NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Raketové a letecké útoky na nemocnice

7. května 2016 v 10:12 | Záznamy z OSN a lidových novin některých zemí |  Archív z rubriky nezařazeno
3. 5. 2016 Valná Hromada OSN
MATTHEW RYCROFT (United Kingdom) said that while medical facilities and personnel had clear protection under international law, the newly adopted resolution must demand compliance, noting that the long existence of protections for medical personnel was slowly unravelling "before our eyes" in Syria, Yemen, South Sudan and other countries. An ambulance, a doctor or a nurse must be a sign of hope, not a target, he emphasized. Citing a letter recently written by Syrian doctors in Aleppo, he said "the city is bleeding", and soon it would have no medical professionals at all. It was sickening to see the people who could stop the bleeding attacked and maimed. The Syrian regime was conducting a systematic campaign against medical professionals trying to save civilians, he said, adding that if the Russian Federation believed in protecting medical workers, it would bring its influence to bear and restrain the regime. He requested an urgent open briefing by the Secretary-General on the situation in Aleppo.


3. 5. 2016 Valná Hromada OSN
SITI HAJJAR ADNIN (Malaysia) said the resolution was an important milestone and a timely response to inhumane attacks against medical personnel and institutions. Expressing regret that hospitals in Gaza had been hit by Israeli strikes in which thousands of civilians had been killed, she also recalled that an MSF hospital in Afghanistan had also been attacked by the United States military. Such attacks were simply unacceptable, and in violation of the basic principles of international law, she said, noting that the unanimous adoption of resolution 2286 (2016) reflected the Council's collective response to the deteriorating situation on the ground. The protection of civilians, including humanitarian personnel, must be at the core of the Council's work, she emphasized, expressing Malaysia's strong support for all steps to ensure accountability in the protection of civilians


3. 5. 2016 Valná Hromada OSN
RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO (Venezuela) said the text was a response to violations of international humanitarian law and Security Council resolutions that could constitute war crimes. Hospitals had become targets instead of care centres, with lawless violence raging on battlefields worldwide. Venezuela had never fought a war nor participated in a coalition, he pointed out. Expressing support for the views expressed by the ICRC and the MSF, he said the first step in implementing resolution 2286 (2016) could involve national armed forces committing themselves to respecting international laws, he said, urging all States to avoid regarding the resolution as an instrument of rhetoric or propaganda, and to view it as a tool for action. Human rights violators must be held accountable, he said, expressing grave concern over the use of remote weapons and drones, given the obvious deadly risk of errors that could result in the bombing of hospitals. Voicing incomprehension that such actions could be considered mere "errors", he said such violations of humanitarian law were, in fact, war crimes and must be investigated impartially, with the perpetrators held accountable.
3. 5. 2016 Valná Hromada OSN
Similarly, MSF President Joanne Liu described the situation in some of the world's bloodiest conflicts, citing 300 air strikes on Aleppo, Syria, in the last 10 days. In Afghanistan, Central African Republic, South Sudan, Syria, Ukraine and Yemen, hospitals were routinely bombed, raided, looted or burned to the ground, and medical personnel were threatened and patients were shot in their beds. "We will speak out loudly and with force about what we witness in the field," she declared. Such attacks were described as mistakes, but they amounted to a massive, indiscriminate and disproportionate targeting of civilians in urban settings. While the Security Council was responsible for maintaining peace and security, four of its five permanent members had been associated with coalitions responsible for attacks on health structures over the last year, she noted.

3. 5. 2016 Valná Hromada OSN
VOLODYMYR YELCHENKO (Ukraine) noted that in today's conflicts, hospitals were increasingly becoming common targets. Last week's attacks on the Al Quds Hospital in Aleppo, Syria, reminded the international community of the enormous difficulties and dangers that health care workers faced every day. Such incidents spoke volumes about the horrendous humanitarian situation in Syria and the complete disregard for all relevant norms of international humanitarian law. In Yemen, the World Health Organization (WHO) reported that more than 99 health facilities, including hospitals and clinics, had been damaged or destroyed, while in Afghanistan, attacks on health facilities and personnel had increased 50 per cent in the last year, according to the International Committee of the Red Cross. Those responsible for such war crimes must be held accountable, and in that regard, Ukraine called on all States to fully cooperate with existing international criminal justice institutions, including the International Criminal Court, to combat impunity and ensure respect for international humanitarian law.


3. 5. 2016 Valná Hromada OSN
EVGENY T. ZAGAYNOV (Russian Federation) emphasized that it was unacceptable that such medical personnel continued to suffer attacks since people's lives depended on their work. The Security Council had, more than once, called upon all concerned parties to take the necessary measures to ensure their safety. However, the Council must be guided by reliable information, he said, describing reports of the Secretary-General as critical. The protection of civilians was the responsibility of parties to conflict according to the Geneva Conventions, he said, adding that, while there was no doubt that medical personnel worked within their mandate, it was also essential to respect the sovereignty of States.3. 5. 2016 Valná Hromada OSN
MICHELE J. SISON (United States) said it was critically important to ensure that medical personnel were respected and protected, regardless of their affiliation. The United States had supported all efforts to ensure that medical facilities were fully operational. Expressing regret over her country's air force attack on the MSF hospital in Kunduz, Afghanistan, she offered condolences and said that more than a dozen military personnel had been disciplined for the errors that had led to the bombing. The United States would study what had gone wrong, she added. She also voiced regret over the horrific attack in Aleppo last week, which had killed at least 27 people, saying it was clear that the Syrian regime was deliberately targeting medical workers and facilities. According to several organizations, more than 150 attacks had taken place in the country, the vast majority by the regime, she said.3. 5. 2016 Valná Hromada OSN
FRANÇOIS DELATTRE (France), noting the growing number of attacks against medical personnel and health infrastructure in conflict areas, notably in Syria, South Sudan, Yemen, Afghanistan and Iraq, said that in Syria alone, 654 medical personnel had been killed since the beginning of the war, according to the World Health Organization (WHO). The Council could not remain silent in the face of such an unacceptable situation, he emphasized, calling on countries that had not yet done so to ratify the Additional Protocols to the Geneva Conventions. "It is our collective responsibility to reinforce the protection of medical personnel and health infrastructure in conflict zones," he said, adding that access to medical care was a non-negotiable right guaranteed by the Geneva Conventions. Attacks on hospitals, medical facilities and health workers could constitute war crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, he said, stressing that the Council must promptly take up the situation in Aleppo.
Russian Defense Ministry: Camp for displaced in Idleb targeted by rocket launchers used by al- Nusra, 6. 5. 2016

Moscow, SANA-Russian Defense Ministry announced on Friday that the nature of the damage caused in the aftermath of a recent attack against a camp for the displaced in Idleb countryside indicates that the camp was been shelled with rocket launchers which are often used by Jabhat al-Nusra terrorist organization in the area.

In a press conference, the Russian Defense Ministry spokesman Igor Konashenkov said that photos published on social media sites show that "there are no shell craters from aircraft ammunition and other traces of airstrikes."

"Judging by the nature of destruction seen on photos and videos, the camp in Idleb could have been either intentionally or by mistake struck from multiple rocket launchers, which are now often used by al-Nusra Front terrorists in the area," Maj. Gen. Igor Konashenkov said.

He pointed out that no flights were carried out by aircrafts, Russian or other, over the camp.

"We have carefully analyzed the information from the flight control area in that region on May 4 and May 5 2016. There were no flights by Russian or any other aircraft over the area," he added.

Earlier on Friday, the General Command of the Army and Armed Forces dismissed as "untrue" the news broadcast by some media outlets that the Syrian Army targeted a camp for displaced people in Idleb countryside, adding that these news are completely baseless and aim at diverting attention from the crimes committed by the terrorist groups against the Syrian people and using them as a leverage in the political track.

Manar al-Frieh/Manal

převzato z webu: http://sana.sy/en/?p=76603


Al-Nusra terrorists perpetrate a new massacre in Idleb countryside, 4. 5. 2016
Idleb, SANA, Terrorists of "Jabhat Al-Nusra" perpetrated Tuesday night a new massacre at Khween Village in the southern countryside of Idleb province.

Local sources in the village told SANA that big groups of Al-Nusra terrorists attacked the safe village of Khween, 23 Kms to the east of Khan Sheikhoun city, killing 15 civilians, including 4 children, and destroying a number of residential houses.

"Popular defense groups clashed with the terrorists, driving them outside the village after killing at least 25 of them, seizing 3 of their vehicles, 2 heavy machineguns and a number of rifles", the source affirmed.

Hasaka

3 civilians injured in terrorists' planted explosive device

In the eastern province of Hasaka, three civilians got injured in an explosive device blast planted by terrorists in the northeastern countryside of Hasaka Tuesday.

Local sources told SANA that an explosive device, planted by terrorists at the eastern entrance of Al-Qahtaniya city, went off leaving three civilians injured, one in critical condition, and material damage to the place.

Barry/Ghossoun

převzato z webu: http://sana.sy/en/?p=76353

Russian Defense Ministry denies again Aleppo hospital shelling, 4. 5. 2016

Lattakia, SANA- Russian Defense Ministry renewed on Wednesday denying reports by some media that the Russian air force shelled a hospital in Aleppo.

Official spokesperson of the Russian Defense Ministry, Lieutenant General Igor Konashinkov said in a statement to representatives of about 150 international and local media outlets in Hmeimeem base that the fabricated news about shelling a hospital in al-Sukari neighborhood in Aleppo city by the Russian aircrafts comes within the attempts to undermine confidence in the cessation of hostilities agreement in Syria.

Konashinkov displayed two aerial photos, one of which was taken on October 15th. 2015 and the other on April 29th which show clearly that the hospital was destroyed before October 2015 and the scope of devastation that the hospital suffered during the period between October and last April and this clearly appears in the second photo.

In a different context, Konashinkov said that the Russian warplanes carried out 90 combat sorties against positions of the terrorist organizations over the past four days in Syria.

On April 28th the Russian defense ministry denied allegations by media that the Russian air force shelled a hospital in Aleppo, emphasizing that the ministry has data saying that a warplane for one country which is part of the International Coalition flew on April 27th in Aleppo skies for the first time after a long time.

On September 30th, the Russian Air Force started launching strikes against positions of ISIS terrorist organization in Syria targeting infrastructure facilities including workshops for making shells and explosive devices, command centers, arms, ammunition and fuel depots and training bases.

Qabas/ Manal

převzato z webu: http://sana.sy/en/?p=76392
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama