NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

zprávy 7. dubna 2016

7. dubna 2016 v 16:02 | matěj kasper |  Archív z rubriky nezařazeno

BAR ASSOCIATION URGES PANAMANIAN GOVERNMENT TO SUE OVER DAMAGED IMAGE

Last Updated: 2016-04-08
PANAMA, April 7 (NNN-EFE)-- The Panamanian Bar Association urged the government to sue everyone who has damaged the country's image after the massive leak of documents involving the Panama-based law firm Mossack Fonseca, which revealed the large scale creations of companies for tax avoidance.

The Bar Association said in a statement that it is the "right moment" that Panama's government "demands civil, criminal and diplomatic responsibilities from those who have participated in the intentional attack against the country."

"A lawsuit against the one responsible for any misuse of the name of our country should be filed," said the association.

They also condemned the illegal acquisition and leaking of the information from the database of the law firm Mossack Fonseca.

The massive leak of documents from Mossack Fonseca was first reported Sunday by a group of international media joined in the so-called International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

The documents reveal the alleged creation of thousands of offshore companies by politicians, celebrities and companies.

The lawyers association denounced the intentions of any international agency "to claim that Panama and its lawyers are tax collecting agents," referring to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD secretary general Angel Gurria said earlier that Panama "is the last major holdout that continues to allow funds to be hidden offshore from tax and law enforcement" and urged the country to immediately implement international standards of financial transparency.

In reaction to the leaked documents, the French government announced on April 4 the inclusion of Panama in its list of tax havens from which the country was removed at the end of 2011. --NNN-EFE

HONDURAS TO PLANT 13.2 MILLION TREES TO FIGHT BEETLE INFESTATION

Last Updated: 2016-04-08
TEGUCIGALPA, April 7 (NNN-EFE)-- The government plans to plant 13.2 million trees in Honduran forests affected by an infestation of southern pine beetles, known as "gorgojos," that has damaged about 30,000 hectares (89,900 acres), President Juan Orlando Hernandez said.

Hernandez made the announcement on Tuesday after visiting a nursery in Gualaco, a city in the eastern province of Olancho, operated by the state-run Forest Conservation Institute, or ICF.

The nursery in Gualaco is one of 30 facilities run by the ICF across the Central American country.

The reforestation project will be expanded to areas affected by the insects, which proliferate amid higher temperatures produced by climate change, ICF officials said.

Honduras's forests have been affected over the past three years by the beetles, which attack pine trees.

ICF director Misael Leon told Hernandez that his agency was in the fourth stage of the fight against the southern pine beetle infestation and 76 percent of the plague was under control nationwide.

The 24 percent of forests still to be protected are mainly in Comayagua and Francisco Morazan provinces, located in central Honduras, and El Paraiso, a province on the border with Nicaragua.--NNN-EFE

SAUDI DEPUTY CROWN PRINCE DISCUSSES MIDEAST ISSUES WITH KERRY

Last Updated: 2015-12-25
RIYADH, Dec 24 (NNN-KUNA) -- Saudi Deputy Crown Prince, Second Deputy of the Prime Minister and Minister of Defense Prince Mohammad Bin Salman Bin Abdulaziz has discussed with US Secretary of State John Kerry bilateral relations and efforts to resolve Middle Eastern issues, the official Saudi Press Agency (SPA) said early on Thursday.

SPA said Prince Mohammad and Secretary Kerry held the discussions when the latter telephoned the Deputy Crown Prince, late on Wednesday, adding that the talks also tackled bilateral relations between Riyadh and Washington.
The official news agency did not elaborate further on the discussions.
The Middle East and the Gulf are witnessing diverse crises, namely the questions of Yemen, Syria and Iraq. Riyadh has recently announced an Islamic coalition to combat spreading terrorism in the troubled region. -- NNN-KUNA

3.5 MLN MALAYSIANS DIABETIC, ALARMING SITUATION - HILMI

Last Updated: 2016-04-08
KUALA LUMPUR, April 7 (NNN-Bernama) -- The diabetes situation in Malaysia is worrying as about 3.5 million or 17.5 per cent of its citizens aged 18 years and above are having the disease.

Deputy Health Minister Dr Hilmi Yahya said from the number, based on the National Health and Morbidity Survey 2015, more than half or 9.2 per cent were unaware that they were diabetic.

"In 2011, there were 15.2 per cent diabetic patients compared with 11.6 per cent in 2006...showing an increase in the number of cases each year," he said at a press conference after officiating at the National-Level World Health Day celebration, here.

At the event, Dr Hilmi also launched the 5th Edition of the Clinical Practice Guideline Management of Type-2 Diabetes Mellitus.

He said the large number of diabetic patients was due to the unhealthy lifestyle, with people lazy to engage in fitness activities and not eating a healthy, balanced diet.

In view of the situation, he advised the public to undergo early health screening each year such as on blood pressure and cholesterol level for the disease prevention.

Dr Hilmi said for each diabetic patient, the government had to spend an estimated cost of RM2,684.24 on treatment each year, while a patient with kidney failure had to spend RM1,400 to RM3,200 each month on haemodialysis.

"This is a big amount and the government is not only burdened by the high cost in healthcare but also by the patients' loss of work productivity," he added.

Malaysian Endocrine and Metabolic Society (MEMS) president, Prof Dr Nor Azmi Kamaruddin said the clinical practice guideline which introduced the use of the A1c blood test could more easily and effectively diagnose diabetes.

"Previously, individuals wanting to know whether they had diabetes would have to take a blood test after fasting for eight hours or undergo the test by having to drink glucose.

"But with the A1c blood test, they don't need to fast and in fact, they can take the test after eating and the test result is more accurate," he said.

-- NNN-BERNAMA

NEW ACT TO PROTECT BUMIPUTERA RIGHTS UNDER TPPA BEING FORMULATED - MUSTAPA

Last Updated: 2016-04-08
KUALA LUMPUR, April 7 (NNNBernama) -- The government will introduce a new legislation that will protect Bumiputera rights through government-linked companies (GLCs) once the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) is implemented.

International Trade and Industry Minister Mustapa Mohamed said currently, several GLCs including Khazanah Nasional Bhd and Petronas were in discussion with the Attorney-General Chambers on the new legislation to be known as 'State-Owned Enterprises Act'.

"It is, among others, to provide a level playing field for our GLCs including Khazanah and Petronas and related enterprises when competing against foreign companies while ensuring they are in compliance with TPPA," he told reporters at a TPPA engagement high-tea function with diplomatic missions here.

-- NNN-BERNAMA

PALESTINE CAUSE HIGHLIGHT OF ISLAMIC SUMMIT CONFERENCE IN ISTANBUL

Last Updated: 2016-04-08

KUALA LUMPUR, April 7 (NNN-Bernama) -- Istanbul in Turkey will host the Organisation of Islamic Cooperation's (OIC) 13th Islamic Summit Conference on April 10-15, with the Palestinian cause as one of its main agendas.

In a statement, the OIC said that the Islamic Summit would set priorities of political action at international fora to defend the Palestinian rights and confirm OIC's role and position in totally supporting Palestine.

"The Summit will also discuss endorsing an international peace conference to end Israeli occupation, supporting the Ministerial Contact Group on Al-Quds Al-Sharif and adopting the Strategic Plan for the Development of Al-Quds Al-Sharif," the statement said.

To be themed "Unity and Solidarity for Justice and Peace", the Summit would also discuss current situation in Syria, Yemen, Libya, Afghanistan, Somalia, Mali, Jammu and Kashmir, Bosnia-Herzegovina and Armenia's aggressions on Azerbaijan, as well as other member states afflicted by conflicts and unstable
security situations.

The Istanbul Summit would also consider the situation of Muslim communities in non-OIC member states and the issue of combating terrorism, it said.

Other agenda would be the adoption of the OIC Programme of Action: 2016-2025, which constitutes a strategic vision with specific priorities addressing several issues such as peace and security, terrorism and extremism,
humanitarian work, human rights, development and poverty alleviation.

The Programme of Action would also focus on eradication of epidemics, the rights of women, children and family in the Islamic world, higher education, science and technology, and cultural exchange among OIC member states.

During the Summit, sessions to discuss the issues of sustainable development; promotion of scientific cooperation in the areas of health, higher education and environment; promotion of cultural, social and media cooperation;
the humanitarian situation; poverty eradication and infrastructure development in member states would also be held.

Meanwhile First Ladies of the OIC member states would hold a special session on the sideline with the theme "First Ladies' Leadership on Cancer Control in OIC Member States".

The Islamic Summit which would be preceded by a Foreign Ministers and a Senior Officials preparatory meetings would adopt a final communique and the Istanbul Declaration. -- NNN-BERNAMA

ARMED ASSAILANTS OPEN FIRE AT TEACHER'S VEHICLE IN QALQILIYA PALESTINE

Last Updated: 2016-04-08
QALQILIYA, Palestine, Apr 7 (NNN-MA'AN) - Unidentified armed men opened fire at the vehicle of the head of the teachers' movement, late on Wednesday, in the northern occupied West Bank district of Qalqiliya.

Jamal al-Qaddumi told Ma'an that, men riding motorcycles stopped in front of his building, in the city of Qalqiliya and fired 14 bullets at his parked vehicle, before fleeing the scene.

Al-Qaddumi only reported material damage to his car. He added that, security services arrived at the scene and opened an investigation into the incident.

Al-Qaddumi said that, he was affiliated with the Fatah party and had supported Palestinian President Mahmoud Abbas' decision, on Mar 12, to end a four-week teachers' strike.

Thousands of teachers defied attempts by Palestinian Authority security forces, to stifle the demonstrations, as they sought higher salaries pledged to them by the PA in a 2013 agreement, which was never implemented.

The strike caused serious tensions in the Palestinian territory, with several small-scale attacks by unidentified assailants, targeting teachers both supporting and opposing the teachers' movement.-- NNN-MA'AN

MIDDLE EAST CARRIERS' CARGO VOLUMES UP 3.7% IN FEB

Last Updated: 2016-04-08
GENEVA, Switzerland, Apr 7 (NNN-QNA) - Middle Eastern carriers' cargo volumes grew 3.7% in Feb and maintained consistent growth, despite global air freight markets cargo volumes suffering a 5.6% fall, compared to Feb, 2015.

The latest International Air Transport Association (IATA) data says, "This (figures) is heavily skewed due to the impact of US port strikes in early 2015, which caused a spike in air freight cargo volumes."

Asia-Pacific carriers, which carry almost 39% of all air freight, saw FTKs (measured in freight tonne kilometres), contract by 12.4% year-over-year in Feb.

While this was the largest drop of any region, it also reflects the region's carriers having benefited the most, from the 2015 US port strike.

The region's weak trading backdrop was exaggerated by the closure of many factories in Asia, for the Lunar New Year Celebration.

In Feb Chinese export values fell 25%, said the IATA report.

IATA's Director General and CEO, Tony Tyler said, "The air freight business remains a difficult one. Feb's performance continues a weak trend. There are few factors on the horizon that would see this change substantially. In the absence of an imminent resurgence of demand, the importance of improving the value proposition with modernised processes - the e-freight vision - remains a top priority."

African airlines' FTKs declined by 1.7% in Feb, compared to Feb, 2015. The largest economies in the region, Nigeria and South Africa, have suffered from the commodity slump over the past 18 months.

European airlines' demand fell by 2.4% in Feb. Business surveys of the region, particularly in Germany, do not give an upbeat assessment of prospects in the region. This is in line with the trend, since the Global Financial Crisis: European freight volumes are barely any higher than in 2008.

Latin American carriers expanded by 2.7% in Feb. Markets in the region remain under pressure and Brazil is in its worst recession in 25 years. Volumes on the North-South American routes, however, are holding up.

North American airlines saw FTKs fall 4.0% in Feb, compared to Feb, 2015.-- NNN-QNA

UN AGENCY TO TRAIN EXPERTS ON NUCLEAR-RELATED TECHNIQUES TO IDENTIFY ZIKA

Last Updated: 2016-04-06
VIENNA, April 6 (NNN-UNNS/IAEA) -- The United Nations atomic energy agency plans to train dozens of participants this month from mostly Latin America and Caribbean countries on how to use nuclear-derived techniques to detect the Zika virus in as short a time as three hours.

Over 35 participants from 26 countries, including 22 in Latin America and the Caribbean, will be trained at the IAEA laboratories in Seibersdorf, Austria in the use of a nuclear-derived technique to quickly and accurately detect the Zika virus.

The effort is part of the IAEA's assistance to Latin America and the Caribbean in response to the Zika outbreak, which includes strengthening countries' capacity to detect the virus and to control the mosquitos spreading the disease.

Zika is a disease transmitted through the bite of infected Aedes aegypti mosquitoes. According to the World Health Organization (WHO), the virus has spread to 33 countries and territories in the Americas since its presence was confirmed in the region in 2015. Countries in other regions have also been affected.

The early, fast and accurate detection of Zika is crucial in order to manage outbreaks. The virus has been associated with serious birth defects and neurological disorders in adults. As infected individuals typically only display mild and short-lasting symptoms, quick and reliable laboratory testing is the only way to determine if there is an outbreak within an area or country.

There is currently no treatment or vaccine for Zika. The International Atomic Energy Agency (IAEA) said that "early, fast and accurate detection" is crucial to managing outbreaks of the Zika virus which has been associated with serious birth defects and neurological disorders in adults.

"The training includes practical and epidemiological simulations, and will help prepare national laboratories to quickly differentiate Zika from other similar viruses, such as dengue and chikungunya," said IAEA Deputy Director General for Nuclear Sciences and Applications Aldo Malavasi.

The participants are from laboratories affiliated with national health authorities, and will be expected to share their knowledge at home.

They will learn how to use the Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) technique, and to apply the procedures recommended by the UN World Health Organization (WHO) and the United States Centers for Disease Control and Prevention for the detection of Zika.

Responding to requests for assistance, the IAEA has already provided diagnostic RT-PCR tools to Latin American and Caribbean countries in early February, shortly after WHO declared Zika a public health emergency of international concern.

In March, the Agency launched a four-year regional project worth Euro 2.3 million to help countries apply the Sterile Insect Technique (SIT) as part of integrated vector control measures. SIT is a form of pest control that uses ionizing radiation to sterilize male mosquitoes in special rearing facilities, which are then released over target areas, effectively suppressing the insect population over time to protect humans from disease transmission. -- NNN-UNNS/IAEA

ATHENS DNA LAB HELPS TRACE THOSE LOST AT SEA ON AEGEAN CROSSING

Last Updated: 2016-04-06
By Maria Petrakis

ATHENS, April 6 (NNN-UNHCR) -- The phone call comes from New York, seven hours behind Athens. A Syrian woman in the United States is trying to trace her cousin and uncle. She believes both died trying to cross the Aegean from Turkey to Greece. She wants to know for sure and, if so, to be able to make appropriate arrangements and repatriate their bodies.

Penelope Miniati, the new head of Greece's criminology service, takes the call. She sees no bodies but her job is to make sure that families know the fate of their beloved ones.

She has, almost single-handedly, supervised the country's DNA service from its inception. It is now a crucial link for thousands trying to trace children, mothers, fathers, brothers and sisters missing on the dangerous crossing from Turkey to Greece in the past year.

"It is an obligation of our state and a mark of civilisation," said Miniati, who was promoted last month from head of the DNA service to oversee the entire criminology service. "If someone is not found and buried, the process of mourning cannot begin. It's as though the souls continue to hover."

About 4,400 people have died in the Mediterranean since 2015. The refugee crisis has meant that the DNA lab, located in an Athens suburb, has gone from dealing with about 30 cases a year on average to as many as 70 in two days, as happened last summer after two major shipwrecks in as many days.

From last year up to March 20 this year, Greek authorities reported 571 people dead or missing on the route from Turkey to Greece.

Miniati, a graduate of the universities of Toledo in the United States and Crete, Greece, set up the country's first DNA lab in 1994 with two other women. The team now numbers about 55 scientists and she is the only original member left.

She says that, as a result of her US education, she insisted that the lab, formally called the Greek Police's Subdivision of Biological and Biochemical Examination and Analyses-DNA, was the central repository for all genetic material. This will enable the efficient exchange of information with other states and services in the future.

Greece's worst aviation accident, the crash in 2005 of a Helios Airways plane that killed all 121 people on board, was instrumental in teaching her and her staff about the identification of disaster victims, particularly of small children and families, who are more difficult to identify because they are genetically similar.

With children accounting for 38 per cent of those on the move, the chances of them drowning on the crossing from Turkey to Greece have grown proportionately.

During the height of the crisis, an average of two children a day drowned, according to UNHCR figures.

Miniati's staff do not see the bodies but they deal with personal belongings, such as teddy bears and toothbrushes, brought in by relatives to help establish DNA matches.

Besides the sheer volume, there are more specific aspects to the refugee crisis that have made the work of the Greek DNA lab crucial. Many of the dead are identified immediately, but DNA is often used to identify bodies found at sea after decomposition has set in, making it difficult to use fingerprints or dental, surgical or medical records from the refugee's home countries, such as Syria.

The Syrian woman is sure her uncle and cousin were in a shipwreck at the end of October last year, when a total of 221 people died, the deadliest month on record in 2015 for the crossing to Greece. Aristea Methenitis, the biologist who took the call said some sleuthing was required. The date of the shipwreck did not tally with the dates they had in Greece, but there was one two days later, she said.

The use of DNA will remain an important tool now and in the future in proving kinship when supporting documents are unavailable.

Citing a recent example in Greece of a 14-year-old unaccompanied minor, Miniati said it was extremely important to establish that there was a biological link between the youngster and the man who said he was his uncle. More than 90,000 unaccompanied or separated children registered and applied for asylum, or were in care in Europe last year, mostly in Germany and Sweden

For the Syrian woman in New York, the search for her cousin and uncle will continue via DNA and diplomatic channels. She has already filed a missing persons report with the International Committee of the Red Cross (ICRC) in New York and will send a DNA sample from her aunt, the sister of the missing uncle, to Athens via the Greek diplomatic mission to be matched against what is in the Greek missing persons database.

"Sometimes the identification of a body is as simple as the cross someone is wearing, or the glasses their father always wore," Miniati said. "But when it's not, the easiest way we have settled on is DNA." -- NNN-UNHCR

NAMIBIA SEES BETTER CROP ESTIMATES

Last Updated: 2016-04-07
WINDHOEK, April 7 (NNN-NAMPA) -- Provisional crop estimates have indicated that most of the communal dry land crop-producing regions of Namibia are expecting poor crop harvests, but much better than last season's harvest.

The Zambezi and Oshana regions (provinces) are also expecting poor crop harvests below average but these are lower than last season's harvest, according to the first Crop Assessment mission in the seven major communal crop-producing regions undertaken from Feb 1 to 26 and issued by the Namibia Early Warning and Food Information Unit (NEWFIU).

"From the table, it is indicated that maize forecast in the communal area (Zambezi, Kavango East and Kavango West regions) showed a slight improvement of about two per cent of last season's harvest, but is 62 per cent below the average production," it noted.

Similarly, maize harvest prospects in the commercial area indicated a slight improvement of two per cent higher than last season's harvest but it is 35 per cent below the average production.

It was noted that many commercial dry land maize producers had only covered about 50 per cent of their crop fields in fear of a crop failure, which they incurred last season when they cultivated a large portion of their crop fields.

Pearl millet production showed a significant improvement of 46 per cent of last season's harvest, but is 39 per cent below the average production. This improvement is based on the good crop germination reported in Omusati, Oshikoto, Ohangwena, Kavango East and Kavango West regions.

Sorghum production, on the other hand, is said to have been affected not only by poor rainfall performance but also seed shortages experienced this season. As a result, sorghum production showed a negative outlook with harvest expected to drop by 68 per cent below average, and 17 per cent lower than last season's harvest.

Wheat is a winter crop and production thereof will start in winter. However, for the purpose of national aggregate and analysis, harvest estimates for the 2014/2015 were used to develop the 2015/2016 estimates, according to the assessment.

"Therefore, as a country, the national coarse grain aggregate production (maize, millet, sorghum and wheat) showed a slight improvement in the expected harvest of 11 per cent above last season's harvest, but 35 per cent below the average production," it noted.

The poor harvest, according to farmers, is due to poor rainfall seen in the form of sporadic, erratic and insufficient rainfall coupled with frequent dry spells. In the Zambezi Region, farmers reported the 2015/2016 rainfall season started late in November to early December, but was followed by irregular and insufficient rainfall with dry spells in December and January. -- NNN-NAMPA
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama