NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Minuto a minuto: Presidenta visita Suecia y el Reino Unido

11. května 2016 v 19:16 | Úřední vývěska Vlády Republiky Čile |  Archív z rubriky nezařazeno
Mayo 11, 2016
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet arribó al Aeropuerto Internacional de Arlanda, en Estocolmo, donde inició su Visita de Estado por Suecia y Reino Unido.Miércoles 11 de MayoJefa de Estado participa en la ceremonia de develamiento del busto de Harald EdelstamEn el marco de la Visita de Estado en Suecia, la máxima autoridad nacional participó en el reconocimiento del fallecido diplomático y embajador sueco.
En la jornada, que fue encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet y el líder del parlamento de la nación escandinava, Urban Ahlin, se realizó una presentación musical y habló la nieta de Harald Edelstam.Mandataria sostiene encuentro de trabajo con el presidente del Parlamento SuecoHasta el Riksdag (Parlamento) llegó la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber; de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y la delegación chilena de ministros para reunirse con el Speaker of Riksdag, presidente del parlamento sueco, Urban Ahlin.


En la ocasión, la máxima autoridad del país, intercambió opiniones y experiencias en materia de Bienestar, Educación, Equidad de Género e Infraestructura, áreas cruciales para el desarrollo de ambas naciones.


Concluida la reunión, la Presidenta, junto a SS.MM. el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la Reina Silvia de Suecia y el Primer Ministro, Stefan Lofven, dio inicio a la ceremonia de develamiento del busto de Harald Edelstam, diplomático sueco que protegió y rescató a cientos de compatriotas después del Golpe Militar en 1973, mientras se encontraba en misión en nuestro país.Jefa de Estado se reúne con alcaldesa de EstocolmoLa Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los Reyes de Suecia y la delegación chilena de ministros y parlamentarios que la acompañan en su Visita de Estado, llegó hasta el Stockholm City Hall, para reunirse con la alcaldesa de Estocolmo, Karin Wanngård, y la presidenta del Concejo Municipal, Eva-Louise Erlandsson Slorach.


Posteriormente, se realizó una fotografía oficial con todas las autoridades presentes y la Mandataria firmó el Libro de Visitas Ilustres.


Además, la Jefa de Estado sostuvo un encuentro con un grupo de jóvenes chilenos destacados, residentes en Suecia, con quienes conversó sobre su experiencia en dicho país, el trabajo que allí realizan y sus áreas de especialidad.Inauguración del Foro de negocios chileno-suecoDurante un encuentro con empresarios suecos, la Mandataria planteó que uno de los retos que enfrenta la economia nacional es atrae más capitales extranjeros, para lo cual destacó que Chile cuenta con una nueva institucionalidad para ofrecer mejores garantías, además de las características que lo convierten en uno de los principales destinos de América Latina, tales como su estabilidad política y económica de larga data, y que es una plataforma para realizar negocios en toda la región.


En el Spegelsalen -Salón de los espejos-, del Gran Hotel de Estocolmo, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, inauguró esta mañana el Foro de negocios chileno-sueco, instancia generada para que las compañías europeas pudieran conocer más sobre el mercado chileno y las oportunidaddes de negocio en nuestro país.

Presidenta Bachelet participa en diálogo sobre igualdad y equidadHasta el edificio de Svensk Form -forma sueca- llegó la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, acompañada por los reyes Carlos XVI Gustavo y Sofía de Suecia, para participar de un conversatorio con la ministra de la Niñez, Vejez e Igualdad de Género, Asa Regnér; y el ministro de Salud Pública, Gabriel Wikstrom, con el fin de conocer la experiencia de este país y los modelos que ha aplicado para lograr una sociedad equitativa e inclusiva.


En sus exposiciones, la autoridades suecas pusieron especial énfasis en el trabajo realizado en materia de igualdad de acceso a la salud, la educación y al mercado laboral.


En el encuentro participaron también los ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; y del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual; además del Embajador de Chile en Suecia, José Goñi, y el Embajador director de Asuntos de Europa, Rodrigo Pérez.Mandataria y Rey de Suecia lideran encuentro empresarial sueco-chilenoEn el Grand Hotel de Estocolmo, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, y el Rey Carlos XVI Gustavo, encabezaron esta mañana una reunión con inversionistas suecos, en la cual se se abordaron las posibilidades de negocios en nuestro país y las condiciones que ofrece el mercado nacional para compañías extranjeras.


La delegación chilena que acompañó a la Presidenta estuvo compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Minería, Aurora Williams; y de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, además del Embajador de Chile en Suecia, José Goñi y el Director de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Andrés Rebolledo. Por parte de las autoridades locales, asistieron el ministro de Empresa e Innovación de Suecia, Mikael Damberg, y la Gerente General de Business Sweden, Ylva Berg, entre otros.


Martes 10 de MayoJefa de Estado recorre las instalaciones del Centro Juvenil FryshusetLa Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por los Reyes Carlos XVI Gustavo y Sofía de Suecia, además de los ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo; y del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, además del Embajador de Chile en Suecia, José Goñi, visitó el Centro Fryshuset, el centro juvenil más grande del mundo, que trabaja con adolescentes en riesgo social, para que desarrollen sus habilidades y se reinserten en la sociedad.


Con el fin de conocer el trabajo realizado por esta organización sin fines de lucro en materia de inclusión, la Mandataria recorrió las instalaciones, escuchó una breve presentación de sus directivos y sostuvo un dialogo con representantes de la institución sobre el trabajo social preventivo con la juventud socialmente expuesta, que apunta a utilizar sus capacidades creativas, pasiones e intereses como medio de inclusión social. Asimismo, abordó con ellos la importancia de utilizar la perspectiva juvenil en el proceso de toma de decisiones, a fin de asegurar su participación en la sociedad, y la aplicabilidad de la experiencia de Fryshuset en Chile.Presidenta Bachelet deposita ofrenda floral en la tumba de Olof PalmeLa Jefa de Estado, Michelle Bachelet, rindió un homenaje en el cementerio Adolf Fredrik, al fallecido líder socialdemócrata, Olof Palme, quien fue asesinado el 28 de febrero de 1986, cuando aún ejercía el cargo de Primer Ministro de Suecia.


Durante la ofrenda, la Presidenta estuvo acompañada por el Jefe de Gobierno sueco, Stefan Löfven, su delegación y los hijos del ex Jefe de Gobierno, Joakim y Mårten Palme. Olof Palme fue uno de los principales promotores de la apertura de Suecia para recibir a chilenas y chilenos que fueron exiliados durante la dictadura militar, convirtiéndose en uno de los íconos de la defensa de la democracia, la paz y la justicia.Mandataria participa de ceremonia de firma de memorándums de entendimiento con Suecia
En el Gula Salongen, de la Casa de Gobierno Sueca, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el Primer Ministro de Suecia, Stefan Löfven, participaron en la ceremonia de firma de acuerdos entre ambos países.


Con el fin de profundizar la cooperación bilateral en diversas áreas, en la ocasión el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, suscribió los Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en el ámbito de Bienestar Social; sobre Responsabilidad Social Empresarial; y en temas de sustentabilidad forestal, de tecnologías verdes y desarrollo urbano; además del Acuerdo de Vacaciones y Trabajo, que favorecerá el acercamiento, a través de la generación de oportunidades para jóvenes de ambos países; y una Carta de Intenciones en materia de electrificación de buses.


Jefa de Estado se reúne con el Primer Ministro de SueciaEn el salón Rosenkabinettet de Rosenbad, la casa de Gobierno sueca, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sostuvo una reunión privada con el Primer Ministro de dicho país, Stefan Löfven, con quien abordó temas prioritarios para la relación Chile-Suecia, tales como materias de cooperación y relación comercial, además de asuntos vinculados a América Latina, Europa y temas multilaterales.


Posteriormente, ambas autoridades se trasladaron hasta el Kamomillsalongens para sumarse a la reunión ampliada de las delegaciones de los dos países, que por el lado de Chile estaba conformada por los ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Minería, Aurora Williams; de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo; y del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual; además del Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Andrés Rebolledo.


Mandataria participa en almuerzo de honor ofrecido por Sus Majestades del Reino de SueciaComo parta del recibimiento de la Familia Real, la Mandataria, Michelle Bachelet, participó de un almuerzo en su honor organizado por el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la Reina Silvia de Suecia, que se desarrolló en el Princess Sybila Appartment.


También asistieron a la cita la Princesa Victoria con el Príncipe Daniel y el Príncipe Carlos Felipe con la Princesa Sofía.Presidenta de la República llega al Palacio RealHasta el patio interior de la casa de los reyes de Suecia llegó la Mandataria, Michelle Bachelet, donde fue recibida por la Reina Silvia de Suecia y un centenar de chilenos.


En la oportunidad, se interpretó nuestro Himno Nacional y el Himno Real. Luego el Rey pasó revista a la Guardia de Honor. Por último, se saludaron las delegaciones de ambos países en el Hall of State del palacio.


Una vez concluida la ceremonia oficial, la Jefa de Estado, acompañada de Sus Majestades, se dirigió al salón Inner Drawing Room donde saludó a la Familia Real y a los Oficiales de la Corte.


Jefa de Estado es recibida en las caballerizas del Reino por el Rey Carlos XVI Gustavo de SueciaDe acuerdo a lo que señala la tradición sueca, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por el Teniente General Mats Nilsson, Primer Marshal de la Corte y por la Baronesa Kristine von Blixen-Finecke, se dirigió hasta las caballerizas del Reino, lugar donde saludó al Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.


Luego, la máxima autoridad del país se trasladó en carroza hasta el Palacio Real, lugar donde se realizó la Ceremonia Oficial de recibimiento. La Visita de Estado de la Mandataria a Suecia se efectúa en el marco de una invitación extendida por el Rey Carlos XVI Gustavo, y constituye una distinción que la Casa Real y el Gobierno de Suecia hacen a la Jefa de Estado, y a nuestro país, ya que sólo se reciben dos visitas de Estado anuales.
Lunes 9 de MayoMandataria llegó a Estocolmo para iniciar Visita de Estado a SueciaTras el arribo del avión presidencial en el Aeropuerto Internacional de Arlanda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, fue recibida por el director de Protocolo de la Cancillería Sueca, KlasMolin, y por los embajadores de Chile en Suecia, José Goñi y de Suecia en Chile, Jakob Kiefer.


Durante esta Visita de Estado, la primera que nuestro país realiza a Suecia, se realizarán varios encuentros entre empresarios e inversionistas de ambos países, y la Mandataria podrá profundizar la cooperación bilateral en diversas áreas, entre ellas, bienestar, equidad y responsabilidad social empresarial. También, será una oportunidad para destacar las reformas que está impulsando Chile en distintos ámbitos, como educación, tributaria y laboral.


zkopírováno z webu: http://www.gob.cl/minuto-minuto-presidenta-inicia-visita-estado-suecia-reino-unido/

 


Komentáře

1 cialis cialis | E-mail | Web | 28. ledna 2017 v 5:11 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama