NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

The Brussels Terror Attacks: Fake Videos and Images. “The Man in the Hat”

25. dubna 2016 v 19:24 | Centrum pro Globální Výzkum GR |  Archív z rubriky nezařazeno
Global Research, April 20, 2016


Url of this article:After a month of exhaustive police investigations, the Belgian authorities have identified and arrested the alleged (surviving) terror mastermind of the airport bombing, the "man in the hat" Mohamed Abrini. The other four alleged terrorists involved in the kamikaze bombing attacks at the airport and the metro station are reported dead.

According to reports, Abrini was identified on a Brussels airport still photo released by one or more airport video security surveillance CCTV cameras.
This photo -which identifies three of the terror suspects- has become a central piece of evidence in the police investigation.


In this still photo, the mystery "man in the hat" allegedly Mohamed Abrini is seen accompanying the two alleged suicide bombers, who according to reports blew themselves up in Brussels airport.

\

Moreover, Abrini happens to be, according to French police investigators, the main surviving suspect of the Paris November attacks.

The official story is that the attacks in both Paris and Brussels were ordered by the ISIS, which just so happens to be supported by Turkey and Saudi Arabia in close liaison with Washington and NATO headquarters in Brussels. (The issue of US-NATO-Israel support of the Islamic State is amply documented).

According to media reports:


The revelation that a Paris attacks suspect escorted two of the Brussels bombers to their deaths at the city's airport is the strongest sign yet that the Islamic State attackers who brought mayhem to both European cities - killing a total of 162 people - were intimately linked. (See Guardian April 9, 2016)


Abrini is said to have confessed "his presence at the crime scene," according to the official communique

The Authenticity of the Still Photo of the Three alleged Terrorists at Brussels Airport


Our analysis below will largely focus on the authenticity of the still photo allegedly from the Brussels airport CCTV surveillance cameras. CCTV systems are able to to take high resolution images on a time lapse basis. The still picture could also have taken by closed-circuit digital photography (CCDP), which is used to generate still digital images.

TIMELINE

To address this issue, it is important to recall the timeline:

7:55 am local time: "Surveillance footage shows three suspected attackers exiting a taxi and pushing luggage trolleys through Brussels Airport. Surveillance captured still images of the three suspects." (See image ab0ve)

ONLY Three minutes later, it sounds absurd: Explosion According to reports the kamikaze bombers blow themselves up.

7.55-7.57am: Very much in a hurry, Abrini is said to have left the airport between 7.55am and 7.57am. before the blast occurred at 7.58am

7:58 am. Gunfire is reported in the departures terminal followed by an explosion. There were two blasts: a second blast erupts 10 seconds later.

8.20 am: The airport is closed. all roads and railway to the airport are closed.

9.07 am, DH.be (Dernière Heure), one of Belgium's largest print and online media released an exclusive video footage of the bomb attack recorded by the CCTV surveillance cameras of the airport. This video was aired on all major TV networks, the images went round the World.

The SOURCE OF THIS VIDEO released by Dh.be at 9.07am did not emanate from the CCTV cameras of Brussels airport [22/03/216, DH.be logo pasted on the Moscow 2011 footage], it was a rerun of a 2011 bomb attack at Moscow international airport. (see image below)

Below is the screenshot of DH's video release.Now compare this to

Moscow airport attacks (January 2011) Video 1 scan (Moscow airport, January 2011)9:10 am: A blast is reported on a train at the Maalbeek metro subway station, near the headquarters of the European Commission.

AGAIN: The video broadcast of the Maalbeek metro explosion was not from the CCTV cameras as reported by the police and the media. It was from the Minsk, Belarus metro bomb blast in April 2011.
(see photo scans at the foot of this article)

What we can conclude is that:

1) Dernière Heure broadcast a video of the Moscow airport bomb attack instead of the Brussels blast (recorded by CCTV camera) airport attack. Was it sloppy journalism or something else? This is a matter for the police to investigate. (The broadcast of the video footage of the Minsk metro attack was equally misleading).

2) The official CCTV airport security video was not available to Dernière Heure at 9.07am and the public was misled by the release of the Moscow video.

One would therefore assume that if the CCTV video footage of the blast had been available to Dernière Heure, they would have broadcast it instead of the Moscow footage.

3) Assuming that the airport CCTV video footage was not available to Dernière Heure at 9.07am, how come they were able to get their hands on still images from the CCTV video surveillance system showing the three alleged terrorists.

10.25am, less than an hour and a half following the release of the "fake" Moscow CCTV surveillance video of the bomb attack (i.e. Moscow) by Dernière Heure, a still image is released by Dernière Heure of the three alleged suspects walking with trolleys in the airport at 7.55am, three minutes before the first blast in the departure terminal.

The image allegedly from an airport CCTV surveillance camera in the departure terminal was released by DH.be at 10.25am, it was tagged EXCLUSIVE, No other media had early access to this alleged airport CCTV video and the still images. The latter were presented with some confusion as photographic evidence pertaining to the identity of the terror suspects.

Most media reports acknowledged that the mysterious photo of the alleged suicide bombers was released by the Brussels police rather than DH.be.

The twitter entries below confirm the exact time at which the airport photos were released:

First Release by DH.be at 10.27am (entitled "Photo Exclusive" by DH.be)


12.58pm, is the time at which the still image is "officially" released by the police in liaison with the office of the prosecutor. (procureur)

Release by Politie Brussel/Police de Bruxelles: 12.58pmIn an unusual twist, it would appear that Dernière Heure had access to the alleged CCTV still images from the surveillance cameras BEFORE the police.

The media reported that the photo was from federal police sources and was provided on the instructions of the federal prosecutor [procureur]:DH.be released the still image of the three alleged terrorists at 10.25am, two and a half hours before its official release by Brussels police at 12.58pm, which suggests that the exclusive image published by Dernière Heure DID NOT emanate from the police authorities.
There is always the possibility that a police and/or airport surveillance personnel made these still images available to Dernière Heure prior to their official release by Brussels police at 12.58pm. It is also possible that the still images were taken by a CCTV camera which was live streaming and that this video livestream was accessible to the public.

The third possibility is that the Brussels police took cognizance of the photograph which Dernière Heure described as a still image from the CCTV airport surveillance system and decided to release it without verifying its original source.

On April 7, new video footage showing the man in the hat leaving the airport, circa 7.56am-7.57am was made public. The still image of him leaving the airport is stamped 7.54amNow let us recap:

DH.be released both the Moscow 2011 video of the bomb attack at 9.07am (instead of the Brussels airport CCTV footage) as well as the still image allegedly from the same CCTV airport source (in the departure terminal) of the three terrorists at 10.25am.

Did DH.be have access to the security CCTV cameras?

At 9.07am, they did not have access to the CCTV video footage. They presented Moscow footage (in lieu of Brussels footage) at 9.07am under the byline: "video de surveillance a l'aeroport". They then claimed that the still image released at 10.25am was from the same source, namely the CCTV camera system at Brussels airport, departure terminal.

Let us play the devil's advocate: If DH.be had been in possession of the real surveillance video footage at 9.07am, why on earth would they have released the Moscow airport footage and then one and a half hours later come up with an allegedly authentic image from the CCTV airport cameras.

There is another important caveat. While police and surveillance authorities would be able to view and analyse almost immediately the camera footage of the bomb explosion, the same does not apply to the process of identifying three passengers with trolleys mingling amongst several hundred airline passengers also with trolleys in the departure terminal.

In other words, to identify three individuals from a large number of airport CCTV cameras with hundreds of passengers travelling early morning would not have been an easy fast-track undertaking: the still images pertaining to hundreds of passengers would have had to be examined, compared to police photographic records, etc: An almost impossible task to achieve in a matter of two hours after the blast, assuming that Dernière Heure had access to the CCTV surveillance video data. Normally, journalists would not have had access to the CCTV camera footage prior to the police authorities.

Moreover, the airport was immediately evacuated and closed down at 8.20am, twenty-two minutes after the blast. A state of chaos prevailed. And we are led to believe that the journalists of Dernière Heure managed in collaboration with CCTV camera surveillance personnel and/or police to get hold of the still image of three alleged terrorists, which they released at 10.25am, prior to the conduct of a police investigation and less than two and half hours following the 7.58am bomb blast.
------------------------------------------------------------------------------------------
Video 2 scan (Minsk Metro, April 2011)

Here is a screenshot of the Minsk 2011 video footage broadcast on Belgian network TV and on the internet depicting the explosion in the Metro in Brussels, March 22, 2016
Now Compare the above to the screenshot of the Minsk April 2011 attacks.


These are the questions for police investigators.


1. Why did Dernière Heure deliberately broadcast at 9.07am the video footage of the January 2011 Moscow airport terror attack?

Why did the media broadcast the video footage of a Minsk, Belarus metro terror attack in 2011 in lieu of the surveillance video of the metro?

In other words both the metro and airport videos were "fake".

2. Did Dernière Heure interface with Belgian police and intelligence prior to releasing the Moscow airport video which was broadcast Worldwide?

3. Who authorized the release of this fake video?

4. What are the legal implications of this negligence on the part of Dernière Heure?

5. Where did Dernière Heure get the still image from which they released as an EXCLUSIVE at 10.25am prior to the conduct of a police investigation?

6. Was there evidence of them having access to the CCTV cameras? Did the CCTV airport surveillance personnel provide Dernière Heure with access to CCTV footage? Assuming they did, how on earth did the Derniere Heure journalists manage to single out a still image of three passengers, establish and corroborate their identity in the absence of a police investigation and without immediate access to police records.

7. Did the police corroborate the identity of these three individuals prior to 10.25am and communicate the results of their investigation to Dernière Heure?

Highly unlikely: lest we forget, the police released the still image at 12.58am, two and a half hours later. By that time, the EXCLUSIVE picture by Dernière Heure had been picked up by the news chain, it had circled the globe prior to its official release by the Brussels police.

Concluding Remarks

People in Belgium who are living the dramatic aftermath of this national catastrophe and loss of life: Draw your own conclusions. Is your government telling the truth?

The Belgian police, by addressing these seven questions, should be in a position to establish the authenticity and the source of the still pictures of the three men at the airport. Will they undertake this task?


For full report containing the videos of the Minsk and Moscow bomb attacks, see:
zkopírováno ze stránky Michela Kosudovského: http://www.globalresearch.ca/the-brussels-terror-attacks-fake-videos-and-images-the-man-in-the-hat/5519591

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama