NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Higher Judicial Committee for Elections announces results of People’s Assembly elections

2. května 2016 v 21:35 | Syrská Státní Tiskovka |  Archív z rubriky nezařazeno

16 April، 2016

Damascus, SANA - The Higher Judicial Committee for Elections announced on Saturday the results of the People's Assembly elections for the second legislative term which were held on April 13th.

Head of the Committee, Judge Hisham al-Shaar, announced the names of the candidates who won seats at the People's Assembly at a press conference, in which he said that judicial subcommittees in provinces finished tallying the votes and sent in the results which showed that the eligible voters in Syria numbered 8,834,994 people, of which 5,085,444 voted in the elections, with a participation rate of 57.56%.

The candidates who won seats at the People's Assembly are:

Damascus province

Sector A:
-Abbas Abdelkarim Sundouq
-Atef Mohammad al-Zaibaq
-Ahed Saleh al-Kenj
-Maha Ali Shbero
-Mona Ahmad Sukkar
-Mohammad Izzat Mazhar Arabi Katbi
-Farah Mohammad Zuhair Hamsho
-Samer Abdelhadi al-Ayoubi
-Omar Salim Osi
-Mohammad Akram Taysir al-Ajlani

Sector B:
-Ahmad Nabil Kezbari
-Haseeb Nadim al-Tahhan
-Mohammad Kheir Ahmad al-Akkam
-Aref Mohammad Wafa'a al-Tawil
-Nabil Mohammad Ta'ameh
-Mohammad Bashir Musallam al-Sherbaji
-Mary Shihadeh al-Bittar
-Mohammad Jihad Adib al-Lahham
-Ammar Khaled Bekdash
-Sameer Jamil Hajjar
-Mohammad Sabber Hamsho
-Mohammad Humam Mohammad Adnan Msouti
-Samer Mohammad al-Debs
-Hadi Abbas Sharaf
-Tarif Abdelmajid Qotarsh
-Khalil Jerji Ta'ameh
-Anas Ghassab Zre'a
-Mohammad Maher Mohammad Badreddin al-Bustani
-Nora Mar Aldiros Arisian

Damascus Countryside province

Sector A:
-Georgina Rizq
-Jamal al-Qaderi
-Muwaffaq Juma'a
-Elias Murad
-Imad Nammour
-Jamil al-Jebaji
-Ali al-Sheikh
-Majed Halimeh
-Shihadeh Abu Hamed
-Mohammad Kheir Nader

Sector B:
-Ahmad Zeitoun
-Ziad al-Sukkari
-Raymond Hilal
-Mohammad Kheir Sreiwel
-Hamza Shahin
-Usama Mustafa
-Mohammad Asaad
-Muhannad Zeid
-Mohammad Qabannad

Aleppo province

Sector A:
-Nuha Janat
-Amira Stefano
-Hussein Qarho
-Muhannad al-Haj Ali
-Mohammad Rabe'a Qal'aji
-Hussam Qaterji
-Maher Khayyata

Sector B:
-Mohammad Maher Muaqi'a
-Ma'an Qanbour
-Abdelmajid Kawakbi
-Salloum al-Salloum
-Mohammad Yehea Kaadan
-Mustafa Sa'ad Ulabi
-Mohammad Jalal Darwish
-Fares Shihabi
-Najdat Ismael Anzour
-Boutros Murjani
-Jebrair Ranisian
-Al-Hassan Al al-Hassan Barri
-Zainab Khawla

Aleppo areas district

Sector A:
-Ali Zeidan
-Jumana Armanazi Abu Sha'r
-Qassem Hasan
-Mohammad al-Hazuri
-Mohammad Fawwaz
-Eid al-Khalawi
-Hussein Jassem al-Hamad
-Amer al-Aroub
-Ali al-Abdo al-Sattouf
-Suhail al-Abdullah
-Hussein Hassoun
-Fadel al-Ka'adi
-Fares Jnaidan
-Omar al-Hasan
-Obeid a-Obeid al-Issa
-Hussein al-Juma'a al-Haj Qassem
-Fehmi Hasan

Sector B:
-Abdullah Haji Wardeh
-Manal al-Sheikh Amin
-Abdelrazzaq Barakat
-Alan Bakr
-Fahd Amin
-Mohammad al-Batran
-Ali Ali al-Mustafa
-Ahmad Murei
-Nasser Karim
-Omar al-Hamdo
-Hasan Shahid
-Mujib al-Rahman al-Dandan
-Ahmad al-Hamra
-Ali Khalil Bashar
-Khaldoun Oweis

Idleb province

Sector A:
-Shereen Abdelaziz al-Yousef
-Fayssal Mohammad al-Mahmoud
-Khaled Hasan al-Daher
-Ahmad al-Hasan al-Hilal
-Ghiath Hasan al-Qutaini
-Ahmad Deeb Qabbani
-Abdelwahed Mohammad Razouq
-Sameer Mohammad al-Ismael
-Mohammad Zaher Othman al-Yousefi
-Mohammad Tareq Da'boul
-Zakwan Assi
-Nidal Abdelmajid Hamidi

Sector B:
-Yehea Ahmad Haj Awad
-Fatima Mohammad Bashir Khamis
-Safwan Mohammad Qurabi
-Jamal Sleiman Mastto
-Mohammad Talal Ibrahim Atef Houri
-Mohammad Hussein Ragheb al-Hussein

Homs province

Sector A:
-Sana'a Abu Zeid
-Saji Younes Ta'ameh
-Mohammad Marouf Abdelwareth Atmaz Siba'i
-Lana Sleiman
-Tawfiq Ahmad Iskandar
-Mohammad Hasan Ra'ad
-Ma'arouf Ghathwan al-Ziab
-Fadia Yousef Deeb
-Sami Qassem Amin
-Mashaal Mohammad al-Hamoud
-Hazar Fayez al-Deqs

Sector B:
-Jamal Ahmad Rabe'a
-Ahmad Kasser al-Ali
-Saleh Mohammad Maarouf
-Abdelaziz Tarrad al-Melhem
-Bade'a Burhan Droubi
-George Aziz al-Shanour
-Bashar Nadra Yazigi
-Mohammad Nizar Ghaleb Sharafo
-Firas Sharif al-Salloum
-Wael Ahmad Milhem
-Mahran Moussa Madi
-Mohammad Mohammad Salim al-Siba'i

Hama province

Sector A:
-Ghada Mohammad Ibrahim
-Mohammad Alloush Jeghaili
-Abdelrahman Yousef Azkahi
-Salam Abdelqader Sanqar
-Abdelkarim Ahmad al-Sebesbi
-Fadel Mohammad Wardeh
-Maher Mahfoud Qawerma
-Hamer Mahmoud Hasan
-Hussein Yousef Abbas
-Mahmoud Saleh al-Abdelsalam
-Bade'a Mahmoud al-Hussein
-Jamil Mahmoud Yousef
-Abdelkarim Ma'at al-Ismael

Sector B:
-Aiman Mohammad Malandi
-Mahmoud Abdelhamid Jokhadar
-Abdelkarim Obeid al-Bakir
-Mohammad Ahmad al-Ajji
-Khedr Aboud al-Saleh
-Maher Jabra Labbad
-Mazen Ahmad Azouz
-Dolat Salman al-Morshed
-Waddah Mohammad Mokhales Murad

Lattakia province

Sector A:
-Ammar Bade'a al-Assad
-Zuheir Labib Ramadan
-Mohammad Abdullah Ojail
-Bassem Sleiman Sudan
-Sameer Ibrahim al-Khatib
-Iskandar Luca Haddad
-Mustafa Ghazi Kheir Bek
-Fawwaz Bahjat Nassour
-Nabeel Jamil al-Saleh

Sector B:
-Mazen Hatem Omran
-Aiham Najdat Jraikous
-Faiha'a Ali Tarifa
-Nizar Ali Skeif
-Samer Ismael Shiha
-Sameer Sami Naseer
-Nour Adnan al-Shughari
-Adnan Abdullah al-Darf

Tartous province

Sector A:
-Dima Ali Sleiman
-Tony Aziz Hanna
-Noura Salman Hasan
-Khaled Yehea Khadouj
-Bassel Sleiman Issa
-Ashwaq Ayoub Abbas

Sector B:
-Aiman Abdelkarim Bilal
-Rami Mohammad Saleh
-Sa'er Ali Ibrahim
-Kheireddin Abdelsattar al-Sayyed
-Inas Mohammad Kheir al-Mluhi
-Nasser Issa Sleiman
-Khedr Mohammad Hussein

Deir Ezzor province

Sector A:
-Burhan Abdeljabbar Abdelwahab
-Ma'an Sobhi Abboud
-Mohammad al-Hasawi Jadallah
-Abdelsalam Mohammad Rashed al-Dahmoush
-Hadiya Khalaf Abbas
-Mohammad Amin Hussein al-Raja
-Ibrahim Dahoum al-Dayyer
-Najm Abdullah Sleiman

Sector B:
-Taha Hamada al-Khalifa
-Sattam Mujhem al-Dandal
-Mahmoud Hasan al-Hasan
-Mohammad Qassem al-Saad al-Mashaali
-Hamadi Shalouf al-Hasani
-Muhanna Fayssal al-Fayyad Sheikh al-Nasser

Hasaka province

Sector A:
-Hamad Abboud Saud
-Adnan Mohammad Sleiman
-Abboud Issa al-Shawwakh
-Hasan Hamza Saloumi
-Nour Yakoub Durra
-Maloul Hasan al-Hasan
-Reem Fawzi al-Sa'i
-Alaeddin Hamad al-Hamad

Sector B:
-Hamouda Yousef Sabbagh
-Khaled Satm al-Atiya
-Riad Ali Tawouz
-Abd Hanan al-Mhaimed
-Mohammad Fares al-Abdelrahman
-Hasan Mohammad al-Msallat

Raqqa province

Sector A:
-Maha Mohammad Ali al-Ujaili
-Moussa Asaad al-Ibrahim
-Khaled Mohammad Darwish
-Khalil Ibrahim al-Kesheh

Sector B:
-Ahmad Mohammad al-Mahmoud al-Darwish
-Ismael al-Obeid al-Abd al-Hajo
-Abdelbasett Hamada al-Ulaiwi
-Fayssal Ibrahim Hajji Omar

Daraa province

Sector A:
-Kamal Nasser al-Ayyash
-Nayef Hamid Taleb al-Hariri
-Jamal Hasan al-Zoubi
-Fawwaz Arshid al-Jawabra
-Farouq Qassem al-Hamadi

Sector B:
-Khaled Moussa al-Aboud
-Fayza Hasan al-Azba
-Fawwaz Hussein al-Shar'a
-Fayssal Shaker al-Khouri
-Riad Hilal Shetaiwi

Sweida province

Sector A:
-Maw'id Mohammad Nasser
-Issam Saleh Naeem
-Aida Sleiman Areej
-Nash'at Ibrhaim al-Atrash

Sector B:
-Nidal Sayyah al-Shariti
-Mo'een Ma'zi Nassr

Quneitra province

Sector A:
-Rif'at Youssef Hussein
-Aiman Aref Hurouq
-Walid Ahmad al-Darwish

Sector B:
-Khaled Khaz'al Khaz'al
-Janset Adnan Qazan

The voting for the elections was concluded on Wednesday at midnight in all voting centers in provinces, after which the voting centers committees began sorting and tallying the votes under the supervision of the judicial subcommittees.

Hazem Sabbaghzkopírováno z webu: http://sana.sy/en/?p=74769


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama