NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Rozlišné Breivikovy protikladné výroky jsou jen promyšleným vystupováním před médii, jako u Landy

21. května 2016 v 14:27 |  Archív z rubriky nezařazeno

Re: "Zase vaříš z vody Matte i ten pošahaný Breivik prohlásil, že je s židy a ti jediní tvoří hráz vůči otomanské rozpínavosti. Bylo to laciné gesto."

(což byla odpověď uživatele SAS1939 z 20.5. na tvrzení, že Breivik souvisí jak s extrémistou Navalským, kterého propaguje pravicová autistická stanice www.echo24.cz, které jsem v diskusi na mageo.cz otiskl minule: "Připomeňme také Breivika, jehož gesto pan Navalskij kopíruje, a spojuje se tak nejen s extremismem na Ukrajině a Čečně, ale i s Norským extremismem. I v bývalých Sudetech se již s Breivikovým křížem množí násilí na ulicích.")

--
Nevařím, přikládám citáty toho Hitlera co tam máte v überzeuchu. Také neuznávám paskvilní domněnku "rasové vědy" ve věcech Islámského Státu a neonacismu, což jsou jediné dva problémy, které mají lidé na této zemi tak nějak na denním pořádku, krom donucovací politiky Spojených států, která si také umí zcela zbytečně vyžádat i dva miliony životů jen tak. Žádní Židé nejsou překážkou ničemu, a žádný Otoman tady není, aby nám během postupných anexí a oklešťování našeho "evropského" ksichtu vysílal ještě uštěpačné a kyselé poznámky naplněné a rozdýchané, roztoužené překreslováním minulosti. Nikdo takový nám nic nekáže, uprchlíci trčí za ostnatými dráty, jejich nepřátelé je vyhnali z vlastí, a nyní jim ztěžují život v Evropě svým skandálstvím a terorismem, jakoby naši eskluzívní sadisti v ulicích nestačili (ti bezmozci závislí na kopání do lidí více než jakékoli ideologii, kteří se tolik podobají ISILu i ve své snaze zaútočit na Rusko a překotit Rakousko v Turecku). Svět se nepohybuje v konturách ras. Jenom nevychovaní a nevychovatelní vytahují rasu pro únavu očí všech ostatních na světlo, dělajíce z rasy něco tak vypatlaného, jako jejich vlastní agronomské tváře při měření ksichtu. Tak také Turecko není ničím jiným, než překážkou pro šíření pravicového teroru směrem na Rusko a do Chorvatska. A ISIL je ultrapravice z definice, a ještě prorostlá svým žvatláním o Islámu jako Ustašovecká diktatura se svými 125 přistěhovalci z Argentiny kteří se tlačí do popředí celého světa skrz Argentinu a do Argentiny, ale jen ne do lidí a nad lidí, spíš někde vedle, do hnoje a do hanby: ta také připravila dlouhé proslovy o Koránu a o Bibli, kterak se políbějí a ukvetou v sobě v krásný až čarokrásný jarní květ. Mačetami povraždili přes 600 lidí, nožem přes 800, ostnatou holí s vybírákem na střeva 860. Dohromady to trvalo dvě hodiny na jednoho, k tomu pořídili 640 záznamů, a dvě stě lidí si to pověsilo nad postel. Jejich přítel byl Hitler. A Musolini "nebyl o moc horší nepřítel než stát," jak říkali, když čadili fajfku. Všechno je to paskvil a blábol co vy máte v rase a vládě!

Tak Breivik vydává konšomolní deklarace, aby vyběhl světu vstříc s náručí plnou Židů. Antisemit! Vyběhl postřílet sociální demokraty v esesáckém úboru loveckou puškou, u soudu hajloval. V dopisech svým manďalům se označuje za předvoj, za hrdinu a za revoluci. Své odporné a ohavné činy označuje za zabíjení z milosrdnosti, které zaslouží vděčnost. Na kombinéze měl napsáno SKINS, hlásí se hrdě k nordické rase, a zbrojí o její původnosti. Největší "zradou" všech těch děcek bylo "vpouštění středo-výchoďanů na kontinent"... a on stojí za Židy? A to ještě žvástá, že "být zplynován bylo pro ně nejvyšší štěstí?"

To oni rasisté mívají takový kecy na síti, jakože jo, jsi se Židama, ale ne ve všem, a pak jich přibiješ. A to jsou mezi nimi i takový kvakoši, kteří se rádi zviditelňují, a to například takhle, zvlášť když takového pedefilnehleina ještě postaví po činu před televizi a ne před soud: zato doma kvákají do Židů, že mají pancrfausty, a mají je, a ještě něco o loupení zbrojních skladů a je to.

To je to, ty si tady hraješ na Američana, a pak vyběhneš s obhajobou Musoliniho, a ještě naznačíš, že Breivik jakožto slaboch neprošel, ale že někde u někoho je hajlování na výši. To ne. Znám ty výzvratky, co relativizují Hitlera a ultra-pravičácké směry, a absolutní dávka z nich jsou nedomíchané hlavičky, ve kterých to zaduní, když se dozví fakt. Jen už došly v tom svým směru moc daleko, a moc se toho nažvástali mezi svými kamarády o fašismu jak je dobrý a kterak užitečný, a jak moc se o to u nás zaslouží, než aby řekli, "jo, celých deset let mého života jsem se flákal s zmetky, rozebírali jsme z agrese ulici pavlač po pavlači koho zpráskat a zlikvidovat. toužili jsme dělat samý vylízaný věci, a říkali jsme tomu o holkách a o rokenrolu. chovali jsme se jak kokota a ještě jsme zdegenerovali. chválili jsme plešky, co byly desetkrát sedět za vraždu. všichni na nás plivali, a ani to jsme neviděli. natož, že jsme nepochopili fakta. teď už to vidím, Němci nejsou Češi, a černochů je takový moře, že než se k tomu vyhlazování nějaká banda blbců a mozkových budižkničemů jako jsme my nějak usedne a postaví, ztřískají je ty pantáty nad námi, co jich jsou miliony, a ne jako nás, patnáct!" To ti nikdo z těch přesvědčený nepřizná. Protože by se musel podrobit a usmát i na cikána když říká vtip. A navíc jsou mezi nimi vrazi a zloději toho nejlotřejštího kalibru, kteří se musejí nad svůj obraz vyvýšit již jenom lokty, protože už ho zvšady vypichují. Taková setrvačnost v té říši pekla co se šíří až do hrobu.

Podívej. Musolini a další hajzlové, co je do vlády vytáhli i z kanálů, to je ztracená historie. To co se dneska líhne s jejich znakem jsou housata, proti tomu, co je známý. Nemají jak se schovat. Možná si na Ukrajině urvali historii tak na patnáct let, když se budou skrývat, a tvářit, jakože nic. Ale je už to tak prošustrovaný, že taková banda nakrklíků a nevzdělanců, nakažená šovinismem s velkou hubou, která se namočila do nějakého kérování a do velebení recidivistů největšího zločinu, kteří jsou ochotni vraždit i klackem i co je na ulici. Věšet i na hajzlu.. Už nebude trvat patnáct let, než to svět odsoudí a odhrne jak smetí. Trochu to přes ty spory mezi levicí a pravicí vrže, takže než se to mezi lidma osvětlí a vyjasní, dojde k malému zpoždění. Ale až jak to bude jasné, co se to tady líhne za chamraď revizionistickou, která je rozlezlá z Ukrajiny a z Libie, a která je nejen velice ochotná se spojit, a chce vystupovat v dalších a dalších zemích jako autentická pravice, která chce zvrhnout svět, tak se to posype. A ti se s tím nebudou párat. Tohle, co se doteď zrodilo se zrodilo jen proto, že nikdo nevydal rozhodnutí to smazat. Platí to i pro ultrapravičáky jako je Islámský Stát, kterým se daří právě díky rozporům mezi Ruskem a USA, který právě oni sami šíří, protože se dostali nečekaně k prostředkům, a to i paramilitárním, kterých by nikdo nečekal účast na světě. Ale jakmile se svět rozhodne, nebude to patlání jak s Hitlerovou koalicí. To bude do jednoho dvou dne, a budou se ti smradi věšet a hromadně hrabat do hrobů po stech, aby zase druhý den bylo ráno. Je to jak v antiviru. Pokud už to tady jednou bylo, tak možná bude chvíli trvat poznat novou odrůdu, ale tisíce takových se už odstraňuje podobnou metodou, a s většinou nových virů už se zákazník nesetká.

Pokud je někdo takový ňouma a pedofil jako Breivik potetovaný ještě i na zadku dvěmi hákáči, nemá tady právo cokoli cekat. Tak si toho važ, že ho nemáš doma, a můžeš se rozhodovat sám co bude. Protože to co on chce ochránit před Otomanem je jenom sen o jeho Evropě, kterou on ovládá svýma myšlenkami, která mu prosperuje, ale je bez něho, je s nějakým jiným vůdcem, kterého on nemá, a to je to. To není jako jeho sen, dosadit nějakého vůdce, ale nějakého kripla ne. Jeho říše je chráněná zevnitř před vnitřními. Všude ti vyrostou zdi. Ty budeš jezdit na seno do chlíva, ale u vedlejšího sedláka, protože není z ODS. To je jeho sen. Úplně to tady vystranit, kdo není Žid, tak jo, toho si můžeš dosadit, ale zbytek postřílet. To je ten jeho sen: větší odvaz ve střílení na lidi, aby se rasy začaly odsunovat z kontinentů. To není na dva roky, to je na dva tři sta let, takhle odsunovat rasy z kontinentů. Pak se ti to převalí a je z tebe klec, a gestapák dole pod nohama. Ale nic víc. Už nemáš co ovládat, všechno si vyvraždil. Nezbylo ti nic víc, než dvě sta gestapáků. A to byl například vůdce ještě silnější a zdatnější než stroj mezi vůdci, takový, který nebyl nikdy na světě, a ani Anděl zániku Gabriel, který sestoupil na zem aby potrestal lidstvo by pro takový záměr nenašel účel. Čili co s takovým brmbou, jako je filosof Gabriel Breivik, který postřílel školku, protože měla modré šátky a růžové ponožky, a v jeho "osvobozené evropě" už to vysílali od rána: "vystřílej co můžeš" protože jsi vůdce? Nic. Nikdo ho nebude poslouchat, krom hrabivých a slizkých zlodějů, kteří v militantní grúpce jeho příznivců vidí orchestr k svému snu, k nějakému nízkému nakradení: třeba kamionu dětí, nebo dvou polí pro svou mámu, nebo dokonce čtrnácti sektorů fabrik v krajině, která je zatím podřízená jenom sama sobě, ale už má od těchhle fanatiků obhlédnutou a poznanou slabinu? Jsou to paraziti. Možná nebezpeční hodně lidem. Ale pro moře a záplavu dalších lidí stále paraziti.

Pokouší se tě přesvědčit tím či oním. Někdy sáhnou po Krylovi, jindy po antikomunismu, jak se jim hodí. Ti smělí dokonce odhalí svou pro-židovskou povahu. Ale všechno je to fix v jejich propagandismu. V tom pracují ušatě a zakrytě: ale jejich záměr je v násilí. Tam se těší na projíždění Rakous v tanku. Jejich vůdcové se hřejí myšlenkou na atomovku a světovládu, na střídání velmocí. Tak to vždycky bylo. Takový je v zásadě i Anders von Breivik. Nic víc. Ale nemám tuhle generalitku nijak více v oblibě, než ty vůdce současnosti, kteří se tlačí v Evropě a Asii k moci. A nevím proč bych jim přisluhoval, když jejich válka je dekadentně nehumánní, ba jejich prostředky jsou nikoli přístřeší pro všechny, ale válka podle moci. Neustále přisluhování lidem ne, ale válka podle moci. Neustálé leštění a cizelace ozbrojené chunty a bez-kompromisní vymašťovací a přesvědčovací propaganda a válka proti těm, kterým nový způsob války nesedí.

K převratu v libovolné z 24 dominancí v Evropě stačí 24 vojáků, pokud si přineseš zásluhy dobrého vojáka a nějakou dobrou vizi. Ale pokud se tam vláčíš se svýma střevy a parazitálními jakostmi jako Anders, tak neuspěješ, anebo za zbytečně dlouho pomlátíš zbytečně mnoho, a nic z toho nebude, jen krvavá jatka, a banda úchylů v posteli s děvkami, které mají vypáraná střeva všude po posteli, protože tam se svýma rasami dojdeš. I s tím, jestli jsi s Židy nebo ne. - a to protože nemáš nic pro lidi, teprve proto postupuješ jako Anders. Ze stejného důvodu mají plešky svoje plešáky: aby nebyli vidět. Jinak by to byl recidivista a hotovo: "a jéje, Karlík, ty jsi z vězení?"

A tahle banda propadlíků shazuje společenské černo na menšiny kde to jde, a tak se snaží uchytit. V současnosti zakládají i fóra kolem oblíbených filmů, obhajují různé široce obhajované věci, pokračují v různých tradicích, třeba v Sokolu, aby byli vidět. Ale jsou to ti samí lháři a fašisti, co řeší všechno pěstmi a v hlavě nemají nic. Ti chytřejší z nich tam mají propagandu: nemíchají nic se vším, všechno vyselektují. Když krachne Navalskij, opráší Breivika, když ten, vytáhnou Musoliniho. Ale vevnitř je nic nezmění, všechno mají na protřepávání. Od piva to vytáhnou ven, a přesvědčí tě. Ale o ničem. I jim to nedává smysl. Neví to, co je na konci čeho. Neví nic. Ale o něčem tě přesvědčí. A pak tě ubouchají u stolu, když ses přesvědčil, že jsi se svým přesvědčením sám. Protože jiná řešení nepřijímají. Když ti nejde Anders a Herkula Poirot Bandera do hlavy uchem, tak to půjde palicí: zákon nejbližší cesty. A tak dále. Hnus, který svléká mrtvoly a koupe se v nich. Hnus který hromadí zrcátka aby se v nich shlížel. Odporný hnus, který se ukopává v kopačkách a s palicí i navzájem, to jsou oni lotři. Ne ti hejkalové z vrchu, kteří se do nich nevmyslí a nic v nich nevidí. To je ten kompromis se světem nic v nich nevidět. Nikdo v nich nic nevidí. Ale jsou vidět, a za vlády Hitlera to rostlo, protože poklesly ty limity pro násilí na lidech. Najednou bylo legitimní mluvit o lidech jako o rasách, a tak mohlo být i radno se k tomu přiobléci a vyhlížet z domu, když někoho ukopávali, protože to byl Žid. Ale pravda v tom nebyla. Jenom záchvěv násilí. A ta ropa, která z nich tekla, ta to celý živila. Plný ty pampliony domů, narvaných zlatem, řvaly dokola "ty oblýskaný lživý média jsou plný Romů a Židů, zatočte s tím" a nic víc se nevidí, když se do toho tříská. Nic víc. A na nic víc to není, než to vyhodit, a zajímat se o něco jiného: Židů tam jistě je dost, ale k čemu to jsou Židé, a k čemu se až vychytrale vyznají ve své věci, to nech na nás, a na Bohu.


Úryvky z Breivikovy vědy o věcech


Soud rozhodl, že obviněný se nesmí setkat se soudem oděný v uniformě. Takové představení by bylo vzhledem k velmi závažné povaze případu v protikladu s důstojností každého, a působilo by zbytečně narušujícím, provokujícím a útočnickým způsobem, konference Dvoru Spravedlnosti § 132. (v reakci na přání "obviněného" z 25. července 2011 přijít k soudnímu jednání toho dne v uniformě.)

Breivik s nápisem "SKINS," snažící se způsobit převrat ve společnosti nápisy "policie" na svých zádech:Sharidyn Svebakk-Bøhn14

Trond Berntsen51

Sondre Kjøren17

Johannes Buø14

Andreas Edvardsen18
Další obrázky některých obětí, a detailní seznamy: https://onedrive.live.com/redir?resid=70B8A9122B4E461%21126

...
Nevařím tedy z vody. Breivik je po několikátém obratu ve svých výpovědích nejen stále mnohonásobným vrahem, který se ke své násilné činnosti na internetu chystal již dlouho, ale je tím již nespolehlivým informátorem o svých skutcích. Čili stačí mi jeho defenzíva v podobě pěsti, mířící k fanouškům psychopatického násilí ve světě, hajlování, římské insignie, abych byl doma. Jeho plky se mohou vystřílet i z huby pendrekem: do vězení dále patří Nizozemský poslanec Wilders, otec keců o Muslimské hrozbě, a šiřitel proti-muslimské a protikomunistické genocidní řeči ve světě. A ty poslední dva jsou ty myšlenky, které Breivika charakterizují, krom jeho úchylného metro-fašismu, který nemá obdoby snad u Henleina.A výklady o levicovosti fašistického militarismu jsou neopodstatněné. Válka není práce ani starost o lidi, ale halekání a hulvátání do okolních národů. A obhájci Breivika nejsou nijak selektivní na Turecko, ale genocidní vůči Muslimům vůbec, což snad nemusíme nějak rozkládat. Breivikova zabarvení už jsou nyní jenom výmluvy: to snad nemyslíte vážně, že se tady v nich budeme kdákat a barvit si křídla v nich? Co 


Komentáře

1 Matěj Kasper Matěj Kasper | Web | 25. května 2016 v 9:01 | Reagovat

Přidávám odkaz ke článku z Antifa:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama