NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

A Plea for Reality - otevřený dopis (část 2)

1. května 2016 v 19:14 | Lidové Vyšetřování Zločinů v Libii (CIWCLibya.org) |  Archív z rubriky nezařazeno

První část dopisu / letters first part : http://sah.blog.cz/1605/a-plea-for-reality-otevreny-dopis-cast-1


Two Versions of the Houla Massacre

Foreshadowing the conclusion for any Daraya investigation, Ms. Pillay followed the call quoted above by summarizing the last such undertaking over the once-chief massacre of whole families in Al-Houla, on May 25, 2012, where again the rebels and activists were the ones with immediuate access to the victims:

Meanwhile, as outlined in the most recent report of the Commission of Inquiry, the evidence clearly points to the responsibility of Government forces and their allies for the appalling massacre in El Houleh.

In fact, there's nothing clear about how the evidence, seen in whole anyway, justifies the findings in question. The way one understands that event, again, comes down to which set of alleged witnesses to believe and which to consider somehow wrong. There were those who sided with the rebels and blamed the government, and did so clearly. But there are also those who sided with the government, as it were, and blamed local rebel brigades and unknown, possibly foreign, auxilliaries. Of course their assessments of who was targeted and why also diverge drastically.

A Closer Look on Syria outlines both sets, both described as alleged witnesses.[v] Our prevailing bias thus far has been to allow the non-rebel witnesses a fair hearing and a chance to see clearly whether or not it meshes with the evidence. If for no other reason that the sore lack of such an approach elsewhere, this bias is valid and potentially useful, and is of course moderated with careful study.

As the relevant investigators may or may know, UNSMIS head Major General Robert Mood submitted a report, after a much more immediate investigation than the CIWCL could ever hope for, also making note of the two schools of thought on what happened. As Mood said at a June 15 press conference :

"The statement we issued after el Houla is still valid. Which means we have been there with an investigating team. We have interviews - interviewed locals with one story, and we have interviewed locals that has [sic] another story… We have put this together, the facts that we can - could establish by what we saw on the ground. We have put together the statements, the witness interviews and we have sent that as a report to UN headquarters, New York." [vi]

This report was never handed to members of the UN Security Council, and has been downplayed wherever possible. It's almost as if it doesn't exist. An image prevails that only the Syrian government (the possibly guilty party) could provide so-called witnesses for their version. But the monitors were able to find them instantly, in the form of locals at the scene. The Commission of Inquiry's interim report (oral update) of June 26 made no mention of the UNSMIS witnesses with "another story." Nonetheless, that early report conveyed as viable possibilities both a rebel attack and a government attack, and found evidence and arguments - aside from witness acounts - in support of both.[vii]

One Version Preferred

While both narratives of the Houla massacre made it through in the oral update of late June, there was even then a perceptible bias for those blaming the government. Something happened before the final report of August, the bias was enhanced and solidified, and the opposing version was mentioed only enough to explain why it didn't matter. They would, as the mass media and world governments had already done, embrace the anti-government set as "the witnesses." Paragraph 44 of the final report lays out the CoI's final attitude:

Forty-seven interviews from various sources were considered by the commission. Interviews were consistent in their depiction of events and their description of the perpetrators as Government forces and Shabbiha. Apart from the two witnesses in the Government report, no other account supported the Government's version of events. The commission carefully reviewed the two witnesses' testimony as set out in that report, and judged their accounts as unreliable owing to a number of inconsistencies (see also annex IV). Accounts of other witnesses interviewed by different investigators remained consistent, including those collected from children, despite the fact that they were conducted over an extended period of time.[viii]

The body of witnesses the commission has sided with here, those with public accounts we can verify, are indeed consistent in "their description of the perpetrators as Government forces and Shabbiha." The conformity between accounts on that point can signify a common reality they witnessed, or, possibly, a script they were familiarized with. They also consistently show how the villains managed to leave almost exactly one miracle escapee from each crime scene to tell the world.

According to these escapees, the attackers also revealed who they were and where they were from, broadcast their Shi'ite/Alawite sectarian beliefs with chants and forehead painting, and were seen by some marching all the way back to the Alawite village of Foulah. The Shabiha's brutish stupidity and genocidal cruelty to Sunni families comes through, along with their heretical disdain for Islam in general (stomping on a Quran, etc.). Thus, their accounts are consistently well-suited for the anti-government and anti-Alawite propaganda they've served as. True or untrue, these allegations, along with many many others, have already sown the seeds of future discord up to full genocide against Syria's Alawi community and those remaining loyal to the existing government.

Some of the purported witnesses are rebel fighters, defectors, who could be helping cover for comrades, or even be involved in the killing themselves. They too consistently cite primarily the Shabiha, rather than themselves. Some of the civilians, including Ali Al-Sayed (see below) and a woman called "Fatima," have a penchant for implicating their own alleged family members in the slaughter they survived. Ali describes seeing an unnamed uncle of his hobnobbing with Shabiha after the killings, and then lying about it on Syrian TV, blaming armed gangs. [ix] "Fatima" strings together for our eyes all the clues to realize, just then in her Youtube interview, the truth. Her own husband, missing for the exact duration of the massacre, must have been the masked man leading the rampage, and he abducted their 4-year-old son. Also, her hiding in the AbdulRazaq home with "around 40 to 50 kids and women inside the house" (no such house) is what got them all killed by her husband's rampage, while she survived to reveal this strange story. [x]

The accounts of children in particular "remained consistent," the report noted, "despite the fact that they were conducted over an extended period of time" and with "different investigators." Most of the few child witnesses have publicly spoken to only one source each. Only the famous Ali Al-Sayed has given numerous accounts, and the CoI's statement, at least in reference to him, is incredibly misleading. I sent an e-mail to the UNHRC (to: infoDesk@ohchr.org, July 5, 2012) directed to investigators. This drew their attention to a research article on that particular, ridiculously unrealiable, alleged witness, demonstrating the drastic shifting of crucial details from one account to the next. [xi] Heeding this timely assessment could have saved the CoI the embarrassment of that line in paragraph 44.

In summary, Ali has alternately given his father's name as Ali, Aref, and Shaoqi/Shawki. His older brother once was Shawki/Shaoqi, and elsewhere Aref. His killed uncle was named Oqba sometimes, and at other times, yet another Aref. He once said these men were killed first, before the mother and the children were gunned down. In another version, they hid like cowards while the mother and children were killed and the Shabiha looted the house ; they were only killed upon chance discovery, still hiding, as the attackers left. As for the looting, Ali cites 2 or 3 TV sets stolen, a computer and, depending on the version, a vacuum cleaner or the family's washing machine. [xii] Those seem both pointless/awkward to steal, and difficult to confuse.

Ali Al-Sayed, therefore, is clearly not reliable and may not be a witness at all. Even his credibility-building "real name" might not be that. His age doesn't seem to be given correctly; he appears closer to eight years old than to the stated eleven. He does remain consistent in blaming the government, identifying the killers as Shabiha; with all the knowledge of an 8-11 year-old, he recognized their foreign "Alawite accent" from the town one mile away. And and he demands intervention from the "world community" who are so far "doing nothing." If that consistency on the political implications, absent real-witness details (like what his closest family members were named) is adequate for the commission to believe his politicized pseudo-testimony, the world is a sad place.

One Version Ostracized

Taking out the opposition, the CoI's final report mischaracterized the number of non-rebel witnesses with an untrue statement ; again from paragraph 44, "apart from the two witnesses in the Government report, no other account supported the Government's version of events." In contrast, our research wiki has listed at least seven such witnesses, five more than they felt exist, and perhaps more than ten, (with some uncertainty and possible overlap).[xiii]

As the CoI once found, these accounts are consistent with some clues on the ground. For example, they decided in June that "the evidence collected by the CoI indicates that … either in retaliation [for the shelling], or in a pre-meditated attack, anti-Government armed groups, including the FSA present in Taldou, fired upon the security forces checkpoints, probably overrunning one or two of them." [xiv] The rebels speak only a single, un-planned clash at a checkpoint, not of any conquest of any of the at least four such posts in Taldou. The non-rebel witnesses, collectively, specify three posts taken (near the 'water plant,' near or at the National hospital, and the clocktower roundabout). The roundabout, next to the mosque where the rebels would lay out the dead, remained out of government control in the following days, littered with abandoned personnel carriers and tanks, and empty sanbagged fortifications. Nearly every available surface is marred with Arabic graffiti (no translation yet), always black. Some remains readable, but the majority of it was painted over with more black spraypaint before the monitors and the media arrived (unless some serious nihilists were involved, saying the world 'big black rectangle of nothing (unless some serious nihilists were involved, saying to the world 'big black rectangle of nothing.'). [xv]

The fourth post, a mobile unit, remains unclear. Maybe it drove away to safety. Location videos of May 26 and May 27 show clear signs of battle at the arches (Qaws) over main street, near which that post was reportedly stationed. Along with moderate damage to all the buildings lining the streets north and southof the position, the arches are marked by bullet holes, and some crest in the center - a great place for the national colors, perhaps - was apparently torn down. The CoI later decided that "the checkpoint at Al-Qaws, which is closest to the Al-Sayed house [sic] on Main Street, remained in Government control on the day of the incident. The front line between the opposition and Government forces was north of the checkpoint" [xvi] The bullet holes we can see suggest firing from the south, from the area of the hospital. In fact, all this is less consistent with government shelling or Shabiha invasion than with an up-close rebel/Islamist attack and conquest, if temporary, at the same time as the massacre.

The two government/SANA witness the CoI acknowledged were actually interviewed by Marat Musin and an Abkhazian news team from ANNA. This team also talked with three other witnesses; a policeman, a soldier injured in the rebel attack, and acivilian local, all generally consistent with each other and the city-wide battle evidenced by the above clues. That makes five witnesses. "Jibril" and an anonymous man from Kafr Laha were both sheltered at a Christian monastery at Qaraa, and cited pretty widely. By that and account details, these two are quite possibly the same person. That makes at least six, maybe seven.

Unclear "opposition activists" collected an unclear number of witness accounts they passed on, second-hand, to Rainer Hermann in Germany, cited in a report for the widely-read Frankfurter Allgemeine Zeitung. This report was actually addressed by the CoI, and dismissed in footnote 100 (page 65). They explain they "examined the version of events reported in [FAZ]," for some reason combined with ANNA's report, and "found these reports relied primarily on the same two witnesses as the Government's report and not on additional investigation or witnesses in Al-Houla." The ANNA-SANA link is already known, but the finding about Hermann's witnesses remains unexplained. (Hermann also cited anonymous from Qaraa, which the CoI missed.) Considering the ambiguity, that's at least zero more witnesses, and possibly several.

An anonymous man from Houla dubbed "Ahmed," apparently of the Abdul Razaq family, later spoke to Jurgen Todenhöffer, becoming the first known miracle escapee for the ostracized version of events. "Ahmed'' says he convinced the attackers in his home he was still Sunni, while his brother and his family next door were less lucky - slaughtered for going Shi'ite. [xvii] And that makes at least seven public witnesses to the two acknowledged by the CoI.

And, of course, there is whoever and however many were in the UNSMIS report with "another story." Perhaps these too are only two in number, and the same two the CoI feel are the only ones the government could scrounge up. But chances are that's not the case.

So while substantial, the field of such known, alleged, witnesses is not huge. They tend to be ananymous, claiming to fear for their own and their family's lives in a rebel-dominated area. Unfortunately, they tend to mix what they (allegedly) witnessed with what they heard from others in a sometimes confusing way. It's this last that does the most harm in the CoI's assessment. Annex IV of the final report explained :

"The commission, nevertheless, carefully reviewed their testimony as set out in the Government report and interviews they gave to other sources, and deemed their accounts to be unreliable as they contained a number of inconsistencies." [xviii]

The supposed inconsistencies, most of which we can double-check, were almost exlusively regarding the female witness, nicknamed by us "Arifah," while all but ignoring the other one, dubbed "the Rebel Defector." He claimed to be one of the attackers who somehow wound up spilling the beans on an event he was clearly unhappy with. Describing the attack from the inside, and naming commanders spoken of by those around him, his account is fairly strong, and barely addressed. "As noted, the commission's request to interview those two witnesses was not fulfilled, not the best sign for their credibility, and that meant "that those inconsistencies could not be further explored" or, for that matter, cleared up. However, some of the supposed diecrepancies could be explained by paying closer attention to what's said (see point 2 below).

Challenging the Dismissal

Following are the six examples laid out by the CoI in their annex IV, presumably the stronger arguments to explain their disdain for these two "unreliabale" alleged witnesses, and my own six informed rebuttals:

1. They failed to describe the location of the main incident, specifically the Abdulrazzak family home [sic];

Collectively, the non-rebel witnesses describe a city-wide attack on Taldou by different waves of rebel attackers over the day. Neither of these two specifies they were at any of the numerous attacked homes of the Abdulrazaq family. "Arifah" never specifies her locale, to our knowledge. The rebel defector claims to have been on "Tripoli Road," which apparently leads to the site, but it seems likely his unit wasn't involved in the massacre at the end of the road. So why either of them should have described it is not clear.

2. The witness purported to know that in the northern part of the town "terrorists" were distributing ammunition to each other, but elsewhere the witness described her presence as being in the centre near the clock tower or further south during the same time frame;

The publicly available sources do not specify "Arifah's" location. If, however, the commission had access to a fuller interview or a better transcript, this is just something we missed. However, the weapons distribution cited was in the south of town, where she never claimed to be, near the hospital, following the 3:30 pm conquest of that army post.

"After taking over the checkpoint they stole the weapons and ammo which was in it and began distributing them among themselves, then immediately set fire to the checkpoint along with the nearby hospital and the woods behind it."

If the commission reviewed her video testimony, they should have caught that, as well as this clever way around the distance problem(s) that she offered up-front. "Some men carried radio telephones (walkie-talkies) and we heard their conversations from inside our houses." It could be she's altering details to obscure her identity; by "houses" she might mean security posts. It seems possible that "Arifah" was, or was related to, soldiers and/or police, describing in detail various deadly attacks on them in different areas, most or all of it learned either from radio traffic or later discussions with witnesses she knew.

3-. The witness also stated that the "terrorists" included "strangers who don't belong to our village," and was able to remember their names individually while the village has 30,000 people, and the whole area of Al-Houla's population is more than 100,000. It is unclear how she could be so certain of terrorist individual identities\names in the described context;

"Arifah" mentions strangers, names unknown, as well as some locals (most of them not townsfolk) who were notorious regional crime lords. Especially if she was a police officer, hearing reports from the field, she could easily pick up a visual ID of scum-buckets like Haytham Al-Hallak/Al-Hassan, Nidal Bakkour, and Manaf Abdulrazaq Tlass. In fact, given the crimes of these thugs, as she describes them in her testimony, just why those names should suddenly be so forgettable is not made clear by the CoI in their report.

4. The witness said she saw the burning at the hospital area "when we passed by." The area around the hospital was in government hands throughout, so it is unclear when and how she was able to reach the given location given the circumstances of the day;

First, we're aware of nothing in the publicly available accounts saying she passed the hospital. Again, however, yielding the point, the discrepancy itself is not clear. The CoI seem to have no good guess just what kind of witness she was, or how she got her information. Yet they feel she's some class of person that can't set foot in or pass through an area under "government control," without withering up and blowing away. "Jibril"/Anonymous also says the hospital was attacked and burned.

5. She suggested that the armed groups were in fact mentioning the real first names of the groups' leaders over their radio communications. The commission finds this lacking credibility;

There is a certain amount of logic against that, as it risks exposure. Using code names would clearly be a safer choice. On the other hand, they might have been arrogant and sloppy. They may have felt even if they were overheard and that was revealed, that no one who mattered would believe the messenger. The CoI chose not to believe the claim, suggesting that any such calculation would have been correct.

6. The witness described the Al-Sayed family as having been shot from across the street when all other evidence, including by UNSMIS visiting the scene, indicate the victims died from gunshots at close range.

I'm not sure where the "across the street" part came from. There were at least two, probably three Al-Sayed households allegedly attacked (Muawiya, Abdelmutti/Mashlab, Oqba, and Ali have been named as heads), so which one is meant is not clear. The non-rebel side has no witnesses on the inside of that portion of the massacre, and even "Arifah" has no details from these late-night attacks. Perhaps the attackers were on radio silence.

In summary, the reasons for dismissing one whole version of events are:
1) An underlying impression that the anti-government witness set is broad, deep, and completely honest.

2) Falsely simmering down the opposing camp to only two recycled witnesses.

3) Focusing on the details of only one of those two, the one with more possible inconsistencies.

4) Using those alleged flaws to make a plausible-looking case for dismissing the two witnesses standing in for all of them.

5) Relying on a lack of direct access as an excuse why, unfortunately and/or conveniently, "those inconsistencies could not be further explored" and/or resolved.

The Importance of Reality

The Office of the High Commissioner for Human Rights is all about Rights, which are supposedly bestowed on Human Beings. These are physical organisms that live within a world governed by set rules of causation, which, in Al-Houla, led to the physical and brutal deaths of around 108 people. The best ways to determine the exact crime, its causes, and the wisest solution to prevent more of the same, are the time-tested methods of truth divination supposedly followed to this day: collecting and assessing physical (photographic) evidence, gathering purported eyewitness evidence, looking for patterns, applying logic. Truth is of course the best basis for justice, and as UNHRC President Lasserre said in Geneva on September 10 truth and justice are first among four things (the others being "reparation and guarantees of non-repetition") which are "central in combatting impunity and consolidating a democratic society." [xix]

Yet these methods of finding the physical truth seem to be poorly employed in the UN's investigations thus far, at least in Syria and, before that, in Libya. They wind up championing people who exist only in rebel statements, from crimes that only on paper aren't rebel ones. Continuing on this path risks assisting abhorrent war criminals, the perpetrators of the actual carnage at Houla and Daraya and much more, into power over all of Syria's physical people. Every person of every sect, from the cradle to the grave, except those who flee, would be at their mercy. The CoI may have assessed this risk as close to 0%, but they could be wrong, and the cost could be a quarter of a million people unnecessarily killed before the dust finally settles.

As a believer in the physical world as the home of truth, and respect for that as the proper basis for justice, I must speak out and advocate against this deadly selective blindness. I urge all relevant investigators to please have mental courage and, whatever the countervailing forces, keep reality and those who live in it foremost in mind.

Thank you.

Adam Larson,

Cofounder, Citizen's Investigation into War Crimes in Libya.References:

[iii] Ms. Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights: Statement to the Side-event at the 21st session of the UN Human Rights Council on "Bearing witness: human rights and accountability in Syria" 10 September 2012. http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12491&LangID=E

[iv] Daraya Massacre. A Closer Look on Syria. Last modified Septmber 18, 2012.

http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/Daraya_massacre

[v] Houla: Alleged Witnesses. A Closer Look on Syria. Last modified 28 June, 2012.

---

[vi] Video of Maj. Gen. Mood's statement: http://www.youtube.com/watch?v=UOTJdHTloLg

Explanatory article : "The UN and General Mood's Missing Report on Conflicting Accounts of Houla Massacre" by Ronda Hauben, Netizenblog, September 10, 2012. http://blogs.taz.de/netizenblog/2012/09/10/unsmis-report-houla-massacre/

[vii] Oral Update of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. UN Human Rights Council, June 26, 2012. A/HRC/20/CRP.1. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/COI_OralUpdate_A.HRC.20.CRP.1.pdf

[viii] UN Human Rights Council : Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, August 15, 2012. A/HRC/21/50. Pages cited: 10-12, 64-68. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/COI_OralUpdate_A.HRC.20.CRP.1.pdf

[ix] Ali Al-Sayed.' A Closer Look on Syria. Last modied 22 September.

---

[x] "Fatima" A Closer Look on Syria, Houla:Alleged witnesses for a government/Shabiha attack

---

[xi] Houla Massacre Star Witness Reconsidered: 'Fight for Us' and other things Ali Said. By Adam Larson.. Syria News, July 3, 2012. http://www.syrianews.cc/houla-massacre-star-witness-reconsidered/

[xii] See ix

[xiii] Houla:Alleged witnesses for a rebel attack. A Closer Look on Syria. Last modified 22 September.

---

[xiv] See vii para 34, p. 7

[xv] Houla : Scene. A Closer Look on Syria. Last modified 25 September, 2012. http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/Houla:Scene

[xvi] See viii paragraph 45, p. 11

[xvii] Syria: German Author Todenhöfer met with Eyewitness from al-Houla. By Jerry Dandridge, Syria News, July 10, 2012. http://www.syrianews.cc/syria-german-author-todenhofer-met-with-eyewitness-from-al-houla/

[xviii] See viii, Annex IV, p. 64

[xix] Statement of the President of the Human Rights Council at Council side event "Bearing Witness: Human Rights and accountability in Syria" Geneva, 10 September 2012 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12492&LangID=e

část 1: http://sah.blog.cz/1605/a-plea-for-reality-otevreny-dopis-cast-1

převzato z webu: http://ciwclibya.org/lettersandpressreleases/apleaforrealitysyriaun.html

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama