضوء مشروع أفاق التربية الفكرية مع التأكيد على دور الأسرة والمجتمع كطرف أساسي في تقديم الخدمة والتخطيط وصنع القرار.

وتقدم الرعاية التعليمية والتربوية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مدارس خاصة تحت مسمى مدارس التربية الخاصة، وهذه المدارس ذات مراحل دراسية مختلفة وتعمل بنظام الأقسام الداخلية بمعني أن الطالب يقيم بالمدرسة إقامة كاملة طوال الأسبوع ويعود إلى أسرته يومي الخميس والجمعة ثم يعود إلى المدرسة صباح السبت وتقدم المدرسة لهذا التلميذ الغذاء والرعاية الشاملة النفسية والاجتماعية والصحية.

وتهدف الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم "2007/2012" ومتطلبات العام الثالث من الخطة "2009"، إلى دمج 10% من الاطفال ذوي الاحتياجات الطفيفة بمدارس التعليم الأساسي وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم ممن هم فى سن المدرسة "152.880" طفل بشكل تدريجي في 5040 مدرسة من مدارس التعليم الأساسي وسيتم تنفيذ ذلك على السنوات الخمس للخطة.

وتهدف الخطة الإستراتيجية أيضا إلى أنشاء 504 حجرات كمصادر معرفة مزودة بوسائل تعليمية بالمدارس المستهدفة، ويعمل بها اخصائى ومعلم بالاضافة إلى تدريب 981 اخصائى اجتماعى ونفسى بمدارس التعليم الأساسي على كيفية التعامل بشكل افضل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال عام 2009 قام وزير التربية والتعليم بدمج 30.480 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بأقرانهم في المدارس الرسمية، وتم تأهيل المعلمين في هذه المدارس في مجالات علاج صعوبات التخاطب والعلاج البدني والإرشاد النفسي.

وتم خلال عام 2009 تدريب المعلمين على برامج مناسبة للاطفال ذوي الإعاقات المتعددة، والذين لا يمكن دمجهم في مدارس التعليم الأساسي و تقديم هذه البرامج المطورة فى 400 مدرسة للتربية الخاصة هذا العام، كما تم تدريب 800 معلم تربية خاصة فى تلك المدارس المستهدفة بواقع معلمين لكل مدرسة على تطبيق المناهج المطورة.

كما تم تحويل 200 مدرسة للتربية الخاصة الى مراكز مصادر ودعم للمدارس العامة المجاورة والتى تضم بين اطفالها عدداً من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول 2010 من خلال بناء قدرات المتخصصين في هذه المدارس في علاج صعوبات التخاطب والإرشاد النفسي وتقديم الأدوات والموارد اللازمة للمساعدة في تعليم هؤلاء الأطفال.

وفي إطار رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تم توقيع اتفاق بين وزارة التربية والتعليم وجامعة عين شمس في 11 سبتمبر 2007 لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون بين صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجامعة عين شمس.

كما تتبنت وزارة التربية والتعليم مشروع لبناء فصل مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة في كل مدرسة تقيمها الهيئة التعليمية التابعة للوزارة.
انفاق الدولة على التعليم في مصر :


تعد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 هي الأصعب فى تاريخ مصر لأنها تأتى بعد 18 شهرا واجه الاقتصاد المصرى خلالها العديد من التحديات، نتيجة للظروف المرتبطة بالفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد. كما أنها الموازنة الأولى فى الجمهورية الثانية ، وقد عكست تقديرات مشروع الموازنة العامة اهتمام الدولة بالجوانب الاجتماعية التى تمس حياة الغالبية الكبرى من المواطنين خاصة فى مجالات التعليم والصحة والدعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي .

وقدر نصيب للانفاق على التعليم بمشروع موازنة 2012-2013 نحو 64.034 مليار جنيه ويقدر نسبة الانفاق العام على التعليم إلى الانفاق العام بحوالي 12% ، وبلغ نسبة الانفاق على التعليم قبل الجامعي إلى الانفاق على التعليم 66.7 % ، بينما بلغ نسبة الانفاق العام على التعليم الجامعي إلى اجمالي الانفاق على التعليم 21.4% . وفي الجدول التالي يوضح الانفاق العام للدولة على التعليم طبقا للدولة ( 2011-2012- 2012-2013 )

- جاءت مؤشرات التعليم وإنجازاته في إطار الأهداف القومية لتطوير التعليم والارتقاء بمستوي جودة العملية التعليمية كالتالي :
التعليم الازهري
- بالنسبة للتعليم الأزهري ، فقد بلغ عدد المعاهد الأزهرية في جميع المراحل التعليمية المختلفة علي مستوي جميع المناطق الأزهرية ( 8973 ) معهداً ، وبلغ عدد الفصول الدراسية في جميع المراحل التعليمية علي مستوي جميع المناطق الأزهرية (62873 فصلاً ) ، وبلغ عدد الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة علي جميع المناطق الأزهرية ( 2048160 طالباً ) وذلك وفقا لإحصائيات 2011-2012
التعليم الجامعي :: يقدم هذا النوع من التعليم في الجامعات أو المعاهد العليا المتخصصة. وتتراوح مدة الدراسة فيه من سنتين في المعاهد الفنية المتوسطة إلى أربع أو خمس أو ست سنوات في الكليات الجامعية والمعاهد العليا.

ويستلزم الحصول على الماجستير والدكتوراه ما لا يقل على التوالي عن سنتين وثلاث سنوات من الدراسة.

- تم إنشاء دراسات في مرحلة البكالوريوس يكون التعليم فيه باللغات الأجنبية ( الانجليزية - الفرنسية ) في كليات التجارة والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والاعلام .

- وبالنسبة للتعليم الجامعي ، فقد بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية (1649986 طالبًا ) فى عام 2010/ 2011 وبالنسبة للجامعات الخاصة بلغ عدد الطلاب المقيدين فيها نحو (72982 طالبًا) ،وشهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايدا بضرورة التوسع في فرص التعليم الجامعي والعالي . فمصر بها 22 جامعة حكومية ، 20 جامعة خاصة .
- وهذه الجامعات هي :


- جامعة القاهرة : انشئت عام 1908 .. وتتضمن 43 كلية.
- جامعة الاسكندرية : انشئت عام 1942 .. وتتضمن 27 كليه .
- جامعة عين شمس : أنشئت عام 1950 .. وتتضمن 17 كلية .
- جامعة أسيوط : انشئت عام 1957.. وتتضمن 18 كلية .
- جامعة طنطا : انشئت عام 1972 .. وتتضمن21 كلية .
- جامعة المنصورة : انشئت عام 1972 .. وتتضمن 23 كلية .
- جامعة الزقازيق : انشئت عام 1974 .. وتتضمن 30 كلية .
- جامعة حلوان : انشئت عام 1974 ..وتتضمن 18 كلية .
- جامعة المنيا : انشئت عام 1976.. وتتضمن 16 كلية .
- جامعة المنوفية : انشئت عام 1976 ..وتتضمن 23 كلية .
- جامعة قناة السويس : انشئت عام 1976 .. وتتضمن 22 كلية .
- جامعة جنوب الوادي : انشئت عام 1994.. وتتضمن 20 كلية .
- جامعة بنى سويف : انشئت عام 2005 .. وتتضمن 8كليات.
- جامعة الفيوم : انشئت عام 2005 .. وتتضمن 14 كلية.
- جامعه كفرالشيخ : انشئت عام 2006 .. وتتضمن 8 كلية .
- جامعه بنها : انشئت عام 2005 .. وتتضمن 14 كلية.
- جامعة سوهاج: انشئت عام 2006.. وتتضمن 8 كلية.
- جامعة دمنهور : انشئت عام 26/10/2010 وتتضمن 12 كلية .
- جامعة بورسعيد : انشئت عام 24 فبراير 2010 وتتضمن 9 كليات .
- جامعة المنوفية فرع السادات : أنشئت عام 2006 وتتضمن 8 كلية ومعهد .
- جامعة أسوان : أنشئت 15 يونيو 2012 وتتضمن 5 كليات
- جامعة دمياط : أنشئت يوليو 2012 وتتضمن 8 كليات .

- جامعة الأزهر : التأسيس 970 م وتتضمن 62 كلية .


- كما يوجد فى مصر عدد من الجامعات الخاصه وهى :

- الجامعة الامريكية
- جامعة 6 أكتوبر
- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
- جامعة مصر الدولية
- الجامعة الفرنسية فى مصر
- الجامعة الالمانية فى مصر
- جامعة الأهرام الكندية
- الجامعة البريطانية فى مصر
- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والعلوم
- جامعة فاروس
- جامعة المستقبل
- الجامعة الروسية
- جامعة النيل
- جامعة النهضة
- أكاديمية الألسن
- جامعة سيناء .
- جامعة الدلتا
- الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني
- الجامعة العربية المفتوحة


تاريخ آخر تعديل :الأحد, 17 يناير 2016

zkopírováno z webu: http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=68034#.Vxt3KzHhvCZ

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama